Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Vědou a technikou ke společnému rozvoji

Vědou a technikou ke společnému rozvoji

 

Základní informace o projektu

Název projektu: VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI
Evidenční číslo projektu: 14.0346
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.14/0346
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Krajská hvezdáreň v Žiline
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

Termín realizace: leden 2014 – září 2014
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Základní teze projektu

Projekt se je součástí dlouhodobého a systematického rozvoje obou partnerských organizací směrem k moderním vzdělávacím institucím, významně napomáhající rozvoji školství, vzdělávání, péči o nadané žáky a studenty, ale také popularizaci vědy a techniky v příhraničním regionu obou zemí.

V posledních letech klademe velký důraz na přípravu nových vzdělávacích programů s využitím moderního technického vybavení v oblasti pomůcek a didaktiky. Tomu odpovídá postupná modernizace vybavení a budování nezbytné infrastruktury pro tuto činnost (např. specializovaná učebna v rámci projektu KOSOAP, Vzdělávací a výukové centrum pro přeshraniční spolupráci aj.).

Inovativní programy jsou navrženy tak, aby se stejnou technikou na úrovni základních škol žáky motivovaly, ukázaly zajímavost a přitažlivost vědy a techniky. Záměrem je ukázat, že jsou tyto oblasti lidské činnosti schopny vysvětlovat, poznávat přírodní zákony, pracovat s nimi a využívat je ve prospěch rozvoje společnosti. Na úrovni středních škol pak tato technika slouží jako soubor klasických didaktických a vzdělávacích pomůcek, které napomáhají a představují vybrané oblasti vědy a techniky srozumitelně, atraktivně a především prakticky.

 

Hlavní cíl projektu

 

Hlavním cílem projektu je posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnické vzdělávání.

 

Specifické cíle projektu

  • Specifický cíl 1 - Rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnického vzdělávání v příhraniční oblasti
  • Specifický cíl 2 - Zlepšení podmínek a posílení spolupráce v oblasti společného specifického odborného vzdělávání
  • Specifický cíl 3 - Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích aktivit s praktickými činnostmi a inovativním přístupem, motivace a rozvoj aktivity studentů na obou stranách hranice
  • Specifický cíl 4 - Podpora přeshraničního přenosu poznatků a zkušeností v oblasti specifického vzdělávání a odborného výcviku a rozvoj trvalé přeshraniční spolupráce a mezilidských příhraničních vztahů

 

 

Hlavní aktivity projektu

 

Koordinační setkání projektového týmu

Cílem aktivity je podrobně rozdělit konkrétní úkoly a činnosti mezi členy projektového týmu, vymezit časový harmonogram a odpovědnosti za dílčí cíle. Koordinační setkání se uskuteční v prostorách našeho přeshraničního partnera v KNM nebo Žilině.

Dovybavení specializované učebny a příprava a evaluace vědeckotechnických inovativních vzdělávacích programů

Klíčová aktivita, jejímž cílem je návrh a příprava technického zabezpečení nových inovativních vzdělávacích programů v oborech:

  1. Digitální snímkování - pořízení, zpracování a analýza obrazových dat a demonstrace řady dalších zákonitostí a principů moderní digitální fotografie.
  2. Optika - metody moderní spektrální analýzy, bude využívat zejména spektroskopy a spektrální trubice. Pro průběžné zobrazování barevného spektra při výukové teoretické části programů bude použita jednoduchá barevná kamera.
  3. Automatizace a robotika využívá (mimo stavebnice LEGO MINDSTORM) nově pořízené funkční modely automatických manipulátorů s šesti stupni volnosti. Modely budou sloužit pro pochopení a osvojení si základních pravidel a podstaty automatizace nejen ve výrobě.

Záměrem je v co největší možné míře umožnit účastníkům samostatnou práci a osvojení postupů a metodologie. Všechny pořízené didaktické pomůcky jsou přepravitelné v adekvátních obalech, což je velmi důležité abychom mohli realizovat akce přímo na školách a mohli s vybavením cestovat i do slovenských škol.

Připravené programy včetně nezbytného vybavení budou při tzv. evaluačních akcích v ČR i SR ověřeny (didaktika, metodika, obsah, forma) v praxi. Výstupem této aktivity budou 3 evaluované moduly inovativních vzdělávacích programů (včetně technického vybavení), každý ve verzi pro základní a střední školu.

Realizace vědeckotechnických inovativních vzdělávacích programů „S vědou a technikou společně“

Aktivita zaměřující se na přímou spolupráci se školami a podporu zájmů žáků a studentů realizací inovovaných vzdělávacích programů. Na základě předchozích aktivit budou připravené a evaluované programy pro jednotlivé moduly realizovány na základních a středních školách v ČR i SR.

Na školy se dostavíme s potřebnými didaktickými pomůckami (přeprava lektorů i techniky služebním automobilem) i audiovizuální technikou. Je možné, že na základě většího vzorku realizovaných akcí mohou být připravené inovativní programy upraveny či doplněny.

Celkem bude uskutečněno 14 akcí na školách, z toho 7 v ČR a 7 v SR.

Přeshraniční letní škola vědy a techniky - PLŠVT

Cílem aktivity je založit novou tradici a dát do povědomí širší veřejnosti dlouhodobě realizovaný inovativní vzdělávací systém v příhraniční oblasti ČR a SR. Cílem je také vyhledávat a podporovat aktivní jedince jak mezi žáky a studenty, tak mezi pedagogy a dát jim možnost dalšího odborného rozvoje, nejen formou vzdělávacích aktivit, ale i přeshraničních kontaktů na kolegy, přední odborníky v oborech i možnost zapojení se do odborných aktivit vzdělávacích organizací. Oni sami pak mohou rozšiřovat dopady projektu do svého okolí.

Akce Přeshraniční Letní škola vědy a techniky (PLŠVT) se bude poprvé konat v areálu žadatele, který poskytuje nezbytné zázemí, infrastrukturu a vytváří tak optimální podmínky pro realizaci této významné přeshraniční akce.

Předpokládáme účast nejvýše 18 účastníků a 3 externích lektorů.  Akce je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům škol středních, ale také případným zájemcům z řad pedagogických pracovníků, či pracovníků vzdělávacích institucí. Účastníci budou ubytování v ubytovně v areálu žadatele.

Obsah akce vychází z realizovaných modulů inovativních vzdělávacích programů, stávajících i nově pořízených didaktických pomůcek a techniky. Pro účastníky akce a další zájemce zpracujeme a vlastním tiskem vydáme sborník vzdělávacích a výukových materiálů, návodů a rad využitelných ve školách příhraniční oblasti.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies