Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty

Projekty

Naše hvězdárna již několik let využívá pro rozvoj své činnosti a služeb prostředky z programů podpory ze strany Evropské unie i národních zdrojů formou jasně formulovaných a časově omezených projektů.

Na těchto stránkách najdete informace a výstupy jak k již uzavřeným projektům, tak i k těm, které právě realizujeme. Uzavřený projekt však neznamená projekt nečinný, jelikož výstupy jednotlivých projektů a iniciované aktivity trvají i nadále a slouží ku prospěchu rozvoje vzájemné spolupráce a činnosti všech partnerů i cílových skupin.

Účastnící workshopu Antické dědictví v rámci projektu Astronomie pro všechny.

 

Aktuální projekty:

 

Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Rozvojový investiční projekt zaměřeny na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu, jehož cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí věnované jesenickému krystaliniku. Expozice bude doplněna vzdělávacími a informačními prvky.  Bude pořízeno nové technické vybavení pro tvorbu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich expozic. Část vzorků horniny bude přepravena a instalována i v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.

 

SchoolSAT - Together to support education in the field of satellite technology

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity (SOSA) zahájila realizaci nového mezinárodního projektu SchoolSAT jehož partnery jsou Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Maďarská astronautická společnost (MANT). Projekt bude probíhat v období od 25. ledna do 31. prosince 2021 a je financován z Mezinárodního višegrádského fondu.

 

IKAP II

Projekt, který zaštiťuje Zlínský kraj je zaměřen na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání, ale také čtenářské či matematické gramotnosti, podnikavosti, vzdělávání pedagogických pracovníků i prevence předčasných odchodů z procesu vzdělávání. Naše hvězdárna je jedním z 44 partnerů a bude se věnovat zejména oblasti rozvoje a podpory polytechnického vzdělávání.

 

Rozvoj přeshraniční observační sítě

Rozvojový projekt podporuje přeshraniční spolupráci a modernizaci observační sítě na pozorování meteorů, zejména jejich spekter. Přeshraniční observační síť jsme začali budovat ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině před necelými 10 lety. Na provozu sítě a práci se podílí více subjektů z obou stran hranice.

 

Společně na hranici vesmíru

Projekt podporuje spolupráci a vyhledávání nových zájemců pro práci v přeshraničních vývojových a výzkumně-technických týmech, zaměřených na vývoj nových zařízení, technologií a inovace. Vzniknou a bude podporována práce nejméně dvou vývojových týmů se zastoupení lidí z obou stran hranice, které budou vedeny zkušenými vývojovými pracovníky (z ČR i SR). Jejich cílem bude společný vývoj a konstrukce (s pomocí pořízené techniky a materiálů) experimentálních platforem (modulů) pro výzkum ve stratosféře, případně kosmickém prostoru. Projekt počítá s reálným otestováním vyvinutých modulů v podmínkách stratosféry při dvou testovacích letech. Na závěr projektu se uskuteční společný seminář shrnující výsledky projektu a další rozvoj spolupráce.

 

Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Investiční projekt rozvoje vnitroareálové infrastruktury Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. umožňuje a podporuje další využití přírodního a kulturního dědictví. Řeší využití a zpřístupnění centrální části areálu v těsném sousedství hlavní budovy. Tyto část areálu byla díky svému stavu nepřístupná a nevyužitelná.
Projekt řeší: odstranění nevyhovujících konstrukcí, opravu gnómonu, terénní úpravy a obnovu biotopu jezírka, jímání vody z plochy před hlavní budovou. Dále řeší novou výsadbu trav, bylin, keřů a stromů v druhové skladbě odpovídající flóře příhraniční oblasti SR a ČR. Vše bude doplněno informačními a vzdělávacími tabulemi, podpůrnými materiály, revitalizovaná část areálu bude využívána k popularizaci a vzdělávání.

 

Společné motivační vzdělávání pro mladé

Projekt je zaměřený na podporu a rozvoj spolupráce v oblasti přípravy a realizace speciálních experimentálních vzdělávacích a motivačních programů pro mládež s využitím speciálních pomůcek a modelů. Cílem je společně připravit a evaluovat na českých a slovenských školách a dalších skupinách mládeže, didakticky efektivní edukační, tematicky zaměřené programy.

 

Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií

Cílem projektu přeshraniční spolupráce je zvýšit intenzitu a rozsah spolupráce v příhraniční oblasti mezi různými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání i průmyslu. Rádi bychom do realizace projektu a jeho aktivit zapojili až 7 partnerských organizací. Projekt také realizuje propagační a vzdělávací aktivity mezi obyvateli, zejména pak mezi mládeží. Díky pořízenému vybavení (3D tiskárně a příslušenství) prakticky demonstruje potenciál nových technologií a motivuje zejména mladé účastníky akcí k další a těsnější spolupráci na obou stranách hranice.

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

Chcete se stát našim dodavatelem?

Pokud se chcete stát dodavatelem zboží a služeb sledujte naše aktuální poptávky.

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje