Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky

Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÁ VÝSTAVNÍ EXPOZICE A ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO STAVU KULTURNÍ PAMÁTKY
Zkrácený název: SVE-ZTSKP
Kód výzvy: 8/FMP/6c/I
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/6c/08/099
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: březen 2022 – únor 2023
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz, hstrnadelova@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt zlepšuje podmínky pro návštěvníky naší hvězdárny. Cílem projektu je navrhnout, realizovat a prezentovat venkovní mobilní výstavní expozici zaměřenou na poznatky moderní astronomie, fyziky a dalších přírodních věd. Jedná se o moderní komunikační prostředek, který napomůže ke zvýšení atraktivnosti akcí a návštěvnosti. Využitelný bude na řadě akcích v sídle i mimo sídla obou partnerů projektu. Dalším cílem je revitalizace přednáškového sálu a jeho zázemí, která přinese zlepšení technického stavu a funkčnosti kulturní památky. Projekt také významně prohlubuje spolupráci mezi dvěma obdobnými institucemi v příhraniční oblasti SR a ČR. Jedním z výstupů je i přeshraniční závěrečná konference.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Pořízení vybavení revitalizovaných objektů kulturního dědictví

Cílem aktivity je úprava a revitalizace přednáškového sálu v hlavní budově žadatele a jeho dovybavení drobnou technikou. Dojde k obměně stávajících panelů na bočních stěnách přednáškového sálu za podsvětlené panely s obrazy z historie a činnosti žadatele. Dále bude doplněna lišta pro umístění elektrorozvodů a většího počtu zásuvek (dle počtu umístění lavic), které budou sloužit pro potřeby návštěvníků v sále. Součástí aktivity je i revitalizace části zadní stěny přednáškového sálu a zakrytování stávajících VZT rozvodů, instalace posuvných oken v místech balkónků a doplnění technické vybavení přední části přednáškového sálu (světla, dataprojektor, pevné plátno). Úpravu také prodělá tlumené osvětlení přednáškového sálu, které bude schopno vytvořit požadované světelné podmínky tak, aby to odpovídalo potřebám při různých akcích.

Vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru

Cílem aktivity je navrhnou, připravit a realizovat venkovní expozici. Jedná se o pořízení 7 ks velkých výstavních panelů venkovní expozice, oboustranných, vytvářejících 14 ks výstavních ploch rozměru 150 × 150 cm pro polep potištěnou samolepící fólií. Expozice bude věnována současné astronomii a vzájemné spolupráci partnerů. Výstava může být umístěna nejen v areálu partnerů, ale díky mobilitě a pevnosti v různých místech příhraniční oblasti tak, aby mohla být prezentována většímu počtu uživatelů.
Dále budou pořízeny pomůcky doplňující vzdělávací expozici a modely v areálu žadatele. Tyto pomůcky budou sloužit jako modely planetárních soustav u jiných hvězd.

Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Ve vazbě na hlavní aktivity projektu proběhnou i neinvestiční projektové aktivity: (1) slavnostní zahájení a představení venkovní výstavní expozice a (2) závěrečná konference v sídle žadatele, věnované současné astronomii, vzdělávání a přeshraniční spolupráci. Jednodenní konference za účasti návštěvníků z řad odborné veřejnosti, partnerů a v případě zájmu i široké veřejnosti, představí revitalizované části kulturní památky, její vývoj v čase, realizované úpravy budov i areálu.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz