Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


16.09.2019
Astronomický kroužek 2019/2020

Ve středu 18. 9. 2019 v 15.30 hodin se uskuteční na hvězdárně zahajovací schůzka astronomického kroužku pro všechny (téměř) příznivce denní a noční oblohy.

10.09.2019
59. praktikum pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet

Před koncem prázdnin, v týdnu mezi 24. – 31. srpnem 2019, se na hvězdárně ve Valašském Meziříčí sešlo celkem 17 účastníků praktika pozorovatelů proměnných hvězd. Podobně jako v loňském roce se na letošním praktiku objevilo několik nováčků. Ale nebyli to úplní nováčci, neboť někteří z nich již prošli úpickou expedicí, takže o proměnných hvězdách už něco věděli.

13.06.2019
Klub nadaných dětí

Od září 2019 zahájí na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o. svoji činnost Klub nadaných dětí pod záštitou Mensy ČR. Přihlášky do klubu bude možné zaslat nebo osobně předat na hvězdárně již během prázdnin, první setkání zájemců o klub bude v sobotu 14. září 2019 ve 14:00 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » O nás » Veřejné zakázky a poptávky

Veřejné zakázky a poptávky

V rámci běžného provozu a rozvoje organizace i realizace projektů poptáváme v režimu zadávání zakázek malého rozsahu dle platných směrnic a pokynů dodávky zboží a služeb. Z důvodů rovného přístupu a transparentnosti zveřejňujeme poptávky na dodávky na této stránce.

Pokud máte zájem nabídnout nám poptávané zboží či služby, seznamte se s podmínkami a termíny uvedenými níže. Rádi posoudíme vaši nabídku. Děkujeme!

 

VZ/2018/1/01 - POPTÁVKA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ STUDIE K OBJEKTU VVICM

Rozhodnutí poptávajícího o výběru nejvýhodnější nabídky (pdf; 784 kB)

Lhůta pro podání  nabídky: 16. 4. 2018 DO 12:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - ÚVODNÍ STUDIE K ZÁMĚRU VÝSTAVBY OBJEKTU: VZDĚLÁVACÍ, VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Předpokládaná hodnota poptávky/veřejné zakázky: 182 000 Kč včetně DPH
Podrobnější informace:

Text výzvy/poptávky (Poptávka studie VVICM - VZ_2018_1_01.docx; 43 kB)

Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah a obsah studi (Příloha č. 01 - Poptávka studie VVICM - požadovaný rozsah a obsah studie.docx; 30 kB)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 02 - Poptávka studie VVICM - čestné prohlášení.docx; 17 kB)

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (Příloha č. 03 - Poptávka studie VVICM - krycí list.docx; 23 kB)

Příloha k poptávce Specifikace studie VVICM - Hvězdárna ValMez (Příloha k poptávce Specifikace studie VVICM - Hvězdárna ValMez.pdf; 585 kB)

Zveřejněno: 3. dubna 2018
Dodatečné informace: Odpověď na dotaz ze strany zájemců

 

VZ/2017/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 6. 3. 2017 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu"

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

Kód CPV:

stavební práce 45000000-7

tepelné izolace - 45321000-3

instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků - 45421100-5

instalace a montáž ústředního topení - 45331100,7

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 080 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy (pdf; 1,7 MB).

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 16. února 2017

 

VZ/2017/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 14. 2. 2017 do 09:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“ - revitalizace a modernizace otáčení centrální kopule

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

Kód CPV:

astronomické a optické nástroje 38630000-0

elektroinstalační práce 45310000-3

stavební práce 45000000-7

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 367 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy (pdf; 1,9 MB).

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 26. ledna 2017

 

01 / 2016 - POPTÁVKA NA DODÁVKU ZBOŽÍ A SLUŽEB 01/2016 - Kompletní dodávka vnitřního vybavení včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky – budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Lhůta pro předložení nabídky: do 31. října 2016 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Kompletní dodávka vnitřního vybavení (dle přiložené Specifikace poptávky) včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky – budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Interiérové vybavení – úložné prostory, skříně a expoziční vitríny.
Tyto výrobky budou provedeny jako dřevěné z oboustranně laminovaných desek s ABS hranami tl. 2 mm. Skříně budou doplněny plnými dvířky nebo posuvnými prosklenými tabulemi a policemi. Vitríny budou zaskleny bezpečnostním sklem. Nábytkové sestavy budou uloženy na ocelové nebo dřevěné sokly s rektifikací. Všechny sestavy budou zajištěny proti posunu a převrácení.
Předpokládaná cena celé zakázky činí 175 000,- Kč včetně DPH.

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel

Telefon: 571 611 928

E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Kontaktní osoba: Ladislav Šmelcer

E-mail: lsmelcer@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  poptávaného zboží a služeb – ke stažení – Poptávka na dodávku zboží a služeb 01/2016 (pdf, 258 kB).

Přílohy k poptávce:

Příloha č. 1 - Specifikace k poptávce číslo 01/2016 (pdf, 349 kB) v editovatelné formě (s tabulkou pro cenovou nabídku) (doc, 71 kB)

Příloha č. 2 - Výkresová část - půdorys - (pdf, 784 kB) - sestavy - (pdf, 6,38 MB)

Příloha č. 3 - Smlouva o dodávce specifikace k poptávce číslo 01/2016 (pdf, 246 kB)

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.

Cenu prosím uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 19. října 2016

 

VZ/2016/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Lhůta pro podání  nabídky: 25.8.2016 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“

Části veřejné zakázky:

část A – stavební práce
část B – dodávka

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
Kód CPV: stavební práce 45000000-7;
architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 480 000,- Kč bez DPH
Podrobnější informace:

Text Výzvy část A (pdf; 2,6 MB), text Výzvy část B (pdf; 2,32 MB)

Podrobnější informace a celý text  je uveřejněn na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 10. srpna 2016

 

VZ/2015/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Lhůta pro předložení nabídky: do 27. července 2015 do 10:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa – zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro realizaci výše uvedené stavební zakázky na odstranění havarijního stavu

  • hlavní budovy (č. p. 941, parc. č.1075) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
  • budovy odborného pracoviště (parc.č.1074) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
  • a vybudování kanalizační přípojky z budovy odborného pracoviště na ulici J. K Tyla

na pozemcích parc. č. 1076, 935/1 v k.ú. 776360 Valašské Meziříčí-Město, včetně inženýrské činnosti do zajištění stavebního povolení a autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Předpokládaná cena celé zakázky činí 205 990,- Kč včetně DPH.

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2015/2/01 (pdf, 364 kB)

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí nebo elektronicky na e-mailové adrese: libor.lenza@astrovm.cz. Zadávací dokumentace se předává výhradně v elektronické podobě na CD-ROM. Podrobnosti jsou uvedeny v textu Výzvy.

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.
Cenu uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Zveřejněno: 14. července 2015

 

01 / 2015 - POPTÁVKA - Zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“

Lhůta pro předložení nabídky: do 27. července 2015 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“

Zpracování a dodání energetický auditu provozně-technického objektu (objekt č. p. 237, par. č. 1077, k. ú. 776360 Valašské Meziříčí), komunikace s poskytovatelem dotace ve věci EA a jeho součástí, poradenská činnosti pro objednatele.

Energetický audit bude zpracován se všemi níže uvedenými součástmi pro žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (prioritní osa 5. Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie).

Předpokládaná cena celé zakázky činí 36 000,- Kč včetně DPH.

Odpovědná osoba:

Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  poptávaných služeb – ke stažení – Poptávka zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce (pdf, 320kB).

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídek.

Cenu prosím uvádějte bez DPH, vyjádřete výši DPH a cenu konečnou včetně DPH.

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 13. července 2015

 

01 / 2014 - POPTÁVKA - Výměna vnějšího vodovodu v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí - VNĚJŠÍ VODOVOD

Lhůta pro předložení nabídky: do 10. listopadu 2014 do 10:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Stavební práce - Výměna vnějšího vodovodu v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí - VNĚJŠÍ VODOVOD.

Předmětem stavebních prací je výměna stávajícího areálového rozvodu studené pitné vody na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Jedná se o výměnu potrubí vnitřního vodovodu – jeho vnější části. Vodovod bude veden ve stávající trase současného rozvodu vody, který je technicky zastaralý a z tohoto důvodu bylo přikročeno k jeho výměně. Stávající potrubí pitné vody vedené pod terénem z důvodu zachování provozu areálu nebude demontováno a nové potrubí bude přikládáno ke stávajícímu rozvodu. Součástí prací je také výměna venkovních armatur, napojení stávajících objektů v rozsahu projektové dokumentace a zhotovení částí vnitřních rozvodů v provozně-technickém objektu a budově odborního pracoviště.

Součástí zakázky je také položení 2 ks chrániček pro kabelové propojení hlavní budovy hvězdárny a budovy odborného pracoviště.

Předpokládaná cena celé zakázky činí 218 000,- Kč včetně DPH

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace k rozsahu a povaze  staveních prací najdete v projektové dokumentaci - ke stažení zkomprimovaný soubor (539 kB).

Cenové nabídky prosím předložte osobně v sídle poptávajícího nebo e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz ve lhůtě pro předložení nabídky. Cenové nabídky přijímáme pouze ve formě vyplněného slepého rozpočtu (51 kB).

Prohlídka areálu s možností dotazů je stanovena na čtvrtek 6.listopadu 2014 na 8:00 hodin.

Zahájení stavby: 12. 11. 2014

Ukončení a předání stavby včetně nezbytných dokumentů:  5. 12. 2014

Místo plnění: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zveřejněno: 30. října 2014

 

VZ/2013/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice; SO 01 - Geopark, SO 02 - Vzdělávací a naučný park - pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Rozhodnuti zadavatele (pdf; 131 kB) o výběru nejvýhodnější nabídky.

Smlouva o dílo (pdf; 2,8 MB) uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Přílohy smlouvy: harmonogram (pdf; 456 kB), rozpočet část 1 (pdf; 3 MB) a část 2 (pdf; 1,8 MB).

Dodatek č. 1 ke smlouvě.

 

Lhůta pro předložení nabídky: do 9. října 2013 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Zadavatel požaduje

a) Geopark SO01 - zhotovení drenáží a odvodnění lokality; vybudování zpevněných ploch a komunikací pro vzdělávací expozice, ploch pro umístění geologických vzorků vzdělávacího geoparku – Jak vznikaly Karpaty.

b) Vzdělávací a naučný park SO02 – zhotovení zemních prací a vybudování zpevněných ploch speciální technologií, dodávky zámečnických konstrukcí, jejich přesné osazení, úpravy terénu pro 4 části SO02:
- SO 02-A Sluneční analemické hodiny
- SO 02-B Model místního poledníku
- SO 02-C Model Slunce a soubor modelů planet (Cesta planet)
- SO 02-D Model řezu planety Země

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v prováděcí projektové dokumentaci, která je uvedena v příloze č. 3.

Maximální cena celé zakázky činí 758 424 Kč včetně 21% DPH.


TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2013/2/02.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Další nezbytné dokumenty k podání nabídky:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - slepý rozpočet. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace, kterou poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odst. 3

Zveřejněno: 27. září 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

 

 

VZ/2013/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na dodávku

Akce - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice VV 01 – centrální budova, VV 02 – Ballnerova hvězdárna pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Rozhodnuti zadavatele (pdf; 127 kB) o výběru nejvýhodnější nabídky.

Smlouva o dílo (pdf; 2 MB) uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Přílohy smlouvy: harmonogram (pdf; 55 kB), rozpočet (pdf; 2,4 MB).

 

Lhůta pro předložení nabídky: do 9. října 2013 do 09:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.


Zadavatel požaduje

a) kompletní dodávku vzdělávací expozice pro inovativní vzdělávací program modul Brána do vesmíru (část Astronomie – VV01) v hale hlavní budovy včetně panelů a tabulí, včetně montáže a elektronických součástí (nejsou součástí zakázky) + stojany na prezentaci vzdělávacích materiálů.

b) kompletní dodávku vitrín, popisů, štítků, informačních tabulí v objektu Ballnerovy hvězdárny pro vzdělávací expozici historických i současných měřících meteorologických přístrojů (nejsou součástí zakázky) v rámci modul Brána do vesmíru (část Meteorologie – VV02).

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uveden v prováděcí projektové dokumentaci, kterou si mohou zájemci dle informací ve výzvě vyžádat.

Maximální cena celé zakázky činí 514 111 Kč včetně 21% DPH.

 

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VZ/2013/2/01.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Další nezbytné dokumenty k podání nabídky:

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - slepý rozpočet. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace, kterou poskytujeme (zdarma) na vyžádání dle podmínek a pravidel uvedených ve výzvě.

Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odst. 3

Zveřejněno: 27. září 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

 

 

 

 

01 / 2013 - POPTÁVKA - PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 15. dubna 2013 do 12:00 hodin (termínem předložení se rozumí převzetí nabídky poptávajícím)
Popis poptávky:

PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Maximální cena celé zakázky činí 234 230,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (pdf; 556 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace o požadavcích a parametrech jednotlivých tiskovin najdete v Příloze č. 1 (xls; 41kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.

 

Doplňující informace k poptávce

Z důvodu zajištění rovného zacházení se všemi uchazeči zveřejňujeme odpovědi na doplňující otázky a upřesnění technických parmaterů tisků.

Doplňující a upřesňující informace k poptávce č. 01/2013 PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2013

Zveřejněno: 29.března 2013

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

 

VZ/2012/ZMR/01 - výzva jednomu uchazeči

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa – dodávka materiálu a zhotovení betonové atiky včetně klempířských prvků a jejich kotvení, odbourání betonových prvků, úpravy zateplení střešního pláště a návazných klempířských prvků

Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřený smluvními stranami

Lhůta pro předložení nabídky: do 20. srpna 2012 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa – dodávka materiálu a zhotovení betonové atiky včetně klempířských prvků a jejich kotvení, odbourání betonových prvků, úpravy zateplení střešního pláště a návazných klempířských prvků
 

Maximální cena celé zakázky je 164 000,- Kč včetně DPH

Celý text Výzvy k podání nabídky (pdf; 386 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Související přílohy a dokumenty:

- Odůvodnění oslovení jednoho uchazeče (pdf; 204 kB)

- Krycí list (doc; 65 kB)

- Výkaz výměr - slepý rozpočet (pdf; 336kB)

- Návrh dodatku č. 02 k SOD (pdf; 232 kB)

Zveřejněno: 17. srpna 2012

 

 

 

VZ/2012/02 - evidenční číslo u zmocněné osoby 2012058P - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu, dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Oznámení uchazeče o veřenou zakázku.

Výzva zadavatele uchazeči druhému v pořadí k uzavření smlouvy.

Smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřené zakázky.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřená smluvními stranami.

Lhůta pro podání  nabídky: 28. 5. 2012. v 10.00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. -  Odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV: 45453000-7, 44221000-1, 45441000-0, 45261310-0, 45261900-3, 45261410-1, 45321000-3

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: MCI SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Zastoupená: Mgr. Martou Černou, jednatelkou
IČ: 27718158
DIČ: CZ27718158
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.660.300,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Podrobnější informace a celý text  Písemné výzvy k podání nabídky.
Zveřejněno: 15. května 2012

 

 

 

01 / 2012 - POPTÁVKA - VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. dubna 2012 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi uzavřená dle § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 

Maximální cena celé zakázky je 66 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku služeb (doc; 49 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 49 kB) a přílohách:

- Návrh mandátní smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP (doc; 205 kB)

- Hlavní činnosti koordinátora (doc; 30 kB)

- Vzor změnového listu (doc; 74 kB)

Zveřejněno: 12. dubna 2012

 

 

VZ/2012/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Výzva na veřejnou zakázku VZ/2012/01 byla dne 25.04.2012 ZRUŠENA!

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (jpg; 600 kB)

Lhůta pro podání  nabídky: 16. 4. 2012. v 10.00 hodin
Popis poptávky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. -  Odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV:    45454100-5 – Rekonstrukce budov

Zadavatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01  Valašské Meziříčí
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená:   Ing. Liborem Lenžou – ředitelem 
IČ: 00098639
DIČ: CZ00098639
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Obchodní firma: RTS, a. s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiřím Košuličem – předsedou představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.660.300,- Kč bez DPH
Podrobnější informace: Podrobnější informace a celý text  Písemné výzvy k podání nabídky.
Zveřejněno: 30. března 2012

 

 

 

 

 

 

05 / 2011 - POPTÁVKA - DODÁVKA SLUNEČNÍHO DALEKOHLEDU A SPEKTROSKOPU S PŘÍSLUŠENSTVÍM A MONTÁŽÍ pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka slunečního dalekohledu a spektroskopu s příslušenstvím a montáží
 

Maximální cena celé zakázky je 68 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 199 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 199 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 15. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

 

04 / 2011 - POPTÁVKA - KOMPLETNÍ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE V MÍSTĚ PLNĚNÍ DODÁVKY pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

Kompletní dodávka nábytku včetně dopravy a instalace v místě plnění dodávky
 

Maximální cena celé zakázky je 68 400,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 199 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 199 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 14. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

03 / 2011 - POPTÁVKA - KOMPLETNÍ DODÁVKA 2 KS NOTEBOOKŮ, LCD DATAPROJEKTORU A REPROSOUSTAVY VČETNĚ KOMPLETNÍ KABELÁŽE A MONTÁŽE NA MÍSTĚ pro realizaci projektu spolufinancovaného EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 25. března 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

KOMPLETNÍ DODÁVKA 2 KS NOTEBOOKŮ, LCD DATAPROJEKTORU A REPROSOUSTAVY VČETNĚ KOMPLETNÍ KABELÁŽE A MONTÁŽE NA MÍSTĚ
 

Maximální cena celé zakázky je 70 560,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 195 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech najdete v textu poptávky (doc; 195 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 14. března 2011

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektů.

 

 

 

 

02 / 2011 - POPTÁVKA - PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ pro realizaci projektů spolufinancovaných EU

Lhůta pro předložení nabídky: do 14. února 2011 do 10:00 hodin
Popis poptávky:

PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ

Maximální cena celé zakázky ve finančně náročnější variantě je
89 000,- Kč včetně DPH

Celý text poptávky na dodávku zboží/služeb (doc; 178 kB)

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Podrobnější informace o požadavcích a parametrech jednotlivých tiskovin najdete v Příloze č. 1 (xls; 36 kB), která slouží zároveň jako podklad pro uvedení nabídkové ceny.
Zveřejněno: 1.února 2011

Jedná se o zakázky spolufinancované z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

 

VZ/2010/2/02 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Lhůta pro předložení nabídky: do 15. listopadu 2010 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka astronomických přístrojů (dalekohledů a montáží)

Celková předpokládaná cena 278 550 CZK bez DPH

tj. 334 260 CZK včetně DPH

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

01 Výzva k podání nabídky VZ/2010/2/02

Zadávací dokumentace:

02 Příloha k výzvě k podání nabídky - VZ_2010_2_02

03 Krycí list nabídky veřejné zakázky - VZ_2010_2_02

04 Návrh_kupni_smlouvy - VZ_2010_2_02

Zveřejněno: 1. listopadu 2010

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

VZ/2010/2/01 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Výzva na veřejnou zakázku VZ/2010/2/01 byla dne 29.10.2010 ZRUŠENA!

Informace o zrušení zakázky.

Lhůta pro předložení nabídky: do 20. října 2010 do 11:00 hodin
Popis poptávky:

Dodávka astronomických přístrojů (dalekohledů a montáží)

Celková předpokládaná cena 278 550 CZK bez DPH.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

01 Výzva k podání nabídky VZ/2010/2/01

Zadávací dokumentace:

02 Příloha k výzvě k podání nabídky - VZ_2010_2_01

03 Krycí list nabídky veřejné zakázky - VZ_2010_2_01

04 Návrh_kupni_smlouvy - VZ_2010_2_01

 

 

09 A / 2010 - POPTÁVKA - projekt Astronomické cestování

Období poptávky: 29. září - 20. října 2010
Popis poptávky:

Dodávka mapových podkladů, spolupráce na přípravě a realizace tisku tématicky specifických marketingových materiálů dle uvedené specifikace v rámci projektu Astronomické cestování

Celková předpokládaná cena 190 000 CZK bez DPH.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Poptávka AC - mapy a tisky

Přílohy k zakázce mapy a tisky

 

 

09 / 2010 - POPTÁVKA - projekty Výstavou ke spolupráci a poznání, Obloha na dlani, běžný provoz

Období poptávky: 24. září - 5. října 2010
Popis poptávky:

Kompletní dodávka IT, audiovizuální techniky a softwaru dle uvedeného soupisu.

Celková předpokládaná cena 166 600 CZK bez DPH.

Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace:

Poptávka  - IT technika 09-2010

Přílohy k zakázce IT techniky

 

 

 

 

 

 

03 / 2010 - POPTÁVKA - projekt Astronomické cestování

Období poptávky: březen - 15. dubna 2010
Popis poptávky: Kompletní zajištění jednodenního kurzu v rozsahu 10 vyučovacích hodin s pracovním názvem „Marketing v cestovním ruchu“
Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenža, ředitel
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Podrobnější informace: Poptávka - Marketing v cestovním ruchu

Poznámky k tabulkám:

Období poptávky - doba po kterou nám můžete poslat své nabídky, po tomto období již nabídky neakceptujeme
Popis poptávky - stručný popis poptávaného zboží či služeb
Odpovědná osoba - osoba odpovědná za komunikaci se zájemci o dodávku

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje