Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Meteorologie » Souhrn dat od roku 1957 » Červnové počasí a jeho změny od roku 1957

Červnové počasí a jeho změny od roku 1957

Uvádíme zde hodnoty vybraných meteorologických prvků měřených na hvězdárně v měsíci ČERVNU od počátku měření až po současnost - zpracované do grafů.

 

Průměrné teploty - měsíční

Na prvním obrázku je graf průměrných měsíčních teplot. Každý bod znázorňuje průměrnou teplotu za měsíc červen (tj. součet průměrných denních teplot dělený 30 (počtem dní)) pro jeden daný rok - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 1 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné měsíční teploty

Z obrázku je patrné, že během sledovaného období dochází ke změnám. Rozdíl mezi "nejteplejším" a "nejchladnějším" červnem je 7,8 °C. Je také vidět, že průměrná červnová teplota roste - tečkovaná přímka. Pro vážnější závěry bychom však potřebovali delší řadu měření.

"Nejchladnějším" červnem, ve vztahu k průměrné teplotě, byl červen roku 1985 s teplotou 13,4 °C, "nejteplejším" v roce 2019 s teplotou 21,2 °C.

Průměrná teplota má jistou vypovídající hodnotu, nic nám ovšem neříká o průběhu počasí během měsíce. Stejná může být například pro měsíc, kdy byly velké výkyvy (několik dnů byl mráz, ale také potom nadprůměrné teploty) a pro měsíc, kdy teplotní výkyvy byly malé a teploty jen mírné. Průměrné hodnoty zahlazují vliv extrémů.

Proto uvádíme dále i další údaje o naměřených teplotách - minima, maxima, ...

 

Průměrné teploty - denní

V dalším obrázku si můžeme porovnat hodnoty a jejich vývoj pro extrémy denních průměrů. Červený bod znázorňuje den s maximální průměrnou denní teplotou pro červen v daném roce, modrý bod den s průměrnou denní teplotou mimimální pro daný červen - kliknutím na obrázek jej lze zvětšit:

Graf 2 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrné denní teploty

Průměrná denní teplota je vypočítána jako součet teplot změřených v měřicích termínech (7, 14 a 21 hodin místního SEČ), přičemž hodnota ve 21 hodin se bere dvakrát, děleno 4.

I zde je patrný stoupající trend (tečkované čáry).

Nejchladnějším červnovým dnem byl 1. 6. 1962 s průměrnou denní teplotou 4,6 °C a nejteplejším 7. 6. 1998 s průměrnou denní teplotou 27,9 °C. Rozdíl průměrných teplot těchto extrémních dnů je 23,3 °C!

Zde už je dobře vidět, který červen docházelo k velkým výkyvům a změnám teplot (např. v roce 1962 - rozdíl 18,6 °C) a kde byly výkyvy malé a teploty se příliš neměnily (např. v roce 2004 - rozdíl jen cca 8,4 °C).

 

Maximální teploty

Následující obrázek nám ukazuje průběh maximálních hodnot teplot (maximální teplota se měří od 21 hodin předešlého dne do 21 hodin daného dne, ve 2 m) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 3 (zdroj dat: ČHMÚ) - maximální teploty

Opět je vidět, že u hodnot maximální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. I zde je patrný stoupající trend.

Nejvyšší červnová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 25. 6. 2016 a jeho hodnota je 35,1 °C a jedná se o tzv. "supertropický" den (35 °C a více). Tropické dny (30 °C a více) nejsou v červnu již žádnou výjimkou, hlavně poslední dobou (od roku 2010 se vždy nějaký najde).

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 3, ale doplněný o minima maximálních hodnot (modrá křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 4 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy maximálních teplot

Zde upozorníme jen na 2. 6. 1975, kdy teplota nevystoupila za celý den nad 7,1 °C.

 

Minimální teploty

Dále je uveden průběh minimálních hodnot teplot (měřených ve 2 m nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 5 (zdroj dat: ČHMÚ) - minimální teploty

Opět je vidět, že u hodnot minimální teploty v průběhu let dochází k výkyvům. Stoupající trend je opět dobře patrný.

Nejnižší červnová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen 2. 6. 1977 a jeho hodnota je těsně nad nulou 0,4 °C. Od doby měření se zatím nevyskytl žádný červnový den, kdy by teplota ve 2 m nad zemí klesla pod bod mrazu (nebyl zaznamenán mrazový den).

 

Pro zajímavost zde uvádíme ještě jednou Graf 6, ale doplněný o maxima minimálních hodnot (červená křivka) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 6 (zdroj dat: ČHMÚ) - extrémy minimálních teplot

Zde opět upozorníme jen na 22. 6. 2000, kdy za celý den neklesla teplota pod 22,9 °C.

 

Přízemní minimální teploty

Pro úplnost ještě uvádíme průběh přízemních minimálních hodnot teplot (měřených v 5 cm nad zemí) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 7 (zdroj dat: ČHMÚ) - přízemní minimální teploty

Dlouhodobý trend u přízemních minimálních teplot je opět stoupající. Je vidět, že se i v červnu vyskytují přízemní mrazíky (v 10 letech).

Nejnižší červnová teplota a tedy teplotní rekord od začátku měření byl naměřen ve dvou dnech a to 3. 6. 196312. 6. 1984 a jeho hodnota je -2,2 °C.

 

Počty dnů v daném rozmezí teplot

Kromě výše uvedených teplot a jejich průběhů nám davají určitou informaci o počasí v daném období i počty dnů, kdy teploty dosahovaly určitých hodnot. Rozeznáváme dny - tropické, letní, mrazové, ledové a arktické. Počty těchto dnů i s jejich definicí uvádíme na následujících 5 obrázcích (kliknutím na zvolený obrázek jej můžete zvětšit):

Graf 8 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet tropických dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 30 °C)

(Tmax ≥ 30 °C)

 

Graf 9 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet letních dní

(den kdy teplota dosáhne nebo je větší než 25 °C)

(Tmax ≥ 25 °C)

 

Graf 10 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet mrazových dní

(den kdy teplota klesne pod 0 °C; je mráz)

(Tmin < 0 °C)

za dobu měření nebyl v červnu ani 1 mrazový den

Graf 11 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet ledových dní

(den kdy je teplota po celý den pod 0 °C)

(Tmax < 0 °C)

za dobu měření nebyl v červnu ani 1 ledový den

Graf 12 (zdroj dat: ČHMÚ)

počet arktických dní

(den kdy teplota nevystoupí nad -10 °C)

(Tmax ≤ -10 °C)

za dobu měření nebyl v červnu ani 1 arktický den

Z grafů s počty dnů je vidět, že se v červnu běžně vyskytují tropické dny. Vyskytly se celkem v 30 letech. Přitom za posledních 25 roků v 20 letech. V roce 2019 vystoupala teplota nad 30 °C dokonce 7x.

Letní dny v červnu jsou běžným jevem. Od počátku měření se nevyskytl jediný rok s červnem bez letního dne. Nejvíce letních dnů bylo v roce 2019 s počtem 25 dnů. V roce 1974 jsme zaznamenli pouze 1 letní den.

Dny, kdy byl mráz (mrazové dny), se zatím nevyskytl. V 10 letech se vyskytly pouze přízemní mrazíky (měřeno ve výšce 5 cm nad zemí).

Ledový den (kdy teplota během dne je stále pod 0 °C) se v červnu za celé období měření nevyskytl.

Arktický den (kdy je teplota po celý den pod -10 °C) se v červnu za celé období měření nevyskytl.

 

Srážky

Graf 13 znázorňuje měsíční úhrny srážek - kapalné i pevné ("vodní hodnota") dohromady, tj. celkové množství spadlých srážek za měsíc. Množství srážek se udává v milimetrech (= litrech/m2) - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 13 (zdroj dat: ČHMÚ) - srážkové úhrny

V průběhu let dochází k docela velkým výkyvům. Trend je klesající. Nejvíce srážek spadlo v červnu 1968 a to 201,9 mm, nejméně v červnu 2003 jen 15,9 mm. Nejvíce srážek za jeden den 66,2 mm spadlo 27. 6. 1982.

Dále uvádíme počty dní se srážkami - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 14 (zdroj dat: ČHMÚ) - počty dní se srážkami

Nejvíce dnů se srážkami (kdy spadlo i neměřitelné množství srážek) 25 se vyskytlo v roce 2004, nejméně dnů 7 v letech 2019 a 2021.

 

Nově napadlý sníh a sněhová pokrývka

Za celou dobu měření se v červnu nevyskytly dny, kdy by padal sníh.

 

Oblačnost, sluneční svit

 

Poslední dva grafy ztvárňují vývoj oblačnosti a délky slunečního svitu v průběhu let - kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit:

Graf 15 (zdroj dat: ČHMÚ) - průměrná oblačnost

Graf 16 (zdroj dat: ČHMÚ) - sluneční svit

Na první pohled je průběh obou grafů opačný, což by se dalo i očekávat. Při zvýšené oblačnosti je méně slunečního svitu a obráceně. Graf 15 znázorňuje průměrné měsíční pokrytí oblačností - jednotky jsou v desetinách oblohy (0/10 - jasno, 10/10 - zataženo).

Množství oblačnosti v červnu během let postupně klesá a doba slunečního svitu roste. Červen s nejdelším slunečním svitem 317,0 hodiny jsme zaznamenali v roce 2003. Oproti tomu červen s nejkratší dobou slunečního svitu byl zaznamenán v roce 2012 se svitem jen 44,7 hodin (jen od 1. do 14. 6.) - od 15. 6. 2012 bylo odpojeno čidlo kvůli rekonstrukci střechy.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies