Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Astronomické cestování

Astronomické cestování

Logo publicity

Základní informace o projektu


Název projektu: ASTRONOMICKÉ CESTOVÁNÍ
Evidenční číslo projektu: 01.001
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.01/0001
Žadatel projektu:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01  Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Termín realizace: březen 2010 – únor 2011

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013


Teze projektu:

   Téměř všechny regiony s výjimkou těch nejprůmyslovějších se orientují na využití potenciálu cestovního ruchu. Ještě ve větší míře to platí pro oblasti příhraniční, kde je intenzita ekonomické aktivity obvykle nižší. Tyto regiony však mají svá přírodní bohatství, historii a kulturu.
    Hvězdárny jsou specifickými subjekty cestovního ruchu, které nabízejí poznání, kulturu a zážitkové pobyty široké cílové skupině. V současné době je jejich pozice v oblasti cestovního ruchu slabá.
    Cílovou skupinou aktivit a výstupů projektu jsou individuální návštěvníci regionů, rodiny, neméně významnou skupinou jsou i organizované skupiny.

Hlavní cíl projektu

   Posílení přeshraniční integrace a dlouhodobých forem spolupráce na základě rozvoje cestovního ruchu nepoškozujícího životní prostředí prostřednictvím inovativních marketingových nástrojů, vyhledáním a nabídkou netradičních, turisticky zajímavých míst a dalšího vzdělávání pracovníků žadatele, přeshraničního partnera i dalších institucí.

Specifické cíle mikroprojektu

  • Pořízení primárních a ověřených informací o turisticky zajímavých místech, oblastech, lokalitách dle tématického zaměření projektu (přírodní vědy, příroda).
  • Na základě získaných a zpracovaných primárních materiálů vytvoření marketingových materiálů pro podporu přeshraniční nabídky pro cestovní ruch a turistiku – tři druhy marketingových materiálů dle specifických cílových skupin.
  • Vyškolení managementu a odpovědných pracovníků hvězdáren a obdobných institucí v oblasti marketingu cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu
  • Příprava astronomických vzdělávacích zařízení na další rozvoj směrem ke službám cestovnímu ruchu
  • Podpořit začlenění hvězdáren do sítě atraktivních destinací cestovního ruchu prostřednictvím inovativních marketingových nástrojů

Infotabule k projektu Astronomické cestování.


Hlavní aktivity projektu

  1. Realizace školícího kurzu s pracovním názvem Marketing v cestovním ruchu - jednodenní školení v rozsahu 10 vyučovacích hodin pro vedoucí pracovníky hvězdáren příp. dalších kulturně-vzdělávacích institucí v příhraniční oblasti. Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o technikách a specifikách marketingu v oblasti cestovního ruchu se specializací na příhraniční oblast. Kurz bude pořádán v sídle předkladatele projektu. 
  2. Sběr informací o vybraných lokalitách v terénu – nezbytně nutná část projektu s cílem získat ověřené primární informace o zajímavých lokalitách, pořídit jejich podrobnou fotografickou dokumentaci, získat kontakty na případné provozovatele. Soubory primárních údajů z přírodovědně zajímavých lokalit (např. hvězdárny, přírodovědné expozice v muzeích, přírodní lokality, zajímavé sluneční hodiny, geologické či geografické zajímavosti, zajímavé panoramatické výhledy apod.) budou dále zpracovány, vybrány a převzaty do tištěných i elektronických výstupů – marketingových materiálů dle cílových skupin.
  3. Příprava a realizace tématické webové prezentace - a jejího napojení na regionální informační servery, prezentace v rámci našich stávajících stránek pod současným redakčním systémem. Bude se jednat o astronomickou nástavbu turistického webu – Co u nás najdete? Webová prezentace již byla spuštěna a je dostupná na adrese www.astrocesty.eu.
  4. Závěrečná pracovní konference s prezentací výstupů a panelovou diskusí – předpokládáme účast projektových partnerů, spolupracujících institucí, pozvaných odborníků a kolegů, novinářů.  Cílem konference bude seznámit všechny zainteresované skupiny osob a subjektů (hvězdárny, CK, školy, novináře apod.) s výsledky a produkty připravenými v rámci projektu a diskutovat o dalších možnostech, projektech a směrech rozvoje.
  5. Příprava a realizace tematicky specifických marketingových materiálů – s ohledem na určitá specifika jednotlivých skupin návštěvníků realizujeme 3 druhy informačně-propagačních materiálů primárně zaměřené na jiné cílové skupiny:

Astronomický průvodce regionem (určeno cykloturistům, individuálním turistům motorizovaným, průvodcům CK, pedagogům) - nejkomplexnější plánovaný materiál, který bude obsahovat základní informace o jednotlivých astronomických zařízeních, hvězdárnách a dalších tématických zajímavostí (cca 90 bodů) zanesených i v přiložené mapě o měřítku 1:300 000 sloužící pro orientaci v oblasti. K hlavním 15 místům bude připojen stručný popis a informace o přístupnosti a nabídce, pro další body budou připojeny informace v rozsahu dle povahu bodu (např. zajímavá přírodovědná expozice, zmínka o zajímavých slunečních hodinách na zámku, zajímavý zeměpisný bod apod.) tak, abychom nabídli uživateli co největší komplexnost v rámci oboru.

Astronomická nabídka (určeno subjektům turistického ruchu – školám, CK, CA, soukromým subjektům) - stručnější materiál bez mapové přílohy určený především těm, u kterých lze očekávat hromadnou návštěvu s individuálním požadavkem na vstup (školní skupiny, skupiny seniorů, uzavřené zájezdy apod.). Materiál bude obsahovat základní nabídky a kontakty na vybraných 20 zařízení či lokalit v rámci zmíněných cílových příhraničních krajů včetně základní orientační mapky regionu.

Zajděte, budete vítáni (určeno individuálním návštěvníkům regionů) - celobarevný stručný letáček se základními informacemi o hlavních astronomických zařízeních a hvězdárnách v daných regionech pro individuální návštěvníky. Co instituce nabízejí, kontakty, orientační mapky. Větší podrobnosti k jednotlivým místům budou uvedeny na webových stránkách.


TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies