Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

15.12.2023
Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – srpen 2020

Pozorování proměnných hvězd – srpen 2020

Další zajímavou zákrytovou dvojhvězdou v pozorovacím programu s erupční aktivitou je systém v souhvězdí Rysa s označením NSVS 07453183. 
NSVS 07453183 Lyn je oddělená zákrytová dvojhvězda ze dvou hvězd spektrální třídy K s oběžnou dobou 0,367 dne. Proměnnost byla odhalena z dat přehlídky NSVS a zveřejněna v práci McIntyre a Shaw (2005). Následnou fotometrií BVR byla zjištěna excentrická dráha a základní efemeridy


pri. min. = HJD 2 453 456,6733(3) + 0,367006(3) × E.

Ze spektroskopie bylo možné určit i základní parametry jednotlivých hvězd
M1 = 0.05 ± 0.07 Msl, M2 = 0.63 ± 0.06 Msl,
R1 = 0.31 ± 0.03 Rsl, R2 = 0.39 ± 0.02 Rsl.

a také určit povrchové teploty s hodnotami 4 110 K a 4 390 K.


Podrobnou studii uvádí Li-Yun Zhang v časopise MNRAS z roku 2014. Během pozorovací kampaně byla pozorována jedna erupce ve fázi 0,39  8. prosince 2011 (HJD 2 455 904,3064). Celková doba vzplanutí byla 116 minut, přičemž maximum jasnosti bylo dosaženo asi za 32 minut. Erupce se pravděpodobně objevila na primární složce, protože nastala ve fázi 0,33 – 0,55, kdy byla zakryta většina sekundární složky. Celkový pozorovací čas činil 26,6 hodiny a z toho vychází průměrná frekvence erupcí 0,0375 erupce za hodinu.

V publikaci Astronomy and Astrophysic z roku 2016 (M. Wolf, P. Zasche, L. Šmelcer) se uvádí výsledky dlouhodobé fotometrie tohoto zákrytového systému. Z analýzy O-C diagramu vychází v systému třetí hvězda s velmi krátkou periodou oběhu 417,6 dne.
Letošní příznivé dubnové počasí umožnilo tuto trojhvězdu po dobu 14 dní (celkový pozorovací čas 74,1 hodiny). Jeden z hlavních cílů byla fotometrie pomocí tří dalekohledů pro zachycení erupce ve třech filtrech. Souběžně s tím bylo možné doplnit O-C diagram o nová data a sledovat, zda skutečně dochází k rychlé změně jako důsledek rychlého oběhu třetí hvězdy. Během tohoto období bohužel nebyla zaznamenána žádná erupce, změny v O-C diagramu jsou však poněkud překvapivé. 

 

 

Obrázek 1:  Model světelné křivky ve filtru V z roku 2014 (fotometrická data z hvězdárny ve Valašském Meziříčí) programem PHOEBE, který zpracoval Marek Wolf (AÚ UK). Teploty povrchu jednotlivých hvězd byly převzaty z měření družice GAIA – primární 4700 K a sekundární 4410 K, poměr hmot q = 0,92 a teplotní faktor 0,92 – 0,94. Pro popis světelné křivky bylo potřeba umístit na primární i sekundární hvězdu hvězdnou skvrnu o velikosti 40 stupňů. Skvrny můžou být důkazem možné eruptivní aktivity.  

 


Obrázek 2: Model světelné křivky ve filtru B a R z roku 2020 (fotometrická data z hvězdárny ve Valašském Meziříčí) programem PHOEBE, který zpracoval Marek Wolf (AÚ UK).

 

 

Obrázek 3: Model světelné křivky ve filtru V z roku 2020 (fotometrická data z hvězdárny ve Valašském Meziříčí) programem PHOEBE, který zpracoval Marek Wolf (AÚ UK).

 

 

Obrázek 4: NSVS 07453183 Lyn ve fázi 0,75 s jednou skvrnou na primární složce o poloměru oblasti 35 stupňů a teplotním faktorem 0,9. Tomuto modelu odpovídá výše ukázaná modelovaná světelná křivka ve filtru V (obrázek 3).

 


Obrázek 5: Aktualizovaný O-C diagram pro zákrytovou dvojhvězdu NSVS 07453183 Lyn. Perioda sinusoidy odpovídá oběžné době třetí hvězdy 1,14 roku, amplituda změn je 5,7 minuty. Minima z roku 2020 do tohoto modelu nesedí, navíc sekundární minima (označená trojúhelníčky) nastávají oproti primárním o zhruba 2 minuty dříve.
 


Obrázek 6: Detail O-C diagramu NSVS 07453183 Lyn z období 04-05/2020. V rozmezí 7.4. 2020 – 20.5. 2020 bylo pozorováno 8 primárních minim, v rozmezí 8.4. 2020 – 28.4. 2020 9 sekundárních minim. Podle celkového O-C diagramu měla podle předpovědi minima nastávat dříve, což se pozorovalo, ale v amplitudě je vidět posun oproti předchozím pozorováním. Primární minimum z 20.5. 2020 nastalo o 83 sekund dříve, než to ze 7.4. 2020, sekundární minima o 16 sekund dříve. Navíc sekundární minima nastávala o 131 sekund dříve oproti primárním, což může být důsledek asymetrické světelné křivky (falešná excentricita).

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies