Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání

Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání

 

Základní informace o projektu

Název projektu: ROZVOJ PŘESHRANIČNÍ KOOPERUJÍCÍ SÍTĚ PRO ODBORNOU PRÁCI A VZDĚLÁVÁNÍ
Evidenční číslo projektu: 17A.0439
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.17A/0439
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Krajská hvezdáreň v Žiline
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

Termín realizace: únor 2015 – květen 2015
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z REALIZACE PROJEKTU

  1. Zveřejnili jsme všechny tištěné vzdělávací výstupy projektu v elektronické podobě ve formátu pdf. Materiály ke stažení najdete níže na této webové stránce.

  2. Zveřenili jsem stručnou informaci o průběhu přeshraničního semináře Pokroky ve výzkumu meziplanetární hmoty a rozvoj spolupráce včetně fotogalerie.

  3. Zveme Vás na přeshraniční seminář Pokroky ve výzkumu meziplanetární hmoty a rozvoj spolupráce, který se uskuteční ve denech 22. – 24. května 2015 v hotelu Charbulák (Staré Hamry; Beskydská oblast tmavé oblohy). Program semináře naleznete v kalendáři akcí. Přihláška: (doc; 155 kB) nebo on-line přihlášky.

  4. Připravili jsme fotogarerii a souhrnnou informaci ze semináře Pořízení, kalibrace a zpracování dat videozáznamů meteorů, který se uskutečnil ve dnech 24. – 25. dubna 2015 v prostorách Astronomického a geofyzikálneho observatória UK Bratislava, Modra (SK).

  5. Pozvánka na školení s názvem Pořízení, kalibrace a zpracování dat videozáznamů meteorů, které se uskuteční ve dnech 24. – 25. dubna 2015 v prostorách Astronomického a geofyzikálneho observatória UK Bratislava, Modra (SK).

  6. Únor 2015 - Práce na projektu byly zahájeny a připravujeme technické řešení observačních stanic.

 


Základní teze projektu

 

Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj jedné z oblastí systematické odborné pozorovatelské činnosti (výzkumu meziplanetární hmoty), která je využívána pro vzdělávací a didaktické účely na bázi přeshraniční spolupráce. Projekt je zaměřen na upevnění a prohloubení vzájemné přeshraniční spolupráce nejen mezi projektovými partnery vytvořením zcela nového observačního systému pro pozorování slabých meteorů pomocí úzkoúhlých kamer (NFC – Narrow Field Camera). Tento systém je pak využíván jako pilotní pro vzdělávání a odbornou práci mladých lidí z obou stran hranice. Projekt je cílen na pracovníky hvězdáren, ale i zájemce z řad pedagogů a studentů zejména ze středních škol. Podporuje další rozvoj spolupráce, vytváření přeshraničních kooperujících observačních sítí, výměnu odborných informací a pozorovatelských dat, podporuje přírodovědné vzdělávání u mladých lidí i jejich zájem o tuto oblast. Napomáhá také rozvoji příhraniční spolupráce mezi oborově zaměřenými vzdělávacími institucemi.

Předmětem projektu je návrh a vývoj generačně zcela nového observačního systému pro pozorování slabých meteorů, který je velmi dobře využitelný (jeho technická stránka, metodická, způsoby zpracování a výměny dat) ve speciální vzdělávací činnosti obou partnerů.

Na vývoj, stavbu a uvedení systému do provozu navazuje etapa pilotního provozu a vyhodnocení, včetně vytvoření odborné i didaktické metodiky zpracování a interpretace dat. Projekt navazuje na jeden úspěšně realizovaný projekt (KOSOAP) a právě realizovaný projekt „Společně pod tmavou oblohou“. Součástí projektu jsou i společné speciální vzdělávací aktivity.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, odborné vzdělávání a podporu udržení vědy a výzkumu.

Specifické cíle mikroprojektu

  • Zlepšení podmínek a rozvoj spolupráce a síťování v oblasti specifického odborného vzdělávání a odborných aktivit. 
  • Rozvoj lidských zdrojů a vzdělanosti v příhraniční oblasti a přenos poznatků a zkušeností v oblasti specifického vzdělávání a spolupráce.
  • Vytváření a rozvoj kontaktů a trvalé, oborově zaměřené přeshraniční spolupráce obyvatel a regionálních institucí.

Hlavní aktivity projektu

Vývoj a vybudování přeshraniční pozorovatelské sítě

Klíčová aktivita projektu má za cíl technicky a organizačně připravit a realizovat pozorovací základny přeshraniční kooperující sítě pro pozorování slabých meteorů. Aktivita bude realizována v těsné spolupráci partnerů a externích expertů. Bude probíhat ve třech fázích: (1) konzultace výběru pozorovacích míst a jejich výběr a detailní technické řešení; (2) poptávky a pořízení nezbytné techniky pro realizaci pozorovacích stanovišť, testy techniky na pracovišti žadatele a příprava pro montáž na konečných pozorovacích stanovištích (2 v SR a 2 v ČR) a (3) převoz, montáž stanic na pozorovacích místech a jejich základní otestování, případné provedení nezbytných korekcí. Provedení technických zkoušek a spuštění do pilotního zkušebního provozu.

Společné školení a vzdělávání

První vzdělávací akce bude zaměřena odborně a jedná se o společné školení, které proběhne v SR a bude zaměřeno na pracovníky partnerských organizací, ale i další zájemce, spolupracovníky, kteří budou v rámci kooperující sítě spolupracovat a podílet se na pozorování, provozu stanic a zpracování, distribuci výsledků a vzdělávání. Ze školení bude vydán elektronický soubor materiálů, které budou sloužit pro sestavení společné metodiky pro práci - informace budou k dispozici zájemcům i partnerům a spolupracovníkům. Účast 12-15 osob, z nichž 12 budeme hradit ubytování v místě. Cestovní náklady pro členy týmu a lektorům.

Po skončení akce vznikne finální verze materiálu, který bude vydán jak v tištěné podobě (15 ks) pro potřeby sítě, tak v elektronické pro každého dalšího zájemce.

Druhou z akcí je seminář (Přeshraniční setkání odborníků), který je plánován na české straně s předpokládaným počtem účastníků 30-35 (náklady hrazeny 30 osobám na 2 dny). Akce bude zaměřena na prezentaci kooperující sítě, jejích technických možností a perspektivy, ale i na nové poznatky v oboru. Předpokládá se i podíl praktických činností a pozorování. Akce se mohou zúčastnit pracovníci vzdělávacích institucí z příhraničních regionů obou zemí, studenti a zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Ověřovací provoz přeshraniční sítě a vyhodnocení

Aktivita je nezbytná jelikož se jedná o zcela nový a inovativní pozorovací systém a bude nezbytné zkušebně ověřit systém a metodiku pozorování, přenos a sběr dat, vyhodnocení, kalibraci a interpretaci výsledků. Navíc bude potřeba zaškolit obsluhu jednotlivých pozorovacích stanic přeshraniční sítě, styčné pracovníky pro sběr dat a komunikaci. Otestovat systém centrálního či decentralizovaného zpracování dat a odesílání výsledků. Poznatky z této aktivity budou také využity při zpracování společného metodického materiálu. Dále budou sloužit pro zpřesnění postupů a metodiky a budou i dále využity pro celkové řešení a integraci přeshraničních pozorovacích sítí v jiných oblastech.

V praxi se bude jednat o zkušební pilotní provoz všech pozorovacích stanic společně pro tzv. společná pozorování (jeden meteor je zachycen ze dvou stanic). Pořízená data budou zpracovávána a porovnávána a odhalovány případné problémy či chyby systému, zároveň to bude sloužit jako skvělá zkušenost pro vzdělávací aktivity a k této fázi již budou přizváni i zájemci z dalších organizací či jednotliví zájemci.

Publicita aktivit a výstupů

Aktivita je věnována zajištění publicity projektu, spolufinancování ze strany EU a vzdělávacích a informačních výstupů projektu. Jedná se zejména o přípravu a realizaci tištěných výstupů projektu, elektronické výstupy projektu, realizace a náplň webových stránek projektu, informování na jiných adekvátních webech.

Dále bude v rámci aktivity připravena a vyrobena informační tabule publicity, která bude využívána při akcích i v prostorách partnerů pro zajištění publicity.

Na projektu spolupracujeme se Společností pro meziplanetární hmotu.

 

Základní publicita a publikační výstupy projektu

V rámci realizace projektu byly připraveny a zhotoveny následující tištěné materiály, či materiály publicity.

Informační tabule publicity projektu. Ke stažení ve formátu pdf (537 kB)

 

METODICKÝ MATERIÁL - ZPRACOVÁNÍ VIDEO-POZOROVÁNÍ METEORŮ

Metodický materiál pro pozorovatele - zpracování video-pozorování meteorů včetně systému NFC. Materiál ke stažení ve formátu pdf (3,67 MB)

 

SBORNÍK Z PŘESHRANIČNÍHO SEMINÁŘE POKROKY VE VÝZKUMU MEZIPLANETÁRNÍ HMOTY A ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Sborník příspěvků z přeshraničního semináře "Pokroky ve výzkumu meziplanetární hmoty a rozvoj spolupráce". Materiál ke stažení ve formátu pdf (3,48 MB).

 

 

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies