Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Projekt Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
Komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Iniciativa: Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Tematický okruh:
Velká kulturní a kreativní centra
Výzva: č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Registrační číslo žádosti: 0231000014
Celková dotace: 64 620 000,00 Kč
Celkové předpokládané náklady projektu: 101 686 000,00 Kč

 
Cílem projektu je vybudování nového regionálního kreativního centra atraktivního nejen pro návštěvníky, ale také partnery i z jiných regionů, motivujícího k další spolupráci a inovacím, k zapojení dalších partnerů a prohloubení mezisektorové spolupráce nejen v regionu.Obsahem projektu je dokončení přípravy a výstavba nového objektu KKC v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Účelem projektu je vybudovat prostory a zajisti nezbytné vybavení pro realizaci celé škály akcí, programů a pořadů se zastoupením kreativní práce a činnosti návštěvníků s intenzivním využitím pořízených pomůcek a přístrojů. Projekt využívá výhod mezisektorové spolupráce a do realizace projektu je zapojeno 6 partnerů.

Nový objekt je umístěn v udržovaném parkovém areálu hvězdárny, nahradí starý objekt garáží. Budova centra obsahuje plochy pro vlastní kreativní vzdělávací činnost s využitím moderní techniky a přístrojů (dílny, pracovny, laboratoře), zázemí pro návštěvníky (zejména při akcích v přes noc) a nezbytné technické zázemí pro zajištění provozu a činnosti KKC. Projekt řeší také úpravu okolí budovy, propojení s ostatními budovami v areálu žadatele, pěší a přístupové komunikace, malé parkoviště.

Součástí projektu je také kompletní vybavení nového objektu KKC (nábytek, zařízení, přístroje, technika, IT vybavení) a také modernizace techniky a technologií, doplnění vybavení pro kreativní vzdělávací aktivity ve stávajících objektech a areálu žadatele. Záměr předpokládá také s instalací fotovoltaické elektrárny a systému hospodaření s dešťovou vodou. Objekt je celkově navržen jako energeticky úsporný.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je kompletní příprava, vybudování a vybavení nového objektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. (KKC-HVM) zaměřeného na kreativní, inovační, kulturně-vzdělávací aktivit a výchovu, výzkum, inovace, včetně vybudování ubytovacích a vzdělávacích společných prostor. Dále doplnění technického vybavení, technologií a přístrojů instalovanými v objektech stávajících, které budou při realizaci kreativních vzdělávacích akcí a programů také využívány. Projekt tak dostatečně naplňuje cíle výzvy.

Cílem projektu v provozní fázi je připravit, nabídnou a realizovat celou škálu kreativních vzdělávacích programů s vysokým podílem praktické a experimentální práce účastníků z oblasti přírodních věd, techniky, technologií a také jejich propojením s vědami společenskými a kulturou.

 

Výsledky projektu

Projekt přinese zásadní zlepšení kvality poskytovaných služeb, rozsahu témat a četnosti kreativních vzdělávacích a kulturní programů a akcí pro cílové skupiny. Svou odbornou náplní se zásadně odliší od všeho, co je v regionu dostupné nebo se plánuje. Svým rozsahem rozšiřuje potřebné plochy pro činnost a pořádání akcí, vybavení odpovídá účelu a záměru. Propojení kreativních činností v oblasti přírodních věd, techniky a technologií, a společenských věd, za vydatného přispění moderních prostor, moderního a speciálního přístrojového vybavení, přinese benefity pro všechny cílové skupiny. Dále vytvoří možnosti pro mezisektorovou spolupráci, a to dlouhodobě a stabilně.

Realizací projektu KKC dojde ke stabilizaci a profilaci činnosti žadatele, budou významně posíleny možnosti vícezdrojového financování budoucího provozu KKC, zvýší se tím udržitelnost nově vybudované infrastruktury a vytvoří nové možnosti pro spolupráci. Obojí povede k rozvoji inovačního a kreativního potenciálu v daném sektoru nejen v rámci regionu, ale i širším kontextu.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies