Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

15.12.2023
Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky

Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÁ VÝSTAVNÍ EXPOZICE A ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO STAVU KULTURNÍ PAMÁTKY
Zkrácený název: SVE-ZTSKP
Kód výzvy: 8/FMP/6c/I
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/6c/08/099
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: březen 2022 – únor 2023
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz, hstrnadelova@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt zlepšuje podmínky pro návštěvníky naší hvězdárny. Cílem projektu je navrhnout, realizovat a prezentovat venkovní mobilní výstavní expozici zaměřenou na poznatky moderní astronomie, fyziky a dalších přírodních věd. Jedná se o moderní komunikační prostředek, který napomůže ke zvýšení atraktivnosti akcí a návštěvnosti. Využitelný bude na řadě akcích v sídle i mimo sídla obou partnerů projektu. Dalším cílem je revitalizace přednáškového sálu a jeho zázemí, která přinese zlepšení technického stavu a funkčnosti kulturní památky. Projekt také významně prohlubuje spolupráci mezi dvěma obdobnými institucemi v příhraniční oblasti SR a ČR. Jedním z výstupů je i přeshraniční závěrečná konference.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Pořízení vybavení revitalizovaných objektů kulturního dědictví

Cílem aktivity je úprava a revitalizace přednáškového sálu v hlavní budově žadatele a jeho dovybavení drobnou technikou. Dojde k obměně stávajících panelů na bočních stěnách přednáškového sálu za podsvětlené panely s obrazy z historie a činnosti žadatele. Dále bude doplněna lišta pro umístění elektrorozvodů a většího počtu zásuvek (dle počtu umístění lavic), které budou sloužit pro potřeby návštěvníků v sále. Součástí aktivity je i revitalizace části zadní stěny přednáškového sálu a zakrytování stávajících VZT rozvodů, instalace posuvných oken v místech balkónků a doplnění technické vybavení přední části přednáškového sálu (světla, dataprojektor, pevné plátno). Úpravu také prodělá tlumené osvětlení přednáškového sálu, které bude schopno vytvořit požadované světelné podmínky tak, aby to odpovídalo potřebám při různých akcích.

Vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru

Cílem aktivity je navrhnou, připravit a realizovat venkovní expozici. Jedná se o pořízení 7 ks velkých výstavních panelů venkovní expozice, oboustranných, vytvářejících 14 ks výstavních ploch rozměru 150 × 150 cm pro polep potištěnou samolepící fólií. Expozice bude věnována současné astronomii a vzájemné spolupráci partnerů. Výstava může být umístěna nejen v areálu partnerů, ale díky mobilitě a pevnosti v různých místech příhraniční oblasti tak, aby mohla být prezentována většímu počtu uživatelů.
Dále budou pořízeny pomůcky doplňující vzdělávací expozici a modely v areálu žadatele. Tyto pomůcky budou sloužit jako modely planetárních soustav u jiných hvězd.

Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Ve vazbě na hlavní aktivity projektu proběhnou i neinvestiční projektové aktivity: (1) slavnostní zahájení a představení venkovní výstavní expozice a (2) závěrečná konference v sídle žadatele, věnované současné astronomii, vzdělávání a přeshraniční spolupráci. Jednodenní konference za účasti návštěvníků z řad odborné veřejnosti, partnerů a v případě zájmu i široké veřejnosti, představí revitalizované části kulturní památky, její vývoj v čase, realizované úpravy budov i areálu.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies