Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » O nás » Veřejné zakázky a poptávky

Veřejné zakázky a poptávky

V rámci běžného provozu a rozvoje organizace i realizace projektů poptáváme v režimu zadávání zakázek malého rozsahu dle platných směrnic a pokynů dodávky zboží a služeb. Z důvodů rovného přístupu a transparentnosti zveřejňujeme poptávky na dodávky na této stránce.

Pokud máte zájem nabídnout nám poptávané zboží či služby, seznamte se s podmínkami a termíny uvedenými níže. Rádi posoudíme vaši nabídku. Děkujeme! 

VZ/2024/05 - Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – realizace komplexní modernizace observačních kopulí (projekt KKC)

Lhůta pro podání nabídky: uvedena na profilu zadavatele
Popis poptávky:

Předmětem plnění je kompletní realizace modernizace kopule odborného pracoviště (průměr 6 m), východní a západní kopule na hlavní budově (průměr 3 m). Součástí modernizace uvedených kopulí je jednak modernizace strojních částí a částí elektro včetně měření a regulace umožňující dálkové ovládání kopulí.

Rozsah všech požadovaných úprav, oprav, doplnění apod. je uveden ve zpracované projektové dokumentaci. Součástí díla je také úklid všech dotčených prostor před jejich předáním objednateli.

Účelem veřejné zakázky je zmodernizovat kopule po stránce mechanické i elektro a vybavit kopule zařízením umožňujícím dálkové ovládání, řízení a dálkový přístup. Tyto kroky umožní výrazně zkvalitnit a rozšířit výzkumnou a vzdělávací činnost organizace a spolupracujících osob, zejména studentů a mládeže, v rámci projektu vybudování Kulturního a kreativního centra v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 3 430 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 15. 5. 2024 22:00

 

VZ/2024/04 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - výměna dřevěných oken a dveří v 1. NP hlavní budovy

Lhůta pro podání nabídky: uvedena na profilu zadavatele
Popis poptávky:

 Předmětem veřejné zakázky je demontáž původních oken, dodání nových oken dle projektové dokumentace a jejich následná montáž.

Veřejná zakázka má následující rozsah:

· Výměna 12 oken (4 malých ze severní strany objektu, 2 menších oken na východní fasádě, 6 oken - 3 na východní a 3 na západní fasádě) za mírně upravené repliky stávajících oken, včetně demontáže stávajících oken a montáže oken nových. Dále výměny dvou jednoduchých dřevěných dveří na severní fasádě objektu za repliky a jejich výměna včetně repase zárubní a těsnění.

· Klíčovou součástí plnění je dodávka mírně upravených replik stávajících oken a dveří se zlepšenými tepelně-technickými parametry v 1. NP hlavní budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. dle PD.

· Výroba upravených replik na základě demontovaného kusu okna/dveří a parametrů uvedených v PD. Před montáží oken musí být hotový výrobek (okno, dveře) předložen investorovi ke schválení a souhlasu k montáži.

· Součástí dodávky je také kompletní a přesné zaměření stávajícího stavu, stavební situace a přesných rozměrů rámů i křídel oken a dveří. Uvedené rozměry, tvary apod. dle PD a doměřením na místě jsou závazné.

· Dále jsou součástí dodávky následující práce a úkony: o šetrná demontáž stávajících výplní stavebních otvorů v souladu s PD jen s nezbytně nutnou destrukcí okolních konstrukcí o montáž nových výplní stavebních otvorů v souladu s PD o doprava na místo montáže (sídla zadavatele) o úklid po dokončení prací

· Dodavatel musí poskytnout součinnost na místě plnění dodavateli, který bude provádět rekonstrukci vytápění.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 710 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 24. 4. 2024 22:43

 

VZ/2024/02 - Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Lhůta pro podání nabídky: uvedena na profilu zadavatele
Popis poptávky:

Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v souvislosti s realizací stavby Kulturního a kreativního centra v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností, a to před, v průběhu a po dokončení stavebního díla a zároveň s touto činností v průběhu dodávek přímých dodavatelů zadavatele.Předmět veřejné zakázky zahrnuje ronvěž výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně zpracování plánu BOZP.

Předmět veřejné zakázky je specifikován v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 2 této Výzvy. Stavba je dále specifikovaná prostřednictvím zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce uveřejněnou na profilu zadavatele.

Účelem veřejné zakázky je zajištění podpory zadavateli a zhotoviteli stavby a přímým dodavatelům k dosažení nejvyšší možné kvality a efektivity stavby a jejího následného provozu. Zadavatel předpokládá, že vybraný dodavatel bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska stavby, bude schopen vyhledávat rizika spojená s výstavbou a účinně jim předcházet, bude odpovědným způsobem posuzovat a řešit změny stavby a bude zadavateli odpovídajícím způsobem poskytovat informace o průběhu stavby a dodávek.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1 025 000,00 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 27. 2. 2024 21:43

 

VZ/2024/01 - Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Lhůta pro podání nabídky: uvedena na profilu zadavatele
Popis poptávky:

Předmětem plnění je kompletní realizace stavby nového objektu s názvem „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“ včetně všech souvisejících prací, které jsou popsány v zadávací dokumentaci, a ke kterým je zpracovaná projektová dokumentace.

Jedná se zejména o tyto součásti:

 • odstranění stavby objektu garáží, parc. č. 2841, 1076;
 • kompletní realizace samotné stavby a okolních terénních úprav objektu „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“;
 • odstranění objektu provizorní ubytovny Hvězdárny Valašské Meziříčí, parc. č. 1078, 1076;
 • vybudování kotvících systémů pro 2m kopule na střeše jižní budovy;
 • realizace vrtů a sběračů teplonosné kapaliny a jejich připojení na zdroj tepla v objektu KKC – včetně konečných terénních úprav;
 • realizace fotovoltaické elektrárny;
 • vybudování skleníku.

Účelem veřejné zakázky je vybudovat nový objekt v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., úprava přilehlé plochy a vybavení objektu technologiemi pro vzdělávací a kreativní činnost, kulturně-vzdělávací aktivity a výchovu, pro výzkum a inovace, včetně vybudování ubytovacích a vzdělávacích společných prostor. Využití objektu je zaměřeno zejména na mládež. Budovaný objekt obsahuje prostory pro kreativní vzdělávací činnost (dílny, pracovny, laboratoře), zázemí pro návštěvníky (zejména při akcích v přes noc) a nezbytné technické zázemí pro zajištění provozu a činnosti KKC. Předmět veřejné zakázky dále řeší také úpravu okolí budovy KKC, propojení s ostatními budovami v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí p. o., pěší a přístupové komunikace, malé parkoviště. 1. NP objektu KKC je bezbariérové, a je v něm umístěno i sociální zázemí (pokoj se sociálním zařízením) pro imobilní návštěvníky. Účelem je také vybudování soustavy zemních vrtů jako zdroje nízkopotenciálního tepla pro otopnou soustavu objektu KKC a odstranění dvou starých objektů v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., a to objektu garáží a objektu provizorní ubytovny, které svým technickým stavem dlouhodobě nevyhovují a nejsou vhodné k přestavbě. Technicky jsou zcela poplatné době svého vzniku.

Stavební úpravy proběhnou v 7 milnících, které jsou definovány v příloze č. 1 SoD.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 46 600 000,00 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 25. 1. 2024 18:30

 

VZ/2023/09 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - dodávka a montáž dálkově ovládatelného 0,5metrového zrcadlového dalekohledu s montáží k projektu KKC

Lhůta pro podání nabídky: uvedena na profilu zadavatele
Popis poptávky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dálkově ovladatelného dalekohledu pro astronomická pozorování a pozorování družic pomocí CMOS kamer. Průměr primárního zrcadla 0,5 metru a světelností od f = 3 do f = 4 včetně montáže pro navádění dalekohledu na objekty a jejich sledování. Součástí dodávky jsou služby spočívající v dopravě veškerých dodávek včetně příslušenství do místa plnění, kompletní instalaci (s využitím jeřábu), montáže a plné zprovoznění všech systémů, včetně připojení na rozvody elektřiny a slaboproudé instalace (řízení, dálkové ovládání, senzorika apod.), a vstupní revize.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1.900.000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 3. 12. 2023 19:15

 

VZ/2023/08 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – dodávka 2metrových kopulí - projekt KKC

Lhůta pro podání nabídky: uvedena na profilu zadavatele
Popis poptávky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů plně elektricky vybavených kopulí o průměru 2 metrů včetně podstavy (věže) o výšce mezi 80-100 cm. Řídící a ovládací systém bude vybaven automatickými senzory na přítomnost mraků a deště.
Součástí dodávky jsou služby spočívající v dopravě veškerých dodávek včetně příslušenství do místa plnění, kompletní instalaci (s využitím jeřábu), montáže a plné zprovoznění všech 3 kopulí, včetně připojení na rozvody elektřiny a slaboproudé instalace (řízení, dálkové ovládání, senzorika apod.), a to včetně výchozí revize.
Dále požadujeme předání kompletních manuálů a návodů k obsluze a údržbě a přehledu servisních úkonů a intervalů jejich provádění.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1.219.000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 21. 11. 2023 22:30

 

VZ/2023/07 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – architektonická koncepce rozvoje parkového areálu a zpracování DUR včetně IČ a DPS na akci Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – revitalizace oplocení

Lhůta pro podání nabídky: 09. 10. 2023, 10:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – architektonická koncepce rozvoje parkového areálu a zpracování DUR včetně IČ a DPS na akci Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – revitalizace oplocení

Předmět veřejné zakázky je pro větší přehlednost rozdělen do dvou částí, nejedná se však o rozdělení podle ust. § 35 zákona. Dodavatel je povinen podat nabídku do obou částí veřejné zakázky, tzn. Smlouva o dílo bude uzavřena s jedním dodavatelem pro obě části.

Část 1 - zpracování architektonické studie „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – architektonická koncepce rozvoje parkového areálu“ a

Část 2 - zpracování projektové dokumentace DUR včetně IČ a DPS na akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – revitalizace oplocení“ projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrských činností a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 487 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 25. 9. 2023 13:41

 

VZ/2023/06 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – pořízení vozidla

Lhůta pro podání nabídky: 2. 10. 2023, 10:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – pořízení vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního automobilu dle uvedené specifikace a výbavy a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách zadávací dokumentace č. 1 - Obchodní podmínky (Návrh kupní smlouvy) a přílohy č. 1 kupní smlouvy dle níže uvedené specifikace a výbavy.
Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 875 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 19. 9. 2023 23:45

 

VZ/2023/05 - Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – komplexní modernizace observačních kopulí – technická dokumentace (projekt KKC)

Lhůta pro podání nabídky: 18. 09. 2023, 10:00 hodin
Popis poptávky:

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – komplexní modernizace observačních kopulí – technická dokumentace (projekt KKC)

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou částí (část A a část B) z důvodu větší přehlednosti popisu předmětu veřejné zakázky. Nejedná se však o rozdělení předmětu veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ. Dodavatelé jsou povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky.

Část A - Projektová a technická dokumentace - kopule odborného pracoviště (průměr 6 m) Část B - Projektová a technická dokumentace - východní a západní kopuli na hlavní budově (průměr 3 m)
Každá z uvedených částí veřejné zakázky samostatně se bude dále dělit na 2 etapy, a to:
(1) zpracování technické zprávy a výkresové části pro mechanické úpravy související s opravou/výměnou pohonných systémů otáčení kopule a otevírání štěrbiny (2) zpracování technické zprávy a výkresové části pro dodávku části elektro a MaR - měření a regulace, (silno i slaboproud včetně systémů řízení, dálkové ovládání a komunikace mezi jednotlivými částmi).
PD je součástí realizace aktivity modernizace technického vybavení areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. v rámci realizace nového objektu Kulturního a kreativního centra - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. v rámci schváleného projektu - rozvoj činností a aktivit hvězdárny.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1 300 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 7. 9. 2023 11:24

 

POZVÁNKA NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

Lhůta pro přihlášení na PTK: do 24. 8. 2023 do 12:00 hodin
Popis předmětu PTK:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – architektonická koncepce rozvoje parkového areálu

Vážení dodavatelé,

zadavatel – Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, se sídlem Vsetínská  941/78 (dále jen „zadavatel“) – hodlá během druhé poloviny roku 2023 realizovat výběrové řízení, jehož výsledkem bude zpracování studie rozvoje parkového areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí p. o.

Cílem je navrhnout a zpracovat dispoziční, materiálové a estetické řešení, s přihlédnutím na požadavky investora, na komplexní rozvoj parkového areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. nacházejícího se na pozemcích p. č. 1076 a 1080/I a 1081, katastrální území Valašské Meziříčí – Město. Do studie je nutné začlenit stávající stavby, prvky, komunikace apod., a to včetně vedených a napojených interních sítí.

Účelem studie je sjednocení vizuálního vzhledu areálu a všech jeho prvků s ohledem na předpokládaných či schválený rozvoj.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Další informace: Pozvánka na předběžné tržní konzultace (pdf; 0,9 MB)
Podrobnější informace:

Hromadná předběžná tržní konzultace se uskuteční dne 28. 8. 2023, se začátkem ve 13:00 hodin.

Termín pro přihlášení se na hromadnou předběžnou tržní konzultaci, která je zároveň podmínkou pro případnou účast na navazující individuální konzultaci, je do 24. 8. 2023 do 12:00.

Vzhledem k povinnosti dodavatele dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek, s ohledem na § 211 zákona, podle kterého „Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace“, a tedy nezbytnost řádného zdokumentování postupu zadavatele, bude z průběhu předběžných tržních konzultací pořízen audiovizuální záznam a písemný zápis, o čemž budou účastníci předběžných tržních konzultací informováni před jejich zahájením. Audiovizuální záznam bude určen výhradně pro potřeby zadavatele, nebude uveřejňován, a stane se součástí dokumentace o výběrovém řízení.

Zájemci o předběžnou tržní konzultaci, nechť se přihlásí kontaktní osobě, kterou je Dagmar Konvičná, e-mail: dkonvicna@astrovm.cz, tel. +420 571 611 928, a to nejpozději do 24. 8. 2023 do 12:00 hod. Přihlášeným zájemcům budou poskytnuty bližší informace ohledně přesného času, místa jednání a způsobu prokazování totožnosti před uskutečněním předběžné tržní konzultace Po skončení předběžných tržních konzultací (hromadné i individuální části) bude vyhotoven zápis, který bude zaslán všem zúčastněným dodavatelům e-mailem, na adresu uvedenou zájemci PTK.

Zveřejněno: 16. 08. 2023 9:50

 

VZ/2023/04 - Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – projektová dokumentace pro provedení stavby - opakování I

Lhůta pro podání nabídky: 07. 08. 2023 09:00
Popis poptávky:

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – projektová dokumentace pro provedení stavby - opakování

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou částí (část A a část B) z důvodu větší přehlednosti popisu předmětu veřejné zakázky. Nejedná se však o rozdělení předmětu veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky.

Část A – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“) dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve vazbě na příslušná ustanovení ZZVZ, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, a to jednak oceněný a neoceněný pro akci Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Část B - Projektová dokumentace pro ohlášení odstranění stavby Provizorní ubytovny hvězdárny na pozemku parc. č. 1078 v katastrálním území Valašské Meziříčí - město a stavby garáží na pozemku parc. č. 2841 v katastrálním území Valašské Meziříčí – město v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., příloha č. 15, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle ZZVZ a prováděcích vyhlášek ZZVZ včetně výkazů výměr a rozpočtů

Součástí předmětu veřejné zakázky je i součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na stavební práce a v průběhu realizace stavebních prací výkon AD v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 10 hodin týdně.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1 265 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 26. 07. 2023 21:53

VZ/2023/03 - Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – projektová dokumentace pro provedení stavby - opakování

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZRUŠENA - DNE 24. 07. 2023 11:17

Lhůta pro podání nabídky: 18. 07. 2023 09:00
Popis poptávky:

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – projektová dokumentace pro provedení stavby - opakování

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou částí (část A a část B) z důvodu větší přehlednosti popisu předmětu veřejné zakázky. Nejedná se však o rozdělení předmětu veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky.

Část A – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“) dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve vazbě na příslušná ustanovení ZZVZ, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, a to jednak oceněný a neoceněný pro akci Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Část B - Projektová dokumentace pro ohlášení odstranění stavby Provizorní ubytovny hvězdárny na pozemku parc. č. 1078 v katastrálním území Valašské Meziříčí - město a stavby garáží na pozemku parc. č. 2841 v katastrálním území Valašské Meziříčí – město v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., příloha č. 15, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle ZZVZ a prováděcích vyhlášek ZZVZ včetně výkazů výměr a rozpočtů

Součástí předmětu veřejné zakázky je i součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na stavební práce a v průběhu realizace stavebních prací výkon AD v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 10 hodin týdně.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1 265 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 07. 07. 2023 20:09

VZ/2023/02 - Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – projektová dokumentace pro provedení stavby

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZRUŠENA - DNE 07. 07. 2023 13:31

Lhůta pro podání nabídky: 12. 07. 2023 10:00
Popis poptávky:

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – projektová dokumentace pro provedení stavby

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou částí (část A a část B) z důvodu větší přehlednosti popisu předmětu veřejné zakázky. Nejedná se však o rozdělení předmětu veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky.

Část A – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“) dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve vazbě na příslušná ustanovení ZZVZ, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, a to jednak oceněný a neoceněný pro akci Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Část B - Projektová dokumentace pro ohlášení odstranění stavby Provizorní ubytovny hvězdárny na pozemku parc. č. 1078 v katastrálním území Valašské Meziříčí - město a stavby garáží na pozemku parc. č. 2841 v katastrálním území Valašské Meziříčí – město v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., příloha č. 15, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle ZZVZ a prováděcích vyhlášek ZZVZ včetně výkazů výměr a rozpočtů

Součástí předmětu veřejné zakázky je i součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na stavební práce a v průběhu realizace stavebních prací výkon AD v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 10 hodin týdně.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1 265 000 Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele.
Zveřejněno: 26. 06. 2023 18:06

VZ/2023/01 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Archivní systém pro specializovanou knihovnu a archiv organizace v provozně-technickém objektu

Lhůta pro podání nabídky: 20. března 2023 v 10:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Archivní systém pro specializovanou knihovnu a archiv organizace v provozně-technickém objektu

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je:

Odstranění stávajících skladby podlahy v místnosti č. 1.08 Provozně-technického objektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a realizace nové podlahové konstrukce včetně základových prahů pod kolejnice pojízdného archivačního regálového systému se speciálními držáky kotvenými do betonové podlahy a podkladního betonu. Účelem vybudování nové skladby podlahy dle PD je následná instalace pojízdného archivačního regálového systému včetně dodávky stacionárních ocelových regálů pro archivací knihovního fondu a dokumentů v prostoru Provozně technického objektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
Předmětem dodávky technologie regálového systému jsou 4 ks posuvných oboustranných regálových vozů a 4 ks stacionárních sestav včetně potřebné stavebně-technické přípravy.

Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 460 000 Kč včetně DPH
Podrobnější informace: Soubor volně stažitelné a dostupné kompletní zadávací dokumentace ve formátu rar (2,66 MB).
Zveřejněno: 6. března 2023

 Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky (pdf; 587 kB)

VZ/2022/01 - Obnova serveru a datového úložiště – hardware i software a pořízení IT techniky

Lhůta pro podání nabídky: 06. prosince 2022 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Obnova serveru a datového úložiště – hardware i software a pořízení IT techniky

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je:
a) Část A - Obnova IT systémů na pracovišti Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, p. o. a jejich integrace se stávajícími prvky
Jedná se o dodávku  a s tím související služby, které se týkají obnovy IT systémů na pracovišti Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, p. o. a jejich integrace se stávajícími prvky a to konkrétně dodávku serveru, serveru NAS pro zálohování, související softwarové vybavení včetně instalace, zprovoznění, testování a dalších nezbytných technických zařízení (záložní zdroj, SFP+ moduly, kabeláže, instalace, testování apod.),

 
b) Část B - Dodávka drobné IT techniky
Dodávku drobné IT techniky, a to konkrétně:

 • specializovaný stolní PC pro sběr dat z observačních systémů pro pozorování spekter meteorů – 1 ks
 • Monitor ke stolnímu PC – 1 ks
 • Doplnění HDD pro Synology DS1819+ o kapacitě 6 TB – 2 ks, včetně instalace do stávajícího zařízení a překonfigurování diskového pole, plného zprovoznění a otestování
Zadavatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639

Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Vedeném v KS v Brně, oddíl C, vložka č. 54159
IČO: 27718158

Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky:

Část A - 834 710,00 Kč bez DPH

Část B - 41 000,00 Kč bez DPH

Celkem - 875 710,00 Kč bez DPH

Podrobnější informace: Profil zadavatele
Zveřejněno: 24. listopadu 2022

 

POPTÁVKA NA DODÁVKU SLUŽEB 01/2022 - Revitalizace a dovybavení meteorologické budky v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Lhůta pro podání nabídky: 14. dubna 2022 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Revitalizace a dovybavení meteorologické budky v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Jedná se o úpravu klasické meteorologické budky a její kompletní zpřístupnění veřejnosti, což představuje kompletní očištění, drobné opravy a nátěr meteorologické budky včetně úpravy okolí, dodání a montáže nových přístupových ocelových schůdků.

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená: Ing. Liborem Lenžou – ředitelem
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 29 000 Kč včetně 21 % DPH
Spolufinancování akce:

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 v rámci projektu „Společně o počasí – meteorologie pro všechny“, č. projektu CZ/FMP/11b/07/097, Fond malých projektů.

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze poptávaných služeb – ke stažení – Poptávka - repase meteobudky - projekt SOP-final (pdf, 258 kB).
Přílohy k poptávce:
Technická zpráva - meteorologická budka (pdf, 1,5 MB)

Zveřejněno: 4. dubna 2022

VZ/2021/01 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Lhůta pro podání nabídky: 23. 08. 2021 do 15:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Realizace stavby s názvem : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Venkovní geologická expozice – Jesenické krystalinikum. Předmětem díla bude vybudování pěších komunikací (mlatové chodníky) o celkové ploše 32 m2 a vybudování 13 kruhových ploch o průměru max. 140 cm pro umístění geologických vzorků.
Dále zajištění a zabezpečení vnitroareálových inženýrských sítí pod staveništěm a položení chrániček pro budoucí sítě, jejich přesné zaměření a provedení odvodnění plochy pod pěšími komunikacemi. Součástí budou i kompletní terénní úpravy celého staveniště a vysetí trávy.

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 223 908 Kč bez DPH tj. 270 929 Kč včetně 21 % DPH
Spolufinancování akce:

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 v rámci projektu „Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum“, č. projektu CZ/FMP/6c/06/081, Fond malých projektů kód 304000J915.

Podrobnější informace: Profil zadavatele
Zveřejněno: 9. srpna 2021

 

VZ/2020/2/02 - VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Lhůta pro podání nabídky: 9. 9. 2020 do 13:00 hodin
Popis poptávky:

Projektová dokumentace - Hvězdárna Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací a inovační centrum

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1 235 430,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele
Zveřejněno: 26. srpna 2020

 

VZ/2020/1/01 - VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ČÁST B ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

Lhůta pro podání  nabídky: 7. září 2020 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí – část B zahradnické služby

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Spolufinancování akce: Název programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 Fond malých projektů kód 304000J915 a to poskytnutím NFP
Název projektu: Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
Kód projektu: CZ/FMP/6c/04/069
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 170.517 Kč bez DPH
tj. 206 325 Kč včetně DPH
Zadávací dokumentace:

01-Zadavaci-dokumentace-sluzby-VZCCA-web (pdf; 362 kB)
02-Zadavaci-dokumentace-kvalifikace-web (pdf; 319 kB)
Čestné prohlášení dle § 74_základní způsobilost_vzor (doc; 40 kB)
P01_Krycí list (docx; 250 kB)
P02_SoD-služby_B ((docx; 300 kB)
P03_výkaz-výměr- arboristika-VZCČA (xls; 186 kB)
P04-vykresova-dokumentace (rar; 1,9 MB)

Soubor kompletní zadávací dokumentace ve formátu rar (2,87 MB).

Zveřejněno: 18. srpna 2020

VZ/2020/2/01 - VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Lhůta pro podání  nabídky: 8. 7. 2020 do 13:30 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
Část A – Stavební práce
Část B –  Služby

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 983 494,- Kč
Část A: 812 977,- Kč bez DPH
Část B: 170 517,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele
Zveřejněno: 23. června 2020

 

VZ/2018/1/01 - POPTÁVKA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ STUDIE K OBJEKTU VVICM

Rozhodnutí poptávajícího o výběru nejvýhodnější nabídky (pdf; 784 kB)

Lhůta pro podání  nabídky: 16. 4. 2018 DO 12:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - ÚVODNÍ STUDIE K ZÁMĚRU VÝSTAVBY OBJEKTU: VZDĚLÁVACÍ, VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 182 000 Kč včetně DPH
Podrobnější informace:

Text výzvy/poptávky (Poptávka studie VVICM - VZ_2018_1_01.docx; 43 kB)

Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah a obsah studi (Příloha č. 01 - Poptávka studie VVICM - požadovaný rozsah a obsah studie.docx; 30 kB)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 02 - Poptávka studie VVICM - čestné prohlášení.docx; 17 kB)

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (Příloha č. 03 - Poptávka studie VVICM - krycí list.docx; 23 kB)

Příloha k poptávce Specifikace studie VVICM - Hvězdárna ValMez (Příloha k poptávce Specifikace studie VVICM - Hvězdárna ValMez.pdf; 585 kB)

Zveřejněno: 3. dubna 2018
Dodatečné informace: Odpověď na dotaz ze strany zájemců

 

VZ/2017/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 6. 3. 2017 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu"

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

Kód CPV:

stavební práce 45000000-7

tepelné izolace - 45321000-3

instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků - 45421100-5

instalace a montáž ústředního topení - 45331100,7

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 080 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy (pdf; 1,7 MB).

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 16. února 2017

 

VZ/2017/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 14. 2. 2017 do 09:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“ - revitalizace a modernizace otáčení centrální kopule

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

Kód CPV:

astronomické a optické nástroje 38630000-0

elektroinstalační práce 45310000-3

stavební práce 45000000-7

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 367 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy (pdf; 1,9 MB).

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 26. ledna 2017

 

01 / 2016 - POPTÁVKA NA DODÁVKU ZBOŽÍ A SLUŽEB 01/2016 - Kompletní dodávka vnitřního vybavení včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky – budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Lhůta pro předložení nabídky: do 31. října 2016 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Kompletní dodávka vnitřního vybavení (dle přiložené Specifikace poptávky) včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky – budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Interiérové vybavení – úložné prostory, skříně a expoziční vitríny.
Tyto výrobky budou provedeny jako dřevěné z oboustranně laminovaných desek s ABS hranami tl. 2 mm. Skříně budou doplněny plnými dvířky nebo posuvnými prosklenými tabulemi a policemi. Vitríny budou zaskleny bezpečnostním sklem. Nábytkové sestavy budou uloženy na ocelové nebo dřevěné sokly s rektifikací. Všechny sestavy budou zajištěny proti posunu a převrácení.
Předpokládaná cena celé zakázky činí 175 000,- Kč včetně DPH.

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel

Telefon: 571 611 928

E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Kontaktní osoba: Ladislav Šmelcer

E-mail: lsmelcer@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  poptávaného zboží a služeb – ke stažení – Poptávka na dodávku zboží a služeb 01/2016 (pdf, 258 kB).

Přílohy k poptávce:

Příloha č. 1 - Specifikace k poptávce číslo 01/2016 (pdf, 349 kB) v editovatelné formě (s tabulkou pro cenovou nabídku) (doc, 71 kB)

Příloha č. 2 - Výkresová část - půdorys - (pdf, 784 kB) - sestavy - (pdf, 6,38 MB)

Příloha č. 3 - Smlouva o dodávce specifikace k poptávce číslo 01/2016 (pdf, 246 kB)

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.

Cenu prosím uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 19. října 2016

 

VZ/2016/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 25.8.2016 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“

Části veřejné zakázky:

část A – stavební práce
část B – dodávka

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
Kód CPV: stavební práce 45000000-7;
architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 480 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy část A (pdf; 2,6 MB), text Výzvy část B (pdf; 2,32 MB)

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 10. srpna 2016

 

VZ/2015/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Lhůta pro předložení nabídky: do 27. července 2015 do 10:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa – zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro realizaci výše uvedené stavební zakázky na odstranění havarijního stavu

 • hlavní budovy (č. p. 941, parc. č.1075) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
 • budovy odborného pracoviště (parc.č.1074) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
 • a vybudování kanalizační přípojky z budovy odborného pracoviště na ulici J. K Tyla

na pozemcích parc. č. 1076, 935/1 v k.ú. 776360 Valašské Meziříčí-Město, včetně inženýrské činnosti do zajištění stavebního povolení a autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Předpokládaná cena celé zakázky činí 205 990,- Kč včetně DPH.

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2015/2/01 (pdf, 364 kB)

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí nebo elektronicky na e-mailové adrese: libor.lenza@astrovm.cz. Zadávací dokumentace se předává výhradně v elektronické podobě na CD-ROM. Podrobnosti jsou uvedeny v textu Výzvy.

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.
Cenu uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Zveřejněno: 14. července 2015

 

01 / 2015 - POPTÁVKA - Zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“

Lhůta pro předložení nabídky: do 27. července 2015 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“

Zpracování a dodání energetický auditu provozně-technického objektu (objekt č. p. 237, par. č. 1077, k. ú. 776360 Valašské Meziříčí), komunikace s poskytovatelem dotace ve věci EA a jeho součástí, poradenská činnosti pro objednatele.

Energetický audit bude zpracován se všemi níže uvedenými součástmi pro žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (prioritní osa 5. Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie).

Předpokládaná cena celé zakázky činí 36 000,- Kč včetně DPH.

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  poptávaných služeb – ke stažení – Poptávka zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce (pdf, 320kB).

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.

Cenu prosím uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 13. července 2015

 

01 / 2014 - POPTÁVKA - Výměna vnějšího vodovodu v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí - VNĚJŠÍ VODOVOD

Lhůta pro předložení nabídky: do 10. listopadu 2014 do 10:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Stavební práce - Výměna vnějšího vodovodu v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí - VNĚJŠÍ VODOVOD.

Předmětem stavebních prací je výměna stávajícího areálového rozvodu studené pitné vody na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Jedná se o výměnu potrubí vnitřního vodovodu – jeho vnější části. Vodovod bude veden ve stávající trase současného rozvodu vody, který je technicky zastaralý a z tohoto důvodu bylo přikročeno k jeho výměně. Stávající potrubí pitné vody vedené pod terénem z důvodu zachování provozu areálu nebude demontováno a nové potrubí bude přikládáno ke stávajícímu rozvodu. Součástí prací je také výměna venkovních armatur, napojení stávajících objektů v rozsahu projektové dokumentace a zhotovení částí vnitřních rozvodů v provozně-technickém objektu a budově odborního pracoviště.

Součástí zakázky je také položení 2 ks chrániček pro kabelové propojení hlavní budovy hvězdárny a budovy odborného pracoviště.

Předpokládaná cena celé zakázky činí 218 000,- Kč včetně DPH

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  staveních prací najdete v projektové dokumentaci - ke stažení zkomprimovaný soubor (539 kB).

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídky. Cenové nabídky přijímáme pouze ve formě vyplněného slepého rozpočtu (51 kB).

Prohlídka areálu s možností dotazů je stanovena na čtvrtek 6.listopadu 2014 na 8:00 hodin.

Zahájení stavby: 12. 11. 2014

Ukončení a předání stavby včetně nezbytných dokumentů:  5. 12. 2014

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 30. října 2014

 

VZ/2013/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice; SO 01 - Geopark, SO 02 - Vzdělávací a naučný park - pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Rozhodnuti zadavatele (pdf; 131 kB) o výběru nejvýhodnější nabídky.

Smlouva o dílo (pdf; 2,8 MB) uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Přílohy smlouvy: harmonogram (pdf; 456 kB), rozpočet část 1 (pdf; 3 MB) a část 2 (pdf; 1,8 MB).

Dodatek č. 1 ke smlouvě.

 

Lhůta pro předložení nabídky: do 9. října 2013 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Zadavatel požaduje

a) Geopark SO01 - zhotovení drenáží a odvodnění lokality; vybudování zpevněných ploch a komunikací pro vzdělávací expozice, ploch pro umístění geologických vzorků vzdělávacího geoparku – Jak vznikaly Karpaty.

b) Vzdělávací a naučný park SO02 – zhotovení zemních prací a vybudování zpevněných ploch speciální technologií, dodávky zámečnických konstrukcí, jejich přesné osazení, úpravy terénu pro 4 části SO02:
- SO 02-A Sluneční analemické hodiny
- SO 02-B Model místního poledníku
- SO 02-C Model Slunce a soubor modelů planet (Cesta planet)
- SO 02-D Model řezu planety Země

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v prováděcí projektové dokumentaci, která je uvedena v příloze č. 3.

Maximální cena celé zakázky činí 758 424 Kč včetně 21% DPH.


TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2013/2/02.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Další nezbytné dokumenty k podání nabídky:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - slepý rozpočet. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace, kterou poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odst. 3

Zveřejněno: 27. září 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

 

 

VZ/2013/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na dodávku

Akce - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice VV 01 – centrální budova, VV 02 – Ballnerova hvězdárna pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Rozhodnuti zadavatele (pdf; 127 kB) o výběru nejvýhodnější nabídky.

Smlouva o dílo (pdf; 2 MB) uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Přílohy smlouvy: harmonogram (pdf; 55 kB), rozpočet (pdf; 2,4 MB).

 

Lhůta pro předložení nabídky: do 9. října 2013 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.


Zadavatel požaduje

a) kompletní dodávku vzdělávací expozice pro inovativní vzdělávací program modul Brána do vesmíru (část Astronomie – VV01) v hale hlavní budovy včetně panelů a tabulí, včetně montáže a elektronických součástí (nejsou součástí zakázky) + stojany na prezentaci vzdělávacích materiálů.

b) kompletní dodávku vitrín, popisů, štítků, informačních tabulí v objektu Ballnerovy hvězdárny pro vzdělávací expozici historických i současných měřících meteorologických přístrojů (nejsou součástí zakázky) v rámci modul Brána do vesmíru (část Meteorologie – VV02).

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v prováděcí projektové dokumentaci, kterou si mohou zájemci dle informací ve výzvě vyžádat.

Maximální cena celé zakázky činí 514 111 Kč včetně 21% DPH.

 

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2013/2/01.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Další nezbytné dokumenty k podání nabídky:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - slepý rozpočet. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace, kterou poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odst. 3

Zveřejněno: 27. září 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

 

 

 

 

01 / 2013 - POPTÁVKA - PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 15. dubna 2013 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Maximální cena celé zakázky činí 234 230,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (pdf; 556 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace o požadavcích a parametrech jednotlivých tiskovin najdete v Příloze č. 1 (xls; 41kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.

 

Doplňující informace k poptávce

Z důvodu zajištění rovného zacházení se všemi uchazeči zveřejňujeme odpovědi na doplňující otázky a upřesnění technických parmaterů tisků.

Doplňující a upřesňující informace k poptávce č. 01/2013 PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2013

Zveřejněno: 29.března 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

 

VZ/2012/ZMR/01 - výzva jednomu uchazeči

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa – dodávka materiálu a zhotovení betonové atiky včetně klempířských prvků a jejich kotvení, odbourání betonových prvků, úpravy zateplení střešního pláště a návazných klempířských prvků

Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřený smluvními stranami

Lhůta pro předložení nabídky: do 20. srpna 2012 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa – dodávka materiálu a zhotovení betonové atiky včetně klempířských prvků a jejich kotvení, odbourání betonových prvků, úpravy zateplení střešního pláště a návazných klempířských prvků
 

Maximální cena celé zakázky je 164 000,- Kč včetně DPH

Celý text Výzvy k podání nabídky (pdf; 386 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Související přílohy a dokumenty:

- Odůvodnění oslovení jednoho uchazeče (pdf; 204 kB)

- Krycí list (doc; 65 kB)

- Výkaz výměr - slepý rozpočet (pdf; 336kB)

- Návrh dodatku č. 02 k SOD (pdf; 232 kB)

Zveřejněno: 17. srpna 2012

 

 

 

VZ/2012/02 - evidenční číslo u zmocněné osoby 2012058P - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu, dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Oznámení uchazeče o veřenou zakázku.

Výzva zadavatele uchazeči druhému v pořadí k uzavření smlouvy.

Smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřená smluvními stranami.

Lhůta pro podání  nabídky: 28. 5. 2012. v 10.00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. -  Odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV: 45453000-7, 44221000-1, 45441000-0, 45261310-0, 45261900-3, 45261410-1, 45321000-3

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.660.300,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Podrobnější informace a celý text  Písemné výzvy k podání nabídky.
Zveřejněno: 15. května 2012

 

 

 

01 / 2012 - POPTÁVKA - VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. dubna 2012 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi uzavřená dle § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 

Maximální cena celé zakázky je 66 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku služeb (doc; 49 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 49 kB) a přílohách:

- Návrh mandátní smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP (doc; 205 kB)

- Hlavní činnosti koordinátora (doc; 30 kB)

- Vzor změnového listu (doc; 74 kB)

Zveřejněno: 12. dubna 2012

 

 

VZ/2012/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Výzva na veřejnou zakázku VZ/2012/01 byla dne 25.04.2012 ZRUŠENA!

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (jpg; 600 kB)

Lhůta pro podání  nabídky: 16. 4. 2012. v 10.00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. -  Odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV:    45454100-5 – Rekonstrukce budov

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: RTS, a. s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiřím Košuličem – předsedou představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.660.300,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Podrobnější informace a celý text  Písemné výzvy k podání nabídky.
Zveřejněno: 30. března 2012

 

 

 

 

 

 

05 / 2011 - POPTÁVKA - DODÁVKA SLUNEČNÍHO DALEKOHLEDU A SPEKTROSKOPU S PŘÍSLUŠENSTVÍM A MONTÁŽÍ pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka slunečního dalekohledu a spektroskopu s příslušenstvím a montáží
 

Maximální cena celé zakázky je 68 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 199 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 199 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 15. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

 

04 / 2011 - POPTÁVKA - KOMPLETNÍ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE V MÍSTĚ PLNĚNÍ DODÁVKY pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Kompletní dodávka nábytku včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky
 

Maximální cena celé zakázky je 68 400,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 199 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 199 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 14. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

03 / 2011 - POPTÁVKA - KOMPLETNÍ DODÁVKA 2 KS NOTEBOOKŮ, LCD DATAPROJEKTORU A REPROSOUSTAVY VČETNĚ KOMPLETNÍ KABELÁŽE A MONTÁŽE NA MÍSTĚ pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

KOMPLETNÍ DODÁVKA 2 KS NOTEBOOKŮ, LCD DATAPROJEKTORU A REPROSOUSTAVY VČETNĚ KOMPLETNÍ KABELÁŽE A MONTÁŽE NA MÍSTĚ
 

Maximální cena celé zakázky je 70 560,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 195 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 195 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 14. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

 

 

02 / 2011 - POPTÁVKA - PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 14. února 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Maximální cena celé zakázky ve finančně náročnější variantě je
89 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 178 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech jednotlivých tiskovin najdete v Příloze č. 1 (xls; 36 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 1.února 2011

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

 

VZ/2010/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Lhůta pro předložení nabídky: do 15. listopadu 2010 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka astronomických přístrojů (dalekohledů a montáží)

Celková předpokládaná cena 278 550 CZK bez DPH

tj. 334 260 CZK včetně DPH

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

01 Výzva k podání nabídky VZ/2010/2/02

Zadávací dokumentace:

02 Příloha k výzvě k podání nabídky - VZ_2010_2_02

03 Krycí list nabídky veřejné zakázky - VZ_2010_2_02

04 Návrh_kupni_smlouvy - VZ_2010_2_02

Zveřejněno: 1. listopadu 2010

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

VZ/2010/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Výzva na veřejnou zakázku VZ/2010/2/01 byla dne 29.10.2010 ZRUŠENA!

Informace o zrušení zakázky.

Lhůta pro předložení nabídky: do 20. října 2010 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka astronomických přístrojů (dalekohledů a montáží)

Celková předpokládaná cena 278 550 CZK bez DPH.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

01 Výzva k podání nabídky VZ/2010/2/01

Zadávací dokumentace:

02 Příloha k výzvě k podání nabídky - VZ_2010_2_01

03 Krycí list nabídky veřejné zakázky - VZ_2010_2_01

04 Návrh_kupni_smlouvy - VZ_2010_2_01

 

 

09 A / 2010 - POPTÁVKA - projekt Astronomické cestování

Období poptávky: 29. září - 20. října 2010
Popis poptávky:

Dodávka mapových podkladů, spolupráce na přípravě a realizace tisku tématicky specifických marketingových materiálů dle uvedené specifikace v rámci projektu Astronomické cestování

Celková předpokládaná cena 190 000 CZK bez DPH.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 57

autor: Libor Lenža

Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz