Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » IKAP II

IKAP II

Základní informace o projektu

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II
Zkrácený název: IKAP II
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žadatel projektu, příjemce dotace: Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
Partner projektu:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí

Termín realizace: leden 2021 – listopad 2023
Financování: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - 85%, státní rozpočet - 10%, Zlínský kraj 5%
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Od ledna 2021 začala hvězdárna společně s dalšími přibližně 44 partnery realizovat nový rozsáhlý projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

Projekt, který je zkráceně označován jako IKAP II, bude realizován na úrovni Zlínského kraje v období leden 2021 až listopad 2023. Realizace aktivit na hvězdárně bude ukončena už v červnu 2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Naše hvězdárna se bude věnovat zejména oblasti rozvoje a podpory polytechnického vzdělávání. Budeme se věnovat nejen přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů pro základní školy a gymnázia, ale také kurzům pro mateřské školy, vzdělávání pedagogů a také volnočasovým aktivitám, zejména astronomickému kroužku a Klubu nadaných dětí při Dětské Mense ČR.

Do projektu je v rámci Zlínského kraje zapojeno 44 partnerů, převážně střední odborné školy, ale také Univerzita Tomáše Bati či Krajská hospodářská komora a řada dalších organizací. Celkový rozpočet projektu činí 203 180 300 Kč.

Rozpočet aktivit zajišťovaných Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. činí celkem 3 249 711 Kč na období 30 měsíců realizace.

Zapojení Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se zapojila do realizace klíčové aktivity KA 2 Polytechnické vzdělávání, podaktivity KA 2.2 Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky.

V rámci projektu budou připraveny a realizovány následující výukové programy/kurzy.

Sdílené dílny/učebny pro žáky ZŠ

 • Biotechnologie v moderním světě pro ZŠ
 • Z čeho je svět pro ZŠ
 • Chemie v nás a kolem nás pro ZŠ
 • Neživá příroda pro živý svět pro ZŠ

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ

 • Putování vesmírem
 • Klub nadané mládeže ve spolupráci s MENSA

Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů

 • Biotechnologie v moderním světě
 • Jak poznáváme svět

Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

 • Svět kolem nás – poznávejme svět všemi smysly

Vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Moderní biotechnologie a jejich dopady na život člověka
 • Současné pohledy na vznik a vývoj vesmíru

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies