Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST
Evidenční číslo projektu: 16.0608
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0373
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Termín realizace: září 2014 – prosinec 2014
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 1. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE.
 2. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se konal ve dnec 28. - 30. listopadu 2014. SBORNÍK KE STAŽENÍ (pdf, 2 MB)
 3. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se koná ve dnech 28. - 30. 11. 2014. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.
 4. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014.
 5. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se konal ve dnec 3. - 5. října 2014. SBORNÍK NoGravity 2014 KE STAŽENÍ (pdf, 3 MB)
 6. Jak probíhal a jak se vydařil pilotní ročník přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014 - se můžete dočíst a snímky z akce prohlédnout v sekci Mediální výstupy.
 7. Zveřejnili jsme ke stažení obrázky a náhledy z výstavy KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost. Informace, obrázky a pdf ke stažení najdete v sekci výstavy.
 8. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se koná ve dnech 3. - 5. 10. 2014 v Žilině. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Základní teze projektu

Vzdělávání v oborech kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky obvykle není (až na výjimky, či okrajové zmínky v rámci vzdělávacích programů) zahrnuto do obsahu výuky základních a středních škol. Objevuje se ve vzdělávacích programech speciálních vysokých škol regionu (obvykle jen jako velmi malá část studijního programu. Proto je důležité povědomí o výhodách, přínosech a příležitostech tohoto oboru mezi mládeží udržovat a rozšiřovat.

Cílem tohoto projektu je vzdělávat zejména mladé lidi prostřednictvím vhodných a kvalitních doplňkových vzdělávacích akcí realizovaných přímo v příhraničních regionech. Povaha vývoje, výzkumu i výroby v oblasti kosmických technologií je jednoznačně oblast velmi široké a náročné mezinárodní spolupráce. Z pohledu obou zemí (SR a ČR) je pak zcela logické, aby v tomto oboru, v co největší míře (přinejmenším v oblasti vzdělávání) úzce spolupracovali a kooperovali.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, jako žadatel projektu, má s oblastí odborného vzdělávání a didaktiky dlouholeté zkušenosti, stejně jako s přípravou a organizací velkých vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí. Přeshraniční partner projektu je velmi aktivní organizací, která vyvíjí nejen vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost, ale také organizační a popularizační, a to na všech úrovních.

I když oblast kosmických technologií není předmětem širokého zájmu (obvykle z důvodů vyšších nároků na znalosti z technických a přírodních věd, matematiky apod.), všichni jeho produkty a výstupy denně využívají. Naší snahou je udržet a podporovat zájem mladých lidí o tyto obory. K tomu chceme využít plánované vzdělávací aktivity včetně aktivit doprovodných.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkční a udržitelná spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, vědeckotechnické vzdělávání a podporu udržení vědy a výzkumu.                                  

Specifické cíle mikroprojektu

 • Rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnické vzdělanosti v příhraniční oblasti.
 • Posílení a rozvoj spolupráce v oblasti společného specifického odborného technického vzdělávání
 • Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích aktivit a vytvoření stabilní spolupracující sítě na obou stranách hranice

Hlavní aktivity projektu

Příprava a realizace dvou přeshraničních vzdělávacích seminářů Současná kosmonautika a kosmické technologie

Cíle aktivity je příprava a realizace dvou velkých odborně zaměřených vzdělávacích seminářů z oblasti kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky. Semináře jsou určené zejména středoškolské a vysokoškolské mládeži, pracovníkům vzdělávacích institucí a zájemcům z řad veřejnosti.

Akce na Slovensku se bude konat ve vhodném zařízení s možností dalších služeb pro účastníky. Akce v ČR se bude konat v areálu žadatele.

Obě akce budou připravovány v úzké spolupráci obou partnerů, jak z pohledu programové, organizační, tak i realizační. Tato aktivita přináší do obou regionů mimořádné vzdělávací příležitosti s možností přímého kontaktu s předními specialisty z obou zemí. Významným bodem je také společná příprava a vydání sborníků příspěvků z obou akcí (vlastním nákladem) a využití těchto vzdělávacích materiálů k rozvoji vzdělanosti a spolupráce.

Na realizaci akce se budou velmi těsně podílet oba partneři projektu dle vymezených pracovních pozic a nákladů. Vzdělávací odborné semináře budou třídenní (zahájení v pátek odpoledne a ukončení v neděli po poledni). V rámci programu zazní 8 zvaných přednášek, nejsou vyloučeny kratší nehonorované příspěvky na aktuální témata. V rámci akce předpokládáme také pořádání moderované diskuse se zástupci obou partnerů, zástupců organizací zabývajících se tímto oborem, zájemců o problematiku jak z řad veřejnosti, tak zejména z řad firem (viz výše).

Současti obou akcí také bude vzdělávací výstava jako podpůrný vzdělávací a propagační prvek a prvek publicity aktivit a záměrů.

 

Příprava a realizace putovní výstavy Kosmonautika a kosmické technologie - příležitost pro budoucnost

Cílem je návrh, příprava a výroba vzdělávací a motivační výstavy s aktuálními tématy, zejména evropské kosmonautiky a obecně i problematiky využívání kosmických technologií v praxi. Jeden z panelů věnujeme prezentaci a publicitě stávajících i rozvíjejících se příhraničních aktivit v tomto oboru.

Výstava se bude skládat celkem z 5 panelů (z toho 2 ks cca 120 x 115 cm 3 ks cca 150 x 115 cm) tištěných na banner (dobře manipulovatelný a skladný podklad). Tyto banner jsou pak umisťovány na snadno přenosný výstavní systém, který máme k dispozici (ve třech variantách). Obsah výstavy bude připraven a realizován v úzké spolupráci s přeshraničním partnerem. Text výstavy bude v obou jazycích zároveň (podle autora konkrétního textu).

Výstava bude zpracována také v elektronické formě s možností pro školy a další instituce si ji po dohodě s námi bezplatně stáhnout a vytisknout pro své použití či trvalé umístění na školách.

Předpokládáme, že výstavu shlédnou v rámci projektu všichni účastníci vzdělávacích seminářů na obou stranách hranice a další návštěvníci objektu žadatele. Po skončení projektu bude výstava využívána jako putovní při běžné činnosti žadatele i partnera (akce na školách, jiné propagační akce, semináře apod.).

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz