Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » O nás » Novinky » Malé ohlédnutí za rokem 2013

Malé ohlédnutí za rokem 2013

29.12.2013

Uplynulý rok 2013 byl ve znamení realizace několika významných projektů přeshraniční spolupráce, které opět rozvinuly a prohloubily naše kontakty a úroveň spolupráce s našimi slovenskými kolegy a přáteli. V průběhu roku jsme pořádali a realizovali nadprůměrné množství víkendových akcí, které vždy vyžadují zvýšené úsilí a organizační práci.

Také v oblasti odborných pozorování jsme si nevedli špatně a i přes – z pohledu počasí – špatný začátek roku, máme dobré výsledky jak v CCD fotometrii proměnných hvězd, pozorování meteorů pomocí TV CCD kamer, tak velmi potěšující výsledky z pozorování projevů sluneční aktivity. Kromě toho všeho jsme se samozřejmě věnovali běžnému provozu, běžným akcím nejen pro školy a veřejnost, ale také průběžné údržbě budov a areálu a jeho dalšímu rozvoji v rámci investiční části projektu Brána do vesmíru.

Rozvoj přeshraniční spolupráce

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom MesteV uplynulém roce 2013 jsme realizovali celkem pět projektů přeshraniční spolupráce v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Ve třech případech jsme byli jako žadatelé a ve dvou případech jako přeshraniční partneři.

Na konci prvního kvartálu 2013 jsme úspěšně ukončili dlouhodobější projekt s názvem Obloha na dlani zaměřený především na rozvoj experimentálních vzdělávacích programů v oblasti fyziky, praktického pozorování a robotiky. Významně zde bylo zastoupeno také téma kosmických technologií. Právě tato část projektu vyústila v nový projekt, o kterém se ještě zmíním. V projektu jsme působili jako hlavní přeshraniční partner, žadatelem byla Hvězdárna v Partyzánskom. Projekt byl zahájen v roce 2010.

Dalším, v současné době asi nejvýznamnějším projektem, je projekt s názvem Brána do vesmíru, kde působíme jako žadatel projektu a hlavní přeshraniční partner je Krajská hvezdáreň v Žiline. Tady je nutno poznamenat, že Krajská hvezdáreň v Žiline vznikla počátkem roku 2013 zánikem Považské hvezdárne v Žiline a jejím začleněním pod Kysuckou hvězdárnu v Kysuckom Novom Meste. Nový subjekt dnes vystupuje pod názvem Krajská hvezdáreň v Žiline.

Projekt rozvíjí některé aspekty projektu Obloha na dlani. Rozvíjí zejména oblast inovativních vzdělávacích programů určených školám a mládeži, s vysokým stupněm zapojení didaktických pomůcek, ať už v podobě geoparku, nové stálé expozice, či modelu Sluneční soustavy nebo analemických slunečních hodin.

Projekt Brána do vesmíru má také své samostatné webové stránky, kde je možné sledovat nejen pokroky v realizaci projektu, či se podívat na obrazovou dokumentaci k akcím a aktivitám (včetně investičních), ale také načerpat nové vědomosti či si utříbit ty stávající v rubrice Odborné články.

Projekt bude ukončen v roce 2014 a právě v tomto roce nás čeká nejvíce akcí, které v rámci projektu připravujeme. Všechny známé akce jsou již zapsány v Kalendáři akcí.

Třetím projektem, kde jsme působili jako přeshraničí partner, byl projekt tehdy ještě Kysucké hvězdárny v Kysuckom Novom Meste s názvem Slnko svieti pre všetkých. Podíleli jsme se jednak na přípravě a realizaci několika přehraničních akcí a také na velmi vydařené výstavě o Slunci a využití sluneční energie. Slovenští kolegové v průběhu roku projekt úspěšně ukončili.

První den roku 2013 začal čtvrtý projekt roku, který jsme připravovali již delší dobu, a který byl zaměřen na rozvoj pozorovatelské techniky a jejího využití při přeshraničních vzdělávacích aktivitách. Projekt s názvem Se Sluncem společně končí posledním dnem roku 2013. Jeho cílem bylo dovybavit kopuli odborného pracoviště a vybudovat tam Přeshraniční vzdělávací centrum zaměřené na využití digitálních zobrazovacích technologií a pozorování Slunce. Společně s tím jsme v rámci projektu pořádali několik velmi vydařených a hojně navštívených vzdělávacích akcí. Jedním z významných cílů bylo také vytvoření komunikační platformy pro další rozvoj spolupráce v oblasti pozorování Slunce i využití těchto pozorování pro vzdělávací účely. Webové stránky projektu www.pozorovanislunce.eu/www.pozorovanieslnka.eu  jsou prakticky dokončeny a slouží svému účelu.

Snímek z letu SDS 01 - TONDAPoslední projekt roku 2013 byl zahájen v pololetí, tentokrát s netradičním partnerem, Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA). Jak už jsem se zmiňoval, jedná se o projekt, který byl přímo indukován projektem Obloha na dlani. Tím, že se v správnou chvíli, na správném místě sešli ti správní lidé. Výsledkem tohoto setkání je zatím velmi úspěšný projekt Společně do stratosféry, jehož úkolem je zajímavou a netradiční formou vzdělávat zejména mladé lidi v oblasti nových technologií. Jedním z aktivit je soutěž o zajímavý experiment, měření či zařízení pro výzkum ve stratosféře, určená mládeži. Vítězné návrhy budou realizovány a při dvou studentských letech vypuštěny do stratosféry. Kromě toho jsou součástí projektu vzdělávací aktivity přímo na školách na Slovensku i na české straně hranic.

Zajímavé akce a setkání

Hvězdárna Valašské Meziříčí již tradičně pořádá několik víkendových akcí s celostátním i mezinárodním dopadem. Z mnoha a mnoha akcí uplynulého roku by bylo dobré si připomenout alespoň následující:

 • počátkem dubna jsme se vydali v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých na Slovensko na velmi vydařený workshop spojený s exkurzemi po instalacích využití obnovitelných zdrojů energie
 • v dubnu jsme pořádali velmi úspěšný a po lektorské stránce mimořádně dobře obsazený seminář s názvem Možnosti života ve vesmíru
 • Festival Sluncekoncem května hostila naše hvězdárna zajímavý Festival Slunce v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých
 • koncem června jsme se vydali na studijní cestu v rámci projektu Se Sluncem společně a navštívili jsem obě pracoviště Krajské hvězdárny v Žilině, výrobce ekologických kotlů na pelety, obec využívající obnovitelné zdroje energie i zemědělské družstvo vyrábějící tzv. fytopelety. V rámci akce jsme také představili nově vybudované Přeshraniční vzdělávací centrum v budově odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí.
 • v červnu se konal první ze tří workshopů v rámci projektu Se Sluncem společně; první z nich byl věnován problematice plazmatu, druhý problematice dynamických jevů a CCD pozorování Slunce a poslední helioseismologii a slunečním skvrnám
 • v průběhu prázdnin se konaly již klasické desetidenní akce Astronomický tábor a Astronomické praktikum
 • měsíc říjen jsme zahájili velmi zajímavou akcí zaměřenou na pozorovatele Slunce - 1. česko-slovenské setkání pozorovatelů Slunce
 • první větší akce projektu Společně do stratosféry v podobě workshopu se konala říjnu v prostorách Hvězdárny v Partyzánskom
 • listopad jsme zahajovali Tematickým soustředěním žáků a studentů v rámci projektu Brána do vesmíru; velmi vydařená akce s velkým podílem samostatné práce účastníků
 • konec listopadu patřil již tradičně semináři o kosmonautice a raketové technice
 • kromě toho v listopadu a prosinci jsme realizovali společně s partnerskou organizaci SOSA a dodavateli starty stratosférických balónů SDS 01 – TONDA a SDS 02.

 

Podívejte se na naše weby

Součásti standardní práce naší hvězdárny je také více či méně intenzivní udržování a aktualizace několika webů, které jsme vytvořili. Naše kmenové webové stránky www.astrovm.cz doznaly, stejně jako ostatní weby, v roce 2013 značných změn, zejména v grafickém pojetí. Jejich úvodní strana byla rozdělena do čtyř základních sektorů, což mnohem lépe odpovídá intenzitě a rozsahu činnosti naší hvězdárny.

Graficky nejmodernější webové stránky vznikly na sklonku roku 2012 v rámci projektu Brána do vesmíru a obsahují opravdu zajímavé informace. Mezi všemi je potřeba zmínit sekci Odborné články, kde jsou a ještě budou postupně zveřejňovány velmi fundované odborné články předních odborníků z ČR i SR.

Nemalá práce je také s průběžnou aktualizací webu určeného především pro cestovatele a turisty www.astrocesty.eu. Tyto ojedinělé webové stránky nabízejí přehled přírodovědně či technicky zajímavých míst v příhraniční oblasti, zejména ve Zlínském kraji a kraji Žilinském. I tyto stránky prošly v roce 2013 úpravou, zejména programové části obsluhující vyhledávání na mapě. Na modernizaci webových stránek přispěla nemalou částkou společnost CS CABOT, spol. s r. o. z Valašského Meziříčí, děkujeme!

Dále udržujeme webové stránky projektu Obloha na dlani, kde také došlo k určitým změnám, ale již se nám nepodařilo doplnit plánovaný obsah. I zde určitě za pozornost stojí rubrika Odborné články mimo jiné se seriálem Laboratoře k výzkumu Sluneční soustavy.

Poslední ve výčtu jsou zcela nové stránky, které vznikaly teprve v roce 2013 v rámci projektu Se Sluncem společně. Webové stránky www.pozorovanislunce.eu slouží především jako komunikační platforma pro další spolupráci a její rozvoj v oblasti pozorování Slunce a jeho využívání pro vzdělávací a popularizační účely. Najdete zde opravdu mnoho zajímavého, včetně aktuální snímků ze sond a družic nepřetržitě sledující naši nejbližší hvězdu, ale také řadu zajímavých novinek či odborných článků českých i slovenských odborníků, slunečních fyziků a pozorovatelů.

Rozvoj pozorování projevů sluneční aktivity

Pozorování projevů sluneční aktivity je jedním z dlouhodobých odborných pozorovatelských úkolů valašskomeziříčské hvězdárny. Bohužel v posledním období byla tato činnost poněkud utlumena, a to zejména díky rozsáhlým aktivitám v rámci projektů, ale také jako následek několika závažných poruch a technických problémů na zařízeních.

Právě v roce 2013 se nám podařilo téměř všechny problém odstranit, a navíc díky projektu Se Sluncem společně dovybavit odborné pracoviště moderní technikou, detektory v podobě CCD kamer, ale také výpočetní techniky a datových úložišť.
Vlastní odborná pozorování Slunce můžeme dnes realizovat nejen ve viditelné oblasti, ale také v oblasti spektrální čáry vodíku (H-alfa, 656,3 nm) a čáry vápníku (393 nm). Kromě detailních snímků můžeme pozorovat a snímat také celý sluneční disk v obou spektrálních čarách, a to vše simultáně.

Výsledky pozorování pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách hvězdárny v rubrice Novinky a zajímavosti z naší hvězdárny, ale také na webu www.pozorovanislunce.eu.

 

Tím samozřejmě výčet aktivit, akcí a realizovaných projektů nekončí, ale pro tentokrát by to mohlo stačit.

Za realizaci investičních aktivit a údržby jen jediný snímek dokončené stavební části geoparku v rámci projektu Brána do vesmíru.

 

Slova závěrem

Děkuji všem mým kolegyním a kolegům za jejich práci, nadšení, odhodlání a vytrvalost, kterou prokázali v uplynulém roce při své práci nejen na samotné Hvězdárně Valašské Meziříčí, ale také na celé řadě akcí mimo areál pracoviště.

Děkuji také pracovníkům Krajského úřadu Zlínského kraje, zejména pak kolegyním a kolegům z odboru kultury a památkové péče, kteří nám po celý rok velmi pomáhali a zasadili se o nejeden úspěch naší hvězdárny. Poděkování samozřejmě patří také pracovnicím a pracovníkům dalších odborů, se kterými jsme byli v pravidelném pracovním kontaktu. Jedná se zejména o odboru ekonomický, investiční a odbor řízení dotačních programů. Děkuji také všem přátelům a přiznivcům valašskomeziříčské hvězdárny...

...všem upřímně děkuji!

 

LIbor Lenža

 

 

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje