Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Výstavou ke spolupráci a poznání » Informace z realizace projektu » Pozvánka na odborné školení – seminář

Pozvánka na odborné školení – seminář

Moderní kosmologie aneb Jak přednášet o kosmologii?

 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. vás společně s Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste, který je jejím partnerem v projektu Výstavou ke spolupráci a poznání, zve na odborný seminář věnovaný moderní kosmologii.
 
Seminář se uskuteční 28. ledna 2011 od 8:30 do 16:00 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny Valašské Meziříčí. Přednáší prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., vedoucí oddělení teorie plazmatu z katedry fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a především skvělý popularizátor fyziky a astrofyziky.
 
Akce je určena pracovníkům hvězdáren i středoškolským učitelům fyziky především v technických a všeobecně orientovaných středních školách. Pro svou jedinečnost bude akce přístupná i zájemcům z řad studentů – na základě přihlášek, které budou přijímány do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.
 
Všichni účastníci také obdrží elektronické materiály k tématu, které lze využít ve školní výuce. V rámci projektu bude připravena i speciální putovní výstava Moderní kosmologie pro školy s možností přednášek pro studenty přímo ve školách.
 
Díky podpoře z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013 nabízíme omezenému počtu účastníků kromě ostatních výhod také bezplatné zajištění stravy (oběd). S ohledem na omezené zdroje jsme schopni takto podpořit prvních 20 zájemců podle data přihlášení.
  
 
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM

1. Dnešní vztah mezi kosmologií a světem elementárních částic
Mezi velkým a malým. Kosmologie na největších urychlovačích světa. Příprava extrémních stavů látky, v jakých se nacházel vesmír ve zlomcích sekundy po svém vzniku.
2. Historická osa kosmologie
Starověk, paradox tmy, obecná relativita, Friedmanova kosmologie, objev expanze vesmíru, objev reliktního záření, objev zrychlené expanze vesmíru, ekpyrotický model.
3. Současné chápání Velkého třesku
Plazma jako čtvrté skupenství hmoty. Konec Velkého třesku = konec éry plazmatu ve vesmíru. Uvolnění reliktního záření. Následuje temný věk.
4. Reliktní záření
Jeden z nejvýznamnějších zdrojů informací o raném vesmíru. Gamow, Penzias a Wilson, COBE, WMAP, Planck. Co vše lze z analýzy reliktního záření určit.
5. Elementární částice
Generace elementárních částic. Jak se lišily elementární částice na počátku světa od těch současných?
6. Síly v přírodě
Gravitační interakce, elektromagnetická interakce, silná a slabá interakce. Náboje interakcí, sjednocování interakcí. Gravitační vesmír Alberta Einsteina.
7. Baryonová látka ve vesmíru a její vznik
Vznik protonů a neutronů, vznik lehkých jader, vznik atomárních obalů, vznik středně těžkých jader, vznik nejtěžších prvků.
8. Hmota a antihmota
Proč je ve vesmíru jen hmota, Sacharovovy podmínky, narušení symetrie, co je CPT symetrie.
9. Složení vesmíru
Atomární látka, temná hmota, temná energie a současné názory na tyto entity.
10. Vícerozměrný svět, struny, ekpyrotický model a možnosti jeho ověření.

 
PETR KULHÁNEK - INFORMACE O PŘEDNÁŠEJÍCÍM
 
Studia
Vystudoval matematickou fyziku Univerzita Karlova, 1983). Téma Ph.D. „Urychlovače plazmatu“, dokončeno 1987. Docent: 1996, téma „Teoretické modely z-pinčů“. Profesor aplikované fyziky na ČVUT v roce 2005, téma „PIC simulace plazmových vláken“.
 
Člen oborové rady GA AVČR Fyzika Země a vesmíru (2006–2008), člen Rady Centra teoretické astrofyziky AV ČR (od 2007), člen redakčních rad 4 fyzikálních časopisů (Československý časopis pro fyziku, Astropis, atd), člen rad pro doktorská studia Západočeské univerzity, ČVUT a Univerzity Palackého, člen Mezinárodní astronomické unie, člen České astronomické společnosti.
 
Po několik let předseda edičního výboru konference „Symposium of Plasma Physics and Technology“, zakladatel sdružení Aldebaran Group for Astrophysics. Podílí se na řešení grantů GAČR, GAAV a MŠMT (např. v letech 2008–2010 grant GAAV Numerické simulace DD fúzní reakce).
 
Vědecký výzkum
Koordinátor vývoje 3D programového balíku PIC, autor jádra balíku částicových a polních solverů. Zabývá se numerickými simulacemi, teorií plazmatu, zejména vlnami v plazmatu, turbulencemi a nestabilitami.
 
Vědecká výchova a výuka
Šest úspěšných Ph.D. studentů, 16 diplomantů s obhájenými diplomovými pracemi. Výuka na FEL ČVUT, FJFI ČVUT a UP – Teoretická mechanika, Statistická fyzika, Kvantová teorie, Vlny a nestability v plazmatu, Teorie plazmatu, Astrofyzika. Autor čtyř skript a mnoha učebních a popularizačních textů.
 
Publikace
Autor nebo spoluautor více než 100 prací ve vědeckých časopisech a vystoupení na mezinárodních konferencích. Spoluautor pěti knih (Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí I a II – 2004, 2005; Letem světem – 2006; Hvězdy, planety, magnety – 2007; Astronomie a fyzika – nové obzory – 2010).
 
Současná práce
3D Particle in Cell, termalizace dvousvazkového plazmatu, fyzika plazmových výtrysků, magnetosféra Země.
 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka a program semináře (pdf; 197 kb)

Přihláška na seminář - verze pdf (100 kb) - verze Word (199 kb)

  
 

autor: Jiří Srba


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz