Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Astronomie pro všechny » Zprávy z akcí APV

Zprávy z akcí APV

Na této stránce najdete základní informace z realizovaných akcí v rámci projektu Astronomie pro všechny.

 

1. workshop projektu - Antické dědictví

Fotografie z 1. workshopu najdete ve fotogalerii.

V dňoch 28. 3. 2008 - 29. 3. 2008 sa uskutočnila v priestoroch Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí prvá aktivita projektu Astronómia pre všetkých. Workshop mal charakter pracovného seminára, bol určený pracovníkom hvezdární, pedagógom, odborníkom z oblasti histórie a vedy.

Po otvorení  seminára sa rozbehol bohatý program, ktorý pokračoval s malými prestávkami celé piatkové popoludnie a večer, v sobotu do podvečerných hodín.

V prvej prednáške RNDr. Tomáš Gráf Ph.D., Hvězdárna a planetárium VŠB-TU Ostrava, predstavil  českého rodáka Johanna Palisa, po ktorom nesie názov aj ostravská hvezdáreň a planetarium. Tento česko-rakúsky astronóm, pôsobiaci za Rakúsko – uhorskej monarchie odišiel po absolvovaní gymnázia študovať na univerzitu do Viedne. V roku 1871 bol vymenovaný za vedúceho hvezdárne v Pule, kde pôsobil až do roku 1880. Potom odišiel naspäť do Viedne do Univerzitnej hvezdárne, kde pokračoval vo vizuálnom hľadaní planétok. Objavil 122 planétok a jednu kométu (C/1879 Q1 (Palisa)) Podľa Palisu je pomenovaný jeden kráter na Mesiaci.

Mgr. Jiří Holuša; Hvězdárna a planetárium VŠB-TU Ostrava, predstavil Fritz Zwickyho nielen ako vedca, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil vývoj názorov na stavbu vesmíru na začiatku 20. storočia, ale aj ako človeka s kladnými aj zápornými povahovými vlastnosťami.

Doc.RNDr. Vladimír Štefl CSc. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno, predniesol prezentáciu o antických dejinách, filozofii a astronómii a o odkaze, ktorí zanechali Aristarchos, Aristoteles, Prolemaios pre nasledujúce generácie astronómov a ďalších vedcov.

Členovia realizačného tímu projektu sa stretli na pracovnom rokovaní. Hlavnou témou bolo zabezpečenie nasledujúcej aktivity projektu, workshopu s názvom „Ako na nočnú oblohu?“, ktorá sa uskutoční na Slovensku.

Piatkový program bol ukončený prezentáciou Ing. Vratislava Zíku; Zlínská astronomická společnost, ktorý podrobne vysvetlil spôsoby astronomických meraní a konštrukcií  teórií vysvetľujúcich pohyb planét od najstarších antických filozofov až po tvorcu zákonov pohybu planét, Keplera.

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc; Katedra didaktiky matematiky MFF UK, začal sobotný program prezentáciou o veľkých mysliteľoch antiky a o ich spôsobe  získavania informácií o vesmíre a konštrukcii zákonov, ktoré vysvetľovali pozorované skutočnosti. Základom pre nich bola Pytagorejská geometria.

Sugestívna prednáška Doc. Ing. Ivana Štolla, CSc; Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze, s názvom Astronomické drama na Rudolfínskom dvore, zaujímavým a humorným spôsobom priblížila poslucháčom pôsobenie troch významných stredovekých astronómov (Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler) v Prahe za panovania Rudolfa II.

RNDr. Alena Šolcová, Ph.D; . Katedra matematiky ČVUT,  Historická sekce ČAS, predstavila pražský orloj ako unikátny prístroj po konštrukčnej aj matematickej stránke.

Záverečným programom bola prednáška Ing. Rostislava Rajchla; Hvězdárna Uherský Brod, s názvom Archeoastronómia na Morave, kde sa snažil ukázať, na základe svojich hypotéz o orientácii kultovných a náboženských stavieb a hrobov, aké mohli byť vedomosti pravekých ľudí, neskôr stredovekých, o pohybe nebeských telies, najmä Slnka a Mesiaca.
Výnimočný program workshopu, ktorému sa bežne nevenujú ani hvezdárne ani školské zariadenia, ukázal nielen snahu našich predkov pochopiť dianie vo vesmíre, ktorý nás obklopuje, ale najmä myslenie týchto filozofov, ich predchodcov - učiteľov, dobu, ktorá ich ovplyvňovala a formovala.

Významným prvkom workshopu boli stretnutia, neformálne rozhovory účastníkov z oboch strán hraníc. Predovšetkým v rovine prezentácie týchto fundamentálnych poznatkov a histórie objavov návštevníkom nielen hvezdární, ale aj múzeí a škôl, a predovšetkým  žiakom a študentom. Diskutovalo sa tiež o prípadných pomôckach, ktoré by sa dali k vysvetľovaní týchto problémov a objavov efektívne využiť.

Účasť študentov na seminári a ich záujem o problematiku potvrdil správnu orientáciu a pojatie projektu so snahou prepojiť astronómiu i s ďalšími vednými odbormi, v tomto prípade predovšetkým humanitnými.

V Kysuckom Novom Meste 3. 4. 2008

RNDr. Ján Mäsiar, v. r.

 

 

2. workshop projektu - Jak na noční oblohu

Fotografie z 2.workshopu najdete ve fotogalerii.

V dňoch 24.4.2008-26.4.2008 sa konal v lokalite obce Lazy pod Makytou, časť Čertov, II. spoločný workshop projektu „Astronómia pre všetkých“.
Tento workshop bol určený predovšetkým začínajúcim amatérskym astronómom z Čiech a Slovenska a vedúcim astronomických a prírodovedných krúžkov.

Po privítaní účastníkov a oficiálnom zahájení programu ako prvá odznela prezentácia RNDr. J. Mäsiara s názvom „Ako na nočnú oblohu? – Messierove objekty“. Z prezentácie sa účastníci dozvedeli dôležité informácie o tom, čo je potrebné k prvým pozorovaniam nočnej hviezdnej oblohy, dozvedeli sa základné informácie o tom, ako uskutočňovať tieto pozorovania, čo je k tomu potrebné. Dozvedeli sa o histórii vzniku Messierovho katalógu, ktorý obsahuje práve objekty vhodné pre začínajúcich pozorovateľov, osobe a živote prvého zostavovateľa tohto katalógu, videli ukážku astronomických fotografií najkrajších objektov katalógu.

O tom, ako získať také pekné a kvalitné fotografie aj pomocou amatérskych prístrojov, sa dozvedeli z prednášky Ing. P. Delinčáka. Okrem technického vybavenia je veľmi dôležité poznať metódy spracovania a úpravy „surových záberov“, pretože najmä digitálna technika, ktorou sa v súčasnej dobe zhotovujú astronomické snímky, má veľa neduhov, ktoré sa ale dajú eliminovať. Astronomická fotografia je jedna z najzaujímavejších oblastí pre neprofesionálnych astronómov.

Asi najkrajšiu časť seminára absolvovali účastníci v nočných hodinách pri pozorovaní objektov nočnej oblohy. Lokalita konania seminára bola vybraná najmä kvôli veľmi dobrým svetelným podmienkam. Tmavá obloha umožnila pozorovať pomocou špičkových prenosných astronomických ďalekohľadov množstvo objektov Deep Sky, tu a tam preletel cez oblohu meteor. Pomocou digitálnych prístrojov účastníci zažili na vlastné oči možnosti pozorovania a spracovania získaných fotografií.

Prvou piatkovou prezentáciou bola prednáška T. Pečivu o Slnku. Význam pozorovania Slnka, možnosti amatérov a ich prístrojov pri získavaní cenných informácií o Slnku, história a budúcnosť pozorovania Slnka, to boli hlavné témy. Vzápätí nasledovala praktická ukážka pozorovania Slnka pomocou viacerých ďalekohľadov, zisťovania jeho aktivity.

Dopoludňajší program bol vyplnený prednáškou Ladislava Šmelcera o Premenných hviezdach. Prednáška znovu ukázala možnosti a význam pozorovania tohto typu hviezd neprofesionálnymi astronómami. Účastníci si mohli vyskúšať jednu metódu určovania zmien jasnosti premennej hviezdy.

Popoludní sa uskutočnil turistický výlet na trase Čertov – Kohůtka – Portáš – Čertov v prekrásnom prírodnom prostredí. „Turisti“ niekoľkokrát prekročili slovensko – české hranice. Symbolicky prezentovali blízkosť našich národov, jazykov, kultúry, spoločných záujmov a cieľov.

Večerný program bol ukončený prednáškou J. Srbu „Kométy, meteority“. Prednáška znovu ukázala spôsoby a metódy pozorovania a možnosti pozorovateľov. Po prednáške nasledovala dlhá diskusia, ktorá sa väčšinou točila okolo podivuhodnej kométe 17P/Holmes, ktorá na prelome rokov zamestnávala astronómov na celom svete.

Vzhľadom na nevhodné počasie a predĺžený odborný program sa plánované pozorovanie nočnej oblohy neuskutočnilo.

Program seminára bol ukončený dvomi prezentáciami Bc. R.Krausa na tému „Astronómia a internet“ a „Objekty na povrchu Mesiaca“. Zvyšný čas do obeda vyplnili účastníci ukážkami rôznych astronomických programov, prehliadkou 3D fotografií z vesmíru aj zo Zeme.

Stretnutie mladých ľudí spoza hraníc splnilo v plnej miere svoje poslanie. Okrem nadobudnutia vedomostí a zručností pri výkone astronomických pozorovaní spoznali aj krásnu prírodu, srdečnosť obyvateľov oboch štátov. Bola položená platforma na ďalšiu spoluprácu astronomických zariadení, škôl a záujmových krúžkov navzájom

V Kysuckom Novom Meste 28. 4.2008

RNDr. Ján Mäsiar, v. r.

 

 

3. workshop projektu - Astronomie ve škole a netradičně

Fotografie z 3. workshopu najdete ve fotogalerii.

V dňoch 16.5.2008-17.5.2008 sa uskutočnila v priestoroch Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí tretia aktivita projektu Astronómia pre všetkých. Workshop mal charakter pracovného seminára, bol určený pracovníkom hvezdární, pedagógom, vedúcim astronomických krúžkov z příhraničních regionů na české a slovenské straně hranice.

Úvodné slovo patrilo Ing. Liborovi Lenžovi, riaditeľovi Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, a Radkovi Krausovi, manažérovi projektu, ktorý privítali hostí, zoznámili ich s programom a technickými náležitosťami workshopu.

V prvej prednáške Tomáš Pečiva (Hvězdárna Valašské Meziříčí) predstavil programy o slnečnej sústave - Sluneční soustava v přírodě, určené pre žiakov nižších ročníkov. Okrem teoretických informácií pre poslucháčov realizujú pracovníci hvezdárne  program v parku hvezdárne. Pomocou makiet planét slnečnej sústavy a Slnka hravou formou vysvetľujú zákony pohybu týchto telies, ich vzájomné polohy, názorne predvádzajú pohyb a pomerné vzdialenosti medzi nimi.

PhDr. Tomáš Mohler (SŠ zemědělská a přírodovědná Nový Jičín, Hvězdárna Valašské Meziříčí), predviedol jednoduché pokusy z optiky, ktoré sa dajú vykonávať na hvezdárňach aj školách pomocou dostupných učebných pomôcok. Demonštrácia chodu lúčov v astronomických ďalekohľadoch pomocou šošoviek, laserového ukazovátka a vody ako zobrazovacieho prostredia bola veľmi pôsobivá. Internet tak isto poskytuje nepreberné množstvo jednoduchých návodov ako zostrojiť spektroskop, slnečné hodiny a iné pomôcky.

Doc. Vladimír Štefl, (Masarykova univerzita Brno) v dvoch prednáškach prezentoval možnosti začlenenia astronómie do iných vyučovacích predmetov na školách rôzneho stupňa. Oboznámil účastníkov s reálnym, žiaľ nie uspokojivým, javom vytrácania sa  prírodovedy z učebných osnov. 

Mgr. Katarína Žilinská predstavila programy, ktorý používa v rámci vzdelávania z fyziky Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin.

PhDr. Tomáš Mohler, Mgr. Jana Škrabalová, Bc. Radek Kraus predstavili metodické listy, ktoré budú slúžiť pre žiakov a učiteľov v rámci výučby.

V priebehu rokovania sa uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov partnerských hvezdární. Cieľom rokovania bola konkrétna príprava projektov v programovom období na roky 2007-2013. Partneri sa dohodli na realizácii jedného veľkého investičného projektu a viacerých projektov z Fondu mikroprojektov.

Mgr. Jana Škrabalová, (Hvězdárna Valašské Meziříčí) predstavila solarograf ako jednoduché zariadenie na fotografické pozorovanie Slnka a svoje praktické skúsenosti s ním.

Bc.Radek Kraus (Hvězdárna Valašské Meziříčí) predstavil a predviedol vzdelávacie programy hvezdárne pre najmenších návštevníkov hvezdárne (Noční obloha, Encyklopedie Země). Práca s malými deťmi je náročná z toho pohľadu, že nemajú žiadne základy z fyziky ani iných prírodných vied. Preto je potrebné im podať program ako rozprávku a vtiahnuť ich do deja, komunikovať s nimi.

Seminár okrem prínosu z odborného hľadiska potvrdil jednu skutočnosť. Tým, že sa postupne vytráca z učebného procesu škôl vzdelávanie v technických a prírodných vedách, dochádza aj redukcii astronómie v osnovách fyziky a ďalších predmetov. Preto treba očakávať pokles návštevníkov z radov školskej mládeže, je potrebné sústrediť sa na vytváranie takej programovej ponuky, ktorá aj naďalej bude prospešná pre školy. Je potrebné sa orientovať aj na iné skupiny návštevníkov, vytvárať ponuky pre cestovné kancelárie, orientovať sa na cestovný ruch.

Návšteva astronomického zariadenia by mala byť pre potenciálneho návštevníka určitou atrakciou (atrakciou v tom zmysle, že prinesie stále niečo nové, pútavé, atraktívne). To znamená:

  • vytvárať atraktívne programy obsahovo ale aj svojou formou – 3D projekcie, názorné pomôcky, „astronómia do ruky“
  • zatraktívniť interiér aj exteriér hvezdární – makety prístrojov, modely astronomickej techniky, telies, planetárium ako projekčný prístroj, atraktívna parková úprava areálu...
  • prispôsobiť týmto požiadavkám aj odbornú úroveň zamestnancov hvezdární

V Kysuckom Novom Meste 24.5.2008

RNDr. Ján Mäsiar, v.r

 

 

4. Konference - Co nás spojuje?

Fotografie z konference "Co nás spojuje" najdete ve fotogalerii
 
Ve dnech 30. a 31. 5. 2008 se uskutečnila konference pod názvem „Co nás spojuje?“, která byla součástí projektu „Astronomie pro všechny“. Místem tohoto setkání se stal Športmotel Rudina v Kysuckom Novom Meste (Slovensko).
 
Tato konference byla určena pracovníkům hvězdáren, planetárií, muzeí, knihoven a dalších kulturních institucí. Konference si stanovila celou řadu cílů: výměna zkušeností, představení činností institucí, vytvoření funkčních vazeb na personální úrovni, příprava programů pro ško-ly i veřejnost, ukázky metodických přístupů a prezentačních forem včetně zhodnocení mož-ností budoucí spolupráce a tvorby společných výstupů.
 
Po přivítání a slavnostním zahájení konference se slova ujala Bc. Kateřina Janošková z Masarykovy knihovny ve Vsetíně, která představila knihovnu a její aktivity při projektové činnosti a knihovnu jako komunitní centrum (což bylo z pohledu hvězdáren zajímavé a zcela nové téma). Po krátké diskuzi nad možnostmi spolupráce pokračovala v programu Mgr. Bar-bora Horáková z muzea ve Vysokém Mýtě. Její příspěvek byl zaměřen na nové formy práce s návštěvníky v muzeích – tzv. muzeopedagogika. Na praktických příkladech z činnosti mu-zea ukázala možnosti a především význam muzeopadagogiky pro rozvoj vzdělávacích institu-cí.
 
V dalším bloku přednášejích přednesl RNDr. Jan Mäsier z Kysucké hvězdárny v Kusuckom Novom Meste příspěvek o společné projektové činnosti hvězdáren v Kusuckom Novom Mes-tě a ve Valašském Meziříčí. V poměrně rozsáhlé přednášce o již zmiňované spolupráci byla zdůrazněna důležitost výstupů směrem k veřejnosti – především byla zmíněna otázka kvality (úzce spojena s obsahem a formou).
 
Marketing je nedílnou součástí života příspěvkových organizací. O problémech a možnostech v této oblasti promluvil ředitel Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě               RNDr. Tomáš Gráf, PhD. Ve svém příspěvku jasně ukázal, že marketing se dá kvalitně pro-vozovat v prostředí příspěvkových organizací i přes jejich omezené finanční možnosti. Zají-mavá byla i ukázka marketingových produktů planetária, které byly chronologicky seřazeny od 90. let minulého století do současnosti. V debatě, která proběhla po zaznění příspěvku, by-lo zcela patrné, že přístup planetária k problematice reklamy je pro muzea, knihovny a hvězdárny inspirující.
 
V závěru dne vystoupil ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí Ing. Libor Lenža s příspěvkem, jehož nosným tématem byla teze „jak správně realizovat projekt“. Ve svém vystoupení přede-vším zdůraznil zásady úspěšného řešení projektu. Nevyhnul se také negativům a problémům, které každou realizaci projektu provázejí.
 
Následují den byl program zahájen „moderovanou diskuzí“, která byla přesunuta z předešlého dne. Ústředním bodem diskuze se stalo téma „motivace“, která je zásadním článkem úspěšně řešeného projektu. Mezi diskutujícími se objevila celá řada názorů, které převážně vycházely z praxe a zkušeností debatujících.. 
 
Po končení diskuze následovala přednáška Bc. Radka Krause na téma „Co je muzeum“ s podtitulem „muzeum pohledem studenta muzeologie“. Příspěvek byl určen především pra-covníkům hvězdáren a planetárií, kteří vidí muzeum spíše z pohledu návštěvníka a ne z pohledu potencionální partnera. V závěru příspěvku byly zdůrazněny možné body spoluprá-ce, a to především v oblasti mimoškolního vzdělávání. Zdůrazněna byla možnost inspirace a využití metod a postupů muzeopedagogiky.
 
Závěr konference patřil Mgr. Karolu Petríkovi, který představil vzdělávací projekty, které ma-jí pro zastoupené instituce nezvyklý formát - „Show“ ve velkých koncertních a divadelních sálech. O této možnosti proběhla poměrně bouřlivá debata, a to ve smyslu kvality pořadu (programu) a o hranici, „kdy ještě vzdělávám a kdy už pouze bavím publikum“.
 
V rámci konference proběhlo také představení zastoupených institucí:
Kateřina Janošková: Masarykova knihovna ve Vsetíně 
Barbora Horáková: Muzeum ve Vysokém Mýtě
Tomáš Gráf: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava
Jan Mäsiar: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Tomáš Pečiva: Hvězdárna Valašské Meziříčí 
Viera Praženicová: Vlastivědné muzeum v Považskej Bystrici
 
Hvězdárna Valašské Meziříčí a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste přestavily pra-covníkům muzeí panelovou výstavu „Astronomie v regionech“, která vznikla v rámci dřívějšího projektu „Pod společnou oblohou“ jako jeden z důkazů možné spolupráce.
 
Setkání pracovníků hvězdáren, planetárií, muzeí a knihoven z České a Slovenské republiky na konferenci splnilo stanovené cíle:
- navázaní osobních kontaktů
- výměna zkušeností
- nové formy doplňkové výuky: inspirace v muzeopedagogice
- nový význam instituce – komunitní centrum
- odstranění bariér (jazykových)
- odstranění bariér mezi institucemi – pochopení smyslu existence např. muzea (pro hvězdár-ny, planetária), hvězdárny (pro muzea, knihovny), což dává velký prostor navazování kontak-tů a hledání společných programů.
 
Bc. Radek Kraus

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

 

5. workshop projektu - Hledání návštěvníků a služby 21.století 

Fotografie z 5. workshopu najdete ve fotogalerii.

 V dňoch 17. 6.-19. 6. 2008 sa konal v lokalite obce Horní Bečva pracovný workshop. Bol určený predovšetkým pracovníkom kulturných a vzdělávacích zariadení v prihraničných regiónoch Slovenska a Čiech.
 
Ladislav Šmelcer predstavil účastníkom stretnutia svoju prácu, v ktorej zhromaždil údaje o hvezdárňach v prihraničných regióch . Súbor informácií obsahoval technické údaje o prístrojovom vybavení, personálnom obsadení, nielen hvezdární zriaďovaných vyšším územným celkom, ale aj školské pozorovateľne, hvezdárne pri iných kultúrnych zariadeniach, aj súkromné pozorovateľne. Materiál je doplnený fotodokumentáciou, aj v 3D rozlíšení. Materiál je vhodný najmä z dôvodu rozvoja spolupráce so zariadeniami aj jednotlivcami, ktorí sa venujú nejakých spôsobom buď odborným pozorovaniam alebo popularizácii astronómie. Vznikla myšlienka zostaviť takýto materiál aj na slovenskej strane, najmä v prihraničných regiónoch a využiť ho napr. na rozvoj cestovného ruchu.
 
Martin Leskovjan predstavil Hvezdáreň vo Vsetíne ako súčasť regionálneho múzea. Napriek tomu, že hvezdáreň nemá právnu subjektivitu, s podporou vedenia múzea sa jej darí plniť úlohy v oblasti kultúry, vzdelávania, odborno – pozorovateľskej činnosti. Okrem stálych pracovníkov pracujú pri hvezdárni odborné sekcie – sekcia MPH, astrofotografie, hvezdáreň sa venuje aj meteorologickým pozorovaniam. Z podujatí pre verejnosť zaujala najmä „Svätojánska noc“ poriadaná v spolupráci s múzeom. V areály hvezdárne sa v priebehu podujatia konajú prednášky, pozorovanie hviezdnej oblohy, pri svätojánskom ohni hrá živá hudba.
 
Radek Kraus predniesol prezentáciu s Názvom „Nové trendy“. Tieto trendy sa týkajú vzdelávania v múzeopedagogike. Prednášajúci ukázal možnosti, aké majú hvezdárne pri zavádzaní týchto moderných vzdelávacích metód. Úlohou našich organizácií je priniesť návštevníkovi čo najlepší estetický zážitok a zároveň ho nenútene a efektívne vzdelávať. Objektové, expresívne a projektové vyučovanie sú nové trendy, ktoré je potrebné vniesť do našich metód práce s návštevníkom.
 
Tomáš Pečiva vo svojej prezentácii predstavil nový projekt, ktorý pripravuje Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí do najbližšieho kola výzvy programov Cezhraničnej spolupráce, Fond mikroprojektov. Partnerom projektu zo Slovenska bude Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, ktorá zároveň predloží zrkadlový projekt na Slovenskej strane. Pracovný názov projektu je „Výstavou k spolupráci a poznaniu“.
Projekt chce podporiť rozvoj spolupráce medzi partnermi v oblasti vzdelávacích aktivít s dopadom na žiakov základných a stredných škôl. Tento cieľ chceme dosiahnuť formou výstav s astronomickou tematikou, doplnených multimediálnymi prezentáciami. Výstavy sa budú realizovať priamo na školách, vrátane menších škôl a v prihraničných oblastiach.
 
Súčasťou programu bola aj fakultatívny výlet s názvom „Česko a Slovensko bez hraníc“. Okrem spoznania krás prírody v prihraničí sa jeho účastníci venovali konzultáciám a riešeniu bežných pracovných činností na hvezdárňach.
 
Významnou zložkou worrkshopu boli formálne a neformálne diskusie medzi jednotlivými účastníkmi. Väčšinou sa venovali poznatkom a skutočnostiam z už realizovaných projektov EÚ, ale najmä projektom pripravovaným. 
 
Libor Lenža viedol panelovú diskusiu, ktorá sa venovala viacerým oblastiam: 
  • ako pritiahnuť návštevníkov na hvezdárne?
  • motivácia pracovníka– dôležitá zložka pre realizáciu projektov ako nadstavbovej časti činnosti pracovníka
  • digitalizácia  programov, dotykové panely pre návštevníkov hvezdární– áno, či nie?, skúsenosti
  • sústrediť sa vo väčšej miere na stálych zákazníkov alebo na nových?
  • projektový zámer s názvom „Astronomické cestovanie“.
 
Workshop bol dôstojným vyvrcholením projektu „Astronómia pre všetkých“.
 
RNDr. Ján Mäsiar, v.r 

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies