Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Projekt Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
Komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Iniciativa: Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Tematický okruh:
Velká kulturní a kreativní centra
Výzva: č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Registrační číslo žádosti: 0231000014
Celková dotace: 64 620 000,00 Kč
Celkové předpokládané náklady projektu: 101 686 000,00 Kč

 
Cílem projektu je vybudování nového regionálního kreativního centra atraktivního nejen pro návštěvníky, ale také partnery i z jiných regionů, motivujícího k další spolupráci a inovacím, k zapojení dalších partnerů a prohloubení mezisektorové spolupráce nejen v regionu.Obsahem projektu je dokončení přípravy a výstavba nového objektu KKC v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Účelem projektu je vybudovat prostory a zajisti nezbytné vybavení pro realizaci celé škály akcí, programů a pořadů se zastoupením kreativní práce a činnosti návštěvníků s intenzivním využitím pořízených pomůcek a přístrojů. Projekt využívá výhod mezisektorové spolupráce a do realizace projektu je zapojeno 6 partnerů.

Nový objekt je umístěn v udržovaném parkovém areálu hvězdárny, nahradí starý objekt garáží. Budova centra obsahuje plochy pro vlastní kreativní vzdělávací činnost s využitím moderní techniky a přístrojů (dílny, pracovny, laboratoře), zázemí pro návštěvníky (zejména při akcích v přes noc) a nezbytné technické zázemí pro zajištění provozu a činnosti KKC. Projekt řeší také úpravu okolí budovy, propojení s ostatními budovami v areálu žadatele, pěší a přístupové komunikace, malé parkoviště.

Součástí projektu je také kompletní vybavení nového objektu KKC (nábytek, zařízení, přístroje, technika, IT vybavení) a také modernizace techniky a technologií, doplnění vybavení pro kreativní vzdělávací aktivity ve stávajících objektech a areálu žadatele. Záměr předpokládá také s instalací fotovoltaické elektrárny a systému hospodaření s dešťovou vodou. Objekt je celkově navržen jako energeticky úsporný.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je kompletní příprava, vybudování a vybavení nového objektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. (KKC-HVM) zaměřeného na kreativní, inovační, kulturně-vzdělávací aktivit a výchovu, výzkum, inovace, včetně vybudování ubytovacích a vzdělávacích společných prostor. Dále doplnění technického vybavení, technologií a přístrojů instalovanými v objektech stávajících, které budou při realizaci kreativních vzdělávacích akcí a programů také využívány. Projekt tak dostatečně naplňuje cíle výzvy.

Cílem projektu v provozní fázi je připravit, nabídnou a realizovat celou škálu kreativních vzdělávacích programů s vysokým podílem praktické a experimentální práce účastníků z oblasti přírodních věd, techniky, technologií a také jejich propojením s vědami společenskými a kulturou.

 

Výsledky projektu

Projekt přinese zásadní zlepšení kvality poskytovaných služeb, rozsahu témat a četnosti kreativních vzdělávacích a kulturní programů a akcí pro cílové skupiny. Svou odbornou náplní se zásadně odliší od všeho, co je v regionu dostupné nebo se plánuje. Svým rozsahem rozšiřuje potřebné plochy pro činnost a pořádání akcí, vybavení odpovídá účelu a záměru. Propojení kreativních činností v oblasti přírodních věd, techniky a technologií, a společenských věd, za vydatného přispění moderních prostor, moderního a speciálního přístrojového vybavení, přinese benefity pro všechny cílové skupiny. Dále vytvoří možnosti pro mezisektorovou spolupráci, a to dlouhodobě a stabilně.

Realizací projektu KKC dojde ke stabilizaci a profilaci činnosti žadatele, budou významně posíleny možnosti vícezdrojového financování budoucího provozu KKC, zvýší se tím udržitelnost nově vybudované infrastruktury a vytvoří nové možnosti pro spolupráci. Obojí povede k rozvoji inovačního a kreativního potenciálu v daném sektoru nejen v rámci regionu, ale i širším kontextu.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies