Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

15.12.2023
Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Rozvoj přeshraniční observační sítě

Rozvoj přeshraniční observační sítě

Základní informace o projektu

Název projektu: ROZVOJ PŘESHRANIČNÍ OBSERVAČNÍ SÍTĚ
Zkrácený název: RPOS
Kód výzvy: 5/FMP/11b
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/05/058
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: leden 2021 – prosinec 2021
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt prohlubuje přeshraniční spolupráci v oblasti společných observačních sítí na pozorování meteorů nad příhraničními horami s relativně dobrými pozorovacími podmínkami. Řeší zásadní modernizaci technického vybavení observační sítě, velkým přínosem jsou generačně nové systémy schopné registrovat také spektra jasných meteorů. Spektra jsou jedinou informací o chemickém složení původní meziplanetární hmoty zaniklé v atmosféře.

 

Projekt je postaven na těsné přeshraniční spolupráci, jejím prohlubování, sjednocování metodiky a observačního vybavení, společné správě systémů, zpracování a analýze observačních dat. Modernizovanou observační síť a její výsledky používají nejen projektoví partneři, ale i další instituce pro vzdělávací, popularizační a osvětové účely a odborné aktivity zájemců z obou stran hranice. Pořízená data budou pro svou vědeckou práci využívat také partnerská výzkumná a univerzitní pracoviště. Realizace projektu přispěje k zásadní modernizaci, zlepšení schopností a technologických možností systému i k významné podpoře přeshraniční spolupráce v observační a odborné činnosti zájemců z řad obyvatel (zejména mládeže) příhraničního regionu.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Pořízení vybavení a vytvoření společné sítě

Prvním krokem k vytvoření společné observační sítě je řádná administrace nákupu a pořízení technického vybavení nezbytného pro realizaci projektových aktivit včetně potřebných softwarových licencí pro používání dalších dvou observačních systémů pro detekci meteorů pro kamery HD rozlišení a vyšší.

Mimo jiné pořídíme 3 ks výkonných registračních zařízení na bázi PC pro spektrografy pro pozorování meteorů, 3 ks observačních kamer s detektory typu CMOS, 3 ks výkonných objektivů pro kamery, 3 sady příslušenství k observačním kamerám (ocelové držáky, příruby, montážní prvky a drobný instalační materiál, kryty kamer, napájecí zdroje aj.) a 2 licence na využití softwaru UFOCapture. Aktivita zajistí pro realizaci projektu novou techniku a její efektivní využití.

Pokračující a klíčovou aktivitou projektu je modernizace, dobudování, restrukturalizace a rozšíření observační sítě pro registraci spekter meteorů a dráhových elementů na obou stranách hranice. Hlavní náplní je společné testování, vyladění a instalace nově pořízených zařízení a komponentů. Stanice by měly být montovány v oblasti Kysuckého Nového Mesta, Partizánskeho a Brna. Umístění souvisí s výběrem vhodné geometrie pro trigonometrická měření a optimální pokrytí celé oblohy.

 

Setkání pracovního týmu

Důležitou koordinační aktivitu představují setkání pracovního týmu. V období realizace se uskuteční 4 setkání projektového týmu – za přetrvávajících hygienických omezení budou probíhat on-line, při jejich rozvolnění jsou v plánu schůzky na obou stranách hranice. Klíčová pro stanovení hlavních parametrů observačních systémů a celkovou koordinaci aktivit projektu jsou úvodní 2 setkání. Hlavní náplní schůzek pracovního týmu budou koordinace aktivit, plán a kontrola realizace projektu, řešení technických i personálních otázek a obecně dalšího rozvoje této významné přeshraniční iniciativy a spolupráce. Jednotlivá setkání přispějí ke specifikaci technických parametrů, řešení umístění stanic a vztahů s dalšími partnery, plnění časového harmonogramu a celkově k bezproblémovému průběhu projektu.

Společná konference/seminář

Symbolickou tečkou za projektem bude společný seminář pro zájemce a spolupracovníky observační sítě z obou stran hranice, ale i pro ostatní zájemce z hvězdáren, studenty středních a vysokých škol a zástupce  dalších institucí. Zaměří se zejména na představení dílčích výsledků projektu, technické řešení včetně metodických a technických doporučení, prezentaci sjednocených metodik a odborných výsledků i na problémy související se zpracováním nových poznatků v dané oblasti. Za vhodných podmínek budou součástí akce praktická pozorování. Seminář se uskuteční na vhodném místě v českém příhraničním regionu.

 

Tabule publicity projektu

Tabule publicity ke stažení (pdf; 2,7 MB)

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies