Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Společně o počasí – meteorologie pro všechny

Společně o počasí – meteorologie pro všechny

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ O POČASÍ – METEOROLOGIE PRO VŠECHNY
Zkrácený název: SOP-MPV
Kód výzvy: 7/FMP/11b/N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/07/097
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: listopad 2021 - říjen 2022
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz, hstrnadelova@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Cílem projektu je zlepšení přístupu veřejnost k informacím o aktuálním stavu počasí (včetně moderní a uživatelsky příjemné online formy), a to ve vazbě na standardní poskytované služby obou partnerů – večerní astronomická pozorování. Dále je cílem zvýšit povědomí o vybraných meteorologických jevech, zlepšit pochopení informací o počasí z masmédií (jak pro mládež, tak veřejnost) a seznamovat obyvatele se zajímavými a zejména rizikovými meteorologickými jevy a správném chování při jejich výskytu. Součástí jsou vzdělávací a osvětové programy pro mládež i širokou veřejnost na obou stranách hranice a vydání informační a vzdělávací brožury a infoletáčku. Projekt bude realizován v areálu žadatele a areálech HCP, Krajské hvězdárny v Žilině, v Kysuckom Novom Meste a na Malom Dieli v Žilině. 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit

Příprava a realizace vzdělávacích a osvětových programů věnovaných meteorologii, monitorování meteorologických prvků, významu přeshraniční spolupráce, výskytu rizikových meteorologických dějů, seznámení s principy měření prvků počasí apod. Program bude doplněn drobnými pomůckami a vzdělávacími materiály, zejména pro mladé návštěvníky. V areálu žadatele bude upravena klasická meteorologická budka a bude zpřístupněna veřejnosti. Budou instalovány informační a vzdělávací tabule k měření počasí. Aktivita přispěje ke zvýšení informovanosti a osvětě v oblasti počasí, jejich předpovědí, interpretací předpovědí a také doporučenému bezpečnému chování při rizikových meteorologických jevech. Budou připraveny a zrealizovány 2 akce, po jedné na každé straně hranice.

Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu

Aktivita je zaměřena na podporu vzdělávání a výměnu know-how ke vzdělávacím programům zaměřených na mateřské školy a 1. stupně ZŠ. Je to věková skupina obyvatel, kterou lze efektivně motivovat a vzdělávat v tématu projektu. Pro realizaci aktivity bude nezbytné pořídit, instalovat a připravit k použití pomůcky a přístroje pořizované v rámci projektu.
Proběhne celkem 8 programů pro MŠ/ZŠ, z toho 4 programy v SR a 4 v ČR. U 2 akcí na každé straně hranice se budou jejich realizace účastnit členové projektového týmu z druhé strany hranice. Místem realizace budou areály obou partnerů.
Při realizaci akcí pro MŠ/ZŠ budou využity pořízené přístroje a pomůcky, na straně žadatele také zpřístupněna a upravena klasická meteorologická budka a další již existující pomůcky.

Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území

Cílem aktivity je příprava (obrazového i textového) materiálů pro dva tištěné materiály: (1) informační letáček „Počasí na horách - příležitost i ohrožení“ s informacemi o rizikových stavech počasí a bezpečném chování v jejich průběhu a (2) brožury „Počasí v přírodě - krása, poučení i rizika“ zaměřené na osvětu meteorologických jevů, rizikových stavů počasí, pochopení předpovědí a jejich interpretace.
Odborní pracovníci budou nejprve pořizovat potřebné a vhodné snímky meteorologických jevů (případně vezmou z archivů). K tomu využijí nové technické vybavení (obě kamery), které budou snímat a dokumentovat typické stavy počasí. S přípravou textů vypomohou také meteorolog a horský záchranář.
Aktivita přispěje k většímu plošnému dopadu projektu distribucí materiálů do informačních center v příhraniční oblasti a zvýší informovanost obyvatel, povědomí a základní znalosti v oboru meteorologie a jejího využití.

Pořízení vybavení

Cílem aktivity je technicky dospecifikovat, vybrat, poptat a zakoupit potřebné přístroje a pomůcky pro realizaci aktivit projektu. Jedná se zejména o meteorologické měřící či monitorující přístroje, případně materiál k jejich sestaveni potřebné pro realizaci vzdělávacích a osvětových aktivit, sběr obrazového materiálu pro aktivitu a propojení dvou přístrojů na veřejně přístupný internet.

Výstup projektu na webu Českého hydrometeorologického ústavu

V rámci projektu byla instalována v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí meteorologická kamera, která umožňuje bezprostřední náhled na aktuální stav počasí na hvězdárně, např. při plánování večerního pozorování pro zájemce z širšího okolí.

Tištěné výstupy projektu ke stažení

 

Elektronická verze tištěné brožury POČASÍ NA HORÁCH příležitost i ohrožení.

Brožura ke stažení (pdf, 2,9 MB).

Elektronická verze informačního letáčku Příležitosti i ohrožení POČASÍ NA HORÁCH s podtitulem Stručně a přehledně o rizikových stavech počasí na horách a bezpečném chování v jejich průběhu.

Infoletáček ke stažení (pdf, 1,1 MB).

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz