Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

15.12.2023
Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST
Evidenční číslo projektu: 16.0608
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0373
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Termín realizace: září 2014 – prosinec 2014
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 1. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE.
 2. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se konal ve dnec 28. - 30. listopadu 2014. SBORNÍK KE STAŽENÍ (pdf, 2 MB)
 3. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se koná ve dnech 28. - 30. 11. 2014. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.
 4. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014.
 5. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se konal ve dnec 3. - 5. října 2014. SBORNÍK NoGravity 2014 KE STAŽENÍ (pdf, 3 MB)
 6. Jak probíhal a jak se vydařil pilotní ročník přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014 - se můžete dočíst a snímky z akce prohlédnout v sekci Mediální výstupy.
 7. Zveřejnili jsme ke stažení obrázky a náhledy z výstavy KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost. Informace, obrázky a pdf ke stažení najdete v sekci výstavy.
 8. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se koná ve dnech 3. - 5. 10. 2014 v Žilině. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Základní teze projektu

Vzdělávání v oborech kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky obvykle není (až na výjimky, či okrajové zmínky v rámci vzdělávacích programů) zahrnuto do obsahu výuky základních a středních škol. Objevuje se ve vzdělávacích programech speciálních vysokých škol regionu (obvykle jen jako velmi malá část studijního programu. Proto je důležité povědomí o výhodách, přínosech a příležitostech tohoto oboru mezi mládeží udržovat a rozšiřovat.

Cílem tohoto projektu je vzdělávat zejména mladé lidi prostřednictvím vhodných a kvalitních doplňkových vzdělávacích akcí realizovaných přímo v příhraničních regionech. Povaha vývoje, výzkumu i výroby v oblasti kosmických technologií je jednoznačně oblast velmi široké a náročné mezinárodní spolupráce. Z pohledu obou zemí (SR a ČR) je pak zcela logické, aby v tomto oboru, v co největší míře (přinejmenším v oblasti vzdělávání) úzce spolupracovali a kooperovali.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, jako žadatel projektu, má s oblastí odborného vzdělávání a didaktiky dlouholeté zkušenosti, stejně jako s přípravou a organizací velkých vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí. Přeshraniční partner projektu je velmi aktivní organizací, která vyvíjí nejen vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost, ale také organizační a popularizační, a to na všech úrovních.

I když oblast kosmických technologií není předmětem širokého zájmu (obvykle z důvodů vyšších nároků na znalosti z technických a přírodních věd, matematiky apod.), všichni jeho produkty a výstupy denně využívají. Naší snahou je udržet a podporovat zájem mladých lidí o tyto obory. K tomu chceme využít plánované vzdělávací aktivity včetně aktivit doprovodných.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkční a udržitelná spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, vědeckotechnické vzdělávání a podporu udržení vědy a výzkumu.                                  

Specifické cíle mikroprojektu

 • Rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnické vzdělanosti v příhraniční oblasti.
 • Posílení a rozvoj spolupráce v oblasti společného specifického odborného technického vzdělávání
 • Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích aktivit a vytvoření stabilní spolupracující sítě na obou stranách hranice

Hlavní aktivity projektu

Příprava a realizace dvou přeshraničních vzdělávacích seminářů Současná kosmonautika a kosmické technologie

Cíle aktivity je příprava a realizace dvou velkých odborně zaměřených vzdělávacích seminářů z oblasti kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky. Semináře jsou určené zejména středoškolské a vysokoškolské mládeži, pracovníkům vzdělávacích institucí a zájemcům z řad veřejnosti.

Akce na Slovensku se bude konat ve vhodném zařízení s možností dalších služeb pro účastníky. Akce v ČR se bude konat v areálu žadatele.

Obě akce budou připravovány v úzké spolupráci obou partnerů, jak z pohledu programové, organizační, tak i realizační. Tato aktivita přináší do obou regionů mimořádné vzdělávací příležitosti s možností přímého kontaktu s předními specialisty z obou zemí. Významným bodem je také společná příprava a vydání sborníků příspěvků z obou akcí (vlastním nákladem) a využití těchto vzdělávacích materiálů k rozvoji vzdělanosti a spolupráce.

Na realizaci akce se budou velmi těsně podílet oba partneři projektu dle vymezených pracovních pozic a nákladů. Vzdělávací odborné semináře budou třídenní (zahájení v pátek odpoledne a ukončení v neděli po poledni). V rámci programu zazní 8 zvaných přednášek, nejsou vyloučeny kratší nehonorované příspěvky na aktuální témata. V rámci akce předpokládáme také pořádání moderované diskuse se zástupci obou partnerů, zástupců organizací zabývajících se tímto oborem, zájemců o problematiku jak z řad veřejnosti, tak zejména z řad firem (viz výše).

Současti obou akcí také bude vzdělávací výstava jako podpůrný vzdělávací a propagační prvek a prvek publicity aktivit a záměrů.

 

Příprava a realizace putovní výstavy Kosmonautika a kosmické technologie - příležitost pro budoucnost

Cílem je návrh, příprava a výroba vzdělávací a motivační výstavy s aktuálními tématy, zejména evropské kosmonautiky a obecně i problematiky využívání kosmických technologií v praxi. Jeden z panelů věnujeme prezentaci a publicitě stávajících i rozvíjejících se příhraničních aktivit v tomto oboru.

Výstava se bude skládat celkem z 5 panelů (z toho 2 ks cca 120 x 115 cm 3 ks cca 150 x 115 cm) tištěných na banner (dobře manipulovatelný a skladný podklad). Tyto banner jsou pak umisťovány na snadno přenosný výstavní systém, který máme k dispozici (ve třech variantách). Obsah výstavy bude připraven a realizován v úzké spolupráci s přeshraničním partnerem. Text výstavy bude v obou jazycích zároveň (podle autora konkrétního textu).

Výstava bude zpracována také v elektronické formě s možností pro školy a další instituce si ji po dohodě s námi bezplatně stáhnout a vytisknout pro své použití či trvalé umístění na školách.

Předpokládáme, že výstavu shlédnou v rámci projektu všichni účastníci vzdělávacích seminářů na obou stranách hranice a další návštěvníci objektu žadatele. Po skončení projektu bude výstava využívána jako putovní při běžné činnosti žadatele i partnera (akce na školách, jiné propagační akce, semináře apod.).

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies