Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » IKAP II

IKAP II

Základní informace o projektu

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II
Zkrácený název: IKAP II
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žadatel projektu, příjemce dotace: Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
Partner projektu:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí

Termín realizace: leden 2021 – listopad 2023
Financování: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - 85%, státní rozpočet - 10%, Zlínský kraj 5%
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Od ledna 2021 začala hvězdárna společně s dalšími přibližně 44 partnery realizovat nový rozsáhlý projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

Projekt, který je zkráceně označován jako IKAP II, bude realizován na úrovni Zlínského kraje v období leden 2021 až listopad 2023. Realizace aktivit na hvězdárně bude ukončena už v červnu 2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Naše hvězdárna se bude věnovat zejména oblasti rozvoje a podpory polytechnického vzdělávání. Budeme se věnovat nejen přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů pro základní školy a gymnázia, ale také kurzům pro mateřské školy, vzdělávání pedagogů a také volnočasovým aktivitám, zejména astronomickému kroužku a Klubu nadaných dětí při Dětské Mense ČR.

Do projektu je v rámci Zlínského kraje zapojeno 44 partnerů, převážně střední odborné školy, ale také Univerzita Tomáše Bati či Krajská hospodářská komora a řada dalších organizací. Celkový rozpočet projektu činí 203 180 300 Kč.

Rozpočet aktivit zajišťovaných Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. činí celkem 3 249 711 Kč na období 30 měsíců realizace.

Zapojení Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se zapojila do realizace klíčové aktivity KA 2 Polytechnické vzdělávání, podaktivity KA 2.2 Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky.

V rámci projektu budou připraveny a realizovány následující výukové programy/kurzy.

Sdílené dílny/učebny pro žáky ZŠ

 • Biotechnologie v moderním světě pro ZŠ
 • Z čeho je svět pro ZŠ
 • Chemie v nás a kolem nás pro ZŠ
 • Neživá příroda pro živý svět pro ZŠ

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ

 • Putování vesmírem
 • Klub nadané mládeže ve spolupráci s MENSA

Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů

 • Biotechnologie v moderním světě
 • Jak poznáváme svět

Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

 • Svět kolem nás – poznávejme svět všemi smysly

Vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Moderní biotechnologie a jejich dopady na život člověka
 • Současné pohledy na vznik a vývoj vesmíru

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz