Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Rozvoj přeshraniční observační sítě

Rozvoj přeshraniční observační sítě

Základní informace o projektu

Název projektu: ROZVOJ PŘESHRANIČNÍ OBSERVAČNÍ SÍTĚ
Zkrácený název: RPOS
Kód výzvy: 5/FMP/11b
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/05/058
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: leden 2021 – prosinec 2021
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt prohlubuje přeshraniční spolupráci v oblasti společných observačních sítí na pozorování meteorů nad příhraničními horami s relativně dobrými pozorovacími podmínkami. Řeší zásadní modernizaci technického vybavení observační sítě, velkým přínosem jsou generačně nové systémy schopné registrovat také spektra jasných meteorů. Spektra jsou jedinou informací o chemickém složení původní meziplanetární hmoty zaniklé v atmosféře.

 

Projekt je postaven na těsné přeshraniční spolupráci, jejím prohlubování, sjednocování metodiky a observačního vybavení, společné správě systémů, zpracování a analýze observačních dat. Modernizovanou observační síť a její výsledky používají nejen projektoví partneři, ale i další instituce pro vzdělávací, popularizační a osvětové účely a odborné aktivity zájemců z obou stran hranice. Pořízená data budou pro svou vědeckou práci využívat také partnerská výzkumná a univerzitní pracoviště. Realizace projektu přispěje k zásadní modernizaci, zlepšení schopností a technologických možností systému i k významné podpoře přeshraniční spolupráce v observační a odborné činnosti zájemců z řad obyvatel (zejména mládeže) příhraničního regionu.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Pořízení vybavení a vytvoření společné sítě

Prvním krokem k vytvoření společné observační sítě je řádná administrace nákupu a pořízení technického vybavení nezbytného pro realizaci projektových aktivit včetně potřebných softwarových licencí pro používání dalších dvou observačních systémů pro detekci meteorů pro kamery HD rozlišení a vyšší.

Mimo jiné pořídíme 3 ks výkonných registračních zařízení na bázi PC pro spektrografy pro pozorování meteorů, 3 ks observačních kamer s detektory typu CMOS, 3 ks výkonných objektivů pro kamery, 3 sady příslušenství k observačním kamerám (ocelové držáky, příruby, montážní prvky a drobný instalační materiál, kryty kamer, napájecí zdroje aj.) a 2 licence na využití softwaru UFOCapture. Aktivita zajistí pro realizaci projektu novou techniku a její efektivní využití.

Pokračující a klíčovou aktivitou projektu je modernizace, dobudování, restrukturalizace a rozšíření observační sítě pro registraci spekter meteorů a dráhových elementů na obou stranách hranice. Hlavní náplní je společné testování, vyladění a instalace nově pořízených zařízení a komponentů. Stanice by měly být montovány v oblasti Kysuckého Nového Mesta, Partizánskeho a Brna. Umístění souvisí s výběrem vhodné geometrie pro trigonometrická měření a optimální pokrytí celé oblohy.

 

Setkání pracovního týmu

Důležitou koordinační aktivitu představují setkání pracovního týmu. V období realizace se uskuteční 4 setkání projektového týmu – za přetrvávajících hygienických omezení budou probíhat on-line, při jejich rozvolnění jsou v plánu schůzky na obou stranách hranice. Klíčová pro stanovení hlavních parametrů observačních systémů a celkovou koordinaci aktivit projektu jsou úvodní 2 setkání. Hlavní náplní schůzek pracovního týmu budou koordinace aktivit, plán a kontrola realizace projektu, řešení technických i personálních otázek a obecně dalšího rozvoje této významné přeshraniční iniciativy a spolupráce. Jednotlivá setkání přispějí ke specifikaci technických parametrů, řešení umístění stanic a vztahů s dalšími partnery, plnění časového harmonogramu a celkově k bezproblémovému průběhu projektu.

Společná konference/seminář

Symbolickou tečkou za projektem bude společný seminář pro zájemce a spolupracovníky observační sítě z obou stran hranice, ale i pro ostatní zájemce z hvězdáren, studenty středních a vysokých škol a zástupce  dalších institucí. Zaměří se zejména na představení dílčích výsledků projektu, technické řešení včetně metodických a technických doporučení, prezentaci sjednocených metodik a odborných výsledků i na problémy související se zpracováním nových poznatků v dané oblasti. Za vhodných podmínek budou součástí akce praktická pozorování. Seminář se uskuteční na vhodném místě v českém příhraničním regionu.

 

Tabule publicity projektu

Tabule publicity ke stažení (pdf; 2,7 MB)

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies