Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

22.09.2020
Blízký vzdálený svět zákrytů a erupcí

Odborný pracovník naší hvězdárny Ladislav Šmelcer se zhlédl v proměnných hvězdách. Už téměř čtvrt století patří k jejich zaníceným pozorovatelům. Svého času byl předsedou Sekce proměnných hvězd a exoplanet při České astronomické společnosti, nyní je jejím místopředsedou a pořadatelem celostátního praktika. Téma tajuplných vesmírných těles prolíná celým následujícím rozhovorem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Společně na hranici vesmíru

Společně na hranici vesmíru

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ NA HRANICI VESMÍRU
Zkrácený název: SnHV
Kód výzvy: 5/FMP/11b
Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/056
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity                
Ilkovičova 2961/3
812 19 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská republika
Termín realizace: listopad 2020 – říjen 2021
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Stručné představení malého projektu

Projekt podporuje spolupráci a vyhledávání nových zájemců pro práci v přeshraničních vývojových a výzkumně-technických týmech, zaměřených na vývoj nových zařízení, technologií a inovace. Vzniknou a bude podporována práce nejméně dvou vývojových týmů se zastoupení lidí z obou stran hranice, které budou vedeny zkušenými vývojovými pracovníky (z ČR i SR). Jejich cílem bude společný vývoj a konstrukce (s pomocí pořízené techniky a materiálů) experimentálních platforem (modulů) pro výzkum ve stratosféře, případně kosmickém prostoru.

Projekt počítá s reálným otestováním vyvinutých modulů v podmínkách stratosféry při dvou testovacích letech. Na závěr projektu se uskuteční společný seminář shrnující výsledky projektu a další rozvoj spolupráce.

Projekt reaguje na stávající situaci v oblasti, kdy existují roztříštěné skupinky či jednotlivci se značným vývojovým potenciálem a snaží se své aktivity realizovat nejrůznějším způsobem, obvykle jen na úrovni teoretického rozpracovávání a řešení problémů (nejen v rámci VŠ či SŠ studia). V posledních dvou letech jsme registrovali (zejména v rámci pořádaných akcí a setkávání), že počet těchto zájemců mírně roste, ale zároveň se nedaří tyto jedince (až na výjimky) dále rozvíjet a podpořit jejich technický talent a uplatnit je v oblasti inovací či výzkumu. Hlavní příčinou je skutečnost, že ve svém okolí nemají nikoho, kdo by je systematicky vedl, chybí jim základní technické vybavení a také speciální materiál.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Setkání pracovního týmu

Součástí aktivit projektu je nezbytné setkávání pracovního týmu, v době hygienických opatření se bude jednat zejména o online konference a setkání. Cílem je lepší seznámení a zlepšení vzájemné spolupráce ve vývojových týmech, pro efektivnější řízení vývojových týmů i celého projektu. Budou sloužit především jako odborná platforma s cílem nabídnout zájemcům místo k výměně zkušeností, možnost zapojení se do realizace projektu, a to jak pro jednotlivce, tak organizace. V rámci těchto akcí budou specifikovány vyvíjené moduly a budou zde řešeny otázky konstrukce, využití, testování i integrace.

 
Společná konference/seminář

Mezi cíle závěrečného workshopu patří zejména: shrnout dosavadní spolupráci, přínosy, výsledky odborné, prodiskutovat výsledky vyvinutých zařízení a výsledky, dále výzkumné či technologické přínosy, další možnosti a plány jejich využití a seznámení s pokrokem v dotčených oblastech. Přispěje také k prohloubení spolupráce a zvýšení informovanosti o pokrocích a výsledcích ostatních vývojových skupin. Odborné výsledky projektu a vývojových skupin budou prezentovat lídři těchto skupin a vybraní zástupci.

 
Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu

Klíčová aktivita projektu po celou dobu jeho realizace. Aktivita se skládá z několika činnosti: (1) setkávání a odborné konzultace příhraničních vývojových týmů při vývoji experimentálních modulů a přístrojů; (2) konstrukční a vývojové práce na pracovištích členů vývojových skupin; (3) příprava a stavba prototypů (pravděpodobně 2 neletové a 2 letové); (4) otestování funkčnosti a použitelnosti na v laboratorních podmínkách a testy odolnosti a (5) testování modulů v reálných podmínkách při 2 stratosférických letech.

Předpokládáme, že budou vyvíjeny moduly: (a) pro pokusy s biologickými entitami – mikrořasy, řasy, sinice; (b) pro fotochemické experimenty a detekcí části a (c) radiové experimenty + modul pro snímací kamery. K ověření funkčnosti a odolnosti jsou určeny dva stratosférické lety, které mají motivační účinek na členy vývojových týmů.
Předpokládáme, že moduly již budou obsazeny testovacími experimenty a vzorky, abychom mohli ověřit komplexní funkčnost modulů a případně jejich nedostatky. Vzorky pak budou vyhodnoceny samostatnými výzkumnými týmy.


Pořízení vybavení

Cílem aktivity je řádně administrovat nákup a pořídit nezbytné technické vybavení pro realizaci projektových aktivit. Jedná se o pořízení 2 doplňujících zařízení pro stávající 3D tiskárnu na bázi plastových filamentů – jedná se soubor nástavců, trysek a zařízení umožňující tisk speciálními materiály a pořízení nástavce pro multimateriální tisk (umožňuje tisk až z 5 materiálů najednou).  Největší položkou (investice) je pořízení kompletu 3D tiskárny na bázi fotocitlivých pryskyřic (umožňuje tisk menších detailů a náročnější tvary) včetně vytvrzovací a mycí stanice.

Budou specifikovány nezbytné technické parametry 3D tiskárny, dalších komponent a na základě průzkumu trhu bude vybrán dodavatel(é) s cílem zajistit nejlepší poměr ceny a výkonu dodávaného zařízení v dané cenové kategorii. Řídící a administrativní pracovníci zajistí objednání zařízení, zprocesují potřebné dokumenty a zajistí zaškolení obsluhy od dodavatele (bude-li potřeba).

Po zaškolení odborných pracovníků zahájí testování tiskárny (od softwaru přes tisk, vytvrzování, mytí apod.) a optimalizují celý proces. Aktivita zajistí pro realizaci projektu nové technologie a jejich efektivní využití v dalších činnostech. Kompletní podklady nutné pro konstrukci a přípravu tiskových programů budou poskytnuty také příhraničnímu partnerovi.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje