Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Společné motivační vzdělávání pro mladé

Společné motivační vzdělávání pro mladé

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ MOTIVAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO MLADÉ
Zkrácený název: SMVpM
Kód výzvy: 3/FMP/11b
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/03/051
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: listopad 2019 – říjen 2020
Kontaktní e-mail: nlenzova@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt je zaměřený na rozvoj spolupráce v přípravě a realizaci speciálních experimentálních vzdělávacích a motivačních programů pro mládež s využitím speciálních pomůcek a modelů.

Snaží se napomoci řešit problém s motivací ve výuce a podporuje výuku přírodních věd a technických oborů v příhraniční oblasti. Cílem je společně s přeshraničním partnerem připravit a evaluovat na českých a slovenských školách a dalších skupinách mládeže, didakticky efektivní edukační programy.

S metodickými postupy budou v rámci společné akce seznámeni pracovníci partnerů a dalších vzdělávacích institucí. Metodiky budou veřejnosti k dispozici na webu.

Projektu také podporuje zájem dětí o mimoškolní aktivity. Probírané experimenty a problémy mohou dále hlouběji studovat v rámci různých mimoškolních aktivit nejen na hvězdárnách příhraničního regionu. Podporujeme zájem o přírodní a technické obory, zvyšujeme informovanost pracovníků vzdělávacích institucí na obou stranách hranice a posilujeme zájem mládeže o mimoškolní aktivity.

 

Setkání pracovního/expertního týmu (H/1)

Setkání slouží především pro přípravu vzdělávacích programů dle jednotlivých bloků, včetně podchycení specifik rámcových výukových programů na školách na obou stranách hranice.
Akce se uskuteční na slovenské straně v sídle přeshraničního partnera. Předpokládáme účast téměř všech členů projektového týmu. Budou upřesněny rámcové obsahy jednotlivých tematických bloků a budou prověřeny ze strany odborných pracovníků – metodiků – specifika vzdělávacích programů v obou příhraničních regionech.

Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu (K/8)
Jednodenní setkání odborných pracovníků (metodiků a lektorů – pravděpodobně 3-4 z ČR a 3 ze SR) s cílem výměny zkušeností s přípravou programů, výběrem pomůcek, navrženými experimenty, didaktickým přístupem tak, aby bylo možné vybrat to nejlepší z připravovaných postupů a oblastí a ty v celé šíři dokončit a dovést do podoby hotových edukačních programů.

Setkání bude odborně velmi náročné, uskuteční se opět na slovenské straně v prostorách přeshraničního partnera. Cílem aktivity je sestavit finální obsahy, formy a metodiky jednotlivých vzdělávacích experimentů dle bloků určených pro školní mládež a zájmové kroužky.

 

Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (K/9)

Hlavní aktivita projektu, realizace společných výměnných vzdělávacích aktivit na školách v ČR i SR, za účasti lektorů z obou stran hranice. Plánujeme celkem 12 akcí, z toho po 6 na každé straně hranice. Akce budou zajišťovat minimálně 2 lektoři (jeden z ČR, druhý ze SR).

Aktivita je určena žákům v rámci školy či mládeži v rámci mimoškolních aktivit. Cílem aktivity je nejen upozornit školy a mládež na nově připravené programy a jejich didaktický přístup s velkým použitím pomůcek a modelů, ale také získat zpětně informace od účastníků, které by vedly k vylepšení programů.

Aktivita realizuje v praxi edukační programy připravené v rámci aktivity K/8 a K/25 s využitím pořízených speciálních pomůcek a modelů. Součástí aktivity je také zpracování a zveřejnění metodických listů k jednotlivým experimentům v rámci blokům edukačních programů dle oborů; možnost využití i pro rodiče nadaných a talentovaných dětí.

 

Společný vzdělávací program/seminář pro pracovníky v oblasti veřejné správy a celospolečensky přínosných oblastech (K/10)

Aktivita projektu je zaměřena na propagaci a seznámení s výsledky a připravenými programy a jejich možnostmi pro širší okruh odborných pracovníků vzdělávacích institucí z obou stran hranice. Realizace vzdělávacího semináře pro pracovníky škol a vzdělávacích institucí, který je určen zejména pracovníkům projektových partnerů, pedagogům, osobám věnujícím se mimoškolním aktivitám apod. Seminář bude dvoudenní (motivační večerní a noční pozorování pro účastníky) s možností diskuse a výměny zkušeností a názorů v širším fóru. Přednášky budou zaměřeny na praktické ukázky připravených programů, seznámení s navrhovanou metodikou výuky, možnosti různých přístupů při výuce přírodovědných a technických oborů a širší souvislosti vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a techniky.

 
Pořízení vybavení (K/25)

Aktivita bude realizována převážně na straně žadatele s tím, že přeshraniční partner bude mít v rámci aktivity významnou konzultační roli. Některé pomůcky a modely jsou již vybrány, ale řada drobnějších pomůcek a modelů bude vybrána na základě přípravy experimentů a konečného výběru projektového týmu.

Cílem aktivity je pořízení pomůcek a vybavení pro realizaci speciálních edukačních programů pro mládež; všechny navrhované pomůcky a vybavení jsou neinvestiční nákupy.

  

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Fond malých projektů

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies