Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Planetka Sylvia opět zakryla hvězdu - tentokrát nám přálo štěstí

Planetka Sylvia opět zakryla hvězdu - tentokrát nám přálo štěstí

V pondělí 10. 2. 2020 v noci došlo nad Evropou opět k zákrytu hvězdy planetkou Sylvia. Ale oproti pozorování z loňského října jasnější planetka (12,6mag) zakrývala hvězdu slabší (14,5mag) UCAC4 610-041692, takže se jednalo o mnohem náročnější pozorování. Kromě toho v tuto dobu přecházel přes Evropu orkán Sabine (Ciara) a většina pozorovatelů (42 nahlášeno do OccultWatcheru) nemohla vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám pozorovat. Ve Valaškém Meziříčí nám však tentokrát (oproti minule) štěstí přálo. Vzhledem k jasnosti hvězdy bylo pozorování zákrytů měsíčky planetky ještě náročnější.

 

Obr. 1: výsledek pozorování, podrobněji v článku níže - ze stránek euraster.net

 

Povětrnostní situace - oblačnost

Jak jsme již uváděli minule, parametrem, který nejvíce ovliňuje jakékoliv astronomické pozorování, je počasí. Následující obrázky ukazují jaké počasí panovalo v Evropě a Česku v době zákrytu, tedy 10. 2. 2020 ve 21:45 UT. Snímky oblačnoti z družice Meteosat (IR) na obr. 2 a obr. 3 - kliknutím zvětšete:

Obr. 2: Evropa 10. 2. 2020 21:45 UT

Obr. 3: Česko 10. 2. 2020 21:45 UT

Zákryt nastal bohužel v období, kdy přes Evropu přecházel orkán Sabine (Ciara). Většina území byla pokryta oblačností, která se rychle posouvala k západu. V tomto případě stálo při nás štestí, neboť ještě 3/4 hodiny před zákrytem na hvězdárně pršelo a 3/4 hodiny po zákrytu se zase oblohou hnalo množství mraků. Situaci v době zákrytu pro Valašské Meziříčí (červený křížek) je znázorněna na obrázku č. 3. Nastala úplně opačná situace než při říjnovém zákrytu.

 

Údaje o zákrytu - předpověď

Podrobnější údaje o zákrytu jsou na následujícím obrázku (kliknutím na obrázek zvětšete do čitelné podoby):

V obrázku č. 4 jsou důležité údaje o předpovězeném zákrytu. V prvním sloupci údaje o zakrývané hvězdě (jasnost a souřadnice), ve druhém údaje o zákrytu (maximální délka trvání - 24 s, pokles jasnosti - jen 0,2mag!!!, vzdálenosti Slunce a Měsíce) a ve třetím údaje o planetce (jasnost, průměr - 286 km, paralaxa a hodinová změna souřadnic). Obrázek také obsahuje dostupné informace o dvou měsíčkách.

 

Pozorování

Rozložení 42 stanic přihlášených na pozorování vzhledem k předpovězenému "stínu" je znázorněno na obrázku z aplikace OccultWatcher (Obr. č. 5) - červená značka označuje polohu naší hvězdárny, zelená čára označuje centrální linii, modré čáry okraje planetky, červené čáry chybu 1 a 2 sigma:

Jak jsme zmínili v úvodu, tak počasí velmi ovlivnilo počet pozorování. Určitým limitem pro pozorování byl rovněž fakt, že že zakrývaná hvězda byla slabší (téměř o 2mag), takže při samotném zákrytu došlo pouze k malému poklesu jasnosti (podle předpovědi 0,2mag). Většinou to bývá obráceně - hvězda je jasnější a je na záznamu vidět a planetka s menší jasností na záznamu patrná není. Při zákrytu potom dojde k výraznému poklesu jasnosti nebo dokonce k úplnému zmizení. V případě jasné planetky a slabé hvězdy pozorujeme nejdříve celkový jas planetky a hvězdy dohromady (hvězda k němu přispívá jen málo) a tedy při zákrytu dojde jen k malému poklesu, potom po zákrytu dojde opět k nepatrnému zvýšení. Proto je nutné velice dobře nastavit jasnost planetky a hvězdy - jejich výsledný obraz co nejvíce jasný, ale nesmí být saturované pixely. Pak také hodně záleží na způsobu vyhodnocení.

My jsme pozorování provedli pomocí dalekohledu Newton 254/1200 mm (v jižní kopuli) a s nedávno pořízenou kamerou QHY 174 GPS Cooled. Tato kamera je velice vhodná i na takováto pozorování. Chip kamery lze chladit a tím snížit šum a zvýšit odstup signálu od šumu. K nahrávání úkazu do PC používáme program SharpCap a ke zracování programy Tangra / PyMovie a AOTA / PYOTE. Přesný čas do hlavičky souboru (typ SER, FITS) i přímo do obrazu vkládá sama kamera, která má v sobě integrovaný přijímač GPS.

 

Výsledky pozorování

Výsledky pozorování a celkové zpracování (z dostupných pozorování) jsou k dispzici na stránkách euraster.net. Do 17. 2. 2020 dorazilo a bylo zpracováno pouze 8 pozorování (vzhledem ke zmíněnému počasí a přechodu Sabine) - 1 pozorování z Česka (HVM) a 7 z Velké Británie. Všechna došlá pozorování byla pozitivní, došlo k zákrytu hvězdy planetkou Sylvia. Zákryt hvězdy měsíci planetky nebyl pozorován.

 

Přehled pozorování lze nalézt na www.euraster.net/results/2020/index.html#0210-87. Upravený obrázek (ze zdroje)  zachycuje zpracovaná pozorování. Obr. č. 6:

Již na první pohled je vidět, že napozorovaná data docela dobře souhlasí s modelem DAMIT. S 3D modely planetky Sylvia (87) si můžete "pohrát" na adrese https://3d-asteroids.space/asteroids/87-Sylvia. Na těchto stránkách můžete případně nalézt i další modely planetek i komet.

Rozměry určené z tohoto pozorování: 358,3 (+/-7,3) km x 178,6 (+/-23,4) km, PA 97,7° (+/-1,3°).

Na následujících dvou obrázcích si můžeme porovnat situaci při dvou zmiňovaných zákrytech planetky Sylvia:

277,3 km x 235,0 km

358,3 km x 178,6 km

Obr. 7: Sylvia - zákryt z 29. 10. 2019

Obr. 8: Sylvia - zákryt z 10. 2. 2020

Na první pohled je patrné, že se jedná v každém případě o jiný pohled na tuto planetku, kdy byla pokaždé jinak natočená vzhledem k Zemi. Z toho jsou také zřejmé přínosy a omezení pozorování zákrytů. Jedna sada pozorování je vlastně takovou momentkou dané planetky, kdy se dozvídáme o tvaru a rozměrech pouze v jednom řezu. O povrchových útvarech na straně právě přivrácené se nedozvíme nic. Abychom získali celý tvar, je nutné více pozorování v různých časových obdobích.

 

Výsledky pozorování - Valašské Meziříčí

Vzhledem k jasnosti planetky a hvězdy, očekávanému poklesu a předpokládané době době trvání zákrytu jsme zvolili expoziční čas snímků 500 ms.

Světelná křivka, kterou jsme získali ze záznamu, je uvedena na následujícím obrázku (Obr. 9 J. Mánek / PYOTE):

Získané časy zákrytu byly pro naše pozorovací stanoviště pro vstup (D) 21:46:05,58 +/- 0,43 s a pro výstup (R) 21:46:16,86 +/- 0,43 s. Maximální předpovězená délka zákrytu měla být až 24 s. Naše pozorovací stanoviště se však nacházelo v blízkosti okraje (viz obr. 6 - úsečka 9), proto tato doba byla mnohem kratší 11,28 +/- 0,53 s. Jasnost během zákrytu poklesla jen o 0,15mag. Z vyhodnocení je patrné, že při vhodných podmínkách a nastavení kamery, lze bezpečně zaznamenat i úkazy s velice malými poklesy - až cca 0,1mag. Tento zákryt nám posloužil i pro otestování možností kamery.

 

autor: Petr Zelený


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje