Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » O nás » Novinky » Malé ohlédnutí za rokem 2013

Malé ohlédnutí za rokem 2013

29.12.2013

Uplynulý rok 2013 byl ve znamení realizace několika významných projektů přeshraniční spolupráce, které opět rozvinuly a prohloubily naše kontakty a úroveň spolupráce s našimi slovenskými kolegy a přáteli. V průběhu roku jsme pořádali a realizovali nadprůměrné množství víkendových akcí, které vždy vyžadují zvýšené úsilí a organizační práci.

Také v oblasti odborných pozorování jsme si nevedli špatně a i přes – z pohledu počasí – špatný začátek roku, máme dobré výsledky jak v CCD fotometrii proměnných hvězd, pozorování meteorů pomocí TV CCD kamer, tak velmi potěšující výsledky z pozorování projevů sluneční aktivity. Kromě toho všeho jsme se samozřejmě věnovali běžnému provozu, běžným akcím nejen pro školy a veřejnost, ale také průběžné údržbě budov a areálu a jeho dalšímu rozvoji v rámci investiční části projektu Brána do vesmíru.

Rozvoj přeshraniční spolupráce

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom MesteV uplynulém roce 2013 jsme realizovali celkem pět projektů přeshraniční spolupráce v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Ve třech případech jsme byli jako žadatelé a ve dvou případech jako přeshraniční partneři.

Na konci prvního kvartálu 2013 jsme úspěšně ukončili dlouhodobější projekt s názvem Obloha na dlani zaměřený především na rozvoj experimentálních vzdělávacích programů v oblasti fyziky, praktického pozorování a robotiky. Významně zde bylo zastoupeno také téma kosmických technologií. Právě tato část projektu vyústila v nový projekt, o kterém se ještě zmíním. V projektu jsme působili jako hlavní přeshraniční partner, žadatelem byla Hvězdárna v Partyzánskom. Projekt byl zahájen v roce 2010.

Dalším, v současné době asi nejvýznamnějším projektem, je projekt s názvem Brána do vesmíru, kde působíme jako žadatel projektu a hlavní přeshraniční partner je Krajská hvezdáreň v Žiline. Tady je nutno poznamenat, že Krajská hvezdáreň v Žiline vznikla počátkem roku 2013 zánikem Považské hvezdárne v Žiline a jejím začleněním pod Kysuckou hvězdárnu v Kysuckom Novom Meste. Nový subjekt dnes vystupuje pod názvem Krajská hvezdáreň v Žiline.

Projekt rozvíjí některé aspekty projektu Obloha na dlani. Rozvíjí zejména oblast inovativních vzdělávacích programů určených školám a mládeži, s vysokým stupněm zapojení didaktických pomůcek, ať už v podobě geoparku, nové stálé expozice, či modelu Sluneční soustavy nebo analemických slunečních hodin.

Projekt Brána do vesmíru má také své samostatné webové stránky, kde je možné sledovat nejen pokroky v realizaci projektu, či se podívat na obrazovou dokumentaci k akcím a aktivitám (včetně investičních), ale také načerpat nové vědomosti či si utříbit ty stávající v rubrice Odborné články.

Projekt bude ukončen v roce 2014 a právě v tomto roce nás čeká nejvíce akcí, které v rámci projektu připravujeme. Všechny známé akce jsou již zapsány v Kalendáři akcí.

Třetím projektem, kde jsme působili jako přeshraničí partner, byl projekt tehdy ještě Kysucké hvězdárny v Kysuckom Novom Meste s názvem Slnko svieti pre všetkých. Podíleli jsme se jednak na přípravě a realizaci několika přehraničních akcí a také na velmi vydařené výstavě o Slunci a využití sluneční energie. Slovenští kolegové v průběhu roku projekt úspěšně ukončili.

První den roku 2013 začal čtvrtý projekt roku, který jsme připravovali již delší dobu, a který byl zaměřen na rozvoj pozorovatelské techniky a jejího využití při přeshraničních vzdělávacích aktivitách. Projekt s názvem Se Sluncem společně končí posledním dnem roku 2013. Jeho cílem bylo dovybavit kopuli odborného pracoviště a vybudovat tam Přeshraniční vzdělávací centrum zaměřené na využití digitálních zobrazovacích technologií a pozorování Slunce. Společně s tím jsme v rámci projektu pořádali několik velmi vydařených a hojně navštívených vzdělávacích akcí. Jedním z významných cílů bylo také vytvoření komunikační platformy pro další rozvoj spolupráce v oblasti pozorování Slunce i využití těchto pozorování pro vzdělávací účely. Webové stránky projektu www.pozorovanislunce.eu/www.pozorovanieslnka.eu  jsou prakticky dokončeny a slouží svému účelu.

Snímek z letu SDS 01 - TONDAPoslední projekt roku 2013 byl zahájen v pololetí, tentokrát s netradičním partnerem, Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA). Jak už jsem se zmiňoval, jedná se o projekt, který byl přímo indukován projektem Obloha na dlani. Tím, že se v správnou chvíli, na správném místě sešli ti správní lidé. Výsledkem tohoto setkání je zatím velmi úspěšný projekt Společně do stratosféry, jehož úkolem je zajímavou a netradiční formou vzdělávat zejména mladé lidi v oblasti nových technologií. Jedním z aktivit je soutěž o zajímavý experiment, měření či zařízení pro výzkum ve stratosféře, určená mládeži. Vítězné návrhy budou realizovány a při dvou studentských letech vypuštěny do stratosféry. Kromě toho jsou součástí projektu vzdělávací aktivity přímo na školách na Slovensku i na české straně hranic.

Zajímavé akce a setkání

Hvězdárna Valašské Meziříčí již tradičně pořádá několik víkendových akcí s celostátním i mezinárodním dopadem. Z mnoha a mnoha akcí uplynulého roku by bylo dobré si připomenout alespoň následující:

 • počátkem dubna jsme se vydali v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých na Slovensko na velmi vydařený workshop spojený s exkurzemi po instalacích využití obnovitelných zdrojů energie
 • v dubnu jsme pořádali velmi úspěšný a po lektorské stránce mimořádně dobře obsazený seminář s názvem Možnosti života ve vesmíru
 • Festival Sluncekoncem května hostila naše hvězdárna zajímavý Festival Slunce v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých
 • koncem června jsme se vydali na studijní cestu v rámci projektu Se Sluncem společně a navštívili jsem obě pracoviště Krajské hvězdárny v Žilině, výrobce ekologických kotlů na pelety, obec využívající obnovitelné zdroje energie i zemědělské družstvo vyrábějící tzv. fytopelety. V rámci akce jsme také představili nově vybudované Přeshraniční vzdělávací centrum v budově odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí.
 • v červnu se konal první ze tří workshopů v rámci projektu Se Sluncem společně; první z nich byl věnován problematice plazmatu, druhý problematice dynamických jevů a CCD pozorování Slunce a poslední helioseismologii a slunečním skvrnám
 • v průběhu prázdnin se konaly již klasické desetidenní akce Astronomický tábor a Astronomické praktikum
 • měsíc říjen jsme zahájili velmi zajímavou akcí zaměřenou na pozorovatele Slunce - 1. česko-slovenské setkání pozorovatelů Slunce
 • první větší akce projektu Společně do stratosféry v podobě workshopu se konala říjnu v prostorách Hvězdárny v Partyzánskom
 • listopad jsme zahajovali Tematickým soustředěním žáků a studentů v rámci projektu Brána do vesmíru; velmi vydařená akce s velkým podílem samostatné práce účastníků
 • konec listopadu patřil již tradičně semináři o kosmonautice a raketové technice
 • kromě toho v listopadu a prosinci jsme realizovali společně s partnerskou organizaci SOSA a dodavateli starty stratosférických balónů SDS 01 – TONDA a SDS 02.

 

Podívejte se na naše weby

Součásti standardní práce naší hvězdárny je také více či méně intenzivní udržování a aktualizace několika webů, které jsme vytvořili. Naše kmenové webové stránky www.astrovm.cz doznaly, stejně jako ostatní weby, v roce 2013 značných změn, zejména v grafickém pojetí. Jejich úvodní strana byla rozdělena do čtyř základních sektorů, což mnohem lépe odpovídá intenzitě a rozsahu činnosti naší hvězdárny.

Graficky nejmodernější webové stránky vznikly na sklonku roku 2012 v rámci projektu Brána do vesmíru a obsahují opravdu zajímavé informace. Mezi všemi je potřeba zmínit sekci Odborné články, kde jsou a ještě budou postupně zveřejňovány velmi fundované odborné články předních odborníků z ČR i SR.

Nemalá práce je také s průběžnou aktualizací webu určeného především pro cestovatele a turisty www.astrocesty.eu. Tyto ojedinělé webové stránky nabízejí přehled přírodovědně či technicky zajímavých míst v příhraniční oblasti, zejména ve Zlínském kraji a kraji Žilinském. I tyto stránky prošly v roce 2013 úpravou, zejména programové části obsluhující vyhledávání na mapě. Na modernizaci webových stránek přispěla nemalou částkou společnost CS CABOT, spol. s r. o. z Valašského Meziříčí, děkujeme!

Dále udržujeme webové stránky projektu Obloha na dlani, kde také došlo k určitým změnám, ale již se nám nepodařilo doplnit plánovaný obsah. I zde určitě za pozornost stojí rubrika Odborné články mimo jiné se seriálem Laboratoře k výzkumu Sluneční soustavy.

Poslední ve výčtu jsou zcela nové stránky, které vznikaly teprve v roce 2013 v rámci projektu Se Sluncem společně. Webové stránky www.pozorovanislunce.eu slouží především jako komunikační platforma pro další spolupráci a její rozvoj v oblasti pozorování Slunce a jeho využívání pro vzdělávací a popularizační účely. Najdete zde opravdu mnoho zajímavého, včetně aktuální snímků ze sond a družic nepřetržitě sledující naši nejbližší hvězdu, ale také řadu zajímavých novinek či odborných článků českých i slovenských odborníků, slunečních fyziků a pozorovatelů.

Rozvoj pozorování projevů sluneční aktivity

Pozorování projevů sluneční aktivity je jedním z dlouhodobých odborných pozorovatelských úkolů valašskomeziříčské hvězdárny. Bohužel v posledním období byla tato činnost poněkud utlumena, a to zejména díky rozsáhlým aktivitám v rámci projektů, ale také jako následek několika závažných poruch a technických problémů na zařízeních.

Právě v roce 2013 se nám podařilo téměř všechny problém odstranit, a navíc díky projektu Se Sluncem společně dovybavit odborné pracoviště moderní technikou, detektory v podobě CCD kamer, ale také výpočetní techniky a datových úložišť.
Vlastní odborná pozorování Slunce můžeme dnes realizovat nejen ve viditelné oblasti, ale také v oblasti spektrální čáry vodíku (H-alfa, 656,3 nm) a čáry vápníku (393 nm). Kromě detailních snímků můžeme pozorovat a snímat také celý sluneční disk v obou spektrálních čarách, a to vše simultáně.

Výsledky pozorování pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách hvězdárny v rubrice Novinky a zajímavosti z naší hvězdárny, ale také na webu www.pozorovanislunce.eu.

 

Tím samozřejmě výčet aktivit, akcí a realizovaných projektů nekončí, ale pro tentokrát by to mohlo stačit.

Za realizaci investičních aktivit a údržby jen jediný snímek dokončené stavební části geoparku v rámci projektu Brána do vesmíru.

 

Slova závěrem

Děkuji všem mým kolegyním a kolegům za jejich práci, nadšení, odhodlání a vytrvalost, kterou prokázali v uplynulém roce při své práci nejen na samotné Hvězdárně Valašské Meziříčí, ale také na celé řadě akcí mimo areál pracoviště.

Děkuji také pracovníkům Krajského úřadu Zlínského kraje, zejména pak kolegyním a kolegům z odboru kultury a památkové péče, kteří nám po celý rok velmi pomáhali a zasadili se o nejeden úspěch naší hvězdárny. Poděkování samozřejmě patří také pracovnicím a pracovníkům dalších odborů, se kterými jsme byli v pravidelném pracovním kontaktu. Jedná se zejména o odboru ekonomický, investiční a odbor řízení dotačních programů. Děkuji také všem přátelům a přiznivcům valašskomeziříčské hvězdárny...

...všem upřímně děkuji!

 

LIbor Lenža

 

 

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz