Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně do stratosféry

Společně do stratosféry

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY
Evidenční číslo projektu: 10.0275
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.10/0275
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Termín realizace: červenec 2013 – červen 2014
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Základní teze projektu

Kosmický výzkum je oblastí moderních technologií a pokročilé techniky. Jeho vlastní realizace je sice nákladná, ale technické a vědecké přínosy jsou vždy podstatně vyšší. V příhraniční oblasti obou zemí se problematikou kosmického výzkumu v oblasti vzdělávání a popularizace zabývá jen několik hvězdáren (a planetárií) a navíc je tento obor v různé (většinou minimální) podobě zahrnut do učiva základních i středních škol. V oblasti mimoškolních aktivit se jedná o zcela okrajovou aktivitu. Mladí lidé mají k novým technologiím velmi dobrý vztah, mnohdy však velmi povrchní, bez znalosti podstaty těchto technologií a navíc i s velmi malým povědomím o uživatelských možnostech.

Považujeme za vhodné nabídnout v rámci rozvoje přeshraniční spolupráce možnosti poznávání nových špičkových technologií, ale také poznávání a hlubší seznamování se s běžně využívanými technologiemi (výpočetní technika, ukládání a správa dat, komunikační technika včetně mobilní, určování pozice - GPS apod.).

Právě tento koncept byl zvolen jako výchozí při přípravě tohoto projektu orientovaného nejen na vzdělávání, vzájemné poznávání a navazování spolupráce na úrovni organizací i jednotlivců, ale hlavně na možnosti praktického návrhu, konstrukce, operačního nasazení přístrojů pro společné balónové stratosférické lety jako nástroje podpory zájmu, motivace a vzdělávání v příhraniční oblasti. To vytváří nové příležitosti k odbornému vzdělávání, růstu vzdělanosti, atraktivnosti, a to vše přímo v příhraniční oblasti (není nutno cestovat do velkých univerzitních center zaměřených na techniku).

Možnost vlastní tvořivé práce, možnost uplatnit své nápady v rámci přeshraniční soutěže o nejzajímavější experimenty a přístroje přinese nové vzdělávací i rozvojové impulsy přímo v příhraničních oblastech. Vytváří se tím základní spolupracující struktury a kontakty, které je možné využít i v dalších oblastech společného rozvoje.

 

Hlavní cíl projektu:

Posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce s důrazem na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání v příhraniční oblasti SR-ČR.

Specifické cíle mikroprojektu:

  • Specifický cíl 1 - Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání s využitím inovovaných vzdělávacích možností na bázi moderních technologií a netradičního přístupu.
  • Specifický cíl 2 - Rozvoj spolupráce v oblasti společného vzdělávání a odborné přípravy.
  • Specifický cíl 3 - Rozvoj vzdělávacích příležitostí, aktivit a programů zejména pro studenty a podpora jejich iniciativy a aktivity s dopadem na rozvoj mezilidských příhraničních vztahů.

 

Partner projektu

 

Partnerem projektu je Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity -  SOSA – z anglického názvu „Slovak Organisation for Space Activities“. SOSA je občianske združenie, ktoré:

  • Popularizuje vesmírny výskum na Slovensku
  • Zasadzuje sa o vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry ESA a Európskeho južného observatória ESO (Viď aj prečo by mala SR vstúpiť do ESA?)
  • Organizuje verejné prednášky a workshopy pre všeobecné zvyšovanie povedomia o potrebe rozvoja kozmického výskumu a priemyslu na Slovensku (viď kalendár akcií)

Za týmto účelom vytvára sieť kontaktov so strednými a vysokými školami, výskumnými ústavmi a priemyselnými firmami so záujmom a potenciálom pôsobiť na poli vesmírneho výskumu a obchodu.

 

 
Hlavní aktivity projektu:

Koordinační setkání s projektovým týmem slovenského partnera

Cílem je společně s naším přeshraničním partnerem projektu naplánovat (časově i prostorově) realizaci projektu, konkrétních aktivit, rozdělit dílčí úkoly, určit konkrétní odpovědnosti, termíny plnění a celkový harmonogram realizace projektu. Důležitou součástí také bude analýza technických problémů, které mohou nastat, způsoby jejich řešení a také publicita a propagace projektu.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat diskusi a přípravě organizace, propagace a průběhu přeshraniční soutěže o nejlepší návrhy studentských experimentů a přístrojů.

 

Společně do stratosféry - ověření technologie

Aktivita slouží k ověření technologie a techniky k vypuštění studentských experimentů balónem do stratosféry. Oba plánované starty stratosférických balónů s přístrojovou platformou v této aktivitě připraví projektový tým z obou zemí ve spolupráci s externími spolupracovníky a zájemci.

Realizace aktivity bude probíhat za těsné spolupráce obou partnerů. Postupně budou: (A) navrženy a vybrány experimenty k otestování technologií používaných základní platformou stratosférického balónu (komunikace, ukládání dat, dohledání apod.); (B) vybrané přístroje budou ve spolupráci s externím dodavatelem postaveny a specialisty projektového týmu odzkoušeny na zemi, včetně jejich integrace v rámci přístrojové platformy; (C) u externího dodavatele budou objednány dva lety stratosférických balónů s přístrojovou platformou; (D) ve vzájemné spolupráci budou vybrány a dohodnuty termíny jejich vypuštění (předpokládáme jeden start v SR, jeden v ČR - podle možností); (E) budou oba starty realizovány a budou sbírána data z přístrojů a bude provedeno jejich zpracování a vyhodnocení; (F) výsledky budou publikovány a získané zkušenosti se promítnou do přípravy dalších dvou startů se studentskými experimenty a rovněž do vzdělávacích aktivit. Důležitou součástí (G) bude pečlivá dokumentace pro účely vzdělávacích a motivačních akcí a publicity projektu.

 

Studentské lety - výběr experimentů v soutěži

Aktivita se skládá ze dvou částí. První představuje vyhlášení a realizaci studentské soutěže o nejlepší experimenty na stratosférických balónech, včetně její informační a propagační podpory na školách příhraničního regionu. Jejím cílem je motivovat mladé lidí k zájmu a aktivní činnosti v rámci přeshraniční spolupráce v oblasti techniky, technologií a vědeckých metod a postupů. Soutěž je primárně určena žákům posledních dvou ročníků základních škol a především škol středních.

Výsledky soutěže budou zveřejněny a výsledky budou oznámeny úspěšným týmům, s nimiž pak budeme v kontaktu po celou dobu příprav experimentů k samotnému letu. Úspěšní účastníci a týmy, jejichž experimenty budou vybrány k realizaci, budou pozváni přímo na start stratosférického balónu s jejich experimentem (zajištěna doprava autobusem).

V druhé části aktivity proběhne dle ověřeného schématu a postupů z aktivity „Společně do stratosféry - ověření technologie“ vypuštění vybraných experimentů a přístrojů při jednom ze dvou stratosférických balónových letů za účasti studentů, zástupců školy, médií apod.

 

Pracovní workshopy

Doplňková aktivita k aktivitě „Studentské lety - výběr experimentů v soutěži“. Jejím cílem je poskytnout zájemcům z řad žáků a studentů možnost odborného růstu, dalšího oborově zaměřeného vzdělávání a připravit je teoreticky i prakticky na soutěž o nejlepší experimenty. Budou uspořádány dva workshopy, jeden na území SR (pravděpodobně Trenčianský kraj) a jeden na území ČR (Zlínský kraj). Předpokládáme celkovou účast maximálně 20 účastníků a předpokládáme přibližně paritní zastoupení účastníků z obou zemí.

Informace o konání workshopů budou převážně elektronicky rozeslány na střední školy technického a přírodovědného směru na obou stranách hranice a organizacím zabývajících se vzděláváním mládeže. Akce jsou plánovány jako dvoudenní (jedna noc) a předpokládáme vždy 4 odborné lektory na vedení teoretické i praktické přípravy.

 

Populárně-vzdělávací programy pro školy

Významná aktivita na podporu aktivity „Studentské lety - výběr experimentů v soutěži“. Projektový tým připraví v přeshraniční spolupráci zajímavý vzdělávací program s praktickými ukázkami a informacemi se zkušenostmi našeho partnera a představí možnosti nabízené projektem (workshopy a především vyhlašovanou soutěž).

Účelem těchto akcí realizovaných přímo na školách je jednak podpořit vzdělávání v technických oborech a motivovat mladé lidi k aktivnímu připojení k projektu. Navíc aktivita slouží k prohloubení přeshraniční spolupráce a vzájemnému poznávání.

Celkem je naplánováno 16 akcí přímo na školách, z toho 8 akcí v ČR realizovaných slovenským lektorem (ve slovenštině) a 8 akcí v SR českým lektorem (v češtině). Součástí populárně-vzdělávacích akcí bude také diskuse a předávání informačních materiálů publicity projektu a samozřejmě možnost diskuse a dotazů. Na škole bude přenechán kontakt na členy projektového týmu a předměty publicity projektu. Délka programu bude variabilní mezi 1 a 2 vyučovacími hodinami.

 

Přeshraniční setkání odborníků a studentů - na HVM - po skončení studentských letů

Jedná se o mimořádnou vzdělávací akci s cílem navazovat vzájemnou spolupráci a kontakty nejen mezi organizacemi, ale také jednotlivci. Důraz budeme klást na možnost setkání, seznámení a konzultací mezi zájemci z řad studentů a přítomnými odborníky. Tuto mezigenerační a přeshraniční interakci chápeme jako velmi přínosnou a je příležitostí k dalšímu prohlubování spolupráce mezi lidmi v příhraničních regionech.

Akce se bude konat v areálu žadatele. Jedná se o třídenní akci (tedy dvě noci) a předpokládáme cca 32 účastníků přibližně v paritním zastoupení obou zemí. Odborně akci zajistí celkem 7 zvaných externích lektorů specialistů (bude jim hrazena přednáška a cestovné) a pracovníci projektového týmu.

Cílem setkání je kromě vytvoření tradice těchto setkání především poskytnutí základního přehledu o současných aktivitách kosmického programu obou zemí, ale i celosvětového přehledu novinek a příležitostí v této oblasti. Dále je cílem seznámit se navzájem s realizovanými experimenty, jejich výsledky a možnostmi dalších obdobných aktivit do budoucna (v rámci panelové diskuse) v kontextu rozvoje přeshraniční spolupráce.

O všech plánovaných akcích budete informováni prostřednictvím našich webových stránek, či webových stránek partnera projektu či dalších spolupracujících organizací.

 

Ke stažení - pdf verze žádosti na projekt Společně do stratosféry. (pdf, 331 kB)

 

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz