Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


22.02.2019
Velikonoce na hvězdárně

Na jarní měsíce jsme pro děti z mateřských školek připravili program VELIKONOCE NA HVĚZDÁRNĚ.   Společně přivítáme jaro, popovídáme si o velikonočních zvycích a symbolech, zjistíme, proč máme čtyři roční období, proč má Měsíc více tváří, jestli i v hlubokém vesmíru máme kuřátka, beránka a jiné velikonoční symboly. 

25.11.2018
Úspěšný projekt energetických úspor

V  roce 2017 byla provedena rekonstrukce (zateplení objektu a výměna výplní stavebních otvorů) provozně-technického objektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., který slouží jako zázemí hlavních objektů hvězdárny, jako odborná knihovna a studovna odborných pracovníků a stážistů.

22.11.2018
Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky Akademie věd ČR

Ve druhém listopadovém týdnu tohoto roku se Hvězdárna Valašské Meziříčí p. o. již potřetí připojila k celostátní akci Týden vědy a techniky Akademie Věd ČR. Téma letošního ročníku reflektovalo jak sto let vzniku naší republiky, tak i vývoj české vědy za toto období. Festival vědy a techniky se konal v týdnu od 5. do 10. listopadu v areálu hvězdárny. A co se u nás vlastě dělo?

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » KOSOAP » Akce a události KOSOAP » Workshop - Význam a prínosy odborných pozorovacích programov

Workshop - Význam a prínosy odborných pozorovacích programov

'Význam a prínosy odborných pozorovacích programov vo vzdelávacom procese' bol názov aktivity „Workshop pre pracovníkov hvezdární a pracovníkov mimoškolského vzdelávania“, ktorá sa konala v dňoch 14.10.2011 až 15.10.2011 sa v priestoroch Hvezdárne Valašské Meziříčí ako ďalšia aktivita projektu KOSOAP.

Úlohou stretnutia bolo zmapovať súčasnú situáciu a využívanie odborných pozorovateľských programov k špeciálnemu vzdelávaniu študentov a rozvoju zamestnancov a definovať priority a možnosti ďalšieho rozvoja a udržateľnosti výsledkov projektu.

Na workshope odznelo spolu osem prehľadových príspevkov, ktoré sa podrobne venovali takmer všetkým odborným programom, ktoré sa dajú v technickom prostredí našich hvezdární realizovať – pozorovanie komét a meteorov, premenné hviezdy rôznych typov, pozorovanie Slnka, aj v súčasnom období veľmi populárna astronomická fotografia.

Významnou zložkou programu workshopu boli krátke prezentácie odborno – pozorovateľskej činnosti na hvezdárňach účastníkov. Všeobecne možno konštatovať, že v tejto oblasti došlo v poslednom období k útlmu. Dôvodov je viacero: rozvoj profesionálnej astronómie a činnosť automatizovaných systémov pozorovania vesmírnych objektov a úkazov, nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu prístrojového vybavenia hvezdární Slovenska a Čiech, aj nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov.

Panelová diskusia 'Patří odborné pozorovací programy na regionální hvězdárny?' moderovaná Liborom Lenžom dala jednoznačnú odpoveď na tento problém. Odborno – pozorovateľská činnosť hvezdární má veľký význam v procese získavania cenných odborných astronomických poznatkov. Je potrebné identifikovať také oblasti, v ktorých profesionálne vedecké inštitúcie nie sú schopné pokryť odborné programy, je potrebné nadviazať a udržiavať úzke kontakty s koordinátormi odborno – pozorovateľských programov, aj navzájom medzi jednotlivými hvezdárňami.

Významnú úlohu má odborno – pozorovateľská činnosť v procese vzdelávania mládeže z hľadiska rozvoja ich zručností a vedomostí, ale aj z hľadiska ich využitia pre činnosť hvezdární a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Astronómia je atraktívna veda kvôli predmetu svojho skúmania a dokáže pritiahnuť deti a mládež k zmysluplným aktivitám. Pomocou nej môžeme rozvíjať ich talent, schopnosti, teoretické vedomosti, ukázať im základy a metódy vedeckého bádania.
    

autor: Ján Mäsiar

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje