Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


16.09.2019
Astronomický kroužek 2019/2020

Ve středu 18.9.2019 v 15.30 hod se uskuteční na hvězdárně zahajovací schůzka astronomické kroužku pro všechny (téměř) příznivce denní a noční oblohy.

10.09.2019
59. praktikum pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet

Před koncem prázdnin, v týdnu mezi 24. – 31. srpnem 2019, se na hvězdárně ve Valašském Meziříčí sešlo celkem 17 účastníků praktika pozorovatelů proměnných hvězd. Podobně jako v loňském roce se na letošním praktiku objevilo několik nováčků. Ale nebyly to úplní nováčci, neboť někteří z nich již prošli úpickou expedicí, takže o proměnných hvězdách už něco věděli.

13.06.2019
Klub nadaných dětí

Od září 2019 zahájí na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o. svoji činnost Klub nadaných dětí pod záštitou Mensy ČR. Přihlášky do klubu bude možné zaslat nebo osobně předat na hvězdárně již během prázdnin, první setkání zájemců o klub bude v sobotu 14. září 2019 ve 14:00 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně pod tmavou oblohou

Společně pod tmavou oblohou

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ POD TMAVOU OBLOHOU
Evidenční číslo projektu: 16.0609
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0372
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Krajská hvezdáreň v Žiline
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

Termín realizace: srpen 2014 – prosinec 2014
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU

  1. Informace a fotogalerie z velmi vydařeného přeshraničního semináře Výzkum meziplanetární hmoty - využitá příležitost ke spolupráci najdete v sekci Co se podařilo.
  2. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - Výzkum meziplanetární hmoty - využitá příležitost ke spolupráci, který se koná ve dnech 17. - 19. 10. 2014. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.
  3. Byla připravena a realizována putovní výstava s názvem Malá tělesa Sluneční soustavy – nebezpečí i příležitost. Informace k výstavě a náhledy najdete v sekci Putovní výstavy.

 

Základní teze projektu

Společný projekt stabilních partnerských organizací je zaměřen na dvě základní oblasti již existující přeshraniční spolupráce, kterou chce projekt svými aktivitami dále rozvíjet. První u nich je vzdělávání žáků a studentů v oblasti přírodních věd netradičními formami nejen v organizacích, ale i přímo na školách. Tento projekt ukazuje, že řadu oblastí lidské činnosti, včetně vědy, výzkumu, vzdělávání, je možné dělat mnohem efektivněji ve vzájemné spolupráci než samostatně. Mezi oblastmi, kde jsou výhody spolupráce velmi zřetelné, je i oblast pozorování a studia meziplanetární hmoty, tedy zejména meteorů. Meteory jsou světelné úkazy na obloze vznikající díky ohřevu rychle se pohybujících kosmických tělísek (meteoroidů) v hustších vrstvách naší atmosféry. V oblasti pozorování meterů by bez této spolupráce řada věcí nebyla vůbec možná.

Projekt proto tuto spolupráci na odborné i studentské úrovni dále rozvíjí a podporuje, nejen společnými vzdělávacími aktivitami, ale i mapováním pozorovatelských stanovišť v příhraniční oblasti a vzájemným informováním.

Jedná se o oblast, která má velmi praktické výstupy v podobě nezbytně nutného studia kosmických těles a skupin těles pohybujících se v meziplanetárním prostoru v blízkosti naší planety. Občas jsou totiž tělesa, se kterými se naše planeta sráží, dostatečně velká, aby jejich kusy přežily průlet atmosférou a dopadly na Zemi jako meteority. A právě druhá skupina aktivit je zaměřena na vytvoření malé expozice meteoritů, včetně malé putovní expozice, se kterou společně se vzdělávací výstavou a nově připraveným vzdělávacím programem vyrazíme do škol v slovensko-českém příhraničí.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, odborné vzdělávání a podporu udržení vědy a výzkumu.                          

Specifické cíle mikroprojektu

Specifický cíl 1 - Rozvoj lidských zdrojů a vzdělanosti v příhraniční oblasti.

Specifický cíl 2 - Zlepšení podmínek a posílení spolupráce a síťování v oblasti specifického odborného vzdělávání a odborných aktivit.

Specifický cíl 3 - Rozvoj inovativních a atraktivních vzdělávacích aktivit a mezilidských příhraničních vztahů.

Specifický cíl 4 - Podpora přeshraničního přenosu poznatků a zkušeností v oblasti specifického vzdělávání a spolupráce.

 

Hlavní aktivity projektu

Přeshraniční vzdělávací seminář - Výzkum meziplanetární hmoty - využitá příležitost ke spolupráci

Smyslem semináře je podpořit a rozvíjet stávající přeshraniční aktivity a existující kooperující síť pozorovatelů. Cílem setkání je jednak shrnout a představit stávající aktivity a úspěchy vzájemné spolupráce, ale i nastínit možné perspektivy a seznámit s aktuálními problémy.

Přeshraniční seminář se bude konat v centru nezvyklé "rezervace" - Beskydské oblasti tmavé oblohy (BOTO) - která byla vyhlášena společně českými i slovenskými subjekty. BOTO se nachází na česko–slovenské hranici se středem kolem obcí Staré Hamry a Bílá. Její rozloha je 308 km2. Rozkládá se na území 7 obcí na české straně a 5 na slovenské.

Cílem je nejen seznámit účastníky i veřejnost v rámci publicity a propagace akce s touto výjimečnou oblastí, ale především ukázat, že existují ještě místa s tmavou oblohou, na nichž můžeme pozorovat krásu oblohy i jevy a úkazy bez většího rušení světlem. Proto budou součástí programu akce také motivační noční pozorování a praktické činnosti.

Akce má za cíl podporovat a rozvíjet společné vzdělávání a spolupráci. Páteční večer bude v případě příznivého počasí nabídnut široké veřejnosti k pozorování a seznámení se s příhraničními aktivitami žadatele.

Návrh a realizace didaktické expozice meteoritů a tektitů

Důležitá aktivita s cílem vytvořit přenosnou i stálou motivační a didaktickou expozici meteoritů a tektitů pro vzdělávací účely. V rámci aktivity bude navržena, připravena a realizována jak stálá, tak putovní (přenosná) část expozice meteoritů a tektitů, včetně vzdělávacích tabulí s 3D prvky.

Přenosná část expozice se bude skládat z podkladové části (konstrukce) s možností uzamknutí úložného prostoru a dvou nástaveb z nerozbitného (plexi)skla s poličkami na exponáty. Celá vitrína bude uzpůsobena k přepravě a snadné manipulaci. Vitrína bude doplněna dvěma tabulemi s publicitou a základními informacemi k expozici.

Samotné exponáty budou vybrány s ohledem na cenu, dostupnost a didaktické potřeby tak, aby expozice jako celek byla dobře využitelná pro popularizaci, motivaci a vzdělávání zejména žáků a studentů v příhraniční oblasti.

Návrh a příprava doprovodné vzdělávací putovní výstavy

Vzdělávací výstava je určena pro stávající standardní přenosné výstavní panely, které používáme pro výstavy na školách v příhraničním regionu. Vzdělávací výstava s pracovním názvem „Malá tělesa Sluneční soustavy – nebezpečí i příležitost“ bude nejen seznamovat se základními fakty, přehledem typů těchto těles, jejich významu pro Zemi a život na Zemi, ale také s úspěchy českých a slovenských odborníků v této oblasti a také existující kooperující sítě na její výzkum v příhraniční oblasti SR a ČR.

Tato výstava bude inovativně doplněna přenosnou didaktickou expozicí meteoritů a tektitů (aktivita 2). Ke vzdělávací výstavě bude zpracován vzdělávací a didaktický materiál. Budou připraveny a vytištěny dva soubory panelů (jeden česky a druhý slovensky).

Ověření nového modulu vzdělávacích programů na školách v SR a ČR

Aktivita těsně navazuje na aktivitu číslo 3. Cílem aktivity je ověřit správnost navržené didaktiky i obsahu vzdělávacího modulu pro úroveň druhého stupně ZŠ a školy střední. Náplní aktivity je realizace připraveného modulu na vzdělávacích akcích ve spojení se vzdělávací výstavou a inovativní expozicí meteoritů a tektitů, na školách v příhraničním regionu na české i slovenské straně.

 

Základní publicity a publikační výstupy projektu

V rámci realizace projektu byly připraveny a zhotoveny následující tištěné materiály, či materiály publicity.

 

Informační tabule publicity projektu

Tabule publicity projektu ke stažení (pdf; 1,0 MB)

 

Studijní materiál k výstavě

Elektronická verze studijního materiálu MEZIPLANETÁRNÍ HMOTA - METEORITY A TEKTITY

Studijní příručka ke stažení (pdf; 0,7 MB)

 

Informační letáček

Informační a motivační letáček Rozvoj přeshraniční spolupráce a úspěchy v oblasti POZOROVÁNÍ METEORŮ

Informační letáček ke stažení (pdf; 0,49 MB)

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje