Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnes se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v kategoriích žáků 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně na hranici vesmíru

Společně na hranici vesmíru

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ NA HRANICI VESMÍRU
Zkrácený název: SnHV
Kód výzvy: 5/FMP/11b
Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/056
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity                
Ilkovičova 2961/3
812 19 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská republika
Termín realizace: listopad 2020 – říjen 2021
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Aktuálně z realizace projektu

Projekt i přes nepříznivou epidemiologickou situaci na přelomu roku 2020/2021 úspěšně pokračuje a vytvořené vývojové týmy pracují v rámci svých možností.

Nabízíme vám sérii rozhovorů se členy projektového týmu, kteří se podílejí na vývoji a stavbě experimentálních stratosférických modulů či připravují samotné výzkumné experimenty.

  1. „Při startu pociťuji radost i nervozitu“ - rozhovor s člověkem, bez něhož by balón vypuštěný do stratosféry byl pouhým neovladatelným tělesem, vydaným napospas momentálním rozmarům počasí. Ing. Jan Zítka z výzkumného pracoviště CEITEC při Vysokém učení technickém v Brně působí jako šéftechnik přeshraničního projektu Společně na hranici vesmíru.
  2. Mikrořasy je třeba zkoumat. Mají budoucnost - vědci i vizionáři do nich vkládají velké naděje. Řasy podle jejich přesvědčení čeká zářná budoucnost. A proto i ony poletí do stratosféry v rámci přeshraničního projektu Společně na hranici vesmíru. O přípravě těchto experimentů jsme si povídali s Dr. Daliborem Húskou, vedoucím Výzkumné skupiny nanobiotechnologie rostlin a mikrořas, která je součástí Ústavu chemie a biochemie při Mendelově univerzitě v Brně, a se studentkou Katarínou Molnárovou. 
  3.  „Věda bývá frustrující, není pro každého," tvrdí v našem rozhovoru Dr. Lukáš Nejdl, vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho podíl na projektu Společně na hranici vesmíru spočívá v přípravě fotochemických experimentů. Je to práce snadná, nebo složitá? Jaká jsou její úskalí? A mohou se právě tyto pokusy stát předzvěstí "zahradničení" na Marsu? 
  4. „Můžeme prokázat odolnost bakterií,“ je přesvědčena Ing. Kristýna Doleželíková, Ph. D., dborná pracovnice Fakulty chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. V projektu Společně na hranici vesmíru jí připadl úkol připravit experimenty právě s bakteriemi. Není to nebezpečné, zahrávat si s těmito mikroorganismy, zvláště v nynější koronavirové době? Proč jsou tolik důležité "předpokusy" v laboratorních podmínkách? A platí i zde pravidlo, že negativní výsledek se počítá? To vše se dozvíte z našeho rozhovoru.

 


Stručné představení malého projektu

Projekt podporuje spolupráci a vyhledávání nových zájemců o práci v přeshraničních vývojových a výzkumně-technických týmech, zaměřených na vývoj nových zařízení, technologií a inovací. Bude podporována práce nejméně dvou vývojových týmů, v nichž budou zastoupeni lidé z obou stran hranice. Pracovat budou pod vedením zkušených vývojových pracovníky z ČR i SR. Jejich cílem bude s pomocí pořízené techniky a materiálů společně vývinout a zkonstruovat experimentální platformy – moduly – pro výzkum ve stratosféře, případně v kosmickém prostoru.

Projekt počítá s reálným ověřením vyvinutých modulů v podmínkách stratosféry při dvou testovacích letech. Na závěr se uskuteční společný seminář shrnující výsledky projektu a další rozvoj spolupráce.

Projekt reaguje na stávající situaci v oblasti, neboť existují roztříštěné skupinky či jednotlivci se značným vývojovým potenciálem, kteří se snaží realizovat své aktivity nejrůznějším způsobem – obvykle pouze na úrovni teoretického rozpracovávání a řešení problémů, a to (nejen v rámci vysokoškolského či středoškolského studia. V posledních dvou letech jsme zejména v rámci pořádaných akcí a setkávání zaznamenali, že počet těchto zájemců mírně roste. Zároveň se je však, až na výjimky, nedaří dále rozvíjet a podpořit jejich technický talent, který by mohli uplatnit v oblasti inovací či výzkumu. Hlavní příčinou je skutečnost, že ve svém okolí nemají nikoho, kdo by je systematicky vedl, chybí jim základní technické vybavení i speciální materiál.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Setkání pracovního týmu

Součástí aktivit projektu je nezbytné setkávání pracovního týmu, v době epidemických opatření se bude jednat zejména o on-line konference a setkání. Cílem je lepší osobní seznámení a zlepšení vzájemné spolupráce ve vývojových týmech, pro efektivnější řízení vývojových týmů i celého projektu. Budou sloužit především jako odborná platforma s cílem nabídnout zájemcům prostor k výměně zkušeností a jednotlivcům i organizacím poskytnout možnost zapojit se do realizace projektu. V rámci těchto akcí budou specifikovány vyvíjené moduly a budou zde řešeny otázky konstrukce, využití, testování i integrace.

 
Společná konference/seminář

Mezi cíle závěrečného workshopu patří zejména: shrnout dosavadní spolupráci a její přínosy, prodiskutovat výsledky vyvinutých zařízení, zhodnotit výzkumné či technologické přínosy, posoudit další možnosti a plány na jejich využití a seznámit se s pokrokem v dotčených oblastech. Přispěje také k prohloubení spolupráce a zvýšení informovanosti o pokrocích a výsledcích ostatních vývojových skupin. Odborné výsledky projektu a vývojových skupin budou prezentovat jejich lídři a vybraní zástupci.

 
Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu

Klíčová aktivita projektu po celou dobu jeho realizace. Skládá se z několika činností: (1) setkávání a odborné konzultace příhraničních vývojových týmů při vývoji experimentálních modulů a přístrojů; (2) konstrukční a vývojové práce na pracovištích členů vývojových skupin; (3) příprava a stavba prototypů (pravděpodobně 2 neletové a 2 letové); (4) otestování funkčnosti a použitelnosti v laboratorních podmínkách a testy odolnosti; (5) testování modulů v reálných podmínkách při 2 stratosférických letech.

Předpokládáme, že budou vyvíjeny moduly: (a) pro pokusy s biologickými entitami – mikrořasy, řasy, sinice; (b) pro fotochemické experimenty a detekcí části a (c) radiové experimenty + modul pro snímací kamery. K ověření funkčnosti a odolnosti jsou určeny dva stratosférické lety, které mají motivační účinek na členy vývojových týmů.
Předpokládáme, že moduly již budou obsazeny testovacími experimenty a vzorky, abychom mohli ověřit komplexní funkčnost modulů, případně jejich nedostatky. Vzorky poté vyhodnotí samostatné výzkumné týmy.


Pořízení vybavení

Cílem aktivity je řádně administrovat nákup a pořídit nezbytné technické vybavení pro realizaci projektových aktivit. Jedná se o pořízení 2 doplňujících zařízení pro stávající 3D tiskárnu na bázi plastových filamentů – tedy souboru nástavců, trysek a zařízení umožňujících tisk speciálními materiály a pořízení nástavce pro multimateriální tisk, který umožňuje tisk až z 5 materiálů současně.  Největší investiční položkou je pořízení kompletu 3D tiskárny na bázi fotocitlivých pryskyřic včetně vytvrzovací a mycí stanice. S její pomocí lze tisknout menší detaily a náročnější tvary.

Budou specifikovány nezbytné technické parametry 3D tiskárny, dalších komponentů a na základě průzkumu trhu bude vybrán dodavatel(é) s cílem zajistit nejlepší poměr ceny a výkonu dodávaného zařízení v dané cenové kategorii. Řídící a administrativní pracovníci zajistí objednávku zařízení, zprocesují potřebné dokumenty a bude-li potřeba, zajistí u dodavatele zaškolení obsluhy.

Po zaškolení odborných pracovníků zahájí testování tiskárny, od softwaru přes tisk, vytvrzování, mytí a podobně, a optimalizují celý proces. Aktivita zajistí pro realizaci projektu nové technologie a jejich efektivní využití v dalších činnostech. Kompletní podklady nutné pro konstrukci a přípravu tiskových programů budou poskytnuty také příhraničnímu partnerovi.

Tabule ke stažení v pdf (393 kB)

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies