Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Meteorologie » Souhrn dat od roku 1957 » Zářijové počasí a jeho změny od roku 1957

Zářijové počasí a jeho změny od roku 1957

Uvádíme zde hodnoty vybraných meteorologických prvků měřených na hvězdárně v měsíci ZÁŘÍ od počátku měření až po současnost - zpracované do grafů.

 

Průměrné teploty - měsíční

Na prvním obrázku je graf průměrných měsíčních teplot. Každý bod znázorňuje průměrnou teplotu za měsíc srpen (tj. součet průměrných denních teplot dělený 30 (počtem dní)) pro jeden daný rok - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 1 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné měsíční teploty

Z obrázku je patrné, že během sledovaného období dochází ke změnám. Rozdíl mezi "nejteplejším" a "nejchladnějším" zářím je 11,0 °C. Je také vidět, že průměrná zářiová teplota roste - tečkovaná přímka. Pro vážnější závěry bychom však potřebovali delší řadu měření.

"Nejchladnějším" zářím, ve vztahu k průměrné teplotě, bylo září roku 2004 s teplotou 6,1 °C, "nejteplejším" byl letošní 2023 s teplotou 17,1 °C. Dosavadní rekord z let 1975 a 1999 byl překonán o celý jeden stupeň.

Průměrná teplota má jistou vypovídající hodnotu, nic nám ovšem neříká o průběhu počasí během měsíce. Stejná může být například pro měsíc, kdy byly velké výkyvy (několik dnů byl mráz, ale také potom nadprůměrné teploty) a pro měsíc, kdy teplotní výkyvy byly malé a teploty jen mírné. Průměrné hodnoty zahlazují vliv extrémů.

Proto uvádíme dále i další údaje o naměřených teplotách - minima, maxima, ...

 

Průměrné teploty - denní

V dalším obrázku si můžeme porovnat hodnoty a jejich vývoj pro extrémy denních průměrů. Červený bod znázorňuje den s maximální průměrnou denní teplotou pro září v daném roce, modrý bod den s průměrnou denní teplotou mimimální pro dané září - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 2 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné denní teploty

Průměrná denní teplota je vypočítána jako součet teplot změřených v měřicích termínech (7, 14 a 21 hodin místního SEČ), přičemž hodnota ve 21 hodin se bere dvakrát, děleno 4.

Zde však žádný trend nepozorujeme (tečkované čáry).

Nejchladnějším zařijovým dnem bylo 17. 9. 2004 s průměrnou denní teplotou -0,6 °C a nejteplejším 17. 9. 2016 s průměrnou denní teplotou 24,8 °C. Rozdíl průměrných teplot těchto extrémních dnů je 25,4 °C.

Zde už je dobře vidět, které září docházelo k velkým výkyvům a změnám teplot (např. v roce 1970 - rozdíl 17,6 °C) a kde byly výkyvy malé a teploty se příliš neměnily (např. v roce 1992 - rozdíl jen 7,8 °C).

 

Maximální teploty

Následující obrázek nám ukazuje průběh maximálních hodnot teplot (maximální teplota se měří od 21 hodin předešlého dne do 21 hodin daného dne, ve 2 m) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 3 (zdroj dat: ČHMÚ) - maximální teploty

Opět je vidět, že u hodnot maximální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. I zde je patrný stoupající trend.

Nejvyšší zářijová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 30. 9. 1996 a její hodnota je 32,9 °C. Tropické dny (30 °C a více) se v září vyskytují již zřídka. Jedná se o 9 tropických dnů v 7 letech - 1973, 1975, 2003, 2011, 2012, 2015 a 2019, tedy převážně v poslední době.

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 3, ale doplněný o minima maximálních hodnot (modrá křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 4 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy maximálních teplot

Zde upozorníme jen na 25. 9. 1995, kdy teplota nevystoupila za celý den nad 6,8 °C.

 

Minimální teploty

Dále je uveden průběh minimálních hodnot teplot (měřených ve 2 m nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 5 (zdroj dat: ČHMÚ) - minimální teploty

Opět je vidět, že u hodnot minimální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. Stoupající trend je opět dobře patrný.

Nejnižší zářijová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 29. 9. 1970 a jeho hodnota je -2,2 °C. V září se již vyskytují dny, kdy teplota ve 2 m nad zemí klesne pod bod mrazu (0 °C), tzv. mrazové deny. Celkem jsme zaznamenali 13 mrazových dní v 8 letech - 1957, 1970, 1972, 1973, 1977, 1986, 2000 a 2002.

Z grafu je rovněž vidět, že v letošním roce (2023) neklesla teplota za celé září teplota pod 7,7 °C, což je výrazně více než v letech minulých.

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 5, ale doplněný o maxima minimálních hodnot (červená křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 6 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy minimálních teplot

Zde opět upozorníme jen na 30. 9. 1991, kdy za celý den neklesla teplota pod 19,2 °C.

 

Přízemní minimální teploty

Pro úplnost ještě uvádíme průběh přízemních minimálních hodnot teplot (měřených v 5 cm nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 7 (zdroj dat: ČHMÚ) - přízemní minimální teploty

Dlouhodobý trend u přízemních minimálních teplot je opět stoupající. Je vidět, že se v září vyskytují běžně přízemní mrazíky. Nejnižší přízemní teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 25. 9. 1977 a jeho hodnota dosáhla -5,3 °C.

 

Počty dnů v daném rozmezí teplot

Kromě výše uvedených teplot a jejich průběhů nám davají určitou informaci o počasí v daném období i počty dnů, kdy teploty dosahovaly určitých hodnot. Rozeznáváme dny - tropické, letní, mrazové, ledové a arktické. Počty těchto dnů i s jejich definicí uvádíme na následujících 5 obrázcích (kliknutím na zvolený obrázek jej můžete zvětšit):

Graf 8 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet tropických dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 30 °C)

(Tmax ≥ 30 °C)

 

Graf 9 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet letních dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 25 °C)

(Tmax ≥ 25 °C)

 

Graf 10 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet mrazových dní

(den kdy teplota klesne pod 0 °C; je mráz)

(Tmin < 0 °C)

 

Graf 11 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet ledových dní

(den kdy je teplota po celý den pod 0 °C)

(Tmax < 0 °C)

za dobu měření nebyl v září ani 1 ledový den

Graf 12 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet arktických dní

(den kdy teplota nevystoupí nad -10 °C)

(Tmax ≤ -10 °C)

za dobu měření nebyl v září ani 1 arktický den

Z grafů s počty dnů je vidět, že se tropické dny i v září vyskytují. Zvýšený výskyt zaznamenáváme v posledních 20 letech. V letech 2011 a 2015 vystoupala teplota nad 30 °C ve 2 dnech. V dalších 5 letech se objevil pouze 1 tropický den za celý měsíc.

Letní dny jsou v září běžným jevem. Od počátku měření se vyskytlo 14 roků se zářím bez letního dne. Nejvíce letních dnů bylo v letošním v roce (2023) s počtem 16 dnů! Průměrný počet letních dnů od počátku měření vychází 3,2.

Dny, kdy byl mráz (mrazové dny), se vyskytly v 8 letech. Nejvíce mrazových dní jsme zaznamenali v roce 1970, celkem 4.

Ledový den (kdy teplota během dne je stále pod 0 °C) se v září za celé období měření nevyskytl.

Arktický den (kdy je teplota po celý den pod -10 °C) se v září za celé období měření nevyskytl.

 

Srážky

Graf 13 znázorňuje měsíční úhrny srážek - kapalné i pevné ("vodní hodnota") dohromady, tj. celkové množství spadlých srážek za měsíc. Množství srážek se udává v milimetrech (= litrech/m2) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 13 (zdroj dat: ČHMÚ) - srážkové úhrny

V průběhu let dochází k docela velkým výkyvům. Nejvíce srážek spadlo v září 2007 a to 207,9 mm. Nejméně v září 1959 jen 2,9 mm. Nejvíce srážek za jeden den 86,7 mm spadlo 6. 9. 2007.

Dále uvádíme počty dní se srážkami - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 14 (zdroj dat: ČHMÚ) - počty dní se srážkami

Nejvíce dnů se srážkami (kdy spadlo i neměřitelné množství srážek) 27 se vyskytlo 1996, nejméně 6 dnů v letech 1969 a 1982.

 

Nově napadlý sníh a sněhová pokrývka

Za celou dobu měření se v září vyskytl jeden den, kdy by padal sníh - 30. 9. 1995. Sníh však do měřicího termínu roztál.

 

Oblačnost, sluneční svit

 

Poslední dva grafy ztvárňují vývoj oblačnosti a délky slunečního svitu v průběhu let - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 15 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrná oblačnost

Graf 16 (zdroj dat: ČHMÚ) - sluneční svit

Na první pohled je průběh obou grafů opačný, což by se dalo i očekávat. Při zvýšené oblačnosti je méně slunečního svitu a obráceně. Graf 15 znázorňuje průměrné měsíční pokrytí oblačností - jednotky jsou v desetinách oblohy (0/10 - jasno, 10/10 - zataženo).

Výrazný trend v změně množství oblačnosti v září není patrný. Září s nejdelším slunečním svitem 217,9 hodiny jsme zaznamenali v roce 2006. Oproti tomu srpen s nejkratší dobou slunečního svitu byl zaznamenán v roce 1996 se svitem jen 55,1 hodin.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies