Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Společně o počasí – meteorologie pro všechny

Společně o počasí – meteorologie pro všechny

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ O POČASÍ – METEOROLOGIE PRO VŠECHNY
Zkrácený název: SOP-MPV
Kód výzvy: 7/FMP/11b/N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/07/097
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: listopad 2021 - říjen 2022
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz, hstrnadelova@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Cílem projektu je zlepšení přístupu veřejnost k informacím o aktuálním stavu počasí (včetně moderní a uživatelsky příjemné online formy), a to ve vazbě na standardní poskytované služby obou partnerů – večerní astronomická pozorování. Dále je cílem zvýšit povědomí o vybraných meteorologických jevech, zlepšit pochopení informací o počasí z masmédií (jak pro mládež, tak veřejnost) a seznamovat obyvatele se zajímavými a zejména rizikovými meteorologickými jevy a správném chování při jejich výskytu. Součástí jsou vzdělávací a osvětové programy pro mládež i širokou veřejnost na obou stranách hranice a vydání informační a vzdělávací brožury a infoletáčku. Projekt bude realizován v areálu žadatele a areálech HCP, Krajské hvězdárny v Žilině, v Kysuckom Novom Meste a na Malom Dieli v Žilině. 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit

Příprava a realizace vzdělávacích a osvětových programů věnovaných meteorologii, monitorování meteorologických prvků, významu přeshraniční spolupráce, výskytu rizikových meteorologických dějů, seznámení s principy měření prvků počasí apod. Program bude doplněn drobnými pomůckami a vzdělávacími materiály, zejména pro mladé návštěvníky. V areálu žadatele bude upravena klasická meteorologická budka a bude zpřístupněna veřejnosti. Budou instalovány informační a vzdělávací tabule k měření počasí. Aktivita přispěje ke zvýšení informovanosti a osvětě v oblasti počasí, jejich předpovědí, interpretací předpovědí a také doporučenému bezpečnému chování při rizikových meteorologických jevech. Budou připraveny a zrealizovány 2 akce, po jedné na každé straně hranice.

Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu

Aktivita je zaměřena na podporu vzdělávání a výměnu know-how ke vzdělávacím programům zaměřených na mateřské školy a 1. stupně ZŠ. Je to věková skupina obyvatel, kterou lze efektivně motivovat a vzdělávat v tématu projektu. Pro realizaci aktivity bude nezbytné pořídit, instalovat a připravit k použití pomůcky a přístroje pořizované v rámci projektu.
Proběhne celkem 8 programů pro MŠ/ZŠ, z toho 4 programy v SR a 4 v ČR. U 2 akcí na každé straně hranice se budou jejich realizace účastnit členové projektového týmu z druhé strany hranice. Místem realizace budou areály obou partnerů.
Při realizaci akcí pro MŠ/ZŠ budou využity pořízené přístroje a pomůcky, na straně žadatele také zpřístupněna a upravena klasická meteorologická budka a další již existující pomůcky.

Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území

Cílem aktivity je příprava (obrazového i textového) materiálů pro dva tištěné materiály: (1) informační letáček „Počasí na horách - příležitost i ohrožení“ s informacemi o rizikových stavech počasí a bezpečném chování v jejich průběhu a (2) brožury „Počasí v přírodě - krása, poučení i rizika“ zaměřené na osvětu meteorologických jevů, rizikových stavů počasí, pochopení předpovědí a jejich interpretace.
Odborní pracovníci budou nejprve pořizovat potřebné a vhodné snímky meteorologických jevů (případně vezmou z archivů). K tomu využijí nové technické vybavení (obě kamery), které budou snímat a dokumentovat typické stavy počasí. S přípravou textů vypomohou také meteorolog a horský záchranář.
Aktivita přispěje k většímu plošnému dopadu projektu distribucí materiálů do informačních center v příhraniční oblasti a zvýší informovanost obyvatel, povědomí a základní znalosti v oboru meteorologie a jejího využití.

Pořízení vybavení

Cílem aktivity je technicky dospecifikovat, vybrat, poptat a zakoupit potřebné přístroje a pomůcky pro realizaci aktivit projektu. Jedná se zejména o meteorologické měřící či monitorující přístroje, případně materiál k jejich sestaveni potřebné pro realizaci vzdělávacích a osvětových aktivit, sběr obrazového materiálu pro aktivitu a propojení dvou přístrojů na veřejně přístupný internet.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies