Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


22.03.2020
Astronomický kroužek pokračuje v činnosti

Hvězdárna veřejnosti oznamuje, že astronomický kroužek pokračuje ve své činnosti ve formě videokonferencí (Skype). Důvodem jsou vládní nařízení, která fakticky znemožňují činnost kroužku v původní podobě. Nechceme ztratit kontakt se svými příznivci a zároveň chceme splnit závazky, které jsme dali účastníkům a jejich rodičům. Dále si uvědomujeme, že udržení současných sociálních kontaktů bude důležité i pro stav po skončení vládních opatření.

03.12.2019
Spolupráce se Sekcí proměnných hvězd a exoplanet - ocenění činnosti

Pozorování proměnných hvězd probíhá na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v éře digitálních CCD kamer dvacet let. Za tu dobu bylo pořízeno mnoho zajímavých dat a dosaženo i několika významných objevů. Od roku 2017 funguje na hvězdárně ve Valašském Meziříčí vzdáleně přístupný dalekohled Sekce proměnných hvězd a exoplanet. S jeho pomocí student olomouckého gymnázia Vojtěch Dienstbier pozoroval nově objevenou proměnnou hvězdu a jeho práce byla oceněna v soutěži Česká hlavička 2019 v kategorii UNIVERSUM.

22.10.2019
Slavnostní shromáždění u příležitosti 90 let Ballnerovy hvězdárny

V pátek 18. října 2019 proběhlo slavnostní setkání u příležitosti výročí založení Ballnerovy hvězdárny. Ta vznikala ze soukromých prostředků Antonína Ballnera (1900-1972) v letech 1929 až 1935. Mezi slavnostními hosty byli přítomni nejen zástupci odborné veřejnosti, ale i představitelé vedení města Valašské Meziříčí, a především zástupci rodiny Antonína Ballnera v osobě jeho vnučky Růženy Jungbauerové.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Meteorologie » Souhrn dat od roku 1957 » Únorové počasí a jeho změny od roku 1957

Únorové počasí a jeho změny od roku 1957

Uvádíme zde hodnoty vybraných meteorologických prvků měřených na hvězdárně v měsíci ÚNORU od počátku měření až po současnost - zpracované do grafů.

 

Teploty

Na prvním obrázku je graf průměrných měsíčních teplot. Každý bod znázorňuje průměrnou teplotu za měsíc únor (tj. součet průměrných denních teplot dělený 28 nebo 29 (počtem dní)) pro jeden daný rok.

Graf 1 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Z obrázku je patrné, že během sledovaného období, dochází k poměrně velkým změnám. Rozdíl mezi "nejteplejším" a "nejchladnějším" únorem je 12,6°C (což je pro průměrnou hodnotu opravdu hodně). Je také vidět, že průměrná únorová teplota pomalu roste - tečkovaná přímka. Pro vážnější závěry bychom však potřebovali delší řadu měření. S podobným konstatováním jsme se setkali i pro lednové hodnoty.

"Nejchladnějším" únorem, ve vztahu k průměrné teplotě, byl únor roku 1986 s teplotou -8,0°C, "nejteplejším" v roce 2020 s teplotou +4,6°C.

Průměrná teplota má jistou vypovídající hodnotu, nic nám ovšem neříká o průběhu počasí během měsíce. Stejná může být například pro měsíc, kdy byly velké výkyvy (několik dnů byl tuhý mráz, ale také potom nadprůměrné teploty) a pro měsíc, kdy teplotní výkyvy byly malé a teploty jen mírné. Průměrné hodnoty zahlazují vliv extrémů.

Proto uvádíme dále i další údaje o naměřených teplotách - minima, maxima, ...

 

V dalším obrázku si můžeme porovnat hodnoty a jejich vývoj pro extrémy denních průměrů. Červený bod znázorňuje den s maximální průměrnou denní teplotou pro leden v daném roce, modrý bod den s průměrnou denní teplotou mimimální pro daný leden.

(Průměrná denní teplota je vypočítána jako součet teplot změřených v měřicích termínech (7, 14 a 21 hodin místního SEČ), přičemž hodnota ve 21 hodin se bere dvakrát, děleno 4)

Graf 2 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Z obrázku vidíme, že u minimálních hodnot jsou výkyvy mnohem větší než u maximálních. Dále i zde je patrný stoupající trend (tečkované čáry).

Nejchladnějším únorovým dnem byl 12. 2. 1985 s průměrnou denní teplotou -17,8°C a nejteplejším 21. 2. 1966 s průměrnou denní teplotou 12,4°C.

Zde už je dobře vidět, který únor docházelo k velkým výkyvům a změnám teplot (např. v roce 1998 - rozdíl téměř 26°C) a kde byly výkyvy malé a teploty se příliš neměnily (např. v roce 2014 - rozdíl jen cca 6°C).

 

Následují obrázek nám ukazuje průběh maximálních hodnot teplot (maximální teplota se měří od 21 hodin předešlého dne do 21 hodin daného dne, ve 2 m).

Graf 3 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Opět je vidět, že u hodnot maximální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. I zde je patrný stoupající trend.

Nejvyšší únorová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 25. 2. 1990 a jeho hodnota je +18,6°C.

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 3, ale doplněný o minima maximálních hodnot (modrá křivka).

Graf 4 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Zde upozorníme jen na 12. 2. 1985, kdy za celý den nevystoupila teplota nad -14,6°C.

 

Dále je uveden průběh minimálních hodnot teplot (měřených ve 2 m nad zemí).

Graf 5 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Opět je vidět, že u hodnot minimální teploty v průběhu let dochází ke značným výkyvům. I zde je patrný stoupající trend.

Nejnižší únorová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 28. 2. 1963 a jeho hodnota je -25,2°C (jen 1,4°C nad hodnotou absolutního rekordu z 7. 1. 1985).

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 5, ale doplněný o maxima minimálních hodnot (červená křivka).

Graf 6 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Zde opět upozorníme jen na 28. 2. 2014, kdy za celý den neklesla teplota pod +12,0°C!

 

Pro úplnost ještě uvádíme průběh přízemních minimálních hodnot teplot (měřených v 5 cm nad zemí).

Graf 7 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Nejnižší únorová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen opět 28. 2. 1963 (jako v případě minimální teploty ve 2 m) a jeho hodnota je -29,0°C.

 

Kromě výše uvedených teplot a jejich průběhů nám davají určitou informaci o počasí v daném období i počty dnů, kdy teploty dosahovaly určitých hodnot. Rozeznáváme dny - tropické, letní, mrazové, ledové a arktické. Počty těchto dnů i s jejich definicí uvádíme na následujících 5 obrázcích (kliknutím na zvolený obrázek jej můžete zvětšit):

Graf 8 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet tropických dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 30°C)

(Tmax ≥ 30°C)

za dobu měření nebyl v únoru ani 1 tropický den

Graf 9 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet letních dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 25°C)

(Tmax ≥ 25°C)

za dobu měření nebyl v únoru ani 1 letní den

Graf 10 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet mrazových dní

(den kdy teplota klesne pod 0°C; je mráz)

(Tmin < 0°C)

 

Graf 11 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet ledových dní

(den kdy je teplota po celý den pod 0°C)

(Tmax < 0°C)

Graf 12 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet arktických dní

(den kdy teplota nevystoupí nad -10°C)

(Tmax ≤ -10°C)

Z grafů s počty dnů je vidět, že zatím žádný rok se během února nevyskytl, podle očekávání, ani jeden letní den (natož tropický).

Dny, kdy byl mráz (mrazové dny), se vyskytly každý rok. V letech 1963, 1965, 1986 a 2003 byly dokonce všechny únorové dny s mrazem. Únory s nejmenším počtem mrazových dnů byly v letech 2007 a 2016 s počtem 9 dní.

Počet ledových dnů (kdy teplota během dne je stále pod 0°C) bylo nejvíce v roce 1986 o počtu 25 dní. 10 roků (1972, 1989, 1990, 1995, 2000, 2002, 2007, 2014, 2016 a 2020) bylo bez ledových dnů.

Arktické dny (kdy je teplota po celý den pod -10°C) se za celé období více než 60 let vyskytly pouze v 7 letech (1960, 1963, 1985, 1986, 1994, 1996 a 2012). Jedná se kromě roku 2012 maximálně jen o 1 nebo 2 dny za celý měsíc. V roce 2012 nastalo nejvíce arktických dní, kdy bylo těchto dnů 7.

 

Srážky, sněhová pokrývka

Graf 13 znázorňuje měsíční úhrny srážek - kapalné i pevné ("vodní hodnota") dohromady, tj. celkové množství spadlých srážek za měsíc. Množství srážek se udává v milimetrech (= litrech/m2)

Graf 13 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

V průběhu let dochází k docela velkým výkyvům. Trend (tečkovaná čára) je mírně stoupající. Nejvíce srážek spadlo v únoru 1977 a to 106,4 mm, nejméně v únoru 1976 jen 5,2 mm. Nejvíce srážek za jeden den 33,3 mm spadlo 19. 2. 1996.

Dále uvádíme počty dní se srážkami.

Graf 14 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Nejvíce dnů se srážkami (kdy spadlo i neměřitelné množství srážek) 26 se vyskytlo v roce 1983, nejméně 6 v roce 1976.

 

Další dva grafy se týkají nově napadaného sněhu. V prvním množství celkem napadaného sněhu za celý měsíc a ve druhém počet dnů, kdy padal sníh.

Graf 15 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Nejvíce sněhu za celý měsíc napadlo v roce 2005, celých 112 cm, nejméně v roce 1989, kdy napadl během celého měsíce pouze 1x poprašek (do 0,5 cm) - v grafu je tedy uvedeno 0 cm. Největší vrstva sněhu, která napadla za jediný den, měla tloušťku 25 cm (19. 2. 1996, 15.2. 2005 a 7. 2. 2006).

Graf 16 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

V roce 1983 bylo v únoru 22 dní, kdy padal sníh. V letech 1989 a 2014 byl jen 1.

 

Následují dva grafy se týkají sněhové pokrývky. V prvním je uvedena maximální výška sněhové pokrývky v únoru daného roku a ve druhém počet dnů se sněhovou pokrývkou (počítáme i dny jen s popraškem, tedy do 0,5 cm a nesouvislou sněhovou pokrývkou).

Graf 17 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Maximální únorová sněhová pokrývka o výšce 79 cm byla naměřena 13. 2. 2006. Toto je také absolutní rekord na naší stanici - vůbec nejvyšší naměřená hodnota výšky sněhu od začátku měření na naší hvězdárně. Nejméně sněhu bylo v roce 1989, kdy byl zaznamenán pouze v jednom dni poprašek.

Graf 18 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Celý měsíc (28 příp. 29 dnů - v přestupném roce) se sněhovou pokrývkou (souvislou, nesouvislou nebo popraškem) byl zaznamenán v 9 letech 1963, 1965, 1979, 1985, 1986, 1996, 2005, 2006 a 2013. Naproti tomu v lednu 1989 byla sněhová pokrývka (poprašek) jen 1 den.

 

Oblačnost, sluneční svit

Poslední dva grafy ztvárňují vývoj oblačnosti a délky slunečního svitu v průběhu let. Na první pohled je průběh obou grafů opačný, což by se dalo i očekávat. Při zvýšené oblačnosti je méně slunečního svitu a obráceně. Graf 19 znázorňuje průměrné měsíční pokrytí oblačností - jednotky jsou v desetinách oblohy (0/10 - jasno, 10/10 - zataženo).

Graf 19 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 20 (zdroj dat: ČHMÚ) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Výrazně nejnižší hodnota pokrytí oblačností 5/10 pochází z roku 1990 a tomu odpovídá i měsíc s nejdelším slunečním svitem 125,9 hodiny. Oproti tomu únor s nejkratší dobou slunečního svitu byl zaznamenán v roce 2009 se svitem pouze 11,0 hodin.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje