Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Digitální kabinet

Digitální kabinet

Základní informace o projektu

Název projektu: DIGITÁLNÍ KABINET
Zkrácený název: DK
Kód výzvy: 7/FMP/11b/N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/07/098
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: leden 2022 – prosinec 2022
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz, hstrnadelova@astrovm.cz

 

Stručné představení malého projektu

Projekt reaguje na nedávnou aktuální situaci v oblasti přeshraniční spolupráce a vzdělávání, která vyvstala z důvodů nouzového stavu (Covid-19). Ukázalo se, že hvězdárna je nepřipravená na realizaci online programů všeho druhu, zejména pak video konferencí, vzdělávacích akcí, virtuálních seminářů, i akcí pro školy apod. Technická nevybavenost a minimální zkušenosti pracovníků se ukázaly jako klíčovou překážkou zajišťování služeb a přeshraniční spolupráce v době nouzového stavu-

Projekt Digitální kabinet umožní pořízením přiměřené techniky (kamery, mikrofony, AV technika, drobné zařízení aj.) připravit a zajistit online přenosy, konference, pracovní setkání, vysílání i pořizování videozáznamů vzdělávacích programů, a to nejen v rámci vzdělávacích a osvětových aktivit přeshraniční spolupráce. Významně zlepší podmínky pro přeshraniční spolupráci partnerů. Přinese úpravy a realizaci vybraných programů na online formu prezentace i propagaci partnerů projektu.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit

Náplní aktivity je příprava a realizace společných vzdělávacích online programů za použití nového technického vybavení. Důležitou součástí je kromě osvojení si práce s novým technickým vybavením zejména adaptace stávajících vzdělávacích programů pro online či video formu, což je náročné po didaktické i obrazové stránce.

Aktivita předpokládá adaptaci nejméně 4 vzdělávacích programů s tématikou: fyzika, astronomie, další přírodní vědy a moderní technologie. Pro lepší seznámení se s technikou online přenosů a realizacemi této formy programů, zvládnutí techniky aj., pořídíme nezbytnou odbornou literaturu, která je k dispozici také pro HCP.

Vybrané vzdělávací programy budou upraveny po stránce obsahu, způsobu prezentace, budou pořízeny nezbytné pomůcky a materiál tak, aby mohly být upravené programy připraveny a realizovány v přímém online přenosu s využití předtočených bloků. V průběhu přípravy budeme zkoušet vhodné techniky a postupy, nasvětlení, úhly kamer i detaily záběrů, kombinace zvuku a obrazu s důrazem na srozumitelnost a vhodnou didaktický přístup. Po otestování budou formou informace na webu obou partnerů osloveny školy v příhraniční oblasti s nabídkou realizaci online programů pro jejich žáky. Celkem bude realizováno 8 online programů, z toho 4 pro školy v ČR a 4 pro školy v SR v podporovaném území.

 

Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)

Aktivita obsahuje dvě části a je zaměřena na propagaci přeshraniční spolupráce a její prezentaci v kontextu vzdělávacích a popularizačních činností a aktivit obou partnerů. První část bude zajištěna z velké části dodavatelsky, a to formou natočení a odvysílání propagační reportáže pro posílení publicity a seznámení širší veřejnosti s cíli projektu a aktivitami partnerů i nabídkou hvězdáren obyvatelům regionů. Obsah reportáže bude připraven společně s přeshraničním partnerem.
Druhá část bude řešena přímo členy projektového týmu z obou stran hranice. Společnými silami připravíme návrh a budeme realizovat videopozvánky na všechna pracoviště obou partnerů. Videoprezentace pracovišť budou dostupné online a jejich cílem je představit naše běžné i online činnosti a aktivity.
 

Pořízení vybavení v souvislosti s realizací aktivit ke zvyšování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví

Cílem aktivity je upřesnit technické specifikace potřebného klíčového technického vybavení, vybrat, poptat a zakoupit nezbytně nutné vybavení pro realizaci výše uvedených aktivit. Jedná se o technické zařízení pro pořizování videozáznamů vzdělávacích programů, realizaci online setkání, konferencí, seminářů, mimoškolních zájmových aktivit apod.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies