Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


16.09.2019
Astronomický kroužek 2019/2020

Ve středu 18. 9. 2019 v 15.30 hodin se uskuteční na hvězdárně zahajovací schůzka astronomického kroužku pro všechny (téměř) příznivce denní a noční oblohy.

10.09.2019
59. praktikum pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet

Před koncem prázdnin, v týdnu mezi 24. – 31. srpnem 2019, se na hvězdárně ve Valašském Meziříčí sešlo celkem 17 účastníků praktika pozorovatelů proměnných hvězd. Podobně jako v loňském roce se na letošním praktiku objevilo několik nováčků. Ale nebyli to úplní nováčci, neboť někteří z nich již prošli úpickou expedicí, takže o proměnných hvězdách už něco věděli.

13.06.2019
Klub nadaných dětí

Od září 2019 zahájí na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o. svoji činnost Klub nadaných dětí pod záštitou Mensy ČR. Přihlášky do klubu bude možné zaslat nebo osobně předat na hvězdárně již během prázdnin, první setkání zájemců o klub bude v sobotu 14. září 2019 ve 14:00 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » KOSOAP » Akce a události KOSOAP » Workshop - Význam a prínosy odborných pozorovacích programov

Workshop - Význam a prínosy odborných pozorovacích programov

'Význam a prínosy odborných pozorovacích programov vo vzdelávacom procese' bol názov aktivity „Workshop pre pracovníkov hvezdární a pracovníkov mimoškolského vzdelávania“, ktorá sa konala v dňoch 14.10.2011 až 15.10.2011 sa v priestoroch Hvezdárne Valašské Meziříčí ako ďalšia aktivita projektu KOSOAP.

Úlohou stretnutia bolo zmapovať súčasnú situáciu a využívanie odborných pozorovateľských programov k špeciálnemu vzdelávaniu študentov a rozvoju zamestnancov a definovať priority a možnosti ďalšieho rozvoja a udržateľnosti výsledkov projektu.

Na workshope odznelo spolu osem prehľadových príspevkov, ktoré sa podrobne venovali takmer všetkým odborným programom, ktoré sa dajú v technickom prostredí našich hvezdární realizovať – pozorovanie komét a meteorov, premenné hviezdy rôznych typov, pozorovanie Slnka, aj v súčasnom období veľmi populárna astronomická fotografia.

Významnou zložkou programu workshopu boli krátke prezentácie odborno – pozorovateľskej činnosti na hvezdárňach účastníkov. Všeobecne možno konštatovať, že v tejto oblasti došlo v poslednom období k útlmu. Dôvodov je viacero: rozvoj profesionálnej astronómie a činnosť automatizovaných systémov pozorovania vesmírnych objektov a úkazov, nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu prístrojového vybavenia hvezdární Slovenska a Čiech, aj nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov.

Panelová diskusia 'Patří odborné pozorovací programy na regionální hvězdárny?' moderovaná Liborom Lenžom dala jednoznačnú odpoveď na tento problém. Odborno – pozorovateľská činnosť hvezdární má veľký význam v procese získavania cenných odborných astronomických poznatkov. Je potrebné identifikovať také oblasti, v ktorých profesionálne vedecké inštitúcie nie sú schopné pokryť odborné programy, je potrebné nadviazať a udržiavať úzke kontakty s koordinátormi odborno – pozorovateľských programov, aj navzájom medzi jednotlivými hvezdárňami.

Významnú úlohu má odborno – pozorovateľská činnosť v procese vzdelávania mládeže z hľadiska rozvoja ich zručností a vedomostí, ale aj z hľadiska ich využitia pre činnosť hvezdární a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Astronómia je atraktívna veda kvôli predmetu svojho skúmania a dokáže pritiahnuť deti a mládež k zmysluplným aktivitám. Pomocou nej môžeme rozvíjať ich talent, schopnosti, teoretické vedomosti, ukázať im základy a metódy vedeckého bádania.
    

autor: Ján Mäsiar

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje