Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně pro výzkum, rozvoj a inovace

Společně pro výzkum, rozvoj a inovace

 

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE
Evidenční číslo projektu: 17A.0436
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.17A0/0436
Žadatel projektu:

Mendelova univerzita v Brně
Laboratoř metalomiky a nanotechnologií

Zemědělská 1, 613 00 Brno
Česká republika
Telefon: +420 545 133 350
E-mail: rene.kizek@mendelu.cz

Přeshraniční partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Termín realizace: únor 2015 – květen 2015
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

Oficiální webové stránky projektu najdete na webu Slovenské organizace pro vesmírné aktivity (SOSA). Jedná se o část webu věnovanou projektu STRATO-NANOBIOLAB.

Webová stránka projektu žadatele - Mendelova univerzita v Brně, Laboratoře metalomiky a nanotechnologií.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z REALIZACE PROJEKTU

 1. Závěrečná konference a třetí a poslední Space Show projektu (Space Show 3) proběhnou v květnu v Žilině. Další informace najdete v s¨ekci Kalendáře akcí: Space Show 3 a závěrečná konference projektu SpVRI.
 2. Byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže "Hledáme nový výzkumné talenty". Další informace najdete v Novinkách z naší hvězdárny včetně přiložené fotogalerie z vývoje navrhovaných experimentů a systémů.
 3. Zveme Vás na zajímavou a netradiční akci v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí - Kosmické technologie, využití v praxi.
 4. Byly vyhlášeny podmínky k soutěži "Hledáme nové výzkumné talenty“. Více najdete v samostatném článku včetně podmínek soutěže a přihlášky.
 5. Byly zahájeny vzdělávací aktivity projektu.
 6. V měsíci únoru byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi všemi třemi partnery projektu. Celé znění smlouvy si můžete prohlédnout v elektronické podobě (pdf; 1,4 MB).
 7. Byla zveřejněna tisková zpráva k realizované úvodní konferenci projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace. Tisková zpráva ke stažení ve formátu pdf (360 kb).
 8. Informační tabule projektu publicity ke stažení (pdf, 0,4 MB)

 

VYDANÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Z REALIZACE PROJEKTU

 1. Tisková zpráva č. 01 (pdf, 329 kb) - Zahájení projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace (9. března 2015)
 2. Tisková zpráva č. 02 (pdf, 284 kb) - Úvodní konference spolupracující sítě STRATO–NANOBIOLAB (16. března 2015)
 3. Tisková zpráva č. 03 (pdf, 278 kb) - Přeshraniční soutěž „Hledáme nové výzkumné talenty“ již zná své vítěze (12. dubna 2015)
 4. Tisková zpráva č. 04 (pdf, 677 kb) - Do stratosféry k lepšímu pochopení a využití kvantových teček v biosenzorech - Vypuštění experimentální stratosférické balónové platformy v rámci sítě STRATO–NANOBIOLAB (27. dubna 2015)
 5. Tisková zpráva č. 05 (pdf, 919 kb) - Úspěch mladých českých a slovenský vědců a techniků ve stratosféře - Experimentální stratosférická balónová platforma přinesla unikátní výsledky (10. května 2015)
 6. Tisková zpráva č. 06 (pdf, 805 kb) - Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry (21. května 2015)

 

Základní teze projektu

Záměr projektu je založit a rozvíjet spolupracující a kooperující síť pro stratosférickou a pozemní výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu mezi Laboratoří metalomiky a nanotechnologií, Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity a Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p.o.

Realizace projektu umožní vytvoření sítě, která přinese bezprostřední přeshraniční sdílení odborných, technických i výukových informací, prezentaci získaných pozorování odborné, ale i široké veřejnosti. Získaná data a možnosti zvýší kvalifikaci proškolených osob v regionech, což povede k lepší spolupráci vedoucí k vývoji nových technologií pro efektivní výzkum i aplikace. Projekt přináší příležitost pro zapojení dalších pracovišť, studentů a vědců do aktivit projektu. Na základě předchozích aktivit máme ověřeno, že potenciál a kapacity pro vývoj a efektivní sdílení jsou pro partnery výhodné a efektivní.

Jedním z cílů je vývoj a realizace univerzální výzkumné stratosférické platformy, kterou bude možné využívat nejen pro standardní vědecké a technologické experimenty, ale také pro monitoring rychle se měnícího životního prostředí i efektivní měření pomocí moderní senzoriky.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkční a udržitelné spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, rozvoj potenciálu vědeckotechnického vzdělávání, podpora udržení a rozvoje vědy a výzkumu.

Specifické cíle mikroprojektu

 • Rozvoj lidských zdrojů vědy a výzkumu a vědeckotechnické vzdělanosti v příhraniční oblasti.   
 • Posílení a rozvoj spolupráce a síťování v oblasti vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu.               
 • Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích, inovačních a výzkumných aktivit a vytvoření stabilní spolupracující sítě na obou stranách hranice.

 

Hlavní aktivity projektu

Vytvoření spolupracující a kooperující sítě STRATO-NANOBIOLAB v příhraničí SR-ČR

Aktivita je zaměřena na vytvoření a posílení rozvíjejícího se přeshraničního partnerství mezi všemi třemi partnery projektu s cílem kodifikovat základní pravidla spolupráce formou Smlouvy o spolupráci. Cílem je jednotná a jasná prezentace cílů spolupráce, priorit, publicita aktivit u všech signatářů této smlouvy směrem ke třetím osobám se záměrem získávání dalších subjektů přistoupivších k této smlouvě.

V rámci aktivity bude realizována úvodní jednodenní konference (Brno) a diskuse nad obsahem a formou spolupracující přeshraniční sítě. Budou vytýčeny jednotlivé milníky, hlavní směry spolupráce a schváleny první úkoly na období 6 měsíců včetně jejich časového a odborného plnění.

Výstupem akce bude elektronický sborník zásadních příspěvků z konference, prezentace orientované na posilování partnerství mezi jednotlivými členy sítě.

 

Společné vzdělávací a motivační akce

Náplní aktivity je příprava, koordinace a realizace vzdělávacích akcí na obou stranách hranice. Projekt předpokládá následující skupiny vzdělávacích akcí:

 1. Závěrečná konference – otevřené závěrečné setkání partnerů a účastníků projektu – odborný program, diskuse, závěry, publicita akce, konání i výstupů celého projektu (Slovensko - zřejmě Žilina)
 2. 3 semináře - školení - z důvodu zpracování analýz, studií a strategií zaměřených na podporu spolupráce a síťování a podpory inovací a výzkumu budou realizovány v průběhu projektu tři samostatné workshopy, které přinesou a shrnou potřebné zkušenosti a možnosti pro posílení této spolupráce
 3. 11 kurzů

 

Soutěž podporující inovace a výzkum „Hledáme nové výzkumné talenty"

Aktivita je orientována zejména na mladé lidi z obou stran hranice, které bychom chtěli podpořit a motivovat do inovačních aktivit směrem k návrhu a vývoji vybraných komponent stratosférické platformy, jak části technologické, tak vědecké.

Náplní aktivity je příprava a vyhlášení odborné soutěže pro vysokoškolské studenty a mladé výzkumníky, která bude dělena do dvou oblastí: (1) technické řešení základní platformy a (2) vědecké experimenty (tématem soutěže bude výzkum vlivu kosmického záření na biologické struktury).

V rámci realizace aktivity budou vytvořena pravidla, formuláře a text zadání pro soutěž a soutěžící. Bude zajištěno jejich zveřejnění elektronickou formou na webech a komunikačních kanálech všech třech partnerů. Soutěž bude vyhlášena zejména ve VŠ a odborných kruzích na obou stranách hranice a bude zpracována mediální informace o jejím zahájení.

Klíčovým cílem partnerů v této aktivitě je vývoj a realizace nízkonákladové experimentální stratosférické platformy pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivit studentů z obou zemí v příhraničním regionu za aktivní účasti mladých lidí z obou stran hranice

 
Testování společné experimentální platformy a společný workshop

Aktivita těsně navazuje na předchozí aktivitu. Náplní aktivity je nezbytné testování techniky platformy a vědeckých experimentů na zemi, včetně vzájemného propojení, včetně modulu umožňujícího přenos digitálních obrazových informací z průběhu letu do řídícího centra. Dále bude testována komunikace mezi vlastním letovým počítačem a počítačem řídícím letovou experimentální platformu.

Testovací start proběhne díky omezením řízení letového provozu SR a Leteckého úřadu z letiště ve Spišské Nové Vsi. V další fázi po úspěšných zkouškách bude následovat implementace vybraných experimentů. Bude nezbytné zajistit přípravu jednoho ověřovacího letu stratosférického balónu, zajistit vyhodnocení výsledků letu a experimentů a publikování výsledků, závěrů a poznatků.

 

Publicita projektu, aktivit a výstupů

Sdružuje činnosti související se zajištěním publicity projektu a obsahuje zejména přípravu a realizaci internetové stránky v rámci stránek slovenského partnera.

Dále bude v rámci aktivity připravena a zajištěna publicita projektu formou informační tabule publicity. Členové projektového týmu zajistí návrh a sazbu prvků publicity celého projektu. Odborní pracovníci budou také připravovat podklady pro sestavení a zveřejnění tiskových zprávy z významných aktivit projektu.

 

 

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies