Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Základní informace o projektu

Název projektu: VENKOVNÍ GEOLOGICKÁ EXPOZICE – JESENICKÉ KRYSTALINIKUM
Zkrácený název: VGE-JK
Kód výzvy: 6/FMP/6c/I, N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/6c/06/081
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: červen 2021 - květen 2022
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Rozvojový investiční projekt zaměřený na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu, jehož cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, věnované jesenickému krystaliniku. Expozice bude doplněna vzdělávacími a informačními prvky. Bude pořízeno nové technické vybavení pro tvorbu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich expozic. Část vzorků horniny bude přepravena a instalována i v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.

TISKOVÉ VÝSTUPY PROJEKTU JSOU ZVEŘEJNĚNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA KONCI TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

 

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru

Nejnáročnější a nejnákladnější aktivita projektu. Na základě současných znalostí, studia literatury a konzultací budou vybrány vhodné lokality k odběru vzorků hornin, pořízena nezbytná fotografická dokumentace lokalit. Poté budou vybrány konkrétní vzorky a zajištěna jejich doprava do areálu žadatele. Budou připraveny textové podklady ke vzorkům a lokalitám pro informační a popisové tabule, zajištěny vhodné ukázky opracovaných hornin a jejich využití včetně stojanu pro jejich umístění v expozici. Expozice bude doplněna připravenými infotabulemi a vzdělávací tabulí. Horniny budou ošetřeny proti vlhkosti.

Formou veřejné zakázky malého rozsahu bude vybrán dodavatel stavební části, bude zadána stavba expozice (zejména zemní práce) a vybrané vzorky horniny osazeny. Část menších vzorků bude přepravena a instalována v areálu přeshraničního partnera. 

Setkání pracovního týmu

Cílem aktivity je koordinovat a naplánovat všechny potřebné činnosti a aktivity projektu na obou stranách hranice, vyjasnit si odpovědnosti a zpřesnit harmonogram realizace. Setkání je naplánováno v areálu HCP (Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste), a to zejména z důvodu potřebné kontroly možnosti umístění vzorků v areálu HCP. Kromě těchto aktivit bude potřeba při setkání také představit záměr vzdělávacích programů, jejich základní metodiku, dohodnout se na možnosti převzetí ze strany HCP a možnosti jejich realizace v areálu HCP. 

Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu

Cílem aktivity je navrhnout, odborně a graficky připravit informační a vzdělávací brožurku o geologické historii a současnosti oblasti silezika, přírodních jedinečnostech a reáliích v kontextu geologie ČR, určenou pro širokou veřejnost a žáky/studenty. Jako informační vstupy budou použity informační zdroje v podobě pořízených odborných publikací, informace z terénních prací a výběru vzorků a dalších zdrojů. Budou využity snímky pořízené při výběru horniny z přírodních lokalit. 

Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Cílem aktivity je zpropagovat formou workshopu pro odbornou veřejnost a pedagogy výstupy projektu (venkovní expozici, vzdělávací a popularizační programy aj.) a výhody přeshraniční spolupráce a aktivit pro podporu cestovního ruchu. Prezentovat připravené popularizační programy včetně malých ukázek praktických částí účastníkům workshopu, zpracovanou videoreportáž, připravené tiskoviny aj. V rámci programu přednese odbornou přednášku externí lektor. Ostatní příspěvky budou zajišťovat členové projektového týmu.
Jednodenní workshop bude spojen se slavnostním otevřením nové expozice pro veřejnost a budou pozváni také hosté zastupující veřejnou správu, muzea, organizace cestovního ruchu, školy apod. 

Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity

Cílem aktivity je zvýšit atraktivitu a vypovídající schopnost vybraných částí webové prezentace obou partnerů s cílem prezentovat expozice a vybavení atraktivní formou 3D virtuálních prohlídek s textovými popisy. Tyto virtuální prohlídky jednak slouží těm, kteří z důvodu hendikepu nemohou snadno navštívit areály partnerů, a všem ostatním jako netradiční forma prezentace kulturních a přírodních hodnot a upoutání pozornosti s cílem motivovat k osobní návštěvě areálu obou partnerů. 

Pořízení vybavení pro realizaci opatření propagace služeb

Cílem aktivity je vybrat, poptat a zakoupit potřebné technické vybavení pro realizaci nové a atraktivní formy prezentace na webech obou partnerů. Jedná se o pořízení specializované kamery se softwarem pro snadné pořízení obrazových dat a jejich zpracování pro 3D virtuální interaktivní prohlídky expozic pro webové stránky žadatele i HCP. 

Aktivity zaměřené na prezentaci přírodního a kulturního dědictví, realizované formou doplňkových aktivit

Cílem je navrhnout, připravit a vyzkoušet nové vzdělávací a popularizační programy pro školy i veřejnost (zejména návštěvníky regionu) využívající novou venkovní expozici a další vzdělávací expozice v areálu partnerů. Pro realizaci těchto programů budou při dovozu horniny dovezeny i další horninové bloky navíc, pro práci s mládeží, na kterých se naučí odebírat vzorky z větších bloků, poznávat textury, minerální zrna a další věci (např. případné zrudnění).  Dále budou pořízeny pomůcky (geologická kladívka) pro účastníky i lektora, krabičky na uskladnění a popisy vzorků a také nezbytná odborná literatura, vzorové sbírky hospodářsky využitelných minerálů pro seznámení účastníků akcí s různými rudonosnými minerály. Dále budou využívány zhotovená venkovní expozice včetně ukázek opracovaných výrobků z kamene a vzdělávací tištěné materiály. Programy budou připravovány u žadatele a předány k přizpůsobení pracovníkům HCP. Po ukončení přípravy budou programy vyzkoušeny prostřednictvím návštěvníků areálu žadatele i HCP, zejména školních skupin a běžných návštěvníků.

 

Tištěné výstupy projektu ke stažení

Brožura Krása a užitek kamene - geologická historie a současnost jesenického krystalinika

Elektronická verze tištěné brožurky s názvem KRÁSA A UŽITEK KAMENE - GEOLOGICKÁ HISTORIE A SOUČASNOST JESENICKÉHO KRYSTALINIKA autorů Zdeněk Vašíček, Petr Skupien a Libor Lenža.

Brožura ke stažení ve formátu (pdf; 2,8 MB)

 

Příloha KVÍZY, HÁDANKY, OTÁZKY

Příloha k brožuře Krása a užitek kamene - geologická historie a současnost jesenického krystralinika, elektronická verze malého kvízu, křížovky a poznávačky. Určeno zejména dětem, ale poučení a zánavu v tom najdou i dospělí.

Elektronická verze materiálu s kvízy ke stažení (pdf; 620 kB).

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies