Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – duben 2024

Pozorování proměnných hvězd – duben 2024

V minulé zprávě jsme popisovali analýzu erupcí pozorovaných u zákrytové dvojhvězdy GJ 3236 Cas v letech 2015 – 2023. Do grafu vztahu mezi energií erupcí a jejich četností můžeme také započítat i erupce pozorované během šestidenní kampaně na přelomu let 2016-17 pomocí jednometrového dalekohledu Piszkéstetoi Obszervatórium v Maďarsku. Pozorovací čas vyjednal Marek Skarka z Astronomického ústavu v Ondřejově během jeho stáže v Maďarsku. Při této kampani bylo zaznamenáno 25 erupcí ve filtru B, pro které můžeme vypočítat celkovou uvolněnou energii. Jako vstupní informace pro výpočet potřebujeme znát celkový zářivý výkon dvojhvězdy (9,09.1024 W), amplitudu zjasnění během erupce a délku trvání erupce.

Pokud pozorujeme erupci v určitém fotometrickém filtru a zjistíme zjasnění, můžeme použít koeficient pro určení vyzářené energie jako poměr plochy Planckovy křivky pro teplotu 3 240 K a část z této plochy zachycené naším zařízením (citlivost CCD čipu a propustnost v daném filtru). Pro teplotu 3 240 K vychází koeficient pro filtr B = 0,00546. Pro ilustraci výpočtu můžeme uvést konkrétní případ pro první erupci z 28.11. 2016, která měla amplitudu zjasnění 0,12 magnitudy a trvání 9,5 minuty.

Ve filtru B je svítivost GJ 3236     LB = 9,09.1024 W x 0,00546 = 4,963.1022 W

Zvýšení svítivosti během erupce určíme z Pogsonovy rovnice

LBmax = 4,963.1022 W x 10 -0,4x(-0,12) = 5,5431.1022 W

Svítivost erupce získáme odečtem získaných hodnot 

LB = LBmax - LB = 5,5431.1022 W - 4,963.1022 W = 0,5801. 1022 W

Dále předpokládáme, že tato hodnota pochází z erupce, která vzniká v oblasti na povrchu hvězdy s teplotou 10 000 K. Pokud chceme určit celkovou uvolněnou energii erupce, můžeme použít redukční koeficienty z plochy Planckovy křivky o teplotě 10 000 K a jakou část plochy z této křivky jsme zachytili naším přístrojem (opět zohledněna citlivost CCD čipu pro dané vlnové délky a propustnost filtru v daných vlnových délkách). V tomto případě vychází koeficienty pro určení celkové uvolněné energie z filtru B = 0,0589

Pak celková energie je vypočtena ze vztahu

EB = LB . t/2 / koef. B 0,0589 = 0,5801. 1022 W . 285 sek / 0,0589 = 2,80.1025 W = 2,80.1032 erg

 

Obrázek 1:

Grafické znázornění výpočtů koeficientů pro Planckovu křivku tělesa o teplotě 3240 K. Pro filtr B vychází hodnota kB = 0,00546. Převzato z článku „Výpočty koeficientů Planckovy křivky pro filtry UBVRI“ - Stanislav Daniš 2022. 

 

Obrázek 2:

Grafické znázornění výpočtů koeficientů pro Planckovu křivku tělesa o teplotě 10 000 K. Pro filtr B vychází hodnota kB = 0,0589. Převzato z článku „Výpočty koeficientů Planckovy křivky pro filtry UBVRI“  Stanislav Daniš 2022. 

 Obrázek 3:

Seznam erupcí pozorovaných během kampaně v rozmezí listopad 2016 – leden 2017 pomocí jednometrového dalekohledu Piszkéstetoi Obszervatórium v Maďarsku. Pro každou erupci byla spočítána její celková energie.

 Obrázek 4:

Výpočet kumulativního rozložení energie erupcí pro 25 erupcí pozorovaných u GJ 3236 v průběhu šesti nocí.

 

Obrázek 5:

Porovnání grafu kumulativního rozložení energií pro GJ 3236 z nefiltrované fotometrie (clear) pro 282 erupcí pozorovaných v letech 2015-2023 (modrá křivka) a 25 erupcí pozorovaných ve filtru B v rozmezí listopad 2016–leden 2017 (oranžová křivka). Podle předpokladu se ukázalo, že roste počet erupcí s nižší energií (levá část oranžového grafu). Modrý graf reprezentují pozorovací data pořízená v delších vlnových délkách (V,R,I), kde erupce mají menší amplitudu zjasnění a erupce nižších energií pod 1032 ergů nejsou detekovatelné. 

 

Obrázek 6:

Světelná křivka GJ 3236 Cas z observatoře Piszkéstetoi ve filtru B z noci 29.- 30.11. 2016. Celkem bylo detekováno 13 erupcí s amplitudami zjasnění do 0,2 magnitudy, které by v delších vlnových délkách nebyly pozorovatelné.

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies