Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST
Evidenční číslo projektu: 16.0608
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0373
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Termín realizace: září 2014 – prosinec 2014
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 1. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE.
 2. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se konal ve dnec 28. - 30. listopadu 2014. SBORNÍK KE STAŽENÍ (pdf, 2 MB)
 3. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se koná ve dnech 28. - 30. 11. 2014. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.
 4. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014.
 5. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se konal ve dnec 3. - 5. října 2014. SBORNÍK NoGravity 2014 KE STAŽENÍ (pdf, 3 MB)
 6. Jak probíhal a jak se vydařil pilotní ročník přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014 - se můžete dočíst a snímky z akce prohlédnout v sekci Mediální výstupy.
 7. Zveřejnili jsme ke stažení obrázky a náhledy z výstavy KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost. Informace, obrázky a pdf ke stažení najdete v sekci výstavy.
 8. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se koná ve dnech 3. - 5. 10. 2014 v Žilině. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Základní teze projektu

Vzdělávání v oborech kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky obvykle není (až na výjimky, či okrajové zmínky v rámci vzdělávacích programů) zahrnuto do obsahu výuky základních a středních škol. Objevuje se ve vzdělávacích programech speciálních vysokých škol regionu (obvykle jen jako velmi malá část studijního programu. Proto je důležité povědomí o výhodách, přínosech a příležitostech tohoto oboru mezi mládeží udržovat a rozšiřovat.

Cílem tohoto projektu je vzdělávat zejména mladé lidi prostřednictvím vhodných a kvalitních doplňkových vzdělávacích akcí realizovaných přímo v příhraničních regionech. Povaha vývoje, výzkumu i výroby v oblasti kosmických technologií je jednoznačně oblast velmi široké a náročné mezinárodní spolupráce. Z pohledu obou zemí (SR a ČR) je pak zcela logické, aby v tomto oboru, v co největší míře (přinejmenším v oblasti vzdělávání) úzce spolupracovali a kooperovali.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, jako žadatel projektu, má s oblastí odborného vzdělávání a didaktiky dlouholeté zkušenosti, stejně jako s přípravou a organizací velkých vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí. Přeshraniční partner projektu je velmi aktivní organizací, která vyvíjí nejen vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost, ale také organizační a popularizační, a to na všech úrovních.

I když oblast kosmických technologií není předmětem širokého zájmu (obvykle z důvodů vyšších nároků na znalosti z technických a přírodních věd, matematiky apod.), všichni jeho produkty a výstupy denně využívají. Naší snahou je udržet a podporovat zájem mladých lidí o tyto obory. K tomu chceme využít plánované vzdělávací aktivity včetně aktivit doprovodných.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkční a udržitelná spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, vědeckotechnické vzdělávání a podporu udržení vědy a výzkumu.                                  

Specifické cíle mikroprojektu

 • Rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnické vzdělanosti v příhraniční oblasti.
 • Posílení a rozvoj spolupráce v oblasti společného specifického odborného technického vzdělávání
 • Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích aktivit a vytvoření stabilní spolupracující sítě na obou stranách hranice

Hlavní aktivity projektu

Příprava a realizace dvou přeshraničních vzdělávacích seminářů Současná kosmonautika a kosmické technologie

Cíle aktivity je příprava a realizace dvou velkých odborně zaměřených vzdělávacích seminářů z oblasti kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky. Semináře jsou určené zejména středoškolské a vysokoškolské mládeži, pracovníkům vzdělávacích institucí a zájemcům z řad veřejnosti.

Akce na Slovensku se bude konat ve vhodném zařízení s možností dalších služeb pro účastníky. Akce v ČR se bude konat v areálu žadatele.

Obě akce budou připravovány v úzké spolupráci obou partnerů, jak z pohledu programové, organizační, tak i realizační. Tato aktivita přináší do obou regionů mimořádné vzdělávací příležitosti s možností přímého kontaktu s předními specialisty z obou zemí. Významným bodem je také společná příprava a vydání sborníků příspěvků z obou akcí (vlastním nákladem) a využití těchto vzdělávacích materiálů k rozvoji vzdělanosti a spolupráce.

Na realizaci akce se budou velmi těsně podílet oba partneři projektu dle vymezených pracovních pozic a nákladů. Vzdělávací odborné semináře budou třídenní (zahájení v pátek odpoledne a ukončení v neděli po poledni). V rámci programu zazní 8 zvaných přednášek, nejsou vyloučeny kratší nehonorované příspěvky na aktuální témata. V rámci akce předpokládáme také pořádání moderované diskuse se zástupci obou partnerů, zástupců organizací zabývajících se tímto oborem, zájemců o problematiku jak z řad veřejnosti, tak zejména z řad firem (viz výše).

Současti obou akcí také bude vzdělávací výstava jako podpůrný vzdělávací a propagační prvek a prvek publicity aktivit a záměrů.

 

Příprava a realizace putovní výstavy Kosmonautika a kosmické technologie - příležitost pro budoucnost

Cílem je návrh, příprava a výroba vzdělávací a motivační výstavy s aktuálními tématy, zejména evropské kosmonautiky a obecně i problematiky využívání kosmických technologií v praxi. Jeden z panelů věnujeme prezentaci a publicitě stávajících i rozvíjejících se příhraničních aktivit v tomto oboru.

Výstava se bude skládat celkem z 5 panelů (z toho 2 ks cca 120 x 115 cm 3 ks cca 150 x 115 cm) tištěných na banner (dobře manipulovatelný a skladný podklad). Tyto banner jsou pak umisťovány na snadno přenosný výstavní systém, který máme k dispozici (ve třech variantách). Obsah výstavy bude připraven a realizován v úzké spolupráci s přeshraničním partnerem. Text výstavy bude v obou jazycích zároveň (podle autora konkrétního textu).

Výstava bude zpracována také v elektronické formě s možností pro školy a další instituce si ji po dohodě s námi bezplatně stáhnout a vytisknout pro své použití či trvalé umístění na školách.

Předpokládáme, že výstavu shlédnou v rámci projektu všichni účastníci vzdělávacích seminářů na obou stranách hranice a další návštěvníci objektu žadatele. Po skončení projektu bude výstava využívána jako putovní při běžné činnosti žadatele i partnera (akce na školách, jiné propagační akce, semináře apod.).

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies