Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnes se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v kategoriích žáků 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Vědou a technikou ke společnému rozvoji

Vědou a technikou ke společnému rozvoji

 

Základní informace o projektu

Název projektu: VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI
Evidenční číslo projektu: 14.0346
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.14/0346
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Krajská hvezdáreň v Žiline
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

Termín realizace: leden 2014 – září 2014
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Základní teze projektu

Projekt se je součástí dlouhodobého a systematického rozvoje obou partnerských organizací směrem k moderním vzdělávacím institucím, významně napomáhající rozvoji školství, vzdělávání, péči o nadané žáky a studenty, ale také popularizaci vědy a techniky v příhraničním regionu obou zemí.

V posledních letech klademe velký důraz na přípravu nových vzdělávacích programů s využitím moderního technického vybavení v oblasti pomůcek a didaktiky. Tomu odpovídá postupná modernizace vybavení a budování nezbytné infrastruktury pro tuto činnost (např. specializovaná učebna v rámci projektu KOSOAP, Vzdělávací a výukové centrum pro přeshraniční spolupráci aj.).

Inovativní programy jsou navrženy tak, aby se stejnou technikou na úrovni základních škol žáky motivovaly, ukázaly zajímavost a přitažlivost vědy a techniky. Záměrem je ukázat, že jsou tyto oblasti lidské činnosti schopny vysvětlovat, poznávat přírodní zákony, pracovat s nimi a využívat je ve prospěch rozvoje společnosti. Na úrovni středních škol pak tato technika slouží jako soubor klasických didaktických a vzdělávacích pomůcek, které napomáhají a představují vybrané oblasti vědy a techniky srozumitelně, atraktivně a především prakticky.

 

Hlavní cíl projektu

 

Hlavním cílem projektu je posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnické vzdělávání.

 

Specifické cíle projektu

  • Specifický cíl 1 - Rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnického vzdělávání v příhraniční oblasti
  • Specifický cíl 2 - Zlepšení podmínek a posílení spolupráce v oblasti společného specifického odborného vzdělávání
  • Specifický cíl 3 - Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích aktivit s praktickými činnostmi a inovativním přístupem, motivace a rozvoj aktivity studentů na obou stranách hranice
  • Specifický cíl 4 - Podpora přeshraničního přenosu poznatků a zkušeností v oblasti specifického vzdělávání a odborného výcviku a rozvoj trvalé přeshraniční spolupráce a mezilidských příhraničních vztahů

 

 

Hlavní aktivity projektu

 

Koordinační setkání projektového týmu

Cílem aktivity je podrobně rozdělit konkrétní úkoly a činnosti mezi členy projektového týmu, vymezit časový harmonogram a odpovědnosti za dílčí cíle. Koordinační setkání se uskuteční v prostorách našeho přeshraničního partnera v KNM nebo Žilině.

Dovybavení specializované učebny a příprava a evaluace vědeckotechnických inovativních vzdělávacích programů

Klíčová aktivita, jejímž cílem je návrh a příprava technického zabezpečení nových inovativních vzdělávacích programů v oborech:

  1. Digitální snímkování - pořízení, zpracování a analýza obrazových dat a demonstrace řady dalších zákonitostí a principů moderní digitální fotografie.
  2. Optika - metody moderní spektrální analýzy, bude využívat zejména spektroskopy a spektrální trubice. Pro průběžné zobrazování barevného spektra při výukové teoretické části programů bude použita jednoduchá barevná kamera.
  3. Automatizace a robotika využívá (mimo stavebnice LEGO MINDSTORM) nově pořízené funkční modely automatických manipulátorů s šesti stupni volnosti. Modely budou sloužit pro pochopení a osvojení si základních pravidel a podstaty automatizace nejen ve výrobě.

Záměrem je v co největší možné míře umožnit účastníkům samostatnou práci a osvojení postupů a metodologie. Všechny pořízené didaktické pomůcky jsou přepravitelné v adekvátních obalech, což je velmi důležité abychom mohli realizovat akce přímo na školách a mohli s vybavením cestovat i do slovenských škol.

Připravené programy včetně nezbytného vybavení budou při tzv. evaluačních akcích v ČR i SR ověřeny (didaktika, metodika, obsah, forma) v praxi. Výstupem této aktivity budou 3 evaluované moduly inovativních vzdělávacích programů (včetně technického vybavení), každý ve verzi pro základní a střední školu.

Realizace vědeckotechnických inovativních vzdělávacích programů „S vědou a technikou společně“

Aktivita zaměřující se na přímou spolupráci se školami a podporu zájmů žáků a studentů realizací inovovaných vzdělávacích programů. Na základě předchozích aktivit budou připravené a evaluované programy pro jednotlivé moduly realizovány na základních a středních školách v ČR i SR.

Na školy se dostavíme s potřebnými didaktickými pomůckami (přeprava lektorů i techniky služebním automobilem) i audiovizuální technikou. Je možné, že na základě většího vzorku realizovaných akcí mohou být připravené inovativní programy upraveny či doplněny.

Celkem bude uskutečněno 14 akcí na školách, z toho 7 v ČR a 7 v SR.

Přeshraniční letní škola vědy a techniky - PLŠVT

Cílem aktivity je založit novou tradici a dát do povědomí širší veřejnosti dlouhodobě realizovaný inovativní vzdělávací systém v příhraniční oblasti ČR a SR. Cílem je také vyhledávat a podporovat aktivní jedince jak mezi žáky a studenty, tak mezi pedagogy a dát jim možnost dalšího odborného rozvoje, nejen formou vzdělávacích aktivit, ale i přeshraničních kontaktů na kolegy, přední odborníky v oborech i možnost zapojení se do odborných aktivit vzdělávacích organizací. Oni sami pak mohou rozšiřovat dopady projektu do svého okolí.

Akce Přeshraniční Letní škola vědy a techniky (PLŠVT) se bude poprvé konat v areálu žadatele, který poskytuje nezbytné zázemí, infrastrukturu a vytváří tak optimální podmínky pro realizaci této významné přeshraniční akce.

Předpokládáme účast nejvýše 18 účastníků a 3 externích lektorů.  Akce je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům škol středních, ale také případným zájemcům z řad pedagogických pracovníků, či pracovníků vzdělávacích institucí. Účastníci budou ubytování v ubytovně v areálu žadatele.

Obsah akce vychází z realizovaných modulů inovativních vzdělávacích programů, stávajících i nově pořízených didaktických pomůcek a techniky. Pro účastníky akce a další zájemce zpracujeme a vlastním tiskem vydáme sborník vzdělávacích a výukových materiálů, návodů a rad využitelných ve školách příhraniční oblasti.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies