Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společné nebe

Společné nebe

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ NEBE – PODPORA ZÁŽITKOVÉ A POZNÁVACÍ TURISTIKY V PŘÍHRANIČNÍM REGIONU
Zkrácený název: SPOLEČNÉ NEBE
Kód výzvy: 1/FMP/6c/I, N
Registrační číslo projektu: CZ/FMP/6c/01/012
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Krajská hvezdáreň v Žiline
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

Termín realizace: říjen 2018 – září 2019
Kontaktní email

libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Fond malých projektů

Stručné představení malého projektu

Projekt prezentuje cílovým skupinám atraktivní přírodní dědictví regionu formou tištěného i elektronického materiálu a netradičních akcí. Zmapuje místa s kvalitními podmínkami pro pozorování noční oblohy a fotograficky tato místa zdokumentuje. Vytvoří tištěný i elektronický materiál pro rozvoj cestovního ruchu, realizuje astropozorování v horách, propagujících území jako turistickou neobyčejně atraktivní destinaci.

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci příhraničního regionu. Projekt bude realizován ve třech příhraničních krajích ČR a dvou SR. Přináší pozitivní změnu pohledu na využití přírodního dědictví regionu – jehož součástí je bezpochyby také relativně zachovalá temná obloha – příhraniční hory jako místo s dobrým „pohledem na hvězdy“.


Stručný přehled plánovaných aktivit malého projektu v příhraniční oblasti

Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity (E02)

Klíčová aktivita projektu, v rámci které budou vytipována potenciálně vhodná místa s nízkým světelným znečištěním, atraktivní krajinou a přiměřenou turistickou infrastrukturou.

Vytipováním začne nejnáročnější aktivita projektu, práce v terénu, pořizování fotodokumentace ve dne, mapování vhodnosti pro turistiku, atraktivnosti a nakonec realizace náročných fotografických prací v nočních hodinách tam, kde to bude vhodné a možné.

Po pořízení snímků z vybraných lokalit budou pořízené snímky upraveny a exportovány v tiskové kvalitě včetně popisu pro zařazení do publikace či na webovou stránku.

Aktivita přinese unikátní, původní, místně lokalizované atraktivní fotografie noční krajiny s noční oblohou a připraví nezbytné materiály pro tvorbu materiálu pro podporu cestovního ruchu a turistiky v příhraničním regionu. Dále přinese aktuální a ověřené informace o lokalitách, stavu světelného znečištění, dostupnosti a kvality turistické infrastruktury, které budou zapracovány do výstupů projektu.

Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny (E05)

Výsledkem aktivity budou zpracované a vytištěné atraktivní a netradičně pojaté materiály pro podporu cestovního ruchu, které budou distribuované do vybraných míst uvedených regionů (všechny kraje s výjimkou Trnavského kraja) a odtud dále distribuovány návštěvníkům i obyvatelům regionů. K dispozici bude i elektronická verze materiálu pro umístění na webové stránky žadatele i partnera.

Pořízení vybavení za účelem realizace propagačních a prezentačních aktivit realizovaných produktů cestovního ruchu (E10)

Aktivita umožní pořízení atraktivních snímků noční oblohy a astronomických úkazů (i krajiny) v kontextu s krajinou a přírodními dominantami pro připravovaný materiál na podporu cestovního ruchu a turistiky (včetně elektronické verze).

Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity (F03)

Webové stránky budou umístěny na stávajícím serveru žadatele věnovanému cestovnímu ruchu, kde vznikne speciální sekce předběžně označována jako spolecnenebe/astrocesty.eu.

Průběžně po získávání informací a snímků z terénu budou data zpracovávána a „překlápěna“ do webové podoby a postupně zveřejňována. Přes redakční systém budou průběžně vkládány definované údaje o lokalitách, motivační články, fotogalerie a další potřebná data, a to jak ze strany žadatele, tak přeshraničního partnera. Texty budou podle umístění lokality v území buď v češtině, nebo slovenštině.

Celý systém bude testován a na konci realizace projektu po korekturách (předpokládáme – pokud nebudou problémy – v 10. až 11. měsíci realizace) publikován ve veřejné části internetu.

Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj turismu v něm (F05)

Důležitou součástí realizovaného projektu budou i společné akce na propagaci cílových lokalit jako míst s kvalitními pozorovacími podmínkami, vhodnými pro realizaci aktivit určených obyvatelům regionu a hlavně návštěvníkům. Akce budou připravovány a realizovány od 8. do 12. měsíce realizace projektu na vybraných lokalitách v příhraniční oblasti (bude určeno na základě prověření v terénu), obvykle v místech se zajímavými přírodními či kulturními památkami, zajímavostmi, návštěvními místy a vhodnými pozorovacími podmínkami.

Cílem aktivity je jednak ukázat atraktivitu takových akcí, nabídnout akce obyvatelům a upozornit místní aktéry (obce, informační centra, sdružení a zejména majitele ubytovacích kapacit) na možnost konání obdobných akcí v budoucnu, jako nástroje podpory cestovního ruchu a netradičního vyžití i odpočinku.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies