Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Meteorologie » Souhrn dat od roku 1957 » Zářijové počasí a jeho změny od roku 1957

Zářijové počasí a jeho změny od roku 1957

Uvádíme zde hodnoty vybraných meteorologických prvků měřených na hvězdárně v měsíci ZÁŘÍ od počátku měření až po současnost - zpracované do grafů.

 

Průměrné teploty - měsíční

Na prvním obrázku je graf průměrných měsíčních teplot. Každý bod znázorňuje průměrnou teplotu za měsíc srpen (tj. součet průměrných denních teplot dělený 30 (počtem dní)) pro jeden daný rok - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 1 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné měsíční teploty

Z obrázku je patrné, že během sledovaného období dochází ke změnám. Rozdíl mezi "nejteplejším" a "nejchladnějším" zářím je 11,0 °C. Je také vidět, že průměrná zářiová teplota roste - tečkovaná přímka. Pro vážnější závěry bychom však potřebovali delší řadu měření.

"Nejchladnějším" zářím, ve vztahu k průměrné teplotě, bylo září roku 2004 s teplotou 6,1 °C, "nejteplejším" byl letošní 2023 s teplotou 17,1 °C. Dosavadní rekord z let 1975 a 1999 byl překonán o celý jeden stupeň.

Průměrná teplota má jistou vypovídající hodnotu, nic nám ovšem neříká o průběhu počasí během měsíce. Stejná může být například pro měsíc, kdy byly velké výkyvy (několik dnů byl mráz, ale také potom nadprůměrné teploty) a pro měsíc, kdy teplotní výkyvy byly malé a teploty jen mírné. Průměrné hodnoty zahlazují vliv extrémů.

Proto uvádíme dále i další údaje o naměřených teplotách - minima, maxima, ...

 

Průměrné teploty - denní

V dalším obrázku si můžeme porovnat hodnoty a jejich vývoj pro extrémy denních průměrů. Červený bod znázorňuje den s maximální průměrnou denní teplotou pro září v daném roce, modrý bod den s průměrnou denní teplotou mimimální pro dané září - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 2 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné denní teploty

Průměrná denní teplota je vypočítána jako součet teplot změřených v měřicích termínech (7, 14 a 21 hodin místního SEČ), přičemž hodnota ve 21 hodin se bere dvakrát, děleno 4.

Zde však žádný trend nepozorujeme (tečkované čáry).

Nejchladnějším zařijovým dnem bylo 17. 9. 2004 s průměrnou denní teplotou -0,6 °C a nejteplejším 17. 9. 2016 s průměrnou denní teplotou 24,8 °C. Rozdíl průměrných teplot těchto extrémních dnů je 25,4 °C.

Zde už je dobře vidět, které září docházelo k velkým výkyvům a změnám teplot (např. v roce 1970 - rozdíl 17,6 °C) a kde byly výkyvy malé a teploty se příliš neměnily (např. v roce 1992 - rozdíl jen 7,8 °C).

 

Maximální teploty

Následující obrázek nám ukazuje průběh maximálních hodnot teplot (maximální teplota se měří od 21 hodin předešlého dne do 21 hodin daného dne, ve 2 m) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 3 (zdroj dat: ČHMÚ) - maximální teploty

Opět je vidět, že u hodnot maximální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. I zde je patrný stoupající trend.

Nejvyšší zářijová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 30. 9. 1996 a její hodnota je 32,9 °C. Tropické dny (30 °C a více) se v září vyskytují již zřídka. Jedná se o 9 tropických dnů v 7 letech - 1973, 1975, 2003, 2011, 2012, 2015 a 2019, tedy převážně v poslední době.

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 3, ale doplněný o minima maximálních hodnot (modrá křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 4 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy maximálních teplot

Zde upozorníme jen na 25. 9. 1995, kdy teplota nevystoupila za celý den nad 6,8 °C.

 

Minimální teploty

Dále je uveden průběh minimálních hodnot teplot (měřených ve 2 m nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 5 (zdroj dat: ČHMÚ) - minimální teploty

Opět je vidět, že u hodnot minimální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. Stoupající trend je opět dobře patrný.

Nejnižší zářijová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 29. 9. 1970 a jeho hodnota je -2,2 °C. V září se již vyskytují dny, kdy teplota ve 2 m nad zemí klesne pod bod mrazu (0 °C), tzv. mrazové deny. Celkem jsme zaznamenali 13 mrazových dní v 8 letech - 1957, 1970, 1972, 1973, 1977, 1986, 2000 a 2002.

Z grafu je rovněž vidět, že v letošním roce (2023) neklesla teplota za celé září teplota pod 7,7 °C, což je výrazně více než v letech minulých.

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 5, ale doplněný o maxima minimálních hodnot (červená křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 6 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy minimálních teplot

Zde opět upozorníme jen na 30. 9. 1991, kdy za celý den neklesla teplota pod 19,2 °C.

 

Přízemní minimální teploty

Pro úplnost ještě uvádíme průběh přízemních minimálních hodnot teplot (měřených v 5 cm nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 7 (zdroj dat: ČHMÚ) - přízemní minimální teploty

Dlouhodobý trend u přízemních minimálních teplot je opět stoupající. Je vidět, že se v září vyskytují běžně přízemní mrazíky. Nejnižší přízemní teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 25. 9. 1977 a jeho hodnota dosáhla -5,3 °C.

 

Počty dnů v daném rozmezí teplot

Kromě výše uvedených teplot a jejich průběhů nám davají určitou informaci o počasí v daném období i počty dnů, kdy teploty dosahovaly určitých hodnot. Rozeznáváme dny - tropické, letní, mrazové, ledové a arktické. Počty těchto dnů i s jejich definicí uvádíme na následujících 5 obrázcích (kliknutím na zvolený obrázek jej můžete zvětšit):

Graf 8 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet tropických dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 30 °C)

(Tmax ≥ 30 °C)

 

Graf 9 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet letních dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 25 °C)

(Tmax ≥ 25 °C)

 

Graf 10 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet mrazových dní

(den kdy teplota klesne pod 0 °C; je mráz)

(Tmin < 0 °C)

 

Graf 11 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet ledových dní

(den kdy je teplota po celý den pod 0 °C)

(Tmax < 0 °C)

za dobu měření nebyl v září ani 1 ledový den

Graf 12 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet arktických dní

(den kdy teplota nevystoupí nad -10 °C)

(Tmax ≤ -10 °C)

za dobu měření nebyl v září ani 1 arktický den

Z grafů s počty dnů je vidět, že se tropické dny i v září vyskytují. Zvýšený výskyt zaznamenáváme v posledních 20 letech. V letech 2011 a 2015 vystoupala teplota nad 30 °C ve 2 dnech. V dalších 5 letech se objevil pouze 1 tropický den za celý měsíc.

Letní dny jsou v září běžným jevem. Od počátku měření se vyskytlo 14 roků se zářím bez letního dne. Nejvíce letních dnů bylo v letošním v roce (2023) s počtem 16 dnů! Průměrný počet letních dnů od počátku měření vychází 3,2.

Dny, kdy byl mráz (mrazové dny), se vyskytly v 8 letech. Nejvíce mrazových dní jsme zaznamenali v roce 1970, celkem 4.

Ledový den (kdy teplota během dne je stále pod 0 °C) se v září za celé období měření nevyskytl.

Arktický den (kdy je teplota po celý den pod -10 °C) se v září za celé období měření nevyskytl.

 

Srážky

Graf 13 znázorňuje měsíční úhrny srážek - kapalné i pevné ("vodní hodnota") dohromady, tj. celkové množství spadlých srážek za měsíc. Množství srážek se udává v milimetrech (= litrech/m2) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 13 (zdroj dat: ČHMÚ) - srážkové úhrny

V průběhu let dochází k docela velkým výkyvům. Nejvíce srážek spadlo v září 2007 a to 207,9 mm. Nejméně v září 1959 jen 2,9 mm. Nejvíce srážek za jeden den 86,7 mm spadlo 6. 9. 2007.

Dále uvádíme počty dní se srážkami - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 14 (zdroj dat: ČHMÚ) - počty dní se srážkami

Nejvíce dnů se srážkami (kdy spadlo i neměřitelné množství srážek) 27 se vyskytlo 1996, nejméně 6 dnů v letech 1969 a 1982.

 

Nově napadlý sníh a sněhová pokrývka

Za celou dobu měření se v září vyskytl jeden den, kdy by padal sníh - 30. 9. 1995. Sníh však do měřicího termínu roztál.

 

Oblačnost, sluneční svit

 

Poslední dva grafy ztvárňují vývoj oblačnosti a délky slunečního svitu v průběhu let - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 15 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrná oblačnost

Graf 16 (zdroj dat: ČHMÚ) - sluneční svit

Na první pohled je průběh obou grafů opačný, což by se dalo i očekávat. Při zvýšené oblačnosti je méně slunečního svitu a obráceně. Graf 15 znázorňuje průměrné měsíční pokrytí oblačností - jednotky jsou v desetinách oblohy (0/10 - jasno, 10/10 - zataženo).

Výrazný trend v změně množství oblačnosti v září není patrný. Září s nejdelším slunečním svitem 217,9 hodiny jsme zaznamenali v roce 2006. Oproti tomu srpen s nejkratší dobou slunečního svitu byl zaznamenán v roce 1996 se svitem jen 55,1 hodin.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies