Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


22.09.2020
Blízký vzdálený svět zákrytů a erupcí

Odborný pracovník naší hvězdárny Ladislav Šmelcer se zhlédl v proměnných hvězdách. Už téměř čtvrt století patří k jejich zaníceným pozorovatelům. Svého času byl předsedou Sekce proměnných hvězd a exoplanet při České astronomické společnosti, nyní je jejím místopředsedou a pořadatelem celostátního praktika. Téma tajuplných vesmírných těles prolíná celým následujícím rozhovorem.

25.08.2020
Proměnné hvězdy pod drobnohledem

Amatérští astronomové z celé republiky se setkali v naší hvězdárně. Po celý týden zde probíhá jubilejní 60. ročník praktika pozorovatelů proměnných hvězd. Na programu jsou přednášky, noční pozorování, zpracovávání výsledků a odborné diskuze. Výsledkem společné práce jsou světelné křivky, znázorňující změny jasnosti pozorovaných vesmírných objektů.

11.05.2020
Astronomický kroužek aneb duben ON-LINE

Jak jsme vás již informovali, astronomický kroužek probíhá od března prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu pokračoval i v měsíci dubnu, kdy proběhlo 5 on-line schůzek. Náměty těchto virtuálních setkání se vztahovaly k některým z astronomických jevů a k fyzikálním zákonům.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně do stratosféry » Akce a události projektu SdS » TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 01 projektu Společně do stratosféry

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 01 projektu Společně do stratosféry

Češi a Slováci spojili síly pro rozvoj vzdělávání a výzkumu stratosféry

K realizaci velmi nezvyklých vzdělávacích aktivit a spolupráce přistoupily Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace a nezisková Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity se sídlem v Bratislavě. Obě organizace spojují společné vzdělávací aktivity v oblasti přírodních věd, techniky a technologií se zaměřením na kosmickou techniku a její praktické využívání. Díky společnému projektu spolufinancovaného z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 začaly rozvíjet společné přeshraniční aktivity a připravují opravdu zajímavé programy.

Cílem společného projektu je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání v přírodních vědách a technice netradičními formami. Realizovaný projekt si mimo jiné klade za cíl společným úsilím obou partnerů připravit a vypustit celkem čtyři stratosférické balóny s připravenými experimenty. Dva z letů budou sloužit k ověření používaných technologií a již budou na svých přístrojových gondolách vybaveny vědeckými experimenty. Další dva lety stratosférických balónů jsou určeny pro vynesení studentských experimentů, které budou vybrány v rámci soutěže.

Kromě toho společně připravujeme dvě pracovní setkání žáků a studentů se zájmem o kosmonautiku, astronomii, meteorologii, techniku a obecně o přírodní vědy, z nichž jedno se uskuteční na Slovensku a jedno v příhraniční oblasti České republiky. Dále připravujeme a zanedlouho nabídneme velmi zajímavé vzdělávací a motivační programy pro školy s tématikou významu a přínosů stratosférických letů, výzkumu i práce mladých lidí v tomto oboru. Na závěr projektu je připraveno na české straně společné přeshraniční setkání nejen odborníků, ale také žáků, studentů a všech dalších zájemců.

Věříme, že velmi zajímavá a přitažlivá bude soutěž, které se mohou zúčastnit žáci nejvyšších ročníků základních škol (7. až 9. třídy), studenti škol středních i vysokých. Podstatou soutěže je snaha vybrat z řady studentských nápadů takové experimenty, které jsou z celkového pohledu velmi zajímavé, přínosné, ale také v daných podmínkách realizovatelné. Mladí lidé budou moci přihlašovat své nápady do soutěže, z nichž pak odborná porota vybere ty nejlepší a nejzajímavější. Autory nejlepších návrhů přizve ke spolupráci. Úspěšní účastníci soutěže pak budou mít možnost přímo se účastnit samotného startu stratosférického balónu s jejich vlastním experimentem. Budou se moci podílet na monitorování letu, příjmu vědeckých dat i jejich zpracování.

Realizační tým je velmi zvědavý, jaké zajímavé experimenty žáci a studenti z obou zemí navrhnou a těší se na jejich realizaci a výsledky. Projekt začal v září 2013 a bude ukončen v červnu 2014.

V případě zájmu Vám velmi rádi sdělíme další a podrobnější informace.


Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

 

Informace o partnerech projektu

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje má za sebou již téměř šest desítek let své činnosti zaměřené na vzdělávání, popularizaci přírodních věd, techniky a technologií, se zaměřením na astronomii, meteorologii, kosmonautiku, ale i obnovitelné zdroje energie a další oblasti. Každoročně pořádá mnoho národních i mezinárodních seminářů, konferencí a odborných setkání, stejně jako přednášek, besed i akcí doplňkové výuky pro školy všech stupňů. Kromě toho se věnuje také odborným astronomickým pozorováním v oblasti sledování projevů sluneční aktivity, výzkumu proměnných hvězd, monitorování a výzkumu meteorů i komet.

Jednou z nejdéle pořádaných akcí je tradiční seminář Kosmonautika a raketová technika, který už má za sebou téměř pět desítek ročníků. Velká pozornost věnovaná právě kosmonautice, kosmickému výzkumu, raketové technice apod. stála u zrodu myšlenky prohloubit spolupráci na slovensko-českém pomezí právě v této oblasti. Jelikož je kosmonautika hodně nákladnou záležitostí, ovšem s velkými přínosy, rozhodli jsme se s naším slovenským partnerem realizovat projekt zaměřený na spolupráci při výzkumu zemské stratosféry, kde již panují poměrně kruté podmínky a jsme zde vesmíru mnohem blíže.

SOSA - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity je občianske združenie, ktoré má od svojho vzniku v roku 2009 tri hlavné ciele: popularizáciu výskumu vesmíru na Slovensku, podporu vstupu SR do Európskej vesmírnej agentúry ESA a vývoj vlastných technologických projektov. SOSA vyvinula stratosferickú sondu JULO2 schopnú pracovať v extrémnych podmienkach stratosféry, kde panujú teploty dosahujúce 60 stupňnov pod nulou, extrémne nízky tlak blížiaci sa vákuu a zvýšená kozmická radiácia. S touto sondou SOSA od roku 2010 už 8 krát dosiahla výšku cez 30 km nad povrchom Zeme.
SOSA tiež pracuje na vývoji prvej slovenskej družice skCube, jako aj ďalších projektoch zameraných na zvýšenie povedomia a rozvoj kozmických technológií v SR.

 

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva č. 01 ve formátu pdf (345 kB)

Tisková zpráva č. 01 ve formátu Word (299 kB)

Obrázky k TZ najdete v Obrazové příloze

 

Kontakty pro další informace

Česká republika
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Manažer projektu:     Libor Lenža, ředitel
Telefon: + 420 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Web: https://www.astrovm.cz/cz/program/projekty/realizovane-projekty/spolecne-do-stratosfery/

Slovenská republika
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Tupolevova 5, 851 01 Bratislava
Manažer přeshran. části: Jakub Kapuš, predseda organizácie
Telefon: +421 903 329 139
E-mail:  jakub.kapus@kozmonautika.sk
Web: http://www.sosa.sk

 

Obrazová příloha

Uvedené snímky je možné stáhnout či zobrazit z odkazu.

  • Snímek-c01-TZ-SdS (jpg; 711 kB) - Pohľad do vnútra stratosferickej sondy Julo2 s palubným počítačom a modulmi pre rádiokomunikáciu a lokalizáciu. Zdroj: SOSA
  • Snímek-c02-TZ-SdS (jpg; 30 kB) - Stratosferická sonda Julo2 s širokouhlou kamerou, pripravená na vzlietnutie do blízkeho vesmíru. Zdroj: SOSA
  • Snímek-c03-TZ-SdS (jpg; 23 kB) - Skompletovaná zostava balóna Julo2 tesne po vypustení do stratosféry. Zdroj: SOSA
  • Snímek-c04-TZ-SdS (jpg; 1,8 MB) - Pohled na hlavní budovu Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace. Zdroj: Hvězdárna Valašské Meziříčí
  • Snímek-c05-TZ-SdS (jpg; 1,1 MB) - Slovenští kolegové pravidelně navštěvují řadu vzdělávacích i odborných akcí organizovaných Hvězdárnou Valašské Meziříčí. Zdroj: Hvězdárna Valašské Meziříčí
  • Snímek-c06-TZ-SdS (jpg; 0,99 MB) - V oblasti vzdělávání a popularizace kosmonautiky a raketové techniky nám pomáhali i ti, kteří se do kosmu opravdu podívali. Na snímku americký astronaut Andrew Feustel při besedě ve Valašském Meziříčí v srpnu 2011. Zdroj: Hvězdárna Valašské Meziříčí
  • Snímek-c07-TZ-SdS (1,1 MB) - Slovenský kosmonaut pan Ivan Bella při besedě v rámci tradičního semináře kosmonautika a raketová technika v roce 2012. Zdroj: Hvězdárna Valašské Meziříčí
  • Snímek-c08-TZ-SdS (jpg; 424 kB) – Známy popularizátor kosmonautiky pan Tomáš Přibyl přednáší na slovenských školách. Zdroj: Hvězdárna Valašské Meziříčí

V případě potřeby je možné se dohodnout na dodání dalších obrazových materiálů.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje