Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » O nás » Veřejné zakázky a poptávky

Veřejné zakázky a poptávky

V rámci běžného provozu a rozvoje organizace i realizace projektů poptáváme v režimu zadávání zakázek malého rozsahu dle platných směrnic a pokynů dodávky zboží a služeb. Z důvodů rovného přístupu a transparentnosti zveřejňujeme poptávky na dodávky na této stránce.

Pokud máte zájem nabídnout nám poptávané zboží či služby, seznamte se s podmínkami a termíny uvedenými níže. Rádi posoudíme vaši nabídku. Děkujeme!

POPTÁVKA NA DODÁVKU SLUŽEB 01/2022 - Revitalizace a dovybavení meteorologické budky v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Lhůta pro podání nabídky: 14. dubna 2022 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Revitalizace a dovybavení meteorologické budky v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Jedná se o úpravu klasické meteorologické budky a její kompletní zpřístupnění veřejnosti, což představuje kompletní očištění, drobné opravy a nátěr meteorologické budky včetně úpravy okolí, dodání a montáže nových přístupových ocelových schůdků.

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená: Ing. Liborem Lenžou – ředitelem
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 29 000 Kč včetně 21 % DPH
Spolufinancování akce:

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 v rámci projektu „Společně o počasí – meteorologie pro všechny“, č. projektu CZ/FMP/11b/07/097, Fond malých projektů.

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze poptávaných služeb – ke stažení – Poptávka - repase meteobudky - projekt SOP-final (pdf, 258 kB).
Přílohy k poptávce:
Technická zpráva - meteorologická budka (pdf, 1,5 MB)

Zveřejněno: 4. dubna 2022

VZ/2021/01 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Lhůta pro podání nabídky: 23. 08. 2021 do 15:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Realizace stavby s názvem : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Venkovní geologická expozice – Jesenické krystalinikum. Předmětem díla bude vybudování pěších komunikací (mlatové chodníky) o celkové ploše 32 m2 a vybudování 13 kruhových ploch o průměru max. 140 cm pro umístění geologických vzorků.
Dále zajištění a zabezpečení vnitroareálových inženýrských sítí pod staveništěm a položení chrániček pro budoucí sítě, jejich přesné zaměření a provedení odvodnění plochy pod pěšími komunikacemi. Součástí budou i kompletní terénní úpravy celého staveniště a vysetí trávy.

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 223 908 Kč bez DPH tj. 270 929 Kč včetně 21 % DPH
Spolufinancování akce:

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 v rámci projektu „Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum“, č. projektu CZ/FMP/6c/06/081, Fond malých projektů kód 304000J915.

Podrobnější informace: Profil zadavatele
Zveřejněno: 9. srpna 2021

 

VZ/2020/2/02 - VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Lhůta pro podání nabídky: 9. 9. 2020 do 13:00 hodin
Popis poptávky:

Projektová dokumentace - Hvězdárna Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací a inovační centrum

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 1 235 430,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele
Zveřejněno: 26. srpna 2020

 

VZ/2020/1/01 - VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ČÁST B ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

Lhůta pro podání  nabídky: 7. září 2020 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí – část B zahradnické služby

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Spolufinancování akce: Název programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 Fond malých projektů kód 304000J915 a to poskytnutím NFP
Název projektu: Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
Kód projektu: CZ/FMP/6c/04/069
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 170.517 Kč bez DPH
tj. 206 325 Kč včetně DPH
Zadávací dokumentace:

01-Zadavaci-dokumentace-sluzby-VZCCA-web (pdf; 362 kB)
02-Zadavaci-dokumentace-kvalifikace-web (pdf; 319 kB)
Čestné prohlášení dle § 74_základní způsobilost_vzor (doc; 40 kB)
P01_Krycí list (docx; 250 kB)
P02_SoD-služby_B ((docx; 300 kB)
P03_výkaz-výměr- arboristika-VZCČA (xls; 186 kB)
P04-vykresova-dokumentace (rar; 1,9 MB)

Soubor kompletní zadávací dokumentace ve formátu rar (2,87 MB).

Zveřejněno: 18. srpna 2020

VZ/2020/2/01 - VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Lhůta pro podání  nabídky: 8. 7. 2020 do 13:30 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
Část A – Stavební práce
Část B –  Služby

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 983 494,- Kč
Část A: 812 977,- Kč bez DPH
Část B: 170 517,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Profil zadavatele
Zveřejněno: 23. června 2020

 

VZ/2018/1/01 - POPTÁVKA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ STUDIE K OBJEKTU VVICM

Rozhodnutí poptávajícího o výběru nejvýhodnější nabídky (pdf; 784 kB)

Lhůta pro podání  nabídky: 16. 4. 2018 DO 12:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - ÚVODNÍ STUDIE K ZÁMĚRU VÝSTAVBY OBJEKTU: VZDĚLÁVACÍ, VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 182 000 Kč včetně DPH
Podrobnější informace:

Text výzvy/poptávky (Poptávka studie VVICM - VZ_2018_1_01.docx; 43 kB)

Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah a obsah studi (Příloha č. 01 - Poptávka studie VVICM - požadovaný rozsah a obsah studie.docx; 30 kB)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 02 - Poptávka studie VVICM - čestné prohlášení.docx; 17 kB)

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (Příloha č. 03 - Poptávka studie VVICM - krycí list.docx; 23 kB)

Příloha k poptávce Specifikace studie VVICM - Hvězdárna ValMez (Příloha k poptávce Specifikace studie VVICM - Hvězdárna ValMez.pdf; 585 kB)

Zveřejněno: 3. dubna 2018
Dodatečné informace: Odpověď na dotaz ze strany zájemců

 

VZ/2017/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 6. 3. 2017 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu"

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

Kód CPV:

stavební práce 45000000-7

tepelné izolace - 45321000-3

instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků - 45421100-5

instalace a montáž ústředního topení - 45331100,7

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 080 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy (pdf; 1,7 MB).

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 16. února 2017

 

VZ/2017/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 14. 2. 2017 do 09:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“ - revitalizace a modernizace otáčení centrální kopule

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

Kód CPV:

astronomické a optické nástroje 38630000-0

elektroinstalační práce 45310000-3

stavební práce 45000000-7

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 367 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy (pdf; 1,9 MB).

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 26. ledna 2017

 

01 / 2016 - POPTÁVKA NA DODÁVKU ZBOŽÍ A SLUŽEB 01/2016 - Kompletní dodávka vnitřního vybavení včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky – budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Lhůta pro předložení nabídky: do 31. října 2016 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Kompletní dodávka vnitřního vybavení (dle přiložené Specifikace poptávky) včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky – budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Interiérové vybavení – úložné prostory, skříně a expoziční vitríny.
Tyto výrobky budou provedeny jako dřevěné z oboustranně laminovaných desek s ABS hranami tl. 2 mm. Skříně budou doplněny plnými dvířky nebo posuvnými prosklenými tabulemi a policemi. Vitríny budou zaskleny bezpečnostním sklem. Nábytkové sestavy budou uloženy na ocelové nebo dřevěné sokly s rektifikací. Všechny sestavy budou zajištěny proti posunu a převrácení.
Předpokládaná cena celé zakázky činí 175 000,- Kč včetně DPH.

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel

Telefon: 571 611 928

E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Kontaktní osoba: Ladislav Šmelcer

E-mail: lsmelcer@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  poptávaného zboží a služeb – ke stažení – Poptávka na dodávku zboží a služeb 01/2016 (pdf, 258 kB).

Přílohy k poptávce:

Příloha č. 1 - Specifikace k poptávce číslo 01/2016 (pdf, 349 kB) v editovatelné formě (s tabulkou pro cenovou nabídku) (doc, 71 kB)

Příloha č. 2 - Výkresová část - půdorys - (pdf, 784 kB) - sestavy - (pdf, 6,38 MB)

Příloha č. 3 - Smlouva o dodávce specifikace k poptávce číslo 01/2016 (pdf, 246 kB)

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.

Cenu prosím uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 19. října 2016

 

VZ/2016/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 25.8.2016 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“

Části veřejné zakázky:

část A – stavební práce
část B – dodávka

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
Kód CPV: stavební práce 45000000-7;
architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 480 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy část A (pdf; 2,6 MB), text Výzvy část B (pdf; 2,32 MB)

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 10. srpna 2016

 

VZ/2015/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Lhůta pro předložení nabídky: do 27. července 2015 do 10:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa – zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro realizaci výše uvedené stavební zakázky na odstranění havarijního stavu

  • hlavní budovy (č. p. 941, parc. č.1075) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
  • budovy odborného pracoviště (parc.č.1074) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
  • a vybudování kanalizační přípojky z budovy odborného pracoviště na ulici J. K Tyla

na pozemcích parc. č. 1076, 935/1 v k.ú. 776360 Valašské Meziříčí-Město, včetně inženýrské činnosti do zajištění stavebního povolení a autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Předpokládaná cena celé zakázky činí 205 990,- Kč včetně DPH.

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2015/2/01 (pdf, 364 kB)

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí nebo elektronicky na e-mailové adrese: libor.lenza@astrovm.cz. Zadávací dokumentace se předává výhradně v elektronické podobě na CD-ROM. Podrobnosti jsou uvedeny v textu Výzvy.

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.
Cenu uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Zveřejněno: 14. července 2015

 

01 / 2015 - POPTÁVKA - Zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“

Lhůta pro předložení nabídky: do 27. července 2015 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“

Zpracování a dodání energetický auditu provozně-technického objektu (objekt č. p. 237, par. č. 1077, k. ú. 776360 Valašské Meziříčí), komunikace s poskytovatelem dotace ve věci EA a jeho součástí, poradenská činnosti pro objednatele.

Energetický audit bude zpracován se všemi níže uvedenými součástmi pro žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (prioritní osa 5. Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie).

Předpokládaná cena celé zakázky činí 36 000,- Kč včetně DPH.

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  poptávaných služeb – ke stažení – Poptávka zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce (pdf, 320kB).

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.

Cenu prosím uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 13. července 2015

 

01 / 2014 - POPTÁVKA - Výměna vnějšího vodovodu v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí - VNĚJŠÍ VODOVOD

Lhůta pro předložení nabídky: do 10. listopadu 2014 do 10:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Stavební práce - Výměna vnějšího vodovodu v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí - VNĚJŠÍ VODOVOD.

Předmětem stavebních prací je výměna stávajícího areálového rozvodu studené pitné vody na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Jedná se o výměnu potrubí vnitřního vodovodu – jeho vnější části. Vodovod bude veden ve stávající trase současného rozvodu vody, který je technicky zastaralý a z tohoto důvodu bylo přikročeno k jeho výměně. Stávající potrubí pitné vody vedené pod terénem z důvodu zachování provozu areálu nebude demontováno a nové potrubí bude přikládáno ke stávajícímu rozvodu. Součástí prací je také výměna venkovních armatur, napojení stávajících objektů v rozsahu projektové dokumentace a zhotovení částí vnitřních rozvodů v provozně-technickém objektu a budově odborního pracoviště.

Součástí zakázky je také položení 2 ks chrániček pro kabelové propojení hlavní budovy hvězdárny a budovy odborného pracoviště.

Předpokládaná cena celé zakázky činí 218 000,- Kč včetně DPH

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  staveních prací najdete v projektové dokumentaci - ke stažení zkomprimovaný soubor (539 kB).

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídky. Cenové nabídky přijímáme pouze ve formě vyplněného slepého rozpočtu (51 kB).

Prohlídka areálu s možností dotazů je stanovena na čtvrtek 6.listopadu 2014 na 8:00 hodin.

Zahájení stavby: 12. 11. 2014

Ukončení a předání stavby včetně nezbytných dokumentů:  5. 12. 2014

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 30. října 2014

 

VZ/2013/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice; SO 01 - Geopark, SO 02 - Vzdělávací a naučný park - pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Rozhodnuti zadavatele (pdf; 131 kB) o výběru nejvýhodnější nabídky.

Smlouva o dílo (pdf; 2,8 MB) uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Přílohy smlouvy: harmonogram (pdf; 456 kB), rozpočet část 1 (pdf; 3 MB) a část 2 (pdf; 1,8 MB).

Dodatek č. 1 ke smlouvě.

 

Lhůta pro předložení nabídky: do 9. října 2013 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Zadavatel požaduje

a) Geopark SO01 - zhotovení drenáží a odvodnění lokality; vybudování zpevněných ploch a komunikací pro vzdělávací expozice, ploch pro umístění geologických vzorků vzdělávacího geoparku – Jak vznikaly Karpaty.

b) Vzdělávací a naučný park SO02 – zhotovení zemních prací a vybudování zpevněných ploch speciální technologií, dodávky zámečnických konstrukcí, jejich přesné osazení, úpravy terénu pro 4 části SO02:
- SO 02-A Sluneční analemické hodiny
- SO 02-B Model místního poledníku
- SO 02-C Model Slunce a soubor modelů planet (Cesta planet)
- SO 02-D Model řezu planety Země

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v prováděcí projektové dokumentaci, která je uvedena v příloze č. 3.

Maximální cena celé zakázky činí 758 424 Kč včetně 21% DPH.


TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2013/2/02.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Další nezbytné dokumenty k podání nabídky:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - slepý rozpočet. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace, kterou poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odst. 3

Zveřejněno: 27. září 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

 

 

VZ/2013/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na dodávku

Akce - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice VV 01 – centrální budova, VV 02 – Ballnerova hvězdárna pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Rozhodnuti zadavatele (pdf; 127 kB) o výběru nejvýhodnější nabídky.

Smlouva o dílo (pdf; 2 MB) uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Přílohy smlouvy: harmonogram (pdf; 55 kB), rozpočet (pdf; 2,4 MB).

 

Lhůta pro předložení nabídky: do 9. října 2013 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.


Zadavatel požaduje

a) kompletní dodávku vzdělávací expozice pro inovativní vzdělávací program modul Brána do vesmíru (část Astronomie – VV01) v hale hlavní budovy včetně panelů a tabulí, včetně montáže a elektronických součástí (nejsou součástí zakázky) + stojany na prezentaci vzdělávacích materiálů.

b) kompletní dodávku vitrín, popisů, štítků, informačních tabulí v objektu Ballnerovy hvězdárny pro vzdělávací expozici historických i současných měřících meteorologických přístrojů (nejsou součástí zakázky) v rámci modul Brána do vesmíru (část Meteorologie – VV02).

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v prováděcí projektové dokumentaci, kterou si mohou zájemci dle informací ve výzvě vyžádat.

Maximální cena celé zakázky činí 514 111 Kč včetně 21% DPH.

 

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2013/2/01.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Další nezbytné dokumenty k podání nabídky:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - slepý rozpočet. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace, kterou poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odst. 3

Zveřejněno: 27. září 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

 

 

 

 

01 / 2013 - POPTÁVKA - PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 15. dubna 2013 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Maximální cena celé zakázky činí 234 230,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (pdf; 556 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace o požadavcích a parametrech jednotlivých tiskovin najdete v Příloze č. 1 (xls; 41kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.

 

Doplňující informace k poptávce

Z důvodu zajištění rovného zacházení se všemi uchazeči zveřejňujeme odpovědi na doplňující otázky a upřesnění technických parmaterů tisků.

Doplňující a upřesňující informace k poptávce č. 01/2013 PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2013

Zveřejněno: 29.března 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

 

VZ/2012/ZMR/01 - výzva jednomu uchazeči

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa – dodávka materiálu a zhotovení betonové atiky včetně klempířských prvků a jejich kotvení, odbourání betonových prvků, úpravy zateplení střešního pláště a návazných klempířských prvků

Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřený smluvními stranami

Lhůta pro předložení nabídky: do 20. srpna 2012 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa – dodávka materiálu a zhotovení betonové atiky včetně klempířských prvků a jejich kotvení, odbourání betonových prvků, úpravy zateplení střešního pláště a návazných klempířských prvků
 

Maximální cena celé zakázky je 164 000,- Kč včetně DPH

Celý text Výzvy k podání nabídky (pdf; 386 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Související přílohy a dokumenty:

- Odůvodnění oslovení jednoho uchazeče (pdf; 204 kB)

- Krycí list (doc; 65 kB)

- Výkaz výměr - slepý rozpočet (pdf; 336kB)

- Návrh dodatku č. 02 k SOD (pdf; 232 kB)

Zveřejněno: 17. srpna 2012

 

 

 

VZ/2012/02 - evidenční číslo u zmocněné osoby 2012058P - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu, dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Oznámení uchazeče o veřenou zakázku.

Výzva zadavatele uchazeči druhému v pořadí k uzavření smlouvy.

Smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřená smluvními stranami.

Lhůta pro podání  nabídky: 28. 5. 2012. v 10.00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. -  Odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV: 45453000-7, 44221000-1, 45441000-0, 45261310-0, 45261900-3, 45261410-1, 45321000-3

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.660.300,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Podrobnější informace a celý text  Písemné výzvy k podání nabídky.
Zveřejněno: 15. května 2012

 

 

 

01 / 2012 - POPTÁVKA - VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. dubna 2012 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi uzavřená dle § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 

Maximální cena celé zakázky je 66 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku služeb (doc; 49 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 49 kB) a přílohách:

- Návrh mandátní smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP (doc; 205 kB)

- Hlavní činnosti koordinátora (doc; 30 kB)

- Vzor změnového listu (doc; 74 kB)

Zveřejněno: 12. dubna 2012

 

 

VZ/2012/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Výzva na veřejnou zakázku VZ/2012/01 byla dne 25.04.2012 ZRUŠENA!

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (jpg; 600 kB)

Lhůta pro podání  nabídky: 16. 4. 2012. v 10.00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. -  Odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV:    45454100-5 – Rekonstrukce budov

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: RTS, a. s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiřím Košuličem – předsedou představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.660.300,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Podrobnější informace a celý text  Písemné výzvy k podání nabídky.
Zveřejněno: 30. března 2012

 

 

 

 

 

 

05 / 2011 - POPTÁVKA - DODÁVKA SLUNEČNÍHO DALEKOHLEDU A SPEKTROSKOPU S PŘÍSLUŠENSTVÍM A MONTÁŽÍ pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka slunečního dalekohledu a spektroskopu s příslušenstvím a montáží
 

Maximální cena celé zakázky je 68 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 199 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 199 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 15. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

 

04 / 2011 - POPTÁVKA - KOMPLETNÍ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE V MÍSTĚ PLNĚNÍ DODÁVKY pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Kompletní dodávka nábytku včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky
 

Maximální cena celé zakázky je 68 400,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 199 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 199 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 14. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

03 / 2011 - POPTÁVKA - KOMPLETNÍ DODÁVKA 2 KS NOTEBOOKŮ, LCD DATAPROJEKTORU A REPROSOUSTAVY VČETNĚ KOMPLETNÍ KABELÁŽE A MONTÁŽE NA MÍSTĚ pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

KOMPLETNÍ DODÁVKA 2 KS NOTEBOOKŮ, LCD DATAPROJEKTORU A REPROSOUSTAVY VČETNĚ KOMPLETNÍ KABELÁŽE A MONTÁŽE NA MÍSTĚ
 

Maximální cena celé zakázky je 70 560,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 195 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 195 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 14. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

 

 

02 / 2011 - POPTÁVKA - PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 14. února 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Maximální cena celé zakázky ve finančně náročnější variantě je
89 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 178 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech jednotlivých tiskovin najdete v Příloze č. 1 (xls; 36 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 1.února 2011

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

 

VZ/2010/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Lhůta pro předložení nabídky: do 15. listopadu 2010 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka astronomických přístrojů (dalekohledů a montáží)

Celková předpokládaná cena 278 550 CZK bez DPH

tj. 334 260 CZK včetně DPH

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

01 Výzva k podání nabídky VZ/2010/2/02

Zadávací dokumentace:

02 Příloha k výzvě k podání nabídky - VZ_2010_2_02

03 Krycí list nabídky veřejné zakázky - VZ_2010_2_02

04 Návrh_kupni_smlouvy - VZ_2010_2_02

Zveřejněno: 1. listopadu 2010

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

VZ/2010/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Výzva na veřejnou zakázku VZ/2010/2/01 byla dne 29.10.2010 ZRUŠENA!

Informace o zrušení zakázky.

Lhůta pro předložení nabídky: do 20. října 2010 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka astronomických přístrojů (dalekohledů a montáží)

Celková předpokládaná cena 278 550 CZK bez DPH.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

01 Výzva k podání nabídky VZ/2010/2/01

Zadávací dokumentace:

02 Příloha k výzvě k podání nabídky - VZ_2010_2_01

03 Krycí list nabídky veřejné zakázky - VZ_2010_2_01

04 Návrh_kupni_smlouvy - VZ_2010_2_01

 

 

09 A / 2010 - POPTÁVKA - projekt Astronomické cestování

<

Období poptávky: 29. září - 20. října 2010
Popis poptávky:

Dodávka mapových podkladů, spolupráce na přípravě a realizace tisku tématicky specifických marketingových materiálů dle uvedené specifikace v rámci projektu Astronomické cestování

Celková předpokládaná cena 190 000 CZK bez DPH.

Odpovědná osoba:

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies