Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Médiím PBH

...o projektu řekli, napsali, natočili.

Poděkování za záznam:
Český rozhlas Ostrava
Darina Mikulenková, redakce
Dr. Šmerala 2, 729 91 Ostrava
tlf.: +420-596 203 166
mob.: +420-602 756 442
www.rozhlas.cz/ostrava


Tiskové prohlášení 08/2006

Národní kolo soutěže „Poznáváme vesmír bez hranic“

V sobotu 24. června 2006 bude v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí panovat čilý ruch. Sjedou se zde účastníci soutěže s názvem „Poznáváme vesmír bez hranic“, která je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a studentům středních škol z celé České republiky. Soutěž byla vyhlášena v dubnu letošního roku v rámci projektu „Poznávání bez hranic“, podpořeného Fondem mikroprojektů Programu iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004-2006. Za slovenskou stranu na tomto projektu spolupracuje Kysucká hvezdáreň v Kysuckém Novém Městě.
Tato soutěž je motivačním prvkem k rozvoji dovedností žáků základních a středních škol při vyhledávání a zpracovávání informací, při studiu a prezentaci výsledků své práce. Cílem je zajímavou formou přivést mládež k většímu zájmu o přírodní vědy a k využívání moderních multimediálních technologií k učení, poznávání a prezentaci poznatků.
Úkolem soutěžících bude předvedení a představení své vlastní prezentace, připravené v dvou uplynulých měsících na jedno z 5 stanovených témat:

  • Planety ve vesmíru;
  • Náš kosmický domov;
  • Slunce – naše hvězda;
  • Kosmonautika – cesta k poznání;
  • Hvězdná pokladnice.

Práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:

  • Volba tématu (náročnost);
  • Orientace v tématu a věcná správnost;
  • Grafická úroveň zpracování;
  • Originalita;
  • Celková úroveň vystoupení před publikem.

Předvádění soutěžních prací bude zahájeno v sobotu 24. června 2006 v 9 hodin dopoledne v přednáškovém sále Hvězdárny Valašské Meziříčí. Práce bude posuzovat odborná porota, složená z pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí a z externích pracovníků.
Do soutěže se přihlásilo téměř čtyři desítky žáků a studentů. Nejlepší účastníci soutěže budou odměněni cenami a postoupí do mezinárodního kola soutěže, které se bude konat 29. října 2006 na Slovensku. Tam čekají na první tři soutěžící hodnotné věcné odměny. Největší odměnou pro ně však bude možnost setkání s žáky a studenty, kteří mají podobné zájmy, porovnání vlastních přístupů k vypracování soutěžního pořadu a prohlídka Hvězdárny Valašské Meziříčí včetně pozorování Slunce. Získané zkušenosti a dovednosti mohou využít při vyhledávání informací a jejich zpracování nejen při svém dalším studiu, ale i v budoucnu při své práci.
Soutěž je přístupná veřejnosti. Přijďte se podívat na mladé talenty!

František Martinek

Datum: 15. června 2006
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Kontakt: 571 611 928
URL: http://projekty.astrovm.cz

Tiskové prohlášení 07/2006

2. workshop v rámci projektu „Poznávání bez hranic“

Ve dnech 24. a 25. dubna 2006 se uskutečnilo již druhé plánované pracovní setkání (workshop) pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí a Kysucké hvězdárny v Kysuckém Novém Městě v rámci společného projektu „Poznávání bez hranic“. Hostitelskou hvězdárnou byla tentokráte Hvězdárna Valašské Meziříčí, jejíž zaměstnanci přivítali ve svých prostorách pětičlennou výpravu partnerské organizace.
Společný program byl zahájen podle plánu přivítáním hostů a vzájemným představením. A pak už pokračovaly jednotlivé přednášky odborných pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí. Cílem bylo představit našim slovenským kolegům některé naše programy, určené žákům základních škol a studentům škol středních.
Nejprve Ladislav Šmelcer představil program s názvem „Sluneční soustava v přírodě“, který je založen na použití modelů Slunce a planet a na aktivním přístupu žáků při poznávání některých zákonitostí ve Sluneční soustavě. A pak si slovenští kolegové „hráli“ s roboty – pomocí počítače a speciálního softwaru programovali malé roboty a učili je překonávat různé překážky a plnit další úkoly na vzdálených planetách. Cílem tohoto programu s názvem „Roboti na vzdálených planetách“ je seznámit mládež s možnostmi automatického průzkumu planet a umožnit jim alespoň krátce nahlédnout do problematiky dálkového řízení a ovládání automatických průzkumníků. Program představil Jakub Mráček.
Po obědě jsme naše slovenské přátele pozvali ke sportovním aktivitám – vyzkoušeli si společně s námi hru zvanou bowling. Před návratem na hvězdárnu jsme si ještě společně prohlédli významnou kulturní památku města Valašské Meziříčí – kostel svaté Trojice, ve kterém je v současné době lapidárium renesančních a barokních soch.
Závěrečnou přednášku odpoledního bloku s názvem „Energie pro přírodu a budoucnost“ připravil Libor Lenža. Ve stručnosti v ní seznámil slovenské hosty s některými možnostmi úspor energií a představil trochu jiný pohled na problematiku využívání energií.
Večer pokračovalo společné setkání diskusí nad dalším rozvojem vzdělávacích aktivit na jednotlivých hvězdárnách, nad budoucností hvězdáren, a také nad dalšími společnými aktivitami Hvězdárny Valašské Meziříčí a Kysucké hvězdárny v Kusuckém Novém Městě, eventuelně ve spolupráci s dalšími slovenskými hvězdárnami. Tento bod programu měl název „Jak pro rozvoj našich služeb využít evropskou podporu?“
Druhý den zahájil František Martinek programem nazvaným „Méně frekventované pořady pro školy“, ve kterém stručně představil přednášky s názvem „Planety u jiných hvězd“, „Mezinárodní kosmická stanice ISS“ a „Základy kosmonautiky“. Pro první přednášku byl vlastními silami vyroben pětiminutový úvodní „film“, který posluchače uvedl do probírané problematiky.
V další přednášce představil Ladislav Šmelcer trojrozměrné obrázky povrchu Marsu, pořizované evropskou sondou Mars Express jako ukázku z pořadu „3D Mars“. Při pohledu přes 3D brýle jsme se doslova vznášeli nad členitým terénem Marsu – pro ukázku byly vybrány velmi působivé záběry. Společný program nepostrádal ani vlastnoruční výrobu jednoduchého spektroskopu podle instrukcí a za dozoru Tomáše Pečivy.
Nechyběla ani exkurze po všech pracovištích Hvězdárny Valašské Meziříčí včetně návštěvy historického objektu Ballnerovy hvězdárny z roku 1929, v němž byla instalována výstava s názvem „Historie a současnost astronomie v regionech“. Je nutno podotknout, že vernisáže výstavy, která se uskutečnila 20. 4. 2006, se zúčastnil také RNDr. Jan Mäsiar, ředitel Kysucké hvězdárny v Kysuckém Novém Městě. Celé setkání proběhlo v upřímné pracovní atmosféře a obě strany získaly při společných diskusích další podněty pro rozvoj společné i své vlastní činnosti.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. K JEHO REALIZACI BYLO VYUŽITO PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

František Martinek

Datum: 28. dubna 2006
E-mail: fmartinek@astrovm.cz
Kontakt: 571 611 928
URL: http://projekty.astrovm.cz

Tiskové prohlášení 06/2006

Vyhlášení soutěže „Poznáváme vesmír bez hranic“ v rámci projektu „Poznávání bez hranic“

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, vyhlašuje pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol soutěž POZNÁVÁME VESMÍR BEZ HRANIC.
21. století se vyznačuje neustálým rozvojem informačních technologií a nárůstem množství dostupných i nabízených informací. Tato skutečnost vede k informačnímu přesycení. Soutěž „Poznáváme vesmír bez hranic“ je motivačním prvkem k rozvoji dovedností žáků základních a středních škol při vyhledávání a zpracovávání informací, studiu a prezentaci výsledků své práce, zvýšení zájmu o přírodní vědy a využívání moderních multi-mediálních technologií k poznávání a učení.
Úkolem soutěžících je tvorba počítačové prezentace na jedno ze stanovených témat: Planety ve vesmíru, Náš kosmický domov, Slunce – naše hvězda, Kosmonautika – cesta k poznání nebo Hvězdná pokladnice a její předvedení před porotou a publikem, doplněné výkladem. Pět nejlepších soutěžících z každé kategorie postoupí do mezinárodního kola, které se bude konat ve Slovenské republice. Pro vítěze národního i mezinárodního kola jsou připraveny hodnotné ceny!
Soutěž byla vyhlášena 1. dubna 2006, do 15. června 2006 mohou žáci a studenti odevzdávat své soutěžní práce. Národní kolo proběhne 24. června 2006 a mezinárodní finále ve Slovenské republice 29. října 2006.
Zájemci se mohou obracet na manažera projektu, organizační vedoucí soutěže či technického asistenta. Další informace najdete také na oficiálních internetových stránkách projektu „Poznáváme vesmír bez hranic“ – http://projekty.astrovm.cz.

Soutěž je pořádána v rámci projektu „Poznávání bez hranic“, podpořeného Fondem mikroprojektů programu Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004 - 2006.

Datum: 7. dubna 2006

Informace poskytnou: Libor Lenža – manažer projektu - libor.lenza@astrovm.cz Dana Šmelcerová – organizační vedoucí soutěže - poznavamevesmir@seznam.cz Jakub Mráček – technický asistent - jmracek@astrovm.cz

Kontakt: 571 611 928
URL: http://projekty.astrovm.cz


Tiskové prohlášení 04/2006

ke slavnostní vernisáži výstavy „Historie a současnost astronomie v regionech“

Ve čtvrtek 20. dubna 2006 v 18:00 hodin se uskuteční v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí slavnostní vernisáž výstavy „Historie a současnost astronomie v regionech“.
Cílem putovní výstavy je zdokumentovat a stručně popsat historii, ale především současnost astronomické práce v příhraničních regionech na česko-slovenské hranici. Jedná se o výstavu, na jejíž přípravě se v rámci projektu z programu INTERREG IIIA podíleli nejen astronomové z České republiky, ale také kolegové ze Slovenska.
Hvězdárny a planetária jsou v současnosti neodmyslitelnou součástí české a slovenské společnosti. Ve svých počátcích v podobě astronomických kroužků, klubů, přírodovědných společností apod. se soustřeďovaly především na amatérská pozorování oblohy, výrobu optických přístrojů a na organizaci veřejných přednášek o astronomii. Počátky této činnosti nalézáme již v 19. století.
Stavba hvězdáren a planetárií je ve většině případů záležitostí až druhé poloviny 20. století. Na počátku opět stáli amatérští pozorovatelé oblohy, kteří realizovali své sny o astronomických pozorovatelnách. Postupem doby se z některých amatérských pozorovatelen staly poloprofesionální a profesionální observatoře.
Současné hvězdárny a planetária plní daleko více funkcí než v minulosti. Co tedy dělají? INFORMUJÍ, VZDĚLÁVAJÍ, ORGANIZUJÍ, POZORUJÍ A KULTIVUJÍ. Pod těmito hesly se skrývá celá paleta služeb, které poskytují široké společnosti. Především těmto tématům se věnuje výstava nazvaná „Historie a současnost astronomie v regionech“, která představuje hvězdárny, planetária a amatérské pozorovatele v příhraničních regionech České a Slovenské republiky.
Výstava je koncipována tak, aby byla relativně snadno přenosná, odolná proti poškození a aby ji bylo možno instalovat do různých prostor. Výhodou je, že výstava bude sloužit po skončení projektu dále, a to buď jako celek pro další využití, nebo její jednotlivé části v daných regionech. Práce a náklady na její přípravu budou tak mnohem lépe zhodnoceny. Výstava bude v elektronické podobě dostupná na oficiálních internetových stránkách projektu „Poznáváme vesmír bez hranic“ – http://projekty.astrovm.cz.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. K JEHO REALIZACI BYLO VYUŽITO PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Datum: 6. března 2006
Informace poskytne: Radek Kraus, Libor Lenža
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Kontakt: 571 611 928
URL: http://projekty.astrovm.cz

Tiskové prohlášení 02/2006

k zahájení přeshraničního projektu „Poznávání bez hranic“


Hvězdárna Valašské Meziříčí svou polohou vděčí za to, že se často stává místem přátelských i pracovních setkání českých i slovenských profesionální i amatérských astronomů. Blízkost slovenských hranic a velmi dobré přátelské vztahy byly přirozeným předpokladem pro intenzivní spolupráci. Bohužel rozdělení Česko-slovenské federativní republiky v první polovině 90. let vedlo ke zpřetrhání vzájemných vztahů, omezení intenzity spolupráce, a to jak mezi profesionálními pracovišti, tak okruhem amatérských astronomů.
Přirozenou touhu a potřebu astronomů všech věkových a profesních kategorií po znovunavázání kontaktů nyní podpořil Fond mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika. Hvězdárna Valašské Meziříčí a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste společně připravily a podaly zrcadlové projekty s názvem „Poznávání bez hranic“. Řídící výbor vyhodnotil projekt jako dobrý a finančně jej, ve výši 75 % uznatelných nákladů, podpořil.
Co je úkolem projektu a jaké jsou jeho aktivity? Hlavním cílem projektu je znovunavázat vzájemnou spolupráci hvězdáren v příhraničním regionu v oblasti vzdělávání a  osvěty. Předat si zkušenosti z práce s dětmi, ale především napomoci lepšímu vzájemnému poznání mezi dětmi a mládeží obou států. Dále různými aktivitami nabídnout dětem zajímavou náplň volného času, formou výstavy je seznámit s hvězdárnami a jejich nabídkou. Děti budou mít i možnost porovnat si své schopnosti a znalosti s vrstevníky za hranicemi.
Český partner – Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace – tak získal možnost čerpat více jak 300 000 Kč z fondů EU na tento přeshraniční projekt.
Přeshraničním partnerem projektu je Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, která patří k významným kulturně-vzdělávacím institucím v Žilinském samosprávném kraji. Byla založena v roce 1985 a v průběhu své nedlouhé historie si vydobyla uznání za svou práci na poli vzdělávacím i odborném. Na poli vzdělávání se zaměřuje na práci se školami, soutěže a práci s nadanými dětmi. Odbornou náplň pak tvoří především pozorování Slunce, zákrytů hvězd tělesy
Sluneční soustavy a všech druhů meziplanetární hmoty (komet, meteorů, atd.). Ročně musejí čtyři pracovníci zvládnout až 12 500 návštěvníků, především z řad mládeže.
Tento projekt není v letošním roce poslední. Se stejným partnerem se budeme podílet na realizaci dalšího přeshraničního projektu s názvem „Přes hvězdy ke spolupráci a poznání“.

Datum: 30. ledna 2006
Informace poskytne: Libor Lenža
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Kontakt: 571 611 928
URL: http://projekty.astrovm.cz

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz