Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Základní informace o projektu

Název projektu: VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zkrácený název: VZCČA
Kód výzvy: 4/FMP/6c/I,N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/6c/04/069
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: květen 2020 – prosinec 2020
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt rozvoje vnitroareálové infrastruktury Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. se zaměřuje na další využití přírodního a kulturního dědictví. Dvě ze šesti budov v areálu valašskomeziříčské hvězdárny jsou kulturními památkami.

Projekt si klade za cíl využít a zpřístupnit centrální části areálu v těsném sousedství hlavní budovy. Ten je v současné době díky svému stavu nepřístupný a nevyužitelný. Projekt bude řešit: odstranění nevyhovujících konstrukcí, opravu gnómonu, terénní úpravy a obnovu biotopu jezírka, jímání vody z plochy před hlavní budovou, dále novou výsadbu trav, bylin, keřů a stromů v druhové skladbě odpovídající flóře příhraniční oblasti SR a ČR. Vše bude doplněno informačními a vzdělávacími tabulemi, podpůrnými materiály, revitalizovanou část areálu chceme využít k popularizaci a vzděláván.


Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.

Před podáním žádosti byla připravena projektová dokumentace pro společné povolení, které bylo před zahájením vydáno a nabylo právním moci.

Hlavní fází projektu bude samotná realizace stavební části a následné osazení bylinami, keři a stromy a finální úpravy terénu. Paralelně s tím budeme v rámci jiných aktivit připravovat vzdělávací i dekorativní prvky části areálu (vzdělávací tabule, popisy rostlin, výběr horninových bloků, hornin pro zídky a ozdobné prvky, aj.).
Stavební část revitalizace bude náročná, protože bude potřeba odstranit nežádoucí dřeviny, vytrhat pařezy a připravit bývalé jezírko k odbagrování nánosů a zachránit žádoucí druhy bylin, které se v nánosech nacházejí.

Pak bude potřeba odstranit poškozenou betonovou skořepinu původní nádrže, připravit prostor pro osazení jímací nádrže na dešťovou vodu a napojit na ni stávající dešťovou kanalizaci. Dále postavit lešení kolem gnómonu, pečlivě prověřit jeho technicky-stavební stav, navrhnout a provést nezbytné opravy a sanaci a začít budovat podklad pod jezírko a nakonec vrstvy samotného jezírka. Dále vybudovat chodník pro pěší a provést základní terénní úpravy a před staveniště pro další část revitalizačních prací spočívajících v přípravě plochy pro osazení a výsev požadovaných keřů, bylin a trav.


Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu

Výjimečná příležitost revitalizace centrální části areálu hvězdárny přímo nabízí její další, efektivní využití pro popularizační a vzdělávací účely. Aktivita přinese zejména mladým návštěvníkům (dětem) další možnosti a podněty jak se seznámit s přírodou a flórou příhraniční oblasti. V rámci přípravy investiční části, včetně botanické, získáme celou řadu zajímavých materiálů, které chceme zúročit v podobě soubor vzdělávacích a propagačních pomůcek.

Tištěné soutěže a pomůcky pro děti budou mít formu souboru pomůcek, her/soutěží. apod. Bude se jednat o zábavný materiál k poznávání bylin a rostlin, doplňovačky omalovánky pro nejmenší, pexeso, logické a matematické soutěže s botanickou tématikou, aj. Materiály budou připraveny dvoujazyčně.

Dalším prvkem této aktivity bude příprava realizace informačního letáčku pro dospělé a zejména pro návštěvníky našeho regionu, který bude obsahovat základní informace o projektových partnerech, kontaktech realizovaném projektu.


Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Aktivita je zaměřena na propagaci výstupů projektu a obecně na přínosy revitalizací, modernizací a úprav s cílem zvýšit atraktivitu kulturních a přírodních památek tak, aby si zachovaly nebo zvýšily svou hodnotu a sloužily k zachování přírody i rozvoji udržitelného cestovního ruchu.

K naplnění tohoto cíle budou sloužit: (1) návrh, zpracování a výroba informační tabule o revitalizaci a flóře v konkrétním případě projektu – v centru vnitřního areálu hvězdárny a (2) informační a popularizační workshop, který bude zaměřen a nejrůznější pracovníky oblasti kultury a ochrany přírody i širší odbornou veřejnost, případně studenty, který je naplánován na konec realizace projektu s cílem ukázat konkrétní příklad. V rámci workshopu vystoupí 5 zvaných lektorů (honoráře a cestovné) a pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Fond malých projektů.

 

Fotogalerie z historie i současnosti centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

autor: Libor Lenža

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies