Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Planetka Sylvia opět zakryla hvězdu - tentokrát nám přálo štěstí

Planetka Sylvia opět zakryla hvězdu - tentokrát nám přálo štěstí

V pondělí 10. 2. 2020 v noci došlo nad Evropou opět k zákrytu hvězdy planetkou Sylvia. Ale oproti pozorování z loňského října jasnější planetka (12,6mag) zakrývala hvězdu slabší (14,5mag) UCAC4 610-041692, takže se jednalo o mnohem náročnější pozorování. Kromě toho v tuto dobu přecházel přes Evropu orkán Sabine (Ciara) a většina pozorovatelů (42 nahlášeno do OccultWatcheru) nemohla vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám pozorovat. Ve Valaškém Meziříčí nám však tentokrát (oproti minule) štěstí přálo. Vzhledem k jasnosti hvězdy bylo pozorování zákrytů měsíčky planetky ještě náročnější.

 

Obr. 1: výsledek pozorování, podrobněji v článku níže - ze stránek euraster.net

 

Povětrnostní situace - oblačnost

Jak jsme již uváděli minule, parametrem, který nejvíce ovliňuje jakékoliv astronomické pozorování, je počasí. Následující obrázky ukazují jaké počasí panovalo v Evropě a Česku v době zákrytu, tedy 10. 2. 2020 ve 21:45 UT. Snímky oblačnoti z družice Meteosat (IR) na obr. 2 a obr. 3 - kliknutím zvětšete:

Obr. 2: Evropa 10. 2. 2020 21:45 UT

Obr. 3: Česko 10. 2. 2020 21:45 UT

Zákryt nastal bohužel v období, kdy přes Evropu přecházel orkán Sabine (Ciara). Většina území byla pokryta oblačností, která se rychle posouvala k západu. V tomto případě stálo při nás štestí, neboť ještě 3/4 hodiny před zákrytem na hvězdárně pršelo a 3/4 hodiny po zákrytu se zase oblohou hnalo množství mraků. Situaci v době zákrytu pro Valašské Meziříčí (červený křížek) je znázorněna na obrázku č. 3. Nastala úplně opačná situace než při říjnovém zákrytu.

 

Údaje o zákrytu - předpověď

Podrobnější údaje o zákrytu jsou na následujícím obrázku (kliknutím na obrázek zvětšete do čitelné podoby):

V obrázku č. 4 jsou důležité údaje o předpovězeném zákrytu. V prvním sloupci údaje o zakrývané hvězdě (jasnost a souřadnice), ve druhém údaje o zákrytu (maximální délka trvání - 24 s, pokles jasnosti - jen 0,2mag!!!, vzdálenosti Slunce a Měsíce) a ve třetím údaje o planetce (jasnost, průměr - 286 km, paralaxa a hodinová změna souřadnic). Obrázek také obsahuje dostupné informace o dvou měsíčkách.

 

Pozorování

Rozložení 42 stanic přihlášených na pozorování vzhledem k předpovězenému "stínu" je znázorněno na obrázku z aplikace OccultWatcher (Obr. č. 5) - červená značka označuje polohu naší hvězdárny, zelená čára označuje centrální linii, modré čáry okraje planetky, červené čáry chybu 1 a 2 sigma:

Jak jsme zmínili v úvodu, tak počasí velmi ovlivnilo počet pozorování. Určitým limitem pro pozorování byl rovněž fakt, že že zakrývaná hvězda byla slabší (téměř o 2mag), takže při samotném zákrytu došlo pouze k malému poklesu jasnosti (podle předpovědi 0,2mag). Většinou to bývá obráceně - hvězda je jasnější a je na záznamu vidět a planetka s menší jasností na záznamu patrná není. Při zákrytu potom dojde k výraznému poklesu jasnosti nebo dokonce k úplnému zmizení. V případě jasné planetky a slabé hvězdy pozorujeme nejdříve celkový jas planetky a hvězdy dohromady (hvězda k němu přispívá jen málo) a tedy při zákrytu dojde jen k malému poklesu, potom po zákrytu dojde opět k nepatrnému zvýšení. Proto je nutné velice dobře nastavit jasnost planetky a hvězdy - jejich výsledný obraz co nejvíce jasný, ale nesmí být saturované pixely. Pak také hodně záleží na způsobu vyhodnocení.

My jsme pozorování provedli pomocí dalekohledu Newton 254/1200 mm (v jižní kopuli) a s nedávno pořízenou kamerou QHY 174 GPS Cooled. Tato kamera je velice vhodná i na takováto pozorování. Chip kamery lze chladit a tím snížit šum a zvýšit odstup signálu od šumu. K nahrávání úkazu do PC používáme program SharpCap a ke zracování programy Tangra / PyMovie a AOTA / PYOTE. Přesný čas do hlavičky souboru (typ SER, FITS) i přímo do obrazu vkládá sama kamera, která má v sobě integrovaný přijímač GPS.

 

Výsledky pozorování

Výsledky pozorování a celkové zpracování (z dostupných pozorování) jsou k dispzici na stránkách euraster.net. Do 17. 2. 2020 dorazilo a bylo zpracováno pouze 8 pozorování (vzhledem ke zmíněnému počasí a přechodu Sabine) - 1 pozorování z Česka (HVM) a 7 z Velké Británie. Všechna došlá pozorování byla pozitivní, došlo k zákrytu hvězdy planetkou Sylvia. Zákryt hvězdy měsíci planetky nebyl pozorován.

 

Přehled pozorování lze nalézt na www.euraster.net/results/2020/index.html#0210-87. Upravený obrázek (ze zdroje)  zachycuje zpracovaná pozorování. Obr. č. 6:

Již na první pohled je vidět, že napozorovaná data docela dobře souhlasí s modelem DAMIT. S 3D modely planetky Sylvia (87) si můžete "pohrát" na adrese https://3d-asteroids.space/asteroids/87-Sylvia. Na těchto stránkách můžete případně nalézt i další modely planetek i komet.

Rozměry určené z tohoto pozorování: 358,3 (+/-7,3) km x 178,6 (+/-23,4) km, PA 97,7° (+/-1,3°).

Na následujících dvou obrázcích si můžeme porovnat situaci při dvou zmiňovaných zákrytech planetky Sylvia:

277,3 km x 235,0 km

358,3 km x 178,6 km

Obr. 7: Sylvia - zákryt z 29. 10. 2019

Obr. 8: Sylvia - zákryt z 10. 2. 2020

Na první pohled je patrné, že se jedná v každém případě o jiný pohled na tuto planetku, kdy byla pokaždé jinak natočená vzhledem k Zemi. Z toho jsou také zřejmé přínosy a omezení pozorování zákrytů. Jedna sada pozorování je vlastně takovou momentkou dané planetky, kdy se dozvídáme o tvaru a rozměrech pouze v jednom řezu. O povrchových útvarech na straně právě přivrácené se nedozvíme nic. Abychom získali celý tvar, je nutné více pozorování v různých časových obdobích.

 

Výsledky pozorování - Valašské Meziříčí

Vzhledem k jasnosti planetky a hvězdy, očekávanému poklesu a předpokládané době době trvání zákrytu jsme zvolili expoziční čas snímků 500 ms.

Světelná křivka, kterou jsme získali ze záznamu, je uvedena na následujícím obrázku (Obr. 9 J. Mánek / PYOTE):

Získané časy zákrytu byly pro naše pozorovací stanoviště pro vstup (D) 21:46:05,58 +/- 0,43 s a pro výstup (R) 21:46:16,86 +/- 0,43 s. Maximální předpovězená délka zákrytu měla být až 24 s. Naše pozorovací stanoviště se však nacházelo v blízkosti okraje (viz obr. 6 - úsečka 9), proto tato doba byla mnohem kratší 11,28 +/- 0,53 s. Jasnost během zákrytu poklesla jen o 0,15mag. Z vyhodnocení je patrné, že při vhodných podmínkách a nastavení kamery, lze bezpečně zaznamenat i úkazy s velice malými poklesy - až cca 0,1mag. Tento zákryt nám posloužil i pro otestování možností kamery.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies