Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Meteorologie » Souhrn dat od roku 1957 » Červencové počasí a jeho změny od roku 1957

Červencové počasí a jeho změny od roku 1957

Uvádíme zde hodnoty vybraných meteorologických prvků měřených na hvězdárně v měsíci ČERVENCI od počátku měření až po současnost - zpracované do grafů.

 

Průměrné teploty - měsíční

Na prvním obrázku je graf průměrných měsíčních teplot. Každý bod znázorňuje průměrnou teplotu za měsíc červenec (tj. součet průměrných denních teplot dělený 31 (počtem dní)) pro jeden daný rok - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 1 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné měsíční teploty

Z obrázku je patrné, že během sledovaného období dochází ke změnám. Rozdíl mezi "nejteplejším" a "nejchladnějším" červencem je 5,9 °C. Je také vidět, že průměrná červencová teplota roste - tečkovaná přímka. Pro vážnější závěry bychom však potřebovali delší řadu měření.

"Nejchladnějším" červencem, ve vztahu k průměrné teplotě, byl červenec roku 1978 s teplotou 15,3 °C, "nejteplejším" v roce 2006 s teplotou 21,2 °C - stejná hodnota byla i v nejteplejším červnu 2019.

Průměrná teplota má jistou vypovídající hodnotu, nic nám ovšem neříká o průběhu počasí během měsíce. Stejná může být například pro měsíc, kdy byly velké výkyvy (několik dnů byl mráz, ale také potom nadprůměrné teploty) a pro měsíc, kdy teplotní výkyvy byly malé a teploty jen mírné. Průměrné hodnoty zahlazují vliv extrémů.

Proto uvádíme dále i další údaje o naměřených teplotách - minima, maxima, ...

 

Průměrné teploty - denní

V dalším obrázku si můžeme porovnat hodnoty a jejich vývoj pro extrémy denních průměrů. Červený bod znázorňuje den s maximální průměrnou denní teplotou pro červenec v daném roce, modrý bod den s průměrnou denní teplotou mimimální pro daný červenec - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 2 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné denní teploty

Průměrná denní teplota je vypočítána jako součet teplot změřených v měřicích termínech (7, 14 a 21 hodin místního SEČ), přičemž hodnota ve 21 hodin se bere dvakrát, děleno 4.

I zde je patrný stoupající trend (tečkované čáry).

Nejchladnějším červencovými byly dny 1. a 4. 7. 1960 s průměrnou denní teplotou 9,8 °C a nejteplejším 29. 7. 2013 s průměrnou denní teplotou 29,4 °C. Rozdíl průměrných teplot těchto extrémních dnů je 19,6 °C.

Zde už je dobře vidět, který červenec docházelo k velkým výkyvům a změnám teplot (např. v roce 1998 - rozdíl 16,1 °C) a kde byly výkyvy malé a teploty se příliš neměnily (např. v roce 1997 - rozdíl jen 5,7 °C).

 

Maximální teploty

Následující obrázek nám ukazuje průběh maximálních hodnot teplot (maximální teplota se měří od 21 hodin předešlého dne do 21 hodin daného dne, ve 2 m) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 3 (zdroj dat: ČHMÚ) - maximální teploty

Opět je vidět, že u hodnot maximální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. I zde je patrný stoupající trend.

Nejvyšší červencová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen dokonce 3krát 31. 7. 1994, 28. a 29. 7. 2013 a jeho hodnota je 36,0 °C. Tzv. "supertropické" dny (35 °C a více) se vyskytly ve 4 letech. Tropické dny (30 °C a více) se v červenci vyskytují od přelomu století každým rokem.

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 3, ale doplněný o minima maximálních hodnot (modrá křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 4 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy maximálních teplot

Zde upozorníme jen na 16. 7. 2000, kdy teplota nevystoupila za celý den nad 11,5 °C.

 

Minimální teploty

Dále je uveden průběh minimálních hodnot teplot (měřených ve 2 m nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 5 (zdroj dat: ČHMÚ) - minimální teploty

Opět je vidět, že u hodnot minimální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. Stoupající trend je opět dobře patrný.

Nejnižší červencová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 5. 7. 1962 a jeho hodnota je 4,4 °C. Od doby měření se zatím nevyskytl žádný červencový den, kdy by teplota ve 2 m nad zemí klesla pod bod mrazu (nebyl zaznamenán mrazový den).

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 5, ale doplněný o maxima minimálních hodnot (červená křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 6 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy minimálních teplot

Zde opět upozorníme jen na 29. 7. 2013, kdy za celý den neklesla teplota pod 21,8 °C.

 

Přízemní minimální teploty

Pro úplnost ještě uvádíme průběh přízemních minimálních hodnot teplot (měřených v 5 cm nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 7 (zdroj dat: ČHMÚ) - přízemní minimální teploty

Dlouhodobý trend u přízemních minimálních teplot je opět stoupající. Je vidět, že se v červenci ještě nevyskytly přízemní mrazíky.

Nejnižší červencová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 3. 7. 1976 a jeho hodnota je těsně nad nulou 0,9 °C.

 

Počty dnů v daném rozmezí teplot

Kromě výše uvedených teplot a jejich průběhů nám davají určitou informaci o počasí v daném období i počty dnů, kdy teploty dosahovaly určitých hodnot. Rozeznáváme dny - tropické, letní, mrazové, ledové a arktické. Počty těchto dnů i s jejich definicí uvádíme na následujících 5 obrázcích (kliknutím na zvolený obrázek jej můžete zvětšit):

Graf 8 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet tropických dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 30 °C)

(Tmax ≥ 30 °C)

 

Graf 9 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet letních dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 25 °C)

(Tmax ≥ 25 °C)

 

Graf 10 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet mrazových dní

(den kdy teplota klesne pod 0 °C; je mráz)

(Tmin < 0 °C)

za dobu měření nebyl v červenci ani 1 mrazový den

Graf 11 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet ledových dní

(den kdy je teplota po celý den pod 0 °C)

(Tmax < 0 °C)

za dobu měření nebyl v červenci ani 1 ledový den

Graf 12 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet arktických dní

(den kdy teplota nevystoupí nad -10 °C)

(Tmax ≤ -10 °C)

za dobu měření nebyl v červenci ani 1 arktický den

Z grafů s počty dnů je vidět, že se tropické dny v červenci běžně vyskytují. Zvýšený výskyt zaznamenáváme v posledních 25 letech. V roce 2016 vystoupala teplota nad 30 °C dokonce v 16 dnech.

Letní dny v červenci jsou běžným jevem. Od počátku měření se nevyskytl jediný rok s červencem bez letního dne. Nejvíce letních dnů bylo v roce 1995 s počtem 26 dnů. V roce 1980 jsme zaznamenli pouze 1 letní den.

Dny, kdy byl mráz (mrazové dny), se zatím nevyskytl. Nevyskytly se ani přízemní mrazíky (měřeno ve výšce 5 cm nad zemí).

Ledový den (kdy teplota během dne je stále pod 0 °C) se v červenci za celé období měření nevyskytl.

Arktický den (kdy je teplota po celý den pod -10 °C) se v červenci za celé období měření nevyskytl.

 

Srážky

Graf 13 znázorňuje měsíční úhrny srážek - kapalné i pevné ("vodní hodnota") dohromady, tj. celkové množství spadlých srážek za měsíc. Množství srážek se udává v milimetrech (= litrech/m2) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 13 (zdroj dat: ČHMÚ) - srážkové úhrny

V průběhu let dochází k docela velkým výkyvům. Trend je klesající. Nejvíce srážek spadlo v červenci 1997 a to 515,0 mm, což mělo za následek nezapomenutelné záplavy. Nejméně v červenci 1963 jen 12,2 mm. Nejvíce srážek za jeden den 159,4 mm spadlo 6. 7. 1997. Samozřejmě se jedná o absoultní rekordy jak v množství srážek za měsíc, tak i za den za celou dobu existence stanice.

Dále uvádíme počty dní se srážkami - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 14 (zdroj dat: ČHMÚ) - počty dní se srážkami

Nejvíce dnů se srážkami (kdy spadlo i neměřitelné množství srážek) 27 se vyskytlo nejen v roce záplav 1997, ale i v roce 1980, nejméně dnů 6 v roce 2006.

 

Nově napadlý sníh a sněhová pokrývka

Za celou dobu měření se v červenci nevyskytly dny, kdy by padal sníh.

 

Oblačnost, sluneční svit

 

Poslední dva grafy ztvárňují vývoj oblačnosti a délky slunečního svitu v průběhu let - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 15 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrná oblačnost

Graf 16 (zdroj dat: ČHMÚ) - sluneční svit

Na první pohled je průběh obou grafů opačný, což by se dalo i očekávat. Při zvýšené oblačnosti je méně slunečního svitu a obráceně. Graf 15 znázorňuje průměrné měsíční pokrytí oblačností - jednotky jsou v desetinách oblohy (0/10 - jasno, 10/10 - zataženo).

Množství oblačnosti v červenci během let postupně klesá a doba slunečního svitu roste. Červenec s nejdelším slunečním svitem 328,9 hodiny jsme zaznamenali v roce 1995. Oproti tomu červenec s nejkratší dobou slunečního svitu byl zaznamenán v roce 1980 se svitem 110,0 hodin. Za rok 2012 nemáme data, neboť bylo odpojeno čidlo kvůli rekonstrukci střechy.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje