Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Základní informace o projektu

Název projektu: VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CENTRÁLNÍ ČÁSTI AREÁLU HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zkrácený název: VZCČA
Kód výzvy: 4/FMP/6c/I,N
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/6c/04/069
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: květen 2020 – prosinec 2020
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt rozvoje vnitroareálové infrastruktury Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. se zaměřuje na další využití přírodního a kulturního dědictví. Dvě ze šesti budov v areálu valašskomeziříčské hvězdárny jsou kulturními památkami.

Projekt si klade za cíl využít a zpřístupnit centrální části areálu v těsném sousedství hlavní budovy. Ten je v současné době díky svému stavu nepřístupný a nevyužitelný. Projekt bude řešit: odstranění nevyhovujících konstrukcí, opravu gnómonu, terénní úpravy a obnovu biotopu jezírka, jímání vody z plochy před hlavní budovou, dále novou výsadbu trav, bylin, keřů a stromů v druhové skladbě odpovídající flóře příhraniční oblasti SR a ČR. Vše bude doplněno informačními a vzdělávacími tabulemi, podpůrnými materiály, revitalizovanou část areálu chceme využít k popularizaci a vzděláván.


Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.

Před podáním žádosti byla připravena projektová dokumentace pro společné povolení, které bylo před zahájením vydáno a nabylo právním moci.

Hlavní fází projektu bude samotná realizace stavební části a následné osazení bylinami, keři a stromy a finální úpravy terénu. Paralelně s tím budeme v rámci jiných aktivit připravovat vzdělávací i dekorativní prvky části areálu (vzdělávací tabule, popisy rostlin, výběr horninových bloků, hornin pro zídky a ozdobné prvky, aj.).
Stavební část revitalizace bude náročná, protože bude potřeba odstranit nežádoucí dřeviny, vytrhat pařezy a připravit bývalé jezírko k odbagrování nánosů a zachránit žádoucí druhy bylin, které se v nánosech nacházejí.

Pak bude potřeba odstranit poškozenou betonovou skořepinu původní nádrže, připravit prostor pro osazení jímací nádrže na dešťovou vodu a napojit na ni stávající dešťovou kanalizaci. Dále postavit lešení kolem gnómonu, pečlivě prověřit jeho technicky-stavební stav, navrhnout a provést nezbytné opravy a sanaci a začít budovat podklad pod jezírko a nakonec vrstvy samotného jezírka. Dále vybudovat chodník pro pěší a provést základní terénní úpravy a před staveniště pro další část revitalizačních prací spočívajících v přípravě plochy pro osazení a výsev požadovaných keřů, bylin a trav.


Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu

Výjimečná příležitost revitalizace centrální části areálu hvězdárny přímo nabízí její další, efektivní využití pro popularizační a vzdělávací účely. Aktivita přinese zejména mladým návštěvníkům (dětem) další možnosti a podněty jak se seznámit s přírodou a flórou příhraniční oblasti. V rámci přípravy investiční části, včetně botanické, získáme celou řadu zajímavých materiálů, které chceme zúročit v podobě soubor vzdělávacích a propagačních pomůcek.

Tištěné soutěže a pomůcky pro děti budou mít formu souboru pomůcek, her/soutěží. apod. Bude se jednat o zábavný materiál k poznávání bylin a rostlin, doplňovačky omalovánky pro nejmenší, pexeso, logické a matematické soutěže s botanickou tématikou, aj. Materiály budou připraveny dvoujazyčně.

Dalším prvkem této aktivity bude příprava realizace informačního letáčku pro dospělé a zejména pro návštěvníky našeho regionu, který bude obsahovat základní informace o projektových partnerech, kontaktech realizovaném projektu.


Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Aktivita je zaměřena na propagaci výstupů projektu a obecně na přínosy revitalizací, modernizací a úprav s cílem zvýšit atraktivitu kulturních a přírodních památek tak, aby si zachovaly nebo zvýšily svou hodnotu a sloužily k zachování přírody i rozvoji udržitelného cestovního ruchu.

K naplnění tohoto cíle budou sloužit: (1) návrh, zpracování a výroba informační tabule o revitalizaci a flóře v konkrétním případě projektu – v centru vnitřního areálu hvězdárny a (2) informační a popularizační workshop, který bude zaměřen a nejrůznější pracovníky oblasti kultury a ochrany přírody i širší odbornou veřejnost, případně studenty, který je naplánován na konec realizace projektu s cílem ukázat konkrétní příklad. V rámci workshopu vystoupí 5 zvaných lektorů (honoráře a cestovné) a pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Fond malých projektů.

 

Fotogalerie z historie i současnosti cenrtální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

autor: Libor Lenža

PředchozíNásledujícíZpět
Celkový pohled na centrální část areálu valašskomeziříčské hvězdárny

Celkový pohled na vykácené okolí bývalého jezírka před hlavní budovou hvězdárny.

«« Předchozí1617181920


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies