Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

22.09.2020
Blízký vzdálený svět zákrytů a erupcí

Odborný pracovník naší hvězdárny Ladislav Šmelcer se zhlédl v proměnných hvězdách. Už téměř čtvrt století patří k jejich zaníceným pozorovatelům. Svého času byl předsedou Sekce proměnných hvězd a exoplanet při České astronomické společnosti, nyní je jejím místopředsedou a pořadatelem celostátního praktika. Téma tajuplných vesmírných těles prolíná celým následujícím rozhovorem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty

Projekty

Naše hvězdárna již několik let využívá pro rozvoj své činnosti a služeb prostředky z programů podpory ze strany Evropské unie i národních zdrojů formou jasně formulovaných a časově omezených projektů.

Na těchto stránkách najdete informace a výstupy jak k již uzavřeným projektům, tak i k těm, které právě realizujeme. Uzavřený projekt však neznamená projekt nečinný, jelikož výstupy jednotlivých projektů a iniciované aktivity trvají i nadále a slouží ku prospěchu rozvoje vzájemné spolupráce a činnosti všech partnerů i cílových skupin.

Účastnící workshopu Antické dědictví v rámci projektu Astronomie pro všechny.

 

Aktuální projekty:

 

Společně na hranici vesmíru

Projekt podporuje spolupráci a vyhledávání nových zájemců pro práci v přeshraničních vývojových a výzkumně-technických týmech, zaměřených na vývoj nových zařízení, technologií a inovace. Vzniknou a bude podporována práce nejméně dvou vývojových týmů se zastoupení lidí z obou stran hranice, které budou vedeny zkušenými vývojovými pracovníky (z ČR i SR). Jejich cílem bude společný vývoj a konstrukce (s pomocí pořízené techniky a materiálů) experimentálních platforem (modulů) pro výzkum ve stratosféře, případně kosmickém prostoru. Projekt počítá s reálným otestováním vyvinutých modulů v podmínkách stratosféry při dvou testovacích letech. Na závěr projektu se uskuteční společný seminář shrnující výsledky projektu a další rozvoj spolupráce.

 

Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Investiční projekt rozvoje vnitroareálové infrastruktury Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. umožňuje a podporuje další využití přírodního a kulturního dědictví. Řeší využití a zpřístupnění centrální části areálu v těsném sousedství hlavní budovy. Tyto část areálu byla díky svému stavu nepřístupná a nevyužitelná.
Projekt řeší: odstranění nevyhovujících konstrukcí, opravu gnómonu, terénní úpravy a obnovu biotopu jezírka, jímání vody z plochy před hlavní budovou. Dále řeší novou výsadbu trav, bylin, keřů a stromů v druhové skladbě odpovídající flóře příhraniční oblasti SR a ČR. Vše bude doplněno informačními a vzdělávacími tabulemi, podpůrnými materiály, revitalizovaná část areálu bude využívána k popularizaci a vzdělávání.

 

Společné motivační vzdělávání pro mladé

Projekt je zaměřený na podporu a rozvoj spolupráce v oblasti přípravy a realizace speciálních experimentálních vzdělávacích a motivačních programů pro mládež s využitím speciálních pomůcek a modelů. Cílem je společně připravit a evaluovat na českých a slovenských školách a dalších skupinách mládeže, didakticky efektivní edukační, tematicky zaměřené programy.

 

Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií

Projekt, na kterém spolupracuje Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) je zaměřen zejména na zvýšení intenzity a rozsahu vzájemné spolupráce a vyhledávání potenciálních partnerů v podporovaném území, jak mezi organizacemi, firmami, tak jednotlivci. Obsahem projektu je kromě vzdělávacích aktivit, pracovních setkání se zástupci jinéch organizací také příprava a vypuštění stratosférického balónu s experimenty a spuštění společné infromační databáze z předchozích stratosférických letů.

 

Společné nebe – podpora zážitkové a poznávací turistiky v příhraničním regionu

Projekt je zaměřen na představení příhraničních slovensko-českých hor jako místa, kde ještě lze spatřit relativně temnou oblohu a nerušeně si vychutnat krásu a majestátnost noční oblohy plné hvězd. Temná obloha je jedním z kulturních dědictví, přírodní odkaz, který musíme nejen chránit a pečovat o něj, ale také umožnit lidem, aby jej mohli poznat, potěšit se jím a využít jej také pro vzdělávání a zážitkové aktivity.

 

Toulky po naftařském příhraničí

Snahou je provést návštěvníky známými i doposud zcela opomíjenými místy a seznámit je s jedinečnou geologickou a průmyslovou identitou regionu. V rámci projektu bude vytvořen systém naučných stezek mapujících celkem desítky geologických, technických či naftařských lokalit v regionu. V areálu naší hvězdárny vznikne miniexpozice věnovaná výskytu a těžbě ropy v příhraniční oblasti, která doplní již existující unikátní venkovní geologickou expozici. Dále bude aktualizován a doplněn server pro cestovatele astrocesty.eu. Projekt je podpořen z Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

 

PROJEKT REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE AKADEMIE VĚD ČR - SeLOS - SPOLEČNÁ LABORATOŘ OBSERVAČNÍ SPEKTROSKOPIE

Po úspěšně řešeném projektu Rozvoj pozorování a spektroskopie meteorů a meteoritů, reg. č. R200401521 jsme v roce 2018 začali řešit další zajímavý projekt Regionální spolupráce AV ČR s názvem SeLOS - Společná laboratoř observační spektroskopie (reg. č. projektu R200401801). Nositelem projektu je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v. v. i. v Praze a regionálním partnerem je Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Projekt byl podán na základě rámcové smlouvy mezi AV ČR a Zlínským krajem. Rozvíjí vzájemnou spolupráci a observační i experimetnální a výzkumné aktivity obou partnerů. Projekt obdržel podporu pro rok 2018.

 

Motivační přednášky a besedy SOUČASNÝ SVĚT VĚDY A SPOLEČNOSTI – DISKUSNÍ FÓRUM NEJEN PRO MLADÉ 2018

Projekt na podporu rozvoje a další profesní orientaci zejména mladých lidí Zlínského kraje formou motivačních přednášeka besed s předními českými a slovenskými odborníky, výbornými lektory a osobnostmi z oblasti moderní vědy, techniky a společnosti. Napomůže mladým lidem v orientaci v moderním světě prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a představí jim možnosti dalšího profesního či zájmového rozvoje.

 

ROZVOJ PŘESHRANIČNÍ OBSERVAČNÍ SÍTĚ - Hvězdárna Valašské Meziříčí a Krajská hvezdáreň Žilina

                              

Projekt prohlubuje přeshraniční spolupráci v oblasti společných observačních sítí na pozorování meteorů nad příhraničními horami s relativně dobrými pozorovacími podmínkami. Řeší zásadní modernizaci technického vybavení observační sítě, velkým přínosem jsou generačně nové systémy schopné registrovat také spektra jasných meteorů. Spektra jsou jedinou informací o chemickém složení původní meziplanetární hmoty zaniklé v atmosféře.

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

 

Chcete se stát našim dodavatelem?

Pokud se chcete stát dodavatelem zboží a služeb sledujte naše aktuální poptávky.

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje