Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


22.09.2020
Blízký vzdálený svět zákrytů a erupcí

Odborný pracovník naší hvězdárny Ladislav Šmelcer se zhlédl v proměnných hvězdách. Už téměř čtvrt století patří k jejich zaníceným pozorovatelům. Svého času byl předsedou Sekce proměnných hvězd a exoplanet při České astronomické společnosti, nyní je jejím místopředsedou a pořadatelem celostátního praktika. Téma tajuplných vesmírných těles prolíná celým následujícím rozhovorem.

25.08.2020
Proměnné hvězdy pod drobnohledem

Amatérští astronomové z celé republiky se setkali v naší hvězdárně. Po celý týden zde probíhá jubilejní 60. ročník praktika pozorovatelů proměnných hvězd. Na programu jsou přednášky, noční pozorování, zpracovávání výsledků a odborné diskuze. Výsledkem společné práce jsou světelné křivky, znázorňující změny jasnosti pozorovaných vesmírných objektů.

11.05.2020
Astronomický kroužek aneb duben ON-LINE

Jak jsme vás již informovali, astronomický kroužek probíhá od března prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu pokračoval i v měsíci dubnu, kdy proběhlo 5 on-line schůzek. Náměty těchto virtuálních setkání se vztahovaly k některým z astronomických jevů a k fyzikálním zákonům.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Meziplanetární hmota » Komety » Pozorování outburstu komety 29P v roce 2010

Pozorování outburstu komety 29P v roce 2010

 

Snímek komety 29P pořízený na hvědárně ve Valašském Meziříčí 3. 2. 2010. (J. Srba)

Kometa 29P/Schwassmann-Wachmann patří ke kometám s největším a nejaktivnějším známým jádrem. Je známa častými aperiodickými zvýšeními aktivity – outbursty, kterými prochází několikrát do roka. Na počátku aktivní fáze (zjasnění, outburstu) je kometa pozorovatelná jako stelární zdroj vysoké jasnosti, který se postupně, v řádu několika dní, stává malou ploškou kruhového tvaru s takřka konstantní plošnou jasností. Při dalším vývoji dochází k rozptylování oblaku vyvrženého prachu, slábnutí centrální kondenzace komety, zvětšování průměru komy a snížení stupně její kondenzace.

K poslednímu výraznému zjasnění došlo 3. února 2010 a kometa při něm byla pozorována vizuálně jako objekt 10,5 mag, ačkoliv normálně se její jasnost v 'klidovém' stavu pohybuje kolem 14-16 mag. Tento úkaz se podařilo zdokumentovat Kamilu Hornochovi prostřednictvím 65 cm dalekohledu AsÚ AV ČR, v.v.i. v Ondřejově, když v průběhu dvou měsíců následujících po zjasnění pořídil sérii CCD snímků v oboru R (poslední 6.4. 2010) dokumentující vývoj prachové komy komety 29P. Snímky byly fotometricky proměřeny na Hvězdárně Valašské Meziříčí a data publikována v ICQ. Záběry byly zpracovány také softwarem Wafrho1 určeným pro měření obsahu prachu v komě komety v rámci projektu CARA.

K uvedenému úkazu byla zveřejněna tato aktualita, a tato tisková zpráva AsÚ AV ČR, v.v.i.

 

Všechny níže uveřejněné snímky pořídil Kamil Hornoch pomocí dalekohledu o průměru 65 cm a CCD kamery G2-3200 na observatoři AsÚ AV ČR, v.v.i. v Ondřejově, jedná se o výřezy.

 

 

3.2. 2010:

kometa se nacházela krátce po outburstu, měla velmi jasnou centrální kondenzaci o průměru asi 17", kolem ní je stále patrná slabá difůzní koma až 3,5' pocházející z předchozí aktivity jádra, v p.a. 78° je patrná 0,7' dlouhá struktura připomínající vějířovitý ohon

8.2.2010:

u komety se začíná objevovat struktura komy s jasnějším centrálním jádrem a difůzním halem, zatím o průměru 40", stále je patrná stará koma o průměru >2' a její protažení v p.a. 77°

21.2.2010:

celá koma má průměr >4', centrální část pocházející z nového outburstu má průměr kolem 2', na velmi hlubokém snímku s expozicí 4 590 s jsou patrné nápadné prachové struktury

2010_02_02-03 2010_02_08-09 2010_02_21-22

2.3.2010:

stará vnější koma je dále nepozorovatelná, zůstávají produkty současného outburstu, koma má průměr 4,8'

4.3.2010:

koma má průměr 5,3'

9.3.2010:

koma má průměr 5,7'

2010_03_02-03 2010_03_04-05 2010_03_09-10

22.3.2010:

koma má průměr 6,1'

6.4.2010:

koma má průměr 7,4'

Animace:
2010_03_04-05 2010_04_06-07 29p
Analýza jasnosti: profil jasnosti komety 29P měřený programem GAIA. Na ose x je datum, na ose y je jasnost komety v oboru R pro různé fotometrické clony. Analýza jasnosti: profil jasnosti komety 29P měřený programem GAIA. Na ose x je průměr použitých fotometrických clon, na ose y je jasnost komety v oboru R pro různá data pozorování Analýza obsahu prach Af[rho]: profil obsahu prachu v komě komety 29P po zjasnění 3.2. 2010 zpracovaný programem Wafrho1, projekt CARA

 

 

autor: Jiří Srba


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje