Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání

Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání

 

Základní informace o projektu

Název projektu: ROZVOJ PŘESHRANIČNÍ KOOPERUJÍCÍ SÍTĚ PRO ODBORNOU PRÁCI A VZDĚLÁVÁNÍ
Evidenční číslo projektu: 17A.0439
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.17A/0439
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Krajská hvezdáreň v Žiline
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

Termín realizace: únor 2015 – květen 2015
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z REALIZACE PROJEKTU

  1. Zveřejnili jsme všechny tištěné vzdělávací výstupy projektu v elektronické podobě ve formátu pdf. Materiály ke stažení najdete níže na této webové stránce.

  2. Zveřenili jsem stručnou informaci o průběhu přeshraničního semináře Pokroky ve výzkumu meziplanetární hmoty a rozvoj spolupráce včetně fotogalerie.

  3. Zveme Vás na přeshraniční seminář Pokroky ve výzkumu meziplanetární hmoty a rozvoj spolupráce, který se uskuteční ve denech 22. – 24. května 2015 v hotelu Charbulák (Staré Hamry; Beskydská oblast tmavé oblohy). Program semináře naleznete v kalendáři akcí. Přihláška: (doc; 155 kB) nebo on-line přihlášky.

  4. Připravili jsme fotogarerii a souhrnnou informaci ze semináře Pořízení, kalibrace a zpracování dat videozáznamů meteorů, který se uskutečnil ve dnech 24. – 25. dubna 2015 v prostorách Astronomického a geofyzikálneho observatória UK Bratislava, Modra (SK).

  5. Pozvánka na školení s názvem Pořízení, kalibrace a zpracování dat videozáznamů meteorů, které se uskuteční ve dnech 24. – 25. dubna 2015 v prostorách Astronomického a geofyzikálneho observatória UK Bratislava, Modra (SK).

  6. Únor 2015 - Práce na projektu byly zahájeny a připravujeme technické řešení observačních stanic.

 


Základní teze projektu

 

Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj jedné z oblastí systematické odborné pozorovatelské činnosti (výzkumu meziplanetární hmoty), která je využívána pro vzdělávací a didaktické účely na bázi přeshraniční spolupráce. Projekt je zaměřen na upevnění a prohloubení vzájemné přeshraniční spolupráce nejen mezi projektovými partnery vytvořením zcela nového observačního systému pro pozorování slabých meteorů pomocí úzkoúhlých kamer (NFC – Narrow Field Camera). Tento systém je pak využíván jako pilotní pro vzdělávání a odbornou práci mladých lidí z obou stran hranice. Projekt je cílen na pracovníky hvězdáren, ale i zájemce z řad pedagogů a studentů zejména ze středních škol. Podporuje další rozvoj spolupráce, vytváření přeshraničních kooperujících observačních sítí, výměnu odborných informací a pozorovatelských dat, podporuje přírodovědné vzdělávání u mladých lidí i jejich zájem o tuto oblast. Napomáhá také rozvoji příhraniční spolupráce mezi oborově zaměřenými vzdělávacími institucemi.

Předmětem projektu je návrh a vývoj generačně zcela nového observačního systému pro pozorování slabých meteorů, který je velmi dobře využitelný (jeho technická stránka, metodická, způsoby zpracování a výměny dat) ve speciální vzdělávací činnosti obou partnerů.

Na vývoj, stavbu a uvedení systému do provozu navazuje etapa pilotního provozu a vyhodnocení, včetně vytvoření odborné i didaktické metodiky zpracování a interpretace dat. Projekt navazuje na jeden úspěšně realizovaný projekt (KOSOAP) a právě realizovaný projekt „Společně pod tmavou oblohou“. Součástí projektu jsou i společné speciální vzdělávací aktivity.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, odborné vzdělávání a podporu udržení vědy a výzkumu.

Specifické cíle mikroprojektu

  • Zlepšení podmínek a rozvoj spolupráce a síťování v oblasti specifického odborného vzdělávání a odborných aktivit. 
  • Rozvoj lidských zdrojů a vzdělanosti v příhraniční oblasti a přenos poznatků a zkušeností v oblasti specifického vzdělávání a spolupráce.
  • Vytváření a rozvoj kontaktů a trvalé, oborově zaměřené přeshraniční spolupráce obyvatel a regionálních institucí.

Hlavní aktivity projektu

Vývoj a vybudování přeshraniční pozorovatelské sítě

Klíčová aktivita projektu má za cíl technicky a organizačně připravit a realizovat pozorovací základny přeshraniční kooperující sítě pro pozorování slabých meteorů. Aktivita bude realizována v těsné spolupráci partnerů a externích expertů. Bude probíhat ve třech fázích: (1) konzultace výběru pozorovacích míst a jejich výběr a detailní technické řešení; (2) poptávky a pořízení nezbytné techniky pro realizaci pozorovacích stanovišť, testy techniky na pracovišti žadatele a příprava pro montáž na konečných pozorovacích stanovištích (2 v SR a 2 v ČR) a (3) převoz, montáž stanic na pozorovacích místech a jejich základní otestování, případné provedení nezbytných korekcí. Provedení technických zkoušek a spuštění do pilotního zkušebního provozu.

Společné školení a vzdělávání

První vzdělávací akce bude zaměřena odborně a jedná se o společné školení, které proběhne v SR a bude zaměřeno na pracovníky partnerských organizací, ale i další zájemce, spolupracovníky, kteří budou v rámci kooperující sítě spolupracovat a podílet se na pozorování, provozu stanic a zpracování, distribuci výsledků a vzdělávání. Ze školení bude vydán elektronický soubor materiálů, které budou sloužit pro sestavení společné metodiky pro práci - informace budou k dispozici zájemcům i partnerům a spolupracovníkům. Účast 12-15 osob, z nichž 12 budeme hradit ubytování v místě. Cestovní náklady pro členy týmu a lektorům.

Po skončení akce vznikne finální verze materiálu, který bude vydán jak v tištěné podobě (15 ks) pro potřeby sítě, tak v elektronické pro každého dalšího zájemce.

Druhou z akcí je seminář (Přeshraniční setkání odborníků), který je plánován na české straně s předpokládaným počtem účastníků 30-35 (náklady hrazeny 30 osobám na 2 dny). Akce bude zaměřena na prezentaci kooperující sítě, jejích technických možností a perspektivy, ale i na nové poznatky v oboru. Předpokládá se i podíl praktických činností a pozorování. Akce se mohou zúčastnit pracovníci vzdělávacích institucí z příhraničních regionů obou zemí, studenti a zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Ověřovací provoz přeshraniční sítě a vyhodnocení

Aktivita je nezbytná jelikož se jedná o zcela nový a inovativní pozorovací systém a bude nezbytné zkušebně ověřit systém a metodiku pozorování, přenos a sběr dat, vyhodnocení, kalibraci a interpretaci výsledků. Navíc bude potřeba zaškolit obsluhu jednotlivých pozorovacích stanic přeshraniční sítě, styčné pracovníky pro sběr dat a komunikaci. Otestovat systém centrálního či decentralizovaného zpracování dat a odesílání výsledků. Poznatky z této aktivity budou také využity při zpracování společného metodického materiálu. Dále budou sloužit pro zpřesnění postupů a metodiky a budou i dále využity pro celkové řešení a integraci přeshraničních pozorovacích sítí v jiných oblastech.

V praxi se bude jednat o zkušební pilotní provoz všech pozorovacích stanic společně pro tzv. společná pozorování (jeden meteor je zachycen ze dvou stanic). Pořízená data budou zpracovávána a porovnávána a odhalovány případné problémy či chyby systému, zároveň to bude sloužit jako skvělá zkušenost pro vzdělávací aktivity a k této fázi již budou přizváni i zájemci z dalších organizací či jednotliví zájemci.

Publicita aktivit a výstupů

Aktivita je věnována zajištění publicity projektu, spolufinancování ze strany EU a vzdělávacích a informačních výstupů projektu. Jedná se zejména o přípravu a realizaci tištěných výstupů projektu, elektronické výstupy projektu, realizace a náplň webových stránek projektu, informování na jiných adekvátních webech.

Dále bude v rámci aktivity připravena a vyrobena informační tabule publicity, která bude využívána při akcích i v prostorách partnerů pro zajištění publicity.

Na projektu spolupracujeme se Společností pro meziplanetární hmotu.

 

Základní publicita a publikační výstupy projektu

V rámci realizace projektu byly připraveny a zhotoveny následující tištěné materiály, či materiály publicity.

Informační tabule publicity projektu. Ke stažení ve formátu pdf (537 kB)

 

METODICKÝ MATERIÁL - ZPRACOVÁNÍ VIDEO-POZOROVÁNÍ METEORŮ

Metodický materiál pro pozorovatele - zpracování video-pozorování meteorů včetně systému NFC. Materiál ke stažení ve formátu pdf (3,67 MB)

 

SBORNÍK Z PŘESHRANIČNÍHO SEMINÁŘE POKROKY VE VÝZKUMU MEZIPLANETÁRNÍ HMOTY A ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Sborník příspěvků z přeshraničního semináře "Pokroky ve výzkumu meziplanetární hmoty a rozvoj spolupráce". Materiál ke stažení ve formátu pdf (3,48 MB).

 

 

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje