Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společné nebe

Společné nebe

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ NEBE – PODPORA ZÁŽITKOVÉ A POZNÁVACÍ TURISTIKY V PŘÍHRANIČNÍM REGIONU
Zkrácený název: SPOLEČNÉ NEBE
Kód výzvy: 1/FMP/6c/I, N
Registrační číslo projektu: CZ/FMP/6c/01/012
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Krajská hvezdáreň v Žiline
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

Termín realizace: říjen 2018 – září 2019
Kontaktní email

libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Fond malých projektů

Stručné představení malého projektu

Projekt prezentuje cílovým skupinám atraktivní přírodní dědictví regionu formou tištěného i elektronického materiálu a netradičních akcí. Zmapuje místa s kvalitními podmínkami pro pozorování noční oblohy a fotograficky tato místa zdokumentuje. Vytvoří tištěný i elektronický materiál pro rozvoj cestovního ruchu, realizuje astropozorování v horách, propagujících území jako turistickou neobyčejně atraktivní destinaci.

Cílové skupiny: obyvatelé a návštěvníci příhraničního regionu. Projekt bude realizován ve třech příhraničních krajích ČR a dvou SR. Přináší pozitivní změnu pohledu na využití přírodního dědictví regionu – jehož součástí je bezpochyby také relativně zachovalá temná obloha – příhraniční hory jako místo s dobrým „pohledem na hvězdy“.


Stručný přehled plánovaných aktivit malého projektu v příhraniční oblasti

Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity (E02)

Klíčová aktivita projektu, v rámci které budou vytipována potenciálně vhodná místa s nízkým světelným znečištěním, atraktivní krajinou a přiměřenou turistickou infrastrukturou.

Vytipováním začne nejnáročnější aktivita projektu, práce v terénu, pořizování fotodokumentace ve dne, mapování vhodnosti pro turistiku, atraktivnosti a nakonec realizace náročných fotografických prací v nočních hodinách tam, kde to bude vhodné a možné.

Po pořízení snímků z vybraných lokalit budou pořízené snímky upraveny a exportovány v tiskové kvalitě včetně popisu pro zařazení do publikace či na webovou stránku.

Aktivita přinese unikátní, původní, místně lokalizované atraktivní fotografie noční krajiny s noční oblohou a připraví nezbytné materiály pro tvorbu materiálu pro podporu cestovního ruchu a turistiky v příhraničním regionu. Dále přinese aktuální a ověřené informace o lokalitách, stavu světelného znečištění, dostupnosti a kvality turistické infrastruktury, které budou zapracovány do výstupů projektu.

Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny (E05)

Výsledkem aktivity budou zpracované a vytištěné atraktivní a netradičně pojaté materiály pro podporu cestovního ruchu, které budou distribuované do vybraných míst uvedených regionů (všechny kraje s výjimkou Trnavského kraja) a odtud dále distribuovány návštěvníkům i obyvatelům regionů. K dispozici bude i elektronická verze materiálu pro umístění na webové stránky žadatele i partnera.

Pořízení vybavení za účelem realizace propagačních a prezentačních aktivit realizovaných produktů cestovního ruchu (E10)

Aktivita umožní pořízení atraktivních snímků noční oblohy a astronomických úkazů (i krajiny) v kontextu s krajinou a přírodními dominantami pro připravovaný materiál na podporu cestovního ruchu a turistiky (včetně elektronické verze).

Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity (F03)

Webové stránky budou umístěny na stávajícím serveru žadatele věnovanému cestovnímu ruchu, kde vznikne speciální sekce předběžně označována jako spolecnenebe/astrocesty.eu.

Průběžně po získávání informací a snímků z terénu budou data zpracovávána a „překlápěna“ do webové podoby a postupně zveřejňována. Přes redakční systém budou průběžně vkládány definované údaje o lokalitách, motivační články, fotogalerie a další potřebná data, a to jak ze strany žadatele, tak přeshraničního partnera. Texty budou podle umístění lokality v území buď v češtině, nebo slovenštině.

Celý systém bude testován a na konci realizace projektu po korekturách (předpokládáme – pokud nebudou problémy – v 10. až 11. měsíci realizace) publikován ve veřejné části internetu.

Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj turismu v něm (F05)

Důležitou součástí realizovaného projektu budou i společné akce na propagaci cílových lokalit jako míst s kvalitními pozorovacími podmínkami, vhodnými pro realizaci aktivit určených obyvatelům regionu a hlavně návštěvníkům. Akce budou připravovány a realizovány od 8. do 12. měsíce realizace projektu na vybraných lokalitách v příhraniční oblasti (bude určeno na základě prověření v terénu), obvykle v místech se zajímavými přírodními či kulturními památkami, zajímavostmi, návštěvními místy a vhodnými pozorovacími podmínkami.

Cílem aktivity je jednak ukázat atraktivitu takových akcí, nabídnout akce obyvatelům a upozornit místní aktéry (obce, informační centra, sdružení a zejména majitele ubytovacích kapacit) na možnost konání obdobných akcí v budoucnu, jako nástroje podpory cestovního ruchu a netradičního vyžití i odpočinku.

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies