Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Zvyšování dovedností hvězdáren na slovensko-české hranici v oblasti

Zvyšování dovedností hvězdáren na slovensko-české hranici v oblasti

Základní informace o projektu

Název projektu: ZVYŠOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ HVĚZDÁREN NA SLOVENSKO-ČESKÉ HRANICI V OBLASTI
Zkrácený název: ZDH
Kód výzvy: 9/FMP/11b/N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/09/114
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Partner projektu 1: Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci
Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec
Trenčianský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: duben 2022 – prosinec 2022
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz, hstrnadelova@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt spojuje dva směry spolupráce a napomáhá dalšímu rozvoji dovedností v oblasti vzdělávání. První směr/část projektu navazuje na dlouholetou spolupráci Hvězdárny Valašské Meziříčí a Krajské hvězdárny v Žilině. I přes značný rozvoj mají hvězdárny v oblasti vzdělávání stále prostor k rozvoji a zlepšování. Efektivním způsobem rozvoje je vzájemné setkávání a společná příprava a realizace programů pro veřejnost, výměna poznatků, vhodných řešení i nápadů v této oblasti.

Druhá část projektu představuje vytvoření nového partnerství v oblasti využití odborné činnosti ke kvalitnějšímu vzdělávání a rozvoje přeshraniční spolupráce subjektům sdílením zkušeností. Novým partnerem je Hvězdárna v Hlohovci, se kterou před desítkou let HVM krátce spolupracovala.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit

Zrealizován bude 3denní workshop obsahově zaměřený na vzdělávací, výzkumné a odborně-pozorovatelské činnosti hvězdáren (zejména HVM a Krajské hvězdárny v Žilině), ale také na možnosti podpory a rozvoje cestovního ruchu. Cílem je rozvinout dovednosti a nabídku obou partnerů ve vzájemné kooperaci s využitím stávajícího i nově pořízeného vybavení. Součástí workshopu budou praktická večerní pozorování s využitím techniky, představení pokroků v oblasti pozorování meteorů.

Realizace školícího/vzdělávacího programu pro organizační struktury v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví

Náplní aktivity je příprava a realizace vzdělávacích akcí ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině. Připravíme celkem čtyři akce/programy pro rodiny s dětmi na různá témata (např. Češi a Slováci v kosmu, Život ve vesmíru apod.).  Tři akce se uskuteční v HVM a jedna na některém pracovišti Krajské hvězdárny v Žilině. Účastníci získají jak odborné informace, tak si sami základní principy fyzicky v praxi vyzkouší. Prostřednictvím široké veřejnosti, kdy skupina rodiny s dětmi je vhodnou cílovou skupinou, pro rozvoj osvěty těchto programů, přiblížíme současnou vědy, techniku a technologie.

Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu

Bude pořízen propagační materiál velikosti A4, skládaný, který znázorní v grafické podobě zázemí areálů obou hvězdáren (mapka). Doposud takový materiál k dispozici není. Součástí budou i základní informace o návštěvním řádu a pravidlech návštěvy v těchto areálech. Ve vazbě na situace poslední doby (epidemiologická opatření), je takový materiál pro rychlou informovanost návštěvníků potřeba.
Součástí rozpočtu jsou náklady na pořízení materiálu souvisejícího jak s realizací jednotlivých aktivit, tak představující propagační prvek. Tyto materiály budou využívány jak na workshopech, tak při programech pro rodiny s dětmi

Pořízení vybavení v souvislosti s realizací aktivit ke zvyšování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví

Jedná se o pořízení drobných laboratorních potřeb a pomůcek, které si budou moci účastníci akcí po jejich realizaci odnést se sebou domů. Zároveň bude pořízeno drobné vybavení nezbytné pro večerní pozorování a akci pro veřejnost. Dále bude uspořádán workshop pro pracovníky a spolupracovníky hvězdáren.

Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu

Zrealizován bude 2denní workshop zaměřený mimo jiné na navázání spolupráce a rozvoj vzdělávacích aktivit žadatele a Hvězdárny v Hlohovci. Do této aktivity bude zapojena také Krajská hvězdárna v Žilině. Spolupráce s Hvězdárnou v Hlohovci započala již před mnoha lety

Výměnná aktivita bude zahájena společným setkáním, jehož náplní bude oblast pozorování proměnných hvězd. Jedná se o jedno z nosných témat odborných pozorování a jeho využití ve vzdělávacích aktivitách. Tyto společné aktivity napomohou všem partnerům najít a rozvíjet další možnosti spolupráce v odborné činnosti a jejího využití ve vzdělávací a popularizační činnosti partnerů. Záměrem workshopu bude rozvinout práci hvězdáren na základě funkční a efektivní přeshraniční spolupráce. Pro tuto část projektu bude pořízeno i potřebné vybavení, budou realizována večerní pozorování s využitím stávající techniky a drobného vybavení.

Pořízení vybavení

Pro potřeby spolupráce v oblasti proměnných hvězd bude v rámci projektu pořízena jedna kamera a pomocná zařízení pro řízení dalekohledů a dva notebooky potřebné k obsluze uvedeného vybavení. Toto vybavení bude primárně využito pro sběr dat z pozorování proměnných hvězd tak, aby mohly být prezentovány na workshopu a v rámci vzájemné spolupráce partnerů.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies