Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

15.12.2023
Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Kalendář akcí » Přeshraniční letní škola vědy a techniky

Kalendář akcí

Přeshraniční letní škola vědy a techniky

Místo konání akce:Hvězdárna Valašské Meziříčí
Typ akce:workshop
Termín konání akce: 22. - 26.07.2014

Zajímavá akce na 5 dní a 4 noci je určena žákům 8. a 9. třídy ZŠ a studentům škol středních, ale také případným zájemcům z řad pedagogických pracovníků, či pracovníků vzdělávacích institucí. Velký důraz bude kladen na praktickou a samostatnou činnost účastníků. Akce je pořádána v rámci projektu Vědou a technikou ke společnému rozvoji.

POZVÁNKA

PŘESHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLA  VĚDY A TECHNIKY

22. – 26. července 2014, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 

Milí přátelé, příznivci vědy a techniky,

srdečně Vás zdravím a zvu Vás jménem realizačního týmu projektu Vědou a technikou ke společnému rozvoji na netradiční akci pořádanou Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. a Krajskou hvězdárnou v Žilině. Akce se koná v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., který poskytuje téměř veškerou potřebnou infrastrukturu.

Cílem Přeshraniční Letní školy vědy a techniky (LŠVT) je vyhledávat a podporovat aktivní zájemce o vědu a techniku mezi žáky a studenty, ale i pedagogy či pracovníky vzdělávacích institucí a nabídnout jim možnost dalšího odborného rozvoje a navázání spolupráce s kolegy na druhé straně hranice.

Letní škola nabídne nejen teoretické příspěvky a přípravu, ale hlavně praktické aktivity z různých oblastí vědy a techniky. Jako lektoři jsou pozváni odborníci a praktici z daných oborů se zkušenostmi v oblasti vzdělávání. Praktickými činnostmi, astronomickými pozorováními i praktickými úlohami budou účastníky provázet odborní pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Program je koncipován tak, že každý den letní školy bude věnován jednomu tématu či oblasti. To umožní intenzivní teoretickou přípravu a následné využití nabytých poznatků při praktických úlohách a aktivitách.

Počet účastníků akce je s ohledem na velký podíl praktických činností a ubytovací kapacity stanoven na nejvýše 18 účastníků.

Pro účastníky akce a další zájemce bude připraven malý sborník vzdělávacích a výukových materiálů, návodů a rad využitelných nejen ve školách a vzdělávacích institucích příhraniční oblasti.

Srdečně Vás zvu a těším se na setkání

 
Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje

 

Plánovaný program PŘESHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLY VĚDY A TECHNIKY

Pozvánka s programem a přihláškou jsou k dispozici ke stažení na konci stránky.

 

úterý 22. července 2014

ZÁKLADY FYZIKY TROCHU JINAK – MECHANIKA, TERMODYNAMIKA
15:00 – 18:00 Základy fyziky – termodynamika a mechanika v pokusechRNDr. Peter Kluvánek, PhD., Hvezdáreň v Partizánskom
20:00 – 23:00 CCD detektory prakticky, seznámení s dostupnou pozorovací technikou a plnění úlohLadislav Šmelcer, Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

středa 23. července 2014

AUTOMATIZACE, ROBOTIKA – SOUČASNOST I BUDOUCNOST LIDSTVA
09:00 – 10:00 Historie a základní pojmy z automatizace a robotiky, algoritmy prakticky, seznámení s praktickými pomůckamiLibor Lenža, Naďa Lenžová, Tomáš Pečiva, Hvězdárna Valašské Meziříčí
10:00 – 12:00 Programování robotů a automatů v praxi, plnění zadaných i volitelných úkolůNaďa Lenžová, Tomáš Pečiva, Hvězdárna Valašské Meziříčí
14:00 – 17:00 Programování robotů a automatů v praxi, plnění zadaných i volitelných úkolůNaďa Lenžová, Tomáš Pečiva, Hvězdárna Valašské Meziříčí
17:00 – 18:30 Stavebnice pasivního detektoru na meteoryMgr. Radek Kraus, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
21:00 – 23:0 Astronomická pozorování ve skupinách – sférická astronomie, plnění úkolů Mgr. Radek Kraus a Martina Exnerová, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 

čtvrtek 24. července 2014

GEOLOGICKÉ MINIMUM – VZNIK A KRÁSA HORNIN
09:00 – 12:00 Základy geologie – vznik a vývoj hornin; praktické úkoly v geoparku, samostatná prácedoc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava
14:00 – 17:00 Praktické aktivity – geovycházka do okolídoc. Ing. P. Skupien, Ph.D. – Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava
17:00 – 18:00 Konstrukce jednoduchých přístrojůMgr. Radek Kraus, Tomáš Pečiva, Hvězdárna Valašské Meziříčí
21:00 – 23:00 Astronomická pozorování ve skupinách – sférická astronomie, plnění úkolůMgr. Radek Kraus a Martina Exnerová, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 

pátek 25. července 2014 

KOSMICKÉ TECHNOLOGIE A EXPERIMENTY VE STRATOSFÉŘE
09:00 – 11:00 Kosmonautika a kosmické technologieJakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí
11:00 – 12:30 Pohybové aktivity
14:00 – 17:00 Lety do stratosféry a možnost zapojení studentů, lety upoutaného balónuJakub Kapuš, předseda Slovenské organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA)
20:00 – 21:30 Společný kulturně-zábavný program účastníků
21:30 – 23:00 Astronomická pozorování ve skupinách, plnění úkolů odborní pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

 
sobota 26. července 2014

SPEKTROSKOPIE A MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY – CCD DETEKTORY PRAKTICKY
09:00 – 10:00 Jak vzniká světlo, spektroskopie jako základní metoda astrofyzikálního výzkumuLibor Lenža, Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí
10:00 – 12:00 Moderní zobrazovací metody nejen v astronomiiJiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí
14:00 – 15:00 Praktická práce se spektroskopy, plnění úkolů Jiří Srba, Tomáš Pečiva, Hvězdárna Valašské Meziříčí
16:00 – 16:30 Slavnostní ukončení Letní školy a předání osvědčení o účasti

Program může být upraven v závislosti na pozorovacích podmínkách.
Změny v programy jsou vyhrazeny!

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Přeshraniční letní škola vědy a techniky se koná v prostorách areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika ve dnech 22. – 26. července 2014.

Akce je určena žákům 8. a 9. třídy ZŠ a studentům škol středních, ale také případným zájemcům z řad pedagogických pracovníků, či pracovníků vzdělávacích institucí.

Ubytování

Pro včas přihlášené vážné zájemce (do maximální kapacity účastníků či ubytovny) zajišťujeme a hradíme ubytování na 4 noci v ubytovně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Ubytovna má dvě samostatné části (ženy/muži) se sociálním zařízením pro každou z nich.

Stravování

Přihlášeným účastníkům zajišťujeme a hradíme stravu. Stravování bude zajištěno hromadně formou jednotného menu v některé z blízkých vhodných restaurací, případně bude dovezeno do místa konání.

Doporučení pro účastníky

S ohledem na zaměření a cíle Letní školy předpokládáme u všech účastníků zájem o témata uvedená v programu a velmi doporučujeme vzít si vlastní notebook, kalkulačku, psací potřeby. Další informace a pokyny pro přihlášené zájemce včas e-mailem zašleme.

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 18. července 2014!

Přihlášky zájemců budou evidovány dle pořadí doručení do sídla organizátora.

 
Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí           
Telefon: ++420 571 611 928    Fax: ++420 571 611 528   
Kontakt na projektový tým:    libor.lenza@astrovm.cz       
Přihlášky na workshop:        asistentka@astrovm.cz (případně někdo jiný)

 

Pozvánka s programem a přihláška ke stažení

Pozvánka s programem na Letní školu ke stažení (pdf; 208 kb).

Přihláška a v editovatelné formátu (doc; 164 kb) a ve formátu pdf (135 kb)

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies