Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » IKAP II

IKAP II

Základní informace o projektu

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II
Zkrácený název: IKAP II
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žadatel projektu, příjemce dotace: Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
Partner projektu:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí

Termín realizace: leden 2021 – listopad 2023
Financování: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - 85%, státní rozpočet - 10%, Zlínský kraj 5%
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Od ledna 2021 začala hvězdárna společně s dalšími přibližně 44 partnery realizovat nový rozsáhlý projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

Projekt, který je zkráceně označován jako IKAP II, bude realizován na úrovni Zlínského kraje v období leden 2021 až listopad 2023. Realizace aktivit na hvězdárně bude ukončena už v červnu 2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Naše hvězdárna se bude věnovat zejména oblasti rozvoje a podpory polytechnického vzdělávání. Budeme se věnovat nejen přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů pro základní školy a gymnázia, ale také kurzům pro mateřské školy, vzdělávání pedagogů a také volnočasovým aktivitám, zejména astronomickému kroužku a Klubu nadaných dětí při Dětské Mense ČR.

Do projektu je v rámci Zlínského kraje zapojeno 44 partnerů, převážně střední odborné školy, ale také Univerzita Tomáše Bati či Krajská hospodářská komora a řada dalších organizací. Celkový rozpočet projektu činí 203 180 300 Kč.

Rozpočet aktivit zajišťovaných Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. činí celkem 3 249 711 Kč na období 30 měsíců realizace.

Zapojení Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se zapojila do realizace klíčové aktivity KA 2 Polytechnické vzdělávání, podaktivity KA 2.2 Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky.

V rámci projektu budou připraveny a realizovány následující výukové programy/kurzy.

Sdílené dílny/učebny pro žáky ZŠ

 • Biotechnologie v moderním světě pro ZŠ
 • Z čeho je svět pro ZŠ
 • Chemie v nás a kolem nás pro ZŠ
 • Neživá příroda pro živý svět pro ZŠ

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ

 • Putování vesmírem
 • Klub nadané mládeže ve spolupráci s MENSA

Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů

 • Biotechnologie v moderním světě
 • Jak poznáváme svět

Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

 • Svět kolem nás – poznávejme svět všemi smysly

Vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Moderní biotechnologie a jejich dopady na život člověka
 • Současné pohledy na vznik a vývoj vesmíru

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies