Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Videometeory 2017

Videometeory 2017

Rok 2017 byl z hlediska pozorování meteorů pomocí videotechniky ve znamení rekonstrukce a přesunů observačních systémů. Na začátku roku jsme s pozorováním začínali na střeše hlavní budovy hvězdárny, kde byly všechny systémy provizorně umístěny po dobu rekonstrukce odborného pracoviště. Po dokončení oprav byly stanice opět přesunuty na nová připravená stanoviště na střeše jižní budovy. Od konce března 2017 bylo všech sedm systémů na videopozorování meteorů opět v pravidelném provozu a prováděly standardní pozorování.

V roce 2017 jsme završili pátý kompletní rok činnosti dvojice širokoúhlých stanic, které sledují jižní (S) a východní směr (E). K pátému výročí zahájení činnosti dostala jižní kamera malý dárek, ve druhé polovině roku jsme nainstalovali nový kvalitnější objektiv, což se ihned projevilo nárůstem počtu zaznamenaných meteorů.

 
 
Dočasné stanoviště kamerových systémů na ochozu hlavní budovy.

Druhý kompletní rok má za sebou systém NFC (Narrow Field Camera), který sleduje úzké zorné pole v okolí severního nebeského pólu. Rovněž dva spektroskopické systémy postavené na půdorysu kamery QHY sloužily již druhý kompletní rok. První celou sezónu pak za sebou má i třetí QHY spektroskopický systém a také nejmodernější sestava s vysokým spektrálním rozlišením vybavená kamerou PointGrey. Ta je identická se systémem, který je pro spektroskopii meteorů instalován na Kanárských ostrovech a je provozován ve spolupráci s kolegy z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Základní charakteristikou, podle které lze daný rok činnosti zhodnotit, je počet nocí, ve kterých byl našimi systémy zaznamenán alespoň jeden meteor. Přestože rok 2017 byl ovlivněn přesunem systémů na jižní budovu a řadou technických problémů, které postupně postihly snad všechny instalované systémy, lze říci, že z pohledu této charakteristiky byl rokem průměrným. To je patrné především na srovnání dvou nejdéle sloužících systémů E a S (viz Tabulka 1). V tabulce naleznete srovnání počtů nocí, ve kterých byl zachycen alespoň jeden meteor.

 

STANICE

v provozu

2013

2014

2015

2016   označení od 3/2017 2017
S od 28/11/2012

214

219

246

243   WFS_V2 228
E od 28/11/2012

221

239

256

224   WFE_V3 238

NFC

od 15/4/2015     163 202   NFC_V1 237

spNW

od 10/2015 do 3/2017     41 132   SPSE_V5 91

spSW

23/10/2015 - 15/9/2016     50 103   SPSW_V4 118

spNE

od 16/9/2016       54   SPNE_V6 134
spNW od 17/8/2016       45   SPNW_V7

102

Tabulka 1: Noci s jedním a více zaznamenanými meteory.

 

Druhá statistická veličina, která daný rok charakterizuje, je samozřejmě celkový počet zachycených meteorů (Tabulka 2). Je však potřeba si uvědomit, že v případě spektrálních systémů je tato charakteristika zkreslena, neboť instalovaná mřížka dosah systému snižuje (jasných meteorů je méně). Na druhou stranu, pro spektrální systémy je nejdůležitější charakteristikou počet zachycených spekter meteorů (viz dále). Oproti roku 2016 došlo k poklesu počtu zachycených meteorů u východní kamery E, což je především důsledek špatného podzimního počasí. Naopak vyšší počet meteorů než v roce 2016 (dokonce nejvyšší v historii její činnosti) byl zaznamenán kamerou S (a to přes technické problémy, které její provoz doprovázely ve druhé polovině roku). Takto významné zvýšení počtu meteorů je nejspíše důsledkem instalace nového kvalitnějšího objektivu, který umožňuje zvýšit počet zachycených slabých meteorů (na úroveň srovnatelnou s kamerou E).

 

STANICE v provozu

2013

2014

2015

2016   označení od 3/2017 2017
S od 28/11/2012

2 352

2 031

 2 562

2 262   WFS_V2 2 763
E od 28/11/2012

3 842

3 049

4 262

3 415   WFE_V3 3 282

NFC

od 15/4/2015     852 979   NFC_V1 1 238

spNW

od 10/2015 do 3/2017     127 438   SPSE_V5 324

spSW

23/10/2015 - 15/9/2016     199 389   SPSW_V4 422

spNE

od 16/9/2016       229   SPNE_V6 565
spNW od 17/8/2016       182   SPNW_V7

369

Tabulka 2: Počty meteorů zachycených pomocí stanic napevno instalovaných v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

 

 

 

 
 

Zorná pole kamer WFE, WFS a NFCN v roce 2017. Vyneseny jsou pouze sporadické meteory (spo) a meteory roje Perseid (Per).

  Zorná pole spektrálních kamer SPSE, SPSW, SPNE a SPNW v roce 2017. Vyneseny jsou všechny meteory zachycené v tomto roce.  

 

Jak je vidět z Tabulky 3, nejvyšší počet meteorů, které během roku zaznamenáme, není na základě jednostaničního pozorování přiřazen k žádnému roji (je hodnocen jako sporadický). Tradičně nejhojněji jsou mezi rojovými meteory zastoupeny Perseidy, což je dáno jednak jejich vysokou a dlouhodobou aktivitou, jednak obdobím činnosti v létě, kdy jsou podmínky pro pozorování statisticky nejvhodnější. Naopak Geminidy s maximem v polovině prosince, jsou většinou zachyceny poměrně málo, přestože produkují vyšší maximální frekvence meteorů než Perseidy. Je však vidět, že v roce 2017 byl počet Geminid zachycených stanicí E více než dvojnásobný ve srovnání s rokem minulým a na stanici S jich bylo zachyceno dokonce 5krát více.

 

2016

SPO

Per

Ori

Gem sPe daD sdA
stanice E

1 446

508

70

64 55 20 44
stanice S

872

422

37

39 36 38 19
stanice NFC 539 65 8

19

9 7 10

 

2017

SPO

Per

Ori

Gem sPe daD sdA
stanice E

1 363

420

61

148 36 15 57
stanice S

1011

375

73

201 23 20 39
stanice NFC 704 31 11

20

1 6 11
 

Tabulka 3: Roje s nejvyšším počtem zaznamenaných meteorů (podle stanice E) v datech z roku 2016 a srovnání s rokem 2017.

 

Systém NFC v současnosti čítá tři trvale pracující páry stanic, které umožňují na malém zorném poli kolem 10° detekovat meteory s dosahem srovnatelným s lidským okem (kolem +6 mag). Tímto pozorováním stanice NFC významně doplňují statistické informace o aktivitě rojů získávané pomocí širokoúhlých stanic (které však mají dosah pouze do +2 mag). Pomocí systému NFC instalovaného ve Valašském Meziříčí bylo v roce 2017 zachyceno celkem 1 237 meteorů. Výrazně větší počet meteorů je důsledkem technického vylepšení kabeláže, které vedlo ke snížení šumu a tím pádem k registraci většího počtu slabých (většinou sporadických) meteorů.

Poziční pozorování a související měření rychlosti získaná na našich stanicích jsou zpracovávána a zasílána do mezinárodní otevřené databáze EDMOND.

V roce 2017 probíhala rovněž pozorování pomocí digitálních spektroskopických systémů s CCD kamerou QHY-5L-II, megapixelovým objektivem Tamron a difrakční mřížkou s 1 000 vrypy na milimetr. Takové systémy pracovaly po celý rok 2017 tři a celkem se s jejich pomocí podařilo zaznamenat 17 spekter (9 - SPNE, 6 SPSW a 2 - SPSE), což je srovnatelné s rokem 2016 (6 - spNW, 6 spSW, 6 spNE). Kromě těchto systémů pracoval po celý rok také spektroskopický systém využívající kameru s vysokým rozlišením PointGrey, který vykrývá severo-západní směr. Kamera SPNW v roce zaznamenala 11 spekter.

 

 

 

 

 
 

Spekrum meteoru zachycené 1. července 2017 ve 23:10:10 UT kamerou SPNE (QHY). 

  Spekrum meteoru zachycené 29. prosince 2017 ve 21:08:19 UT kamerou SPNW (PointGrey).   

 

Podrobnější informace o zpracování pozičních i spektrálních pozorování přineseme v dalších článcích.

 

Plány do roku 2018

Již během prvních měsíců roku 2018 bude v rámci spolupráce s kolegy z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v Praze jedna z QHY kamer nahrazena novým experimentálním spektrálním systémem, který bude vybaven kamerou ZWO s vysokým rozlišením. Výkon tohoto systému by měl být srovnatelný s kamerou PointGrey. Jak se ukazuje, použítí těchto vylepšených systémů s vysokým rozlišením je pro spektrální pozorování zásadním přínosem.   

 

Další články o programu pozorování meteorů:

Přehledový článek: CEMeNt v první polovině roku 2017

autor: Jiří Srba


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz