Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Aktivity PBH

Putovní výstava „Historie a současnost astronomie v regionech“

Cílem výstavy je zdokumentovat a stručně popsat historii, ale především současnost astronomické práce v příhraničních regionech. Výstava představuje hvězdárny z pohledu jejich funkcí ve společnosti a je určena nejen široké veřejnosti, ale především mládeži.
Je koncipována tak, aby byla relativně snadno přenosná, odolná proti poškození, aby ji bylo možno instalovat do různých prostor. Projekt předpokládá celkem 6 instalací (o trvání přibližně 1 měsíc každá), z toho 3 na Slovensku a 3 v Čechách. Výhodou je, že výstava může sloužit po skončení projektu dále, a to buď jako celek pro další využití, nebo dané části v jednotlivých regionech. Práce a náklady na její přípravu tak budou mnohem lépe využity.
Podklady pro výstavu sbírali 4 vybraní pracovníci, ale grafickou podobu i samotnou přípravu byla svěřena malému týmu z důvodů jednotného pojetí a grafiky.
Výstava v elektronické podobě bude také součástí CD-ROM ze soutěže "Poznáváme vesmír bez hranic" s vítěznými soutěžními pracemi.


Odborná pozorování a workshopy pracovníků a spolupracovníků

Velmi důležitou součástí projektu jsou společné workshopy a expedice s účastníky z obou stran hranice. Jejich cílem je vzájemně se informovat o činnosti, používané metodice výuky, praktických činnostech v souvislosti s výchovou a vzděláváním mládeže.
Díky tomu, že jsou naplánovány celkem 4 workshopy-expedice se účastníci seznámí s několika pracovišti v daném regionu (2 v Čechách a 2 na Slovensku). Po předvedení programů a práce jednotlivých astronomických institucí bude následovat workshop s cílem velmi intenzivně se seznamovat s prací kolegů, s přístupem mládeže k této práci a programům a především hledat další možnosti rozvoje spolupráce. Dojde k obohacení znalostí a praktických poznatků u pracovníků a spolupracovníků, kteří je dovedou využít při své další práci s mládeží.
Neméně důležitá je i praktická činnost při denních i nočních pozorováních, která má za cíl vychovávat a učit mladé lidi zacházet s moderní technikou, systematicky pracovat a také vyhodnocovat měření a za pomocí práce s informacemi výsledky seriózně publikovat. Součástí expediční části budou simultánní pozorování včetně jejich zpracování. Pozorovací činnost bude zaměřena především na pozorování zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy a meziplanetární hmotu.
Setkání budou sloužit i k lepšímu poznávání kulturních a společenských reálií daného regionu včetně poznávání památek.


Soutěž „Poznáváme vesmír bez hranic“ pro studenty středních škol v ČR a SR

Pozvánka na mezinárodní kolo soutěže

Milí mladí přátelé, úspěšní účastníci národního kola.
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v mezinárodním kole (pdf 166 kB) soutěže Poznáváme vesmír bez hranic, které se koná ve dnech 28. a 29. října 2006 v Penzionu Oravská horáreň v Hruštíne ve Slovenské republice.
Výše naleznete rámcový program, který bude upřesněn na základě zaslaných návratek. Prosím Vás proto o jejich pečlivé vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailové, nebo klasické pošty, případně telefonické potvrzení účasti.
Při prezenci odevzdáte podepsaný Souhlas s uveřejněním a volným šířením práce a další dokumenty, které najdete ve výše uvedeném odkazu. Pro soutěžící je zajištěno kompletní ubytování a strava. Doprava na místo bude zajištěna minibusem s odjezdem od Hvězdárny Valašské Meziříčí a s příjezdem tamtéž.
Každý soutěžící bude mít k dispozici 10 minut pro obhájení své práce, následujících 5 minut bude vyhrazeno dotazům poroty.
Svou finální soutěžní práci pošlete nejpozději do 17. října 2006 na e-mailovou adresu jmracek@astrovm.cz, nebo lépe poštou na nosiči CD či DVD na adresu hvězdárny. Práce by měla být vylepšenou verzí vaši prezentace z národního kola, které proběhlo v červnu.
Podmínky pro technické zpracování prezentace platí stále stejné.
Těšíme se na Vaši účast.

Současná doba se vyznačuje především neustálým růstem a vývojem informačních technologií a informacemi jsme prakticky přesyceni. Je proto potřeba naučit se s informacemi pracovat, vyhledávat, vybírat, třídit, ale také je umět zpracovat a prezentovat.
Soutěž je zaměřena na střední školy bez rozdílu a žáky 8. a 9. tříd základní škol. Úkolem soutěžících bude připravit si v omezeném časovém horizontu (řádově několika týdnů) prezentaci na vybrané téma (témata najdete zde).
Půjde však nejen o to si prezentaci připravit, ale poznatky také verbálně prezentovat před porotou a spolužáky. Jelikož se jedná o relativně náročný úkol, bude naše spolupráce zaměřena i na pedagogy, kteří budou dětem při jejich práci pomáhat a radit. Kromě toho budou moci zájemci navštívit vybraná astronomická zařízení jako zařízení konzultační.
Cílem je zajímavou formou přivést mládež k většímu zájmu o přírodní vědy a využívání moderních multimediálních technologií k učení, poznávání a prezentaci (a nikoliv jen ke hrám). Získají také zkušenosti s prezentací svých prací před publikem.
Předpokládáme konání národního kola, ze kterého vzejde 10 vítězných prací a  prezentací postupujících do mezinárodního kola, které je naplánováno na Slovensku.
Vítězné prezentace budou publikovány jednak na webu a především na závěrečném CD-ROM, který bude sloužit pro další vzdělávací činnost včetně publicity projektu. Vítězné práce budou odměněny.
 


1. česko-slovenská konference pracovníků hvězdáren a pedagogických pracovníků

Sborník z konference (pdf, 4275kB)

Vyvrcholením celého projektu bude společná 1. československá konference pracovníků a spolupracovníků hvězdáren a pedagogů, která bude spojena se závěrečným vyhodnocením projektu.
Program akce bude zaměřen především na nové a rozvíjející se oblasti astronomie, kosmonautiky a obecně přírodních věd. Jazyk konference bude smíšený, tedy český a slovenský, což umožní další vzájemné sbližování komunit na obou stranách hranice (bohužel v ČR sledujeme u mladších občanů velmi malé porozumění slovenské řeči).
V programu budou také vzdělávací exkurze po astronomických zařízeních a historických památkách. Součástí akce bude také vydání sborníků referátů, což umožní trvalejší uchování poznatků prezentovaných na konferenci a jejich další využití například ve vzdělávací činnosti na hvězdárnách, astronomických kroužcích apod., ale také v pedagogické činnosti na školách. Dopady projektu se rozvinou na mnohem početnější skupiny občanů, než jsou samotní účastníci akce.


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje