Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně na hranici vesmíru

Společně na hranici vesmíru

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ NA HRANICI VESMÍRU
Zkrácený název: SnHV
Kód výzvy: 5/FMP/11b
Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/056
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity                
Ilkovičova 2961/3
812 19 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská republika
Termín realizace: listopad 2020 – říjen 2021
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Aktuálně z realizace projektu

Projekt i přes nepříznivou epidemiologickou situaci na přelomu roku 2020/2021 úspěšně pokračuje a vytvořené vývojové týmy pracují v rámci svých možností.

Nabízíme vám sérii rozhovorů se členy projektového týmu, kteří se podílejí na vývoji a stavbě experimentálních stratosférických modulů či připravují samotné výzkumné experimenty.

  1. „Při startu pociťuji radost i nervozitu“ - rozhovor s člověkem, bez něhož by balón vypuštěný do stratosféry byl pouhým neovladatelným tělesem, vydaným napospas momentálním rozmarům počasí. Ing. Jan Zítka z výzkumného pracoviště CEITEC při Vysokém učení technickém v Brně působí jako šéftechnik přeshraničního projektu Společně na hranici vesmíru.
  2. Mikrořasy je třeba zkoumat. Mají budoucnost - vědci i vizionáři do nich vkládají velké naděje. Řasy podle jejich přesvědčení čeká zářná budoucnost. A proto i ony poletí do stratosféry v rámci přeshraničního projektu Společně na hranici vesmíru. O přípravě těchto experimentů jsme si povídali s Dr. Daliborem Húskou, vedoucím Výzkumné skupiny nanobiotechnologie rostlin a mikrořas, která je součástí Ústavu chemie a biochemie při Mendelově univerzitě v Brně, a se studentkou Katarínou Molnárovou. 
  3.  „Věda bývá frustrující, není pro každého," tvrdí v našem rozhovoru Dr. Lukáš Nejdl, vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho podíl na projektu Společně na hranici vesmíru spočívá v přípravě fotochemických experimentů. Je to práce snadná, nebo složitá? Jaká jsou její úskalí? A mohou se právě tyto pokusy stát předzvěstí "zahradničení" na Marsu? 
  4. „Můžeme prokázat odolnost bakterií,“ je přesvědčena Ing. Kristýna Doleželíková, Ph. D., dborná pracovnice Fakulty chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. V projektu Společně na hranici vesmíru jí připadl úkol připravit experimenty právě s bakteriemi. Není to nebezpečné, zahrávat si s těmito mikroorganismy, zvláště v nynější koronavirové době? Proč jsou tolik důležité "předpokusy" v laboratorních podmínkách? A platí i zde pravidlo, že negativní výsledek se počítá? To vše se dozvíte z našeho rozhovoru.

 


Stručné představení malého projektu

Projekt podporuje spolupráci a vyhledávání nových zájemců o práci v přeshraničních vývojových a výzkumně-technických týmech, zaměřených na vývoj nových zařízení, technologií a inovací. Bude podporována práce nejméně dvou vývojových týmů, v nichž budou zastoupeni lidé z obou stran hranice. Pracovat budou pod vedením zkušených vývojových pracovníky z ČR i SR. Jejich cílem bude s pomocí pořízené techniky a materiálů společně vývinout a zkonstruovat experimentální platformy – moduly – pro výzkum ve stratosféře, případně v kosmickém prostoru.

Projekt počítá s reálným ověřením vyvinutých modulů v podmínkách stratosféry při dvou testovacích letech. Na závěr se uskuteční společný seminář shrnující výsledky projektu a další rozvoj spolupráce.

Projekt reaguje na stávající situaci v oblasti, neboť existují roztříštěné skupinky či jednotlivci se značným vývojovým potenciálem, kteří se snaží realizovat své aktivity nejrůznějším způsobem – obvykle pouze na úrovni teoretického rozpracovávání a řešení problémů, a to (nejen v rámci vysokoškolského či středoškolského studia. V posledních dvou letech jsme zejména v rámci pořádaných akcí a setkávání zaznamenali, že počet těchto zájemců mírně roste. Zároveň se je však, až na výjimky, nedaří dále rozvíjet a podpořit jejich technický talent, který by mohli uplatnit v oblasti inovací či výzkumu. Hlavní příčinou je skutečnost, že ve svém okolí nemají nikoho, kdo by je systematicky vedl, chybí jim základní technické vybavení i speciální materiál.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Setkání pracovního týmu

Součástí aktivit projektu je nezbytné setkávání pracovního týmu, v době epidemických opatření se bude jednat zejména o on-line konference a setkání. Cílem je lepší osobní seznámení a zlepšení vzájemné spolupráce ve vývojových týmech, pro efektivnější řízení vývojových týmů i celého projektu. Budou sloužit především jako odborná platforma s cílem nabídnout zájemcům prostor k výměně zkušeností a jednotlivcům i organizacím poskytnout možnost zapojit se do realizace projektu. V rámci těchto akcí budou specifikovány vyvíjené moduly a budou zde řešeny otázky konstrukce, využití, testování i integrace.

 
Společná konference/seminář

Mezi cíle závěrečného workshopu patří zejména: shrnout dosavadní spolupráci a její přínosy, prodiskutovat výsledky vyvinutých zařízení, zhodnotit výzkumné či technologické přínosy, posoudit další možnosti a plány na jejich využití a seznámit se s pokrokem v dotčených oblastech. Přispěje také k prohloubení spolupráce a zvýšení informovanosti o pokrocích a výsledcích ostatních vývojových skupin. Odborné výsledky projektu a vývojových skupin budou prezentovat jejich lídři a vybraní zástupci.

 
Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu

Klíčová aktivita projektu po celou dobu jeho realizace. Skládá se z několika činností: (1) setkávání a odborné konzultace příhraničních vývojových týmů při vývoji experimentálních modulů a přístrojů; (2) konstrukční a vývojové práce na pracovištích členů vývojových skupin; (3) příprava a stavba prototypů (pravděpodobně 2 neletové a 2 letové); (4) otestování funkčnosti a použitelnosti v laboratorních podmínkách a testy odolnosti; (5) testování modulů v reálných podmínkách při 2 stratosférických letech.

Předpokládáme, že budou vyvíjeny moduly: (a) pro pokusy s biologickými entitami – mikrořasy, řasy, sinice; (b) pro fotochemické experimenty a detekcí části a (c) radiové experimenty + modul pro snímací kamery. K ověření funkčnosti a odolnosti jsou určeny dva stratosférické lety, které mají motivační účinek na členy vývojových týmů.
Předpokládáme, že moduly již budou obsazeny testovacími experimenty a vzorky, abychom mohli ověřit komplexní funkčnost modulů, případně jejich nedostatky. Vzorky poté vyhodnotí samostatné výzkumné týmy.


Pořízení vybavení

Cílem aktivity je řádně administrovat nákup a pořídit nezbytné technické vybavení pro realizaci projektových aktivit. Jedná se o pořízení 2 doplňujících zařízení pro stávající 3D tiskárnu na bázi plastových filamentů – tedy souboru nástavců, trysek a zařízení umožňujících tisk speciálními materiály a pořízení nástavce pro multimateriální tisk, který umožňuje tisk až z 5 materiálů současně.  Největší investiční položkou je pořízení kompletu 3D tiskárny na bázi fotocitlivých pryskyřic včetně vytvrzovací a mycí stanice. S její pomocí lze tisknout menší detaily a náročnější tvary.

Budou specifikovány nezbytné technické parametry 3D tiskárny, dalších komponentů a na základě průzkumu trhu bude vybrán dodavatel(é) s cílem zajistit nejlepší poměr ceny a výkonu dodávaného zařízení v dané cenové kategorii. Řídící a administrativní pracovníci zajistí objednávku zařízení, zprocesují potřebné dokumenty a bude-li potřeba, zajistí u dodavatele zaškolení obsluhy.

Po zaškolení odborných pracovníků zahájí testování tiskárny, od softwaru přes tisk, vytvrzování, mytí a podobně, a optimalizují celý proces. Aktivita zajistí pro realizaci projektu nové technologie a jejich efektivní využití v dalších činnostech. Kompletní podklady nutné pro konstrukci a přípravu tiskových programů budou poskytnuty také příhraničnímu partnerovi.

Tabule ke stažení v pdf (393 kB)

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz