Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně pro výzkum, rozvoj a inovace

Společně pro výzkum, rozvoj a inovace

 

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE
Evidenční číslo projektu: 17A.0436
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.17A0/0436
Žadatel projektu:

Mendelova univerzita v Brně
Laboratoř metalomiky a nanotechnologií

Zemědělská 1, 613 00 Brno
Česká republika
Telefon: +420 545 133 350
E-mail: rene.kizek@mendelu.cz

Přeshraniční partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Termín realizace: únor 2015 – květen 2015
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

Oficiální webové stránky projektu najdete na webu Slovenské organizace pro vesmírné aktivity (SOSA). Jedná se o část webu věnovanou projektu STRATO-NANOBIOLAB.

Webová stránka projektu žadatele - Mendelova univerzita v Brně, Laboratoře metalomiky a nanotechnologií.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z REALIZACE PROJEKTU

 1. Závěrečná konference a třetí a poslední Space Show projektu (Space Show 3) proběhnou v květnu v Žilině. Další informace najdete v s¨ekci Kalendáře akcí: Space Show 3 a závěrečná konference projektu SpVRI.
 2. Byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže "Hledáme nový výzkumné talenty". Další informace najdete v Novinkách z naší hvězdárny včetně přiložené fotogalerie z vývoje navrhovaných experimentů a systémů.
 3. Zveme Vás na zajímavou a netradiční akci v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí - Kosmické technologie, využití v praxi.
 4. Byly vyhlášeny podmínky k soutěži "Hledáme nové výzkumné talenty“. Více najdete v samostatném článku včetně podmínek soutěže a přihlášky.
 5. Byly zahájeny vzdělávací aktivity projektu.
 6. V měsíci únoru byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi všemi třemi partnery projektu. Celé znění smlouvy si můžete prohlédnout v elektronické podobě (pdf; 1,4 MB).
 7. Byla zveřejněna tisková zpráva k realizované úvodní konferenci projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace. Tisková zpráva ke stažení ve formátu pdf (360 kb).
 8. Informační tabule projektu publicity ke stažení (pdf, 0,4 MB)

 

VYDANÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Z REALIZACE PROJEKTU

 1. Tisková zpráva č. 01 (pdf, 329 kb) - Zahájení projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace (9. března 2015)
 2. Tisková zpráva č. 02 (pdf, 284 kb) - Úvodní konference spolupracující sítě STRATO–NANOBIOLAB (16. března 2015)
 3. Tisková zpráva č. 03 (pdf, 278 kb) - Přeshraniční soutěž „Hledáme nové výzkumné talenty“ již zná své vítěze (12. dubna 2015)
 4. Tisková zpráva č. 04 (pdf, 677 kb) - Do stratosféry k lepšímu pochopení a využití kvantových teček v biosenzorech - Vypuštění experimentální stratosférické balónové platformy v rámci sítě STRATO–NANOBIOLAB (27. dubna 2015)
 5. Tisková zpráva č. 05 (pdf, 919 kb) - Úspěch mladých českých a slovenský vědců a techniků ve stratosféře - Experimentální stratosférická balónová platforma přinesla unikátní výsledky (10. května 2015)
 6. Tisková zpráva č. 06 (pdf, 805 kb) - Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry (21. května 2015)

 

Základní teze projektu

Záměr projektu je založit a rozvíjet spolupracující a kooperující síť pro stratosférickou a pozemní výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu mezi Laboratoří metalomiky a nanotechnologií, Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity a Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p.o.

Realizace projektu umožní vytvoření sítě, která přinese bezprostřední přeshraniční sdílení odborných, technických i výukových informací, prezentaci získaných pozorování odborné, ale i široké veřejnosti. Získaná data a možnosti zvýší kvalifikaci proškolených osob v regionech, což povede k lepší spolupráci vedoucí k vývoji nových technologií pro efektivní výzkum i aplikace. Projekt přináší příležitost pro zapojení dalších pracovišť, studentů a vědců do aktivit projektu. Na základě předchozích aktivit máme ověřeno, že potenciál a kapacity pro vývoj a efektivní sdílení jsou pro partnery výhodné a efektivní.

Jedním z cílů je vývoj a realizace univerzální výzkumné stratosférické platformy, kterou bude možné využívat nejen pro standardní vědecké a technologické experimenty, ale také pro monitoring rychle se měnícího životního prostředí i efektivní měření pomocí moderní senzoriky.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkční a udržitelné spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, rozvoj potenciálu vědeckotechnického vzdělávání, podpora udržení a rozvoje vědy a výzkumu.

Specifické cíle mikroprojektu

 • Rozvoj lidských zdrojů vědy a výzkumu a vědeckotechnické vzdělanosti v příhraniční oblasti.   
 • Posílení a rozvoj spolupráce a síťování v oblasti vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu.               
 • Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích, inovačních a výzkumných aktivit a vytvoření stabilní spolupracující sítě na obou stranách hranice.

 

Hlavní aktivity projektu

Vytvoření spolupracující a kooperující sítě STRATO-NANOBIOLAB v příhraničí SR-ČR

Aktivita je zaměřena na vytvoření a posílení rozvíjejícího se přeshraničního partnerství mezi všemi třemi partnery projektu s cílem kodifikovat základní pravidla spolupráce formou Smlouvy o spolupráci. Cílem je jednotná a jasná prezentace cílů spolupráce, priorit, publicita aktivit u všech signatářů této smlouvy směrem ke třetím osobám se záměrem získávání dalších subjektů přistoupivších k této smlouvě.

V rámci aktivity bude realizována úvodní jednodenní konference (Brno) a diskuse nad obsahem a formou spolupracující přeshraniční sítě. Budou vytýčeny jednotlivé milníky, hlavní směry spolupráce a schváleny první úkoly na období 6 měsíců včetně jejich časového a odborného plnění.

Výstupem akce bude elektronický sborník zásadních příspěvků z konference, prezentace orientované na posilování partnerství mezi jednotlivými členy sítě.

 

Společné vzdělávací a motivační akce

Náplní aktivity je příprava, koordinace a realizace vzdělávacích akcí na obou stranách hranice. Projekt předpokládá následující skupiny vzdělávacích akcí:

 1. Závěrečná konference – otevřené závěrečné setkání partnerů a účastníků projektu – odborný program, diskuse, závěry, publicita akce, konání i výstupů celého projektu (Slovensko - zřejmě Žilina)
 2. 3 semináře - školení - z důvodu zpracování analýz, studií a strategií zaměřených na podporu spolupráce a síťování a podpory inovací a výzkumu budou realizovány v průběhu projektu tři samostatné workshopy, které přinesou a shrnou potřebné zkušenosti a možnosti pro posílení této spolupráce
 3. 11 kurzů

 

Soutěž podporující inovace a výzkum „Hledáme nové výzkumné talenty"

Aktivita je orientována zejména na mladé lidi z obou stran hranice, které bychom chtěli podpořit a motivovat do inovačních aktivit směrem k návrhu a vývoji vybraných komponent stratosférické platformy, jak části technologické, tak vědecké.

Náplní aktivity je příprava a vyhlášení odborné soutěže pro vysokoškolské studenty a mladé výzkumníky, která bude dělena do dvou oblastí: (1) technické řešení základní platformy a (2) vědecké experimenty (tématem soutěže bude výzkum vlivu kosmického záření na biologické struktury).

V rámci realizace aktivity budou vytvořena pravidla, formuláře a text zadání pro soutěž a soutěžící. Bude zajištěno jejich zveřejnění elektronickou formou na webech a komunikačních kanálech všech třech partnerů. Soutěž bude vyhlášena zejména ve VŠ a odborných kruzích na obou stranách hranice a bude zpracována mediální informace o jejím zahájení.

Klíčovým cílem partnerů v této aktivitě je vývoj a realizace nízkonákladové experimentální stratosférické platformy pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivit studentů z obou zemí v příhraničním regionu za aktivní účasti mladých lidí z obou stran hranice

 
Testování společné experimentální platformy a společný workshop

Aktivita těsně navazuje na předchozí aktivitu. Náplní aktivity je nezbytné testování techniky platformy a vědeckých experimentů na zemi, včetně vzájemného propojení, včetně modulu umožňujícího přenos digitálních obrazových informací z průběhu letu do řídícího centra. Dále bude testována komunikace mezi vlastním letovým počítačem a počítačem řídícím letovou experimentální platformu.

Testovací start proběhne díky omezením řízení letového provozu SR a Leteckého úřadu z letiště ve Spišské Nové Vsi. V další fázi po úspěšných zkouškách bude následovat implementace vybraných experimentů. Bude nezbytné zajistit přípravu jednoho ověřovacího letu stratosférického balónu, zajistit vyhodnocení výsledků letu a experimentů a publikování výsledků, závěrů a poznatků.

 

Publicita projektu, aktivit a výstupů

Sdružuje činnosti související se zajištěním publicity projektu a obsahuje zejména přípravu a realizaci internetové stránky v rámci stránek slovenského partnera.

Dále bude v rámci aktivity připravena a zajištěna publicita projektu formou informační tabule publicity. Členové projektového týmu zajistí návrh a sazbu prvků publicity celého projektu. Odborní pracovníci budou také připravovat podklady pro sestavení a zveřejnění tiskových zprávy z významných aktivit projektu.

 

 

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje