Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   
Malé vědění dává lidem pýchu,
velké skromnost.
Rychle k cíli

Příprava kosmické lodi Starliner s posádkou na historickou cestu k ISS

Příprava kosmické lodi Starliner s posádkou na historickou cestu k ISS

22.04.2024

Kosmická loď Starliner společnosti Boeing s dvoučlennou posádkou NASA na ISS se brzy přesune z Kennedyho vesmírného střediska NASA na mys Canaveral ke svému plánovanému startu 6. května 2024. NASA se připravuje na pilotní letový test kosmické lodi Starliner, která dopraví astronauty Butche Wilmora a Suni Williamsovou na Mezinárodní vesmírnou stanici na týdenní misi.

celý článek

Vědci dekódovali kometární organickou hmotu na asteroidu Ryugu

Vědci dekódovali kometární organickou hmotu na asteroidu Ryugu

20.04.2024

Nedávný výzkum vzorků asteroidu Ryugu ukazuje, že kometární organická hmota byla transportována do blízkosti Země, což nabízí pohled na to, jak mohly být stavební kameny života dopraveny z vesmíru na naši planetu. Blízkozemní asteroid Ryugu zaznamenal široký zájem po úspěšném odběru a návratu vzorků japonské mise Hayabusa 2 na Zemi. Získané vzorky jsou bohatým zdrojem informací o Sluneční soustavě a osvětlují potenciální přínos asteroidů při transportu organických molekul na Zemi.

celý článek

Infračervený klíč k nalezení života na vzdálených světech

Infračervený klíč k nalezení života na vzdálených světech

18.04.2024

Život na Zemi je skutečně možný. To bylo prokázáno ve studii provedené Institutem částicové fyziky a astrofyziky na ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). Samozřejmě že záměrem výzkumníků nebylo odpovědět na otázku samotnou. Místo toho použili Zemi jako příklad, aby dokázali, že plánovaná vesmírná mise LIFE (Large Interferometer for Exoplanets) může být úspěšná – a že plánovaný postup měření skutečně funguje.

celý článek

Zombie hvězdy v jádru Mléčné dráhy vzdorují času

Zombie hvězdy v jádru Mléčné dráhy vzdorují času

16.04.2024

Nový výzkum Northwestern University využívající simulace 1000 hvězd v okolí supermasivní černé díry Sagittarius A* v Mléčné dráze odhaluje, že vysokorychlostní srážky hvězd vedou ke vzniku mladistvě vypadajících stálic. Tyto hvězdy se buď „svléknou“ a mají nízkou hmotnost, nebo se spojí do hmotných entit, které navzdory svému dávnému původu představují omlazený vzhled.

celý článek

Tajemství kvantové gravitace naznačují neutrina z jižního pólu

Tajemství kvantové gravitace naznačují neutrina z jižního pólu

14.04.2024

Publikovaný obrázek představuje pohled na observatoř IceCube Neutrino Observatory, která je pohřbena v hloubkách mezi 1,5 a 2,5 kilometry pod antarktickým ledem na jižním pólu. Jediným viditelným zařízením nad povrchem je laboratoř IceCube, která hostí počítače, které shromažďují data z více než 5 000 světelných senzorů v ledu.

celý článek

Videopozorování meteorů v síti CEMeNt v prvním čtvrtletí roku 2024

04.04.2024

Na počátku roku 2024 vstoupila síť CEMeNt (Central European Meteor Network) do šestnáctého roku své existence. Od září roku 2023 došlo ke konsolidaci sítě, která je určená k záznamům meteorů, které umožňují výpočty vícestaničních drah meteorů jak v atmosféře Země, tak také heliocentrických drah meteoroidů ve Sluneční soustavě. Od roku 2009 bylo v síti CEMeNt zaznamenáno více než 400 000 jednostaničních meteorů, z nichž bylo vypočítáno necelých 70 000 vícestaničních drah meteorů. Data ze sítě CEMeNt jsou nedílnou součástí databáze EDMOND (European viDeoMeteOr Network Database), která sdružuje video data z pozorování meteorů pocházející z 15 nezávislých národních sítí a 2 nadnárodních databází, které používají rozdílné metody a systémy pro detekci meteorů a rovněž pro výpočet jejich drah.

celý článek

Jasný bolid 20. března 2024 nad ránem

21.03.2024

Bolid 20240320_030519 byl zaznamenán kamerami sítě CEMeNt dne 20. 3. 2024 ve 3h5m19,3 ± 0,1s UT. V rámci sítě CEMeNt (Central European MetEor NeTwork) byl bolid zaznamenán přímo na osmi širokoúhlých kamerách. Záznam letu bolidu je k dispozici ze stanic Valašské Meziříčí SW a SE (CZ, Hvězdárna Valašské Meziříčí), Ždánice E (CZ, Hvězdárna Ždánice), Štípa S (CZ, Richard Káčerek), Maruška SW a SE (CZ, Jakub Koukal), Jablonec N (SK, Jakub Kapuš) a Partizánske NW (SK, Hvezdáreň Partizánske).

celý článek

Pozorování proměnných hvězd – únor 2024

01.03.2024

Zhruba po půlroční odmlce jsme se vrátili k fotometrii chromosféricky aktivní zákrytové dvojhvězdě NSVS 07453183 Lyn. Již první pozorovací noc odhalila změnu tvaru světelné křivky ve fázi po sekundárním minimu (cca fáze 0,6-0,9) oproti stavu v květnu 2023. Je tam patrný pokles zhruba o 0,11 magnitudy. Jedním z možných vysvětlení je vznik nebo vývoj poměrně rozsáhlé hvězdné skvrny během šesti měsíců. Za určitých podmínek můžeme velikost skvrny spočítat.

celý článek

Zákrytový začátek roku (2024)

09.02.2024

První pozorování zákrytu v roce 2024 se nám podařilo až 30. ledna. A to rovnou dvou úkazů v odstupu jedné hodiny. První s pozitivním výsledkem (k zákrytu hvězdy u nás došlo), druhé pozorování s výsledkem negativním (svit hvězdy v předpovězený okamžik nepoklesl).

celý článek

Lednové bolidové překvapení

30.01.2024

Nízká meteorická aktivita, která začíná po konci aktivity meteorického roje Quadrantid na začátku ledna, neznamená v žádném případě, že jsou pozorovatelé ochuzeni o jasné bolidy. Právě naopak, období tzv. „jarní díry“ bývá prakticky každý rok bohaté na jasné bolidy. Při pohledu na statistiku poměru počtu bolidů a běžných meteorů zjistíme, že toto období není výjimečné absolutním počtem jasných bolidů, ale právě tímto poměrem. A každá taková událost je pak na pozadí nízkých pozorovaných počtů meteorů velmi výrazná. Nejinak tomu bylo i během pozdního večera 28. 1. 2024, kdy severovýchodně od Olomouce proletěl oblohou další jasný bolid.

celý článek

Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

14.04.2024

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

celý článek

Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

18.03.2024

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy.

Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

celý článek

Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

05.01.2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

celý článek

Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

15.12.2023

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

celý článek

Astronomická olympiáda 2023/2024

Astronomická olympiáda 2023/2024

30.11.2023

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

celý článek

Přístroje ESO pořídily nejlepší snímky podivné planetky ve tvaru ‚kosti pro psa‘

Přístroje ESO pořídily nejlepší snímky podivné planetky ve tvaru ‚kosti pro psa‘

14.09.2021

Tým astronomů využívající dalekohled ESO/VLT získal dosud nejostřejší a nejpodrobnější záběry planetky Kleopatra. Pozorování vědcům umožnila určit tvar a zpřesnit hmotnost tohoto podivného asteroidu, který svým vzhledem připomíná velkou kost. Výzkum přinesl nové poznatky, které vysvětlují, jak tato planetka a její dva měsíce vznikly.

celý článek

Nová pozorování přístroji ESO odhalila kamennou exoplanetu o hmotnosti poloviny Venuše

Nová pozorování přístroji ESO odhalila kamennou exoplanetu o hmotnosti poloviny Venuše

11.08.2021

Tým astronomů použil dalekohled ESO/VLT v Chile, aby osvětlil povahu planet připomínajících dobře známá tělesa Sluneční soustavy ale obíhajících v planetárním systému kolem nedaleké hvězdy L 98-59. Pozorování přineslo hned několik objevů. Vědcům se podařilo určit, že jedna z planet má poloviční hmotnost než Venuše a je tak nejlehčím tělesem, jaké bylo dosud zaznamenáno metodou měření radiálních rychlostí. Další z planet tohoto systému je pravděpodobně pokryta oceánem. Nalezli také známky možné celkově již páté planety v této soustavě, která by mohla ležet v obyvatelné zóně hvězdy L 98-59.

celý článek

Astronomové poprvé spolehlivě zaznamenali disk hmoty umožňující vznik měsíců kolem extrasolární planety

Astronomové poprvé spolehlivě zaznamenali disk hmoty umožňující vznik měsíců kolem extrasolární planety

25.07.2021

Díky radioteleskopu ALMA, jehož evropským partnerem je ESO, se astronomům vůbec poprvé podařilo spolehlivě identifikovat přítomnost zárodečného disku hmoty kolem planety ležící mimo Sluneční soustavu. Pozorování přináší zcela nové informace o procesech, jakými se v mladých hvězdných systémech formují planety a jejich měsíce.

celý článek

Galaktický ohňostroj: nové záběry ESO odhalují struktury v blízkých galaxiích

Galaktický ohňostroj: nové záběry ESO odhalují struktury v blízkých galaxiích

20.07.2021

Astronomové zveřejnili nové snímky nedalekých galaxií, které na těchto působivých záběrech připomínají pestrobarevný kosmický ohňostroj. Fotografie pořízené dalekohledem ESO/VLT zachycují různé části galaxií v odlišných barvách, což astronomům umožňuje odhalit polohu skupin mladých hvězd obklopených ohřátým plynem. Kombinací těchto pozorování s daty pořízenými radioteleskopem ALMA, jehož evropským partnerem je ESO, by vědci rádi odpověděli na otázku, co nutí oblaky plynu tvořit nové hvězdy.

celý článek

Záhadný pokles jasnosti hvězdy Betelgeuse vysvětlen

Záhadný pokles jasnosti hvězdy Betelgeuse vysvětlen

18.06.2021

Když na konci roku 2019 a na začátku roku 2020 viditelně zeslábla jasná oranžová hvězda Betelgeuse ze známého souhvězdí Orion, byli vědci v rozpacích. Astronomové nyní zveřejnili nové snímky této hvězdy pořízené dalekohledem ESO/VLT na Observatoři Paranal, které dokumentují, jak se její jasnost měnila. Provedený výzkum odhalil, že hvězda byla částečně zakryta oblakem prachu. Podařilo se tak vyřešit záhadu ‚Velkého pohasnutí Betelgeuse‘.

celý článek

Vlastivěda Moravská

Astronomické cestování

 

 

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies