Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Meteorologie » Souhrn dat od roku 1957 » Červencové počasí a jeho změny od roku 1957

Červencové počasí a jeho změny od roku 1957

Uvádíme zde hodnoty vybraných meteorologických prvků měřených na hvězdárně v měsíci ČERVENCI od počátku měření až po současnost - zpracované do grafů.

 

Průměrné teploty - měsíční

Na prvním obrázku je graf průměrných měsíčních teplot. Každý bod znázorňuje průměrnou teplotu za měsíc červenec (tj. součet průměrných denních teplot dělený 31 (počtem dní)) pro jeden daný rok - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 1 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné měsíční teploty

Z obrázku je patrné, že během sledovaného období dochází ke změnám. Rozdíl mezi "nejteplejším" a "nejchladnějším" červencem je 5,9 °C. Je také vidět, že průměrná červencová teplota roste - tečkovaná přímka. Pro vážnější závěry bychom však potřebovali delší řadu měření.

"Nejchladnějším" červencem, ve vztahu k průměrné teplotě, byl červenec roku 1978 s teplotou 15,3 °C, "nejteplejším" v roce 2006 s teplotou 21,2 °C - stejná hodnota byla i v nejteplejším červnu 2019.

Průměrná teplota má jistou vypovídající hodnotu, nic nám ovšem neříká o průběhu počasí během měsíce. Stejná může být například pro měsíc, kdy byly velké výkyvy (několik dnů byl mráz, ale také potom nadprůměrné teploty) a pro měsíc, kdy teplotní výkyvy byly malé a teploty jen mírné. Průměrné hodnoty zahlazují vliv extrémů.

Proto uvádíme dále i další údaje o naměřených teplotách - minima, maxima, ...

 

Průměrné teploty - denní

V dalším obrázku si můžeme porovnat hodnoty a jejich vývoj pro extrémy denních průměrů. Červený bod znázorňuje den s maximální průměrnou denní teplotou pro červenec v daném roce, modrý bod den s průměrnou denní teplotou mimimální pro daný červenec - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 2 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné denní teploty

Průměrná denní teplota je vypočítána jako součet teplot změřených v měřicích termínech (7, 14 a 21 hodin místního SEČ), přičemž hodnota ve 21 hodin se bere dvakrát, děleno 4.

I zde je patrný stoupající trend (tečkované čáry).

Nejchladnějším červencovými byly dny 1. a 4. 7. 1960 s průměrnou denní teplotou 9,8 °C a nejteplejším 29. 7. 2013 s průměrnou denní teplotou 29,4 °C. Rozdíl průměrných teplot těchto extrémních dnů je 19,6 °C.

Zde už je dobře vidět, který červenec docházelo k velkým výkyvům a změnám teplot (např. v roce 1998 - rozdíl 16,1 °C) a kde byly výkyvy malé a teploty se příliš neměnily (např. v roce 1997 - rozdíl jen 5,7 °C).

 

Maximální teploty

Následující obrázek nám ukazuje průběh maximálních hodnot teplot (maximální teplota se měří od 21 hodin předešlého dne do 21 hodin daného dne, ve 2 m) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 3 (zdroj dat: ČHMÚ) - maximální teploty

Opět je vidět, že u hodnot maximální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. I zde je patrný stoupající trend.

Nejvyšší červencová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen dokonce 3krát 31. 7. 1994, 28. a 29. 7. 2013 a jeho hodnota je 36,0 °C. Tzv. "supertropické" dny (35 °C a více) se vyskytly ve 4 letech. Tropické dny (30 °C a více) se v červenci vyskytují od přelomu století každým rokem.

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 3, ale doplněný o minima maximálních hodnot (modrá křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 4 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy maximálních teplot

Zde upozorníme jen na 16. 7. 2000, kdy teplota nevystoupila za celý den nad 11,5 °C.

 

Minimální teploty

Dále je uveden průběh minimálních hodnot teplot (měřených ve 2 m nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 5 (zdroj dat: ČHMÚ) - minimální teploty

Opět je vidět, že u hodnot minimální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. Stoupající trend je opět dobře patrný.

Nejnižší červencová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 5. 7. 1962 a jeho hodnota je 4,4 °C. Od doby měření se zatím nevyskytl žádný červencový den, kdy by teplota ve 2 m nad zemí klesla pod bod mrazu (nebyl zaznamenán mrazový den).

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 5, ale doplněný o maxima minimálních hodnot (červená křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 6 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy minimálních teplot

Zde opět upozorníme jen na 29. 7. 2013, kdy za celý den neklesla teplota pod 21,8 °C.

 

Přízemní minimální teploty

Pro úplnost ještě uvádíme průběh přízemních minimálních hodnot teplot (měřených v 5 cm nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 7 (zdroj dat: ČHMÚ) - přízemní minimální teploty

Dlouhodobý trend u přízemních minimálních teplot je opět stoupající. Je vidět, že se v červenci ještě nevyskytly přízemní mrazíky.

Nejnižší červencová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 3. 7. 1976 a jeho hodnota je těsně nad nulou 0,9 °C.

 

Počty dnů v daném rozmezí teplot

Kromě výše uvedených teplot a jejich průběhů nám davají určitou informaci o počasí v daném období i počty dnů, kdy teploty dosahovaly určitých hodnot. Rozeznáváme dny - tropické, letní, mrazové, ledové a arktické. Počty těchto dnů i s jejich definicí uvádíme na následujících 5 obrázcích (kliknutím na zvolený obrázek jej můžete zvětšit):

Graf 8 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet tropických dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 30 °C)

(Tmax ≥ 30 °C)

 

Graf 9 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet letních dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 25 °C)

(Tmax ≥ 25 °C)

 

Graf 10 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet mrazových dní

(den kdy teplota klesne pod 0 °C; je mráz)

(Tmin < 0 °C)

za dobu měření nebyl v červenci ani 1 mrazový den

Graf 11 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet ledových dní

(den kdy je teplota po celý den pod 0 °C)

(Tmax < 0 °C)

za dobu měření nebyl v červenci ani 1 ledový den

Graf 12 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet arktických dní

(den kdy teplota nevystoupí nad -10 °C)

(Tmax ≤ -10 °C)

za dobu měření nebyl v červenci ani 1 arktický den

Z grafů s počty dnů je vidět, že se tropické dny v červenci běžně vyskytují. Zvýšený výskyt zaznamenáváme v posledních 25 letech. V roce 2016 vystoupala teplota nad 30 °C dokonce v 16 dnech.

Letní dny v červenci jsou běžným jevem. Od počátku měření se nevyskytl jediný rok s červencem bez letního dne. Nejvíce letních dnů bylo v roce 1995 s počtem 26 dnů. V roce 1980 jsme zaznamenli pouze 1 letní den.

Dny, kdy byl mráz (mrazové dny), se zatím nevyskytl. Nevyskytly se ani přízemní mrazíky (měřeno ve výšce 5 cm nad zemí).

Ledový den (kdy teplota během dne je stále pod 0 °C) se v červenci za celé období měření nevyskytl.

Arktický den (kdy je teplota po celý den pod -10 °C) se v červenci za celé období měření nevyskytl.

 

Srážky

Graf 13 znázorňuje měsíční úhrny srážek - kapalné i pevné ("vodní hodnota") dohromady, tj. celkové množství spadlých srážek za měsíc. Množství srážek se udává v milimetrech (= litrech/m2) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 13 (zdroj dat: ČHMÚ) - srážkové úhrny

V průběhu let dochází k docela velkým výkyvům. Trend je klesající. Nejvíce srážek spadlo v červenci 1997 a to 515,0 mm, což mělo za následek nezapomenutelné záplavy. Nejméně v červenci 1963 jen 12,2 mm. Nejvíce srážek za jeden den 159,4 mm spadlo 6. 7. 1997. Samozřejmě se jedná o absoultní rekordy jak v množství srážek za měsíc, tak i za den za celou dobu existence stanice.

Dále uvádíme počty dní se srážkami - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 14 (zdroj dat: ČHMÚ) - počty dní se srážkami

Nejvíce dnů se srážkami (kdy spadlo i neměřitelné množství srážek) 27 se vyskytlo nejen v roce záplav 1997, ale i v roce 1980, nejméně dnů 6 v roce 2006.

 

Nově napadlý sníh a sněhová pokrývka

Za celou dobu měření se v červenci nevyskytly dny, kdy by padal sníh.

 

Oblačnost, sluneční svit

 

Poslední dva grafy ztvárňují vývoj oblačnosti a délky slunečního svitu v průběhu let - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 15 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrná oblačnost

Graf 16 (zdroj dat: ČHMÚ) - sluneční svit

Na první pohled je průběh obou grafů opačný, což by se dalo i očekávat. Při zvýšené oblačnosti je méně slunečního svitu a obráceně. Graf 15 znázorňuje průměrné měsíční pokrytí oblačností - jednotky jsou v desetinách oblohy (0/10 - jasno, 10/10 - zataženo).

Množství oblačnosti v červenci během let postupně klesá a doba slunečního svitu roste. Červenec s nejdelším slunečním svitem 328,9 hodiny jsme zaznamenali v roce 1995. Oproti tomu červenec s nejkratší dobou slunečního svitu byl zaznamenán v roce 1980 se svitem 110,0 hodin. Za rok 2012 nemáme data, neboť bylo odpojeno čidlo kvůli rekonstrukci střechy.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies