Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Projekt Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
Komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Iniciativa: Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Tematický okruh:
Velká kulturní a kreativní centra
Výzva: č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Registrační číslo žádosti: 0231000014
Celková dotace: 64 620 000,00 Kč
Celkové předpokládané náklady projektu: 101 686 000,00 Kč

 
Cílem projektu je vybudování nového regionálního kreativního centra atraktivního nejen pro návštěvníky, ale také partnery i z jiných regionů, motivujícího k další spolupráci a inovacím, k zapojení dalších partnerů a prohloubení mezisektorové spolupráce nejen v regionu.Obsahem projektu je dokončení přípravy a výstavba nového objektu KKC v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Účelem projektu je vybudovat prostory a zajisti nezbytné vybavení pro realizaci celé škály akcí, programů a pořadů se zastoupením kreativní práce a činnosti návštěvníků s intenzivním využitím pořízených pomůcek a přístrojů. Projekt využívá výhod mezisektorové spolupráce a do realizace projektu je zapojeno 6 partnerů.

Nový objekt je umístěn v udržovaném parkovém areálu hvězdárny, nahradí starý objekt garáží. Budova centra obsahuje plochy pro vlastní kreativní vzdělávací činnost s využitím moderní techniky a přístrojů (dílny, pracovny, laboratoře), zázemí pro návštěvníky (zejména při akcích v přes noc) a nezbytné technické zázemí pro zajištění provozu a činnosti KKC. Projekt řeší také úpravu okolí budovy, propojení s ostatními budovami v areálu žadatele, pěší a přístupové komunikace, malé parkoviště.

Součástí projektu je také kompletní vybavení nového objektu KKC (nábytek, zařízení, přístroje, technika, IT vybavení) a také modernizace techniky a technologií, doplnění vybavení pro kreativní vzdělávací aktivity ve stávajících objektech a areálu žadatele. Záměr předpokládá také s instalací fotovoltaické elektrárny a systému hospodaření s dešťovou vodou. Objekt je celkově navržen jako energeticky úsporný.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je kompletní příprava, vybudování a vybavení nového objektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. (KKC-HVM) zaměřeného na kreativní, inovační, kulturně-vzdělávací aktivit a výchovu, výzkum, inovace, včetně vybudování ubytovacích a vzdělávacích společných prostor. Dále doplnění technického vybavení, technologií a přístrojů instalovanými v objektech stávajících, které budou při realizaci kreativních vzdělávacích akcí a programů také využívány. Projekt tak dostatečně naplňuje cíle výzvy.

Cílem projektu v provozní fázi je připravit, nabídnou a realizovat celou škálu kreativních vzdělávacích programů s vysokým podílem praktické a experimentální práce účastníků z oblasti přírodních věd, techniky, technologií a také jejich propojením s vědami společenskými a kulturou.

 

Výsledky projektu

Projekt přinese zásadní zlepšení kvality poskytovaných služeb, rozsahu témat a četnosti kreativních vzdělávacích a kulturní programů a akcí pro cílové skupiny. Svou odbornou náplní se zásadně odliší od všeho, co je v regionu dostupné nebo se plánuje. Svým rozsahem rozšiřuje potřebné plochy pro činnost a pořádání akcí, vybavení odpovídá účelu a záměru. Propojení kreativních činností v oblasti přírodních věd, techniky a technologií, a společenských věd, za vydatného přispění moderních prostor, moderního a speciálního přístrojového vybavení, přinese benefity pro všechny cílové skupiny. Dále vytvoří možnosti pro mezisektorovou spolupráci, a to dlouhodobě a stabilně.

Realizací projektu KKC dojde ke stabilizaci a profilaci činnosti žadatele, budou významně posíleny možnosti vícezdrojového financování budoucího provozu KKC, zvýší se tím udržitelnost nově vybudované infrastruktury a vytvoří nové možnosti pro spolupráci. Obojí povede k rozvoji inovačního a kreativního potenciálu v daném sektoru nejen v rámci regionu, ale i širším kontextu.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz