Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Základní informace o projektu

Název projektu: VENKOVNÍ GEOLOGICKÁ EXPOZICE – JESENICKÉ KRYSTALINIKUM
Zkrácený název: VGE-JK
Kód výzvy: 6/FMP/6c/I, N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/6c/06/081
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: červen 2021 - květen 2022
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Rozvojový investiční projekt zaměřený na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu, jehož cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, věnované jesenickému krystaliniku. Expozice bude doplněna vzdělávacími a informačními prvky. Bude pořízeno nové technické vybavení pro tvorbu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich expozic. Část vzorků horniny bude přepravena a instalována i v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.

TISKOVÉ VÝSTUPY PROJEKTU JSOU ZVEŘEJNĚNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA KONCI TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

 

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru

Nejnáročnější a nejnákladnější aktivita projektu. Na základě současných znalostí, studia literatury a konzultací budou vybrány vhodné lokality k odběru vzorků hornin, pořízena nezbytná fotografická dokumentace lokalit. Poté budou vybrány konkrétní vzorky a zajištěna jejich doprava do areálu žadatele. Budou připraveny textové podklady ke vzorkům a lokalitám pro informační a popisové tabule, zajištěny vhodné ukázky opracovaných hornin a jejich využití včetně stojanu pro jejich umístění v expozici. Expozice bude doplněna připravenými infotabulemi a vzdělávací tabulí. Horniny budou ošetřeny proti vlhkosti.

Formou veřejné zakázky malého rozsahu bude vybrán dodavatel stavební části, bude zadána stavba expozice (zejména zemní práce) a vybrané vzorky horniny osazeny. Část menších vzorků bude přepravena a instalována v areálu přeshraničního partnera. 

Setkání pracovního týmu

Cílem aktivity je koordinovat a naplánovat všechny potřebné činnosti a aktivity projektu na obou stranách hranice, vyjasnit si odpovědnosti a zpřesnit harmonogram realizace. Setkání je naplánováno v areálu HCP (Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste), a to zejména z důvodu potřebné kontroly možnosti umístění vzorků v areálu HCP. Kromě těchto aktivit bude potřeba při setkání také představit záměr vzdělávacích programů, jejich základní metodiku, dohodnout se na možnosti převzetí ze strany HCP a možnosti jejich realizace v areálu HCP. 

Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu

Cílem aktivity je navrhnout, odborně a graficky připravit informační a vzdělávací brožurku o geologické historii a současnosti oblasti silezika, přírodních jedinečnostech a reáliích v kontextu geologie ČR, určenou pro širokou veřejnost a žáky/studenty. Jako informační vstupy budou použity informační zdroje v podobě pořízených odborných publikací, informace z terénních prací a výběru vzorků a dalších zdrojů. Budou využity snímky pořízené při výběru horniny z přírodních lokalit. 

Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Cílem aktivity je zpropagovat formou workshopu pro odbornou veřejnost a pedagogy výstupy projektu (venkovní expozici, vzdělávací a popularizační programy aj.) a výhody přeshraniční spolupráce a aktivit pro podporu cestovního ruchu. Prezentovat připravené popularizační programy včetně malých ukázek praktických částí účastníkům workshopu, zpracovanou videoreportáž, připravené tiskoviny aj. V rámci programu přednese odbornou přednášku externí lektor. Ostatní příspěvky budou zajišťovat členové projektového týmu.
Jednodenní workshop bude spojen se slavnostním otevřením nové expozice pro veřejnost a budou pozváni také hosté zastupující veřejnou správu, muzea, organizace cestovního ruchu, školy apod. 

Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity

Cílem aktivity je zvýšit atraktivitu a vypovídající schopnost vybraných částí webové prezentace obou partnerů s cílem prezentovat expozice a vybavení atraktivní formou 3D virtuálních prohlídek s textovými popisy. Tyto virtuální prohlídky jednak slouží těm, kteří z důvodu hendikepu nemohou snadno navštívit areály partnerů, a všem ostatním jako netradiční forma prezentace kulturních a přírodních hodnot a upoutání pozornosti s cílem motivovat k osobní návštěvě areálu obou partnerů. 

Pořízení vybavení pro realizaci opatření propagace služeb

Cílem aktivity je vybrat, poptat a zakoupit potřebné technické vybavení pro realizaci nové a atraktivní formy prezentace na webech obou partnerů. Jedná se o pořízení specializované kamery se softwarem pro snadné pořízení obrazových dat a jejich zpracování pro 3D virtuální interaktivní prohlídky expozic pro webové stránky žadatele i HCP. 

Aktivity zaměřené na prezentaci přírodního a kulturního dědictví, realizované formou doplňkových aktivit

Cílem je navrhnout, připravit a vyzkoušet nové vzdělávací a popularizační programy pro školy i veřejnost (zejména návštěvníky regionu) využívající novou venkovní expozici a další vzdělávací expozice v areálu partnerů. Pro realizaci těchto programů budou při dovozu horniny dovezeny i další horninové bloky navíc, pro práci s mládeží, na kterých se naučí odebírat vzorky z větších bloků, poznávat textury, minerální zrna a další věci (např. případné zrudnění).  Dále budou pořízeny pomůcky (geologická kladívka) pro účastníky i lektora, krabičky na uskladnění a popisy vzorků a také nezbytná odborná literatura, vzorové sbírky hospodářsky využitelných minerálů pro seznámení účastníků akcí s různými rudonosnými minerály. Dále budou využívány zhotovená venkovní expozice včetně ukázek opracovaných výrobků z kamene a vzdělávací tištěné materiály. Programy budou připravovány u žadatele a předány k přizpůsobení pracovníkům HCP. Po ukončení přípravy budou programy vyzkoušeny prostřednictvím návštěvníků areálu žadatele i HCP, zejména školních skupin a běžných návštěvníků.

 

Tištěné výstupy projektu ke stažení

Brožura Krása a užitek kamene - geologická historie a současnost jesenického krystalinika

Elektronická verze tištěné brožurky s názvem KRÁSA A UŽITEK KAMENE - GEOLOGICKÁ HISTORIE A SOUČASNOST JESENICKÉHO KRYSTALINIKA autorů Zdeněk Vašíček, Petr Skupien a Libor Lenža.

Brožura ke stažení ve formátu (pdf; 2,8 MB)

 

Příloha KVÍZY, HÁDANKY, OTÁZKY

Příloha k brožuře Krása a užitek kamene - geologická historie a současnost jesenického krystralinika, elektronická verze malého kvízu, křížovky a poznávačky. Určeno zejména dětem, ale poučení a zánavu v tom najdou i dospělí.

Elektronická verze materiálu s kvízy ke stažení (pdf; 620 kB).

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz