Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Inovativní výukové programy

Inovativní výukové programy

Hvězdárna nabízí inovativní vzdělávací programy, v nichž se snažíme prezentovat základní fyzikální zákony a  zajímavosti z řady přírodovědných i technických oborů.

Aktuálně pro Vás máme připraveno:

Cesta ke hvězdám

Cesta ke hvězdám je vzdělávací program pro žáky prvního stupně základní školy.

A co všechno cestou společně zažijeme?

Podíváme se mezi první snílky o cestách do vesmíru. Na jejich povedené i méně povedené nápady. Zjistíme, na jakém principu fungují rakety a co vše jim předcházelo. Seznámíme se s prvními zvířecími kosmonauty a jejich (ne)úspěchy na startu, za letu, i při přistání. Podnikneme skok za hranici atmosféry na raketě v počítačovém simulátoru a snad jej přežijeme.

Posíleni sebedůvěrou, naplníme na školním dvoře raketu na kapalné pohonné látky...
...a odstartujeme závod o nejdelší let. Vážně!
Po dosažení oběžné dráhy si povíme, jak ve stavu beztíže řešit běžné úkony každodenního života a záhy nato zjistíme, kde všude a jak moc nám létání do vesmíru pomáhá u nás na Zemi.

 

V programu si žáci osvojí základní vědecké postupy a metody, jako je pozorování a měření.

Čekají nás následující praktické úkoly:

Výroba plastové rakety na vodní pohon
Pokusné vypouštění:

 • s rozličným množstvím pohonných látek
 • s rozličným tlakem
 • se zátěží

Porovnání vlivu tlaku a startovací hmotnosti
Pozorování vlivu přidané zátěže na délku a stabilitu letu
Spousta zábavy

 


OPTIKA

Prezentace, jejíž podstatná část spočívá v názorných experimentech, srozumitelným způsobem seznamuje žáky se zákonitostmi optických systémů a užitkem, který nám tyto znalosti přináší.

Díky svému obecnému pojetí a přesahu pokusů do využití v reálném světě, lze s trochou nadsázky říci, že by kromě fyziky našla uplatnění i v občanské výchově.

Na příkladu dešťového snímače, který není ničím jiným, než aplikací zákonů odrazu a lomu, demonstruje jak lze na základě znalostí ze základní školy sestrojit důmyslné zařízení k prospěchu jednotlivce i společnosti. Naopak u optických klamů názorně upozorní na dvojakost a záludnosti vjemů, které získáváme vlastními smysly.

 

Oblasti, jimiž se prezentace zabývá:

 • Zákon odrazu a lomu
 • Konstrukce dalekohledů – paprsková optika
 • Odraz a lom na rovné ploše – totální odraz
 • Elektromagnetické spektrum – pozorování spektrálních čar
 • Infračervené záření – noční vidění
 • Polarizace
 • Trojrozměrná fotografie
 • Optické klamy

 

Experimentárium z optiky, jak tuto vzdělávací prezentaci nazýváme, lze použít ať už jako doplněk probíraného učiva, nebo jako motivační besedu před probíranou látkou, případně pro zopakování nabytých znalostí.

 


MECHANIKA TEKUTIN - Atmosféra a vakuum

Mechanika tekutin je odvětví mechaniky, které se zabývá mechanickými vlastnostmi kapalin a plynů (silami v kapalinách a plynech, jejich pohybem - prouděním).

V rámci programů na hvězdárně se mimo jiné zabýváme atmosférou planety Země. Atmosféra představuje rozsáhlý mechanický systém, jehož existenci a vlastnosti lze zkoumat pomocí řady experimentů. Pro kosmický prostor obklopující naši planetu je naopak typické prostředí bez atmosféry (vakuum). Naším cílem je s pomocí sady pro pokusy s vakuem demonstrovat vlastnosti atmosféry a prostředí se sníženým tlakem, a také vliv měnícího se tlaku na různé fyzikální procesy. Program má přesah do dalších již nabízených pořadů týkajících se planety Země nebo kosmonautiky.

Vzdělávací program v oboru mechaniky tekutin je připraven ve variantách:

 • pro druhý stupeň základních škol
 • střední školy
   

Tento inovativní vzdělávací program je realizován díky finančního příspěvku na sadu pro pokusy s vakuem v rámci projektu s názvem "Experimentárium 3 - mechanika tekutin", který poskytla  Nadace Tomáše Bati. DĚKUJEME!

 


METEOROLOGIE

V rámci programu se žáci seznámí se základy meteorologie. Prohlédnou si profesionální meteorologickou stanici, historickou meteorologickou budku a expozici historických meteorologických přístrojů v Ballnerově hvězdárně. Pomocí řady běžně dostupných moderních meteorologických přístrojů si budou moci sami provést jednoduchá měření – tlaku, teploty, rychlosti větru, vlhkosti – a výsledky porovnat s aktuálními měřeními profesionální meteorologické stanice.

 

Obsah programu:

 • Teoretický úvod do meteorologie a meteorologických měření
 • Exkurze na meteorologické stanici
 • Expozice historických přístrojů
 • Samostatná práce s přístroji v areálu hvězdárny (po dohodě, vyžaduje větší časový rozsah)

 


ROBOTIKA

Program realizujeme za pomoci šesti stavebnic Lego Mindstorms, které jsou osazeny trojicí senzorů pro orientaci v prostoru a pohybovou jednotkou.

Robotika seznamuje se základy algoritmizace, tedy rozdělení jednoho složitého úkolu na jednoduché podúkoly a jejich interpretaci stroji. A nemusíme se zrovna pouštět do programování robota, který poletí na Mars. S algoritmizací se dnes setkáváme ve větší, či menší míře napříč mnoha odvětvími lidské činnosti. Přestože se na první pohled může zdát, že naprogramovat takového robota alespoň trochu smysluplně může zabrat čas v řádech měsíců, je celý vzdělávací program dlouhý pouhé dvě, až tři vyučovací hodiny.

Díky pokročilým metodám grafického zobrazení jednotlivých ovládacích prvků a postupného zvládání úkolů od jednoduchých k těm složitějším, odcházejí žáci často s pocitem, že dosáhli naprostého mistrovství v řešení algoritmů spojených s pohybem stroje v prostoru.

 

Obsah programu:

 • Pohyb robota, zatáčení
 • Světelné signály
 • Přehrávání zvuků
 • Vyhodnocování logických podmínek
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti
 • Rozpoznávání překážek a reakce na ně
 • Rozpoznávání barev
 • Pohyb po vodící čáře

 


SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Seznámení se Sluneční soustavou je prvním logickým krokem v poznávání mnohem většího vesmíru.
Program seznamuje se základními fakty o tělesech Sluneční soustavy.

Během programu se žáci seznámí s novými poznatky o planetách a dalších objektech ve Sluneční soustavě, s definicí planet, a nahlédnou také za hranice naší planetární soustavy. V případě příznivého počasí využíváme velký venkovní model Sluneční soustavy.

 

Obsah programu:

 • Přednáška o Sluneční soustavě vám umožní lépe poznat nejbližší části vesmíru.
 • Seznámíte se s nejnovějšími informacemi a fotografiemi planet i dalších objektů.
 • Nahlédnete také do zákulisí výzkumu Sluneční soustavy pomocí kosmických sond.
 • Orientace v této problematice patří k základním znalostem moderního člověka.

POSELSTVÍ KAMENE ANEB JAK VZNIKALY KARPATY

Netradiční program pro základní a střední školy s využitím venkovní geologické expozice, paleontologické miniexpozice a zapojení žáků a studentů do samostatné práce.

Vzdělávací program s praktickými činnostmi rozvíjí a nabízí žákům a studentům:

 • orientaci v základních pojmech z oblasti věd o neživé přírodě
 • možnosti učení se základních faktů srovnáváním různých druhů hornin
 • pochopení souvislostí mezi geologickým vývojem regionu, dávným životem a současností
 • možnosti praktického seznámení se základními typy hornin a pozůstatků dávného života v našem regionu
 • systematizaci poznatků ze školní výuky či naopak motivaci k plánované výuce
 • možnost úpravy programu a jeho náplně dle potřeby výuky

 

Informační plakátek

Ke stažení ve formátu pdf (0,84 MB)

 

Program obsahuje:

 • úvodní přednášku s besedou - seznámení se základními pojmy
 • praktickou část v geologické expozici pod širým nebem s velkými vzorky
 • práci s malými vzorky a práci s paleontologickou expozicí
 • praktické poznávání vzorků hornin, odbornou podporu účastníkům


Organizační informace a možnosti objednávky

Realizaci akce je možné dohodnout telefonicky, e-mailem nebo osobně na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Kontaktní osoba: Libor Lenža (telefon - 571 611 928, e-mail - libor.lenza@astrovm.cz).

Optimální počet účastníků 20-40 osob.

 


Večerní a noční akce na školách

Jestliže pořádáte večerní a noční aktivity, můžeme Vás navštívit a pomocí přenosného dalekohledem názorně předvést krásy noční oblohy, které spatříte na vlastní oči.

 

 

 

 

Vstupné na akce dle platného ceníku (Doplňková výuka pro školy).


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz