Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování Sluneční aktivity - červen 2013

Pozorování Sluneční aktivity - červen 2013

Kromě pozorování aktivních oblastí ve chromosféře jsme také pracovali na dokončení vývoje dalekohledu pro pozorování detailů aktivních oblastí v čáře vápníku CaK. Do operačního nasazení však tento dalekohled nasazen ještě není. Naopak synoptické (přehledové) dalekohledy pro pozorování Slunce v čáře vodíku (H-alfa) a vápníku (CaK) byly po jejich testování uvedeny do operačního provozu. Jejich úkolem je sledovat a pořizovat celkové snímky Slunce s možností pozorování nejrůznějších projevů jeho aktivity (protuberance, filamenty, aktivní oblasti, erupce, apod.).

Pozorovací podmínky se velmi lišily a odrážely meteorologickou situaci i situaci na pozorovacím stanovišti. Proto mezi pozorováními najdeme velmi kvalitní snímky, stejně jako snímky s horší až špatnou kvalitou.

Kromě aktivních oblastí na slunečním disku se nám podařilo zachytit i aktivní protuberance, jejichž snímky uvádíme níže v galerii. Podařilo se nám také dne 17. června pozorovat jednu protuberanci, kterou ve stejnou dobu pozorovali také kolegové z hvězdárny v Úpici. K této protuberanci jsme zveřejnili na našem webu samostatný článek, včetně snímků.

Zajímavé pozorování máme také z 20. června, kdy jsme od samého počátku měli možnost pozorovat aktivní protuberanci u nově vycházející aktivní oblasti NOAA 11777. Malá fotogalerie této protuberance byla zveřejněná na našem Facebooku.

Bohužel i přes velkou snahu se nám nedaří registrovat větší erupce. Ty nastávají buď ve chvíli, kdy je Slunce pod obzorem nebo je zataženo. Věříme však, že se nám v nejbližší době podaří erupce podrobně zaznamenat všemi dostupnými technickými prostředky.

Měsíc červen byl výjimečný také tím, že jsme pořádali dvě zajímavé akce v rámci projektu Se Sluncem společně. Předposlední červnový víkend se uskutečnila studijní a motivační cesta zaměřená na využití sluneční energie ve všech svých podobách a také na pozorování Slunce. Druhá akce se konala poslední červnový víkend. Workshop s pracovním názvem Slunce a jeho pozorování I – Fyzika plazmatu byl zaměřen jak na praktické pozorování a zpracování pozorování, tak v teoretické oblasti na úvod do fyziky plazmatu. V rámci akce si účastníci sami nasnímali a zpracovali záznamy jak aktivních oblastí na Slunci, tak protuberancí, ale i celkových přehledových snímků Slunce. Jednu ukázku velmi kvalitního pozorování uvádíme níže ve fotografické příloze.

 

Ukázky pozorování

Celkový snímek Slunce v čáře CaK vápníku ze dne 20. 6. 2013 v 07:43:19 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Celkový snímek Slunce v čáře CaK vápníku ze dne 20. 6. 2013 v 07:43:19 UT. 

 

Celkový snímek Slunce v čáře vodíku H-alfa ze dne 20. 6. 2013 v 09:58:44 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí 

Celkový snímek Slunce v čáře vodíku H-alfa ze dne 20. 6. 2013 v 09:58:44 UT. 

 

NOAA11762_2013-06-02_08-39-38_38_final

Snímek aktivní oblasti NOAA 11762 ze dne 2. června 2013 v 08:39:38 UT. Ukazuje typickou bipolární konfiguraci magnetického pole. Kromě drobných výtrysků (vlevo od levé skvrny či nahoru od pravé skvrny) jsou patrné i filamenty aktivní oblasti.

 

NOAA11764_2013-06-02_08-35-11_11_final

Vznikající kompaktní aktivní oblast s tmavými filamenty a jedním klidným filamentem (nahoře na obrázku). Aktivní oblast NOAA 11764 ze dne 2. 6. 2013 v 08:35:11 UT.

 

NOAA11763_2013-06-02_08-42-28_28_final

 

Nevelká aktivní oblast NOAA 11763 ze dne 2. června 2013 v 08:42:28 UT. Kromě malé sluneční skvrny je dobře patrný jak filament táhnoucí se ve směru shora dolů, tak celková struktura chromosféry v těsném okolí aktivní oblasti.

 

NOAA11765_2013-06-08_10-05-36_36_final

Ukázková aktivní oblast NOAA 11765 ze dne 8. června 2013 v 10:05:36 UT. Díky velmi kvalitnímu obrazu je možné sledovat velmi podrobnou strukturu chromosféry v okolí skvrn.

 

NOAA11765_2013-06-09_10-08-16_16-final

Oblast NOAA 11765 ze dne 9. června 2013 v 10:08:16 UT. Můžete porovnat její vývoj za zhruba 24 hodin i změnu kvality pozorovacích podmínek.

 

NOAA11768_2013-06-12_11-14-35_1118_final

Nově vznikající aktivní oblast NOAA 11768 z 12. června 2013 v 11:14:35 UT. Oblast tvořily 3 skvrny v kompaktním uspořádání. Jak se oblast dále a rychle vyvíjela je vidět na dalším snímku.

 

NOAA11768_2013-06-13_11-25-52_2024_final

Vývoj aktivní oblasti NOAA 11768 byl velmi zajímavý a relativně rychlý. Tento snímek ze dne 13. června 2013 z 11:25:52 UT ukazuje stále ještě komapktní skupinu původně tří výraznějších skvrn, jejichž počet vzrostl. 

 

NOAA11770 - 72_2013-06-18_15-27-59_0879_final

Jeden ze série snímků aktivního filamentu typu výtrysk v aktivní oblasti NOAA 11770 ze dne 18. června 2013 v 15:27:59 UT. Na snímku je kromě aktivní oblasti nahoře vidět i zmíněný výtrysk včetně zjasnění v podobě doznívající malé erupce, ale jsou zde také patrné artefakty v podobě kruhových interferenčních obrazců v levé spodní části obrázku, vzniklé nedokonalou kalibrací snímků.

 

NOAA11774-11770-11772-11769a_2013-06-16_16-20-50_1507_df

Zajímavá a kompaktní skupina celkem čtyř aktivních oblastí na jednom záběru. Jedná se o oblasti NOAA 11774, NOAA 11770, NOAA 11772 a NOAA 11769 ze dne 16. června 2013 v 16:20:50 UT.

 

NOAA11774-72-70_2013-06-18_12-23-39_1594_final

O dva dny později se již čtveřice aktivních oblastí na snímek nevlezla. Obrázek zobrazuje dominantní skupinu NOAA 11774, dále NOAA 11772 a NOAA 11770 dne 18. června 2013 v 12:23:39 UT. Snímek velmi názorně demonstruje závislost kvality pozorovacích podmínek a i relativně malé (zejména vysoké) oblačnosti na kvalitu pozorování. V pravé části snímku vidíme relativně dobře chromosférické struktury, v levé části snímku nevidíme téměř nic.

 

NOAA11775_2013-06-18_07-20-12_0023_final

Jedna z mála zaregistrovaných erupcí (bohužel za špatných pozorovacích podmínek) v aktivní oblasti NOAA 11775 dne 18. června 2013 v 07:20:12.

 

NOAA11776_2013-06-20_05-58-42_0042_final

Aktivní oblast NOAA 11776 ze dne 20. června 2013 v 05:58:42 UT. I když pozorovací podmínky nebyly ideální, přesto je možné na snímku rozeznat typické chromosférické struktury od zjasnění, přes tmavší filamenty, i vliv magnetického pole na okolní plazmu (v podobě magnetickým polem orientovaných struktur - porovnejte s klidnou chromosférou v pravém horním rohu snímku).

 

NOAA11778_2013-06-29_07-45-39_0700_hk

Skutečně vydařený snímek aktivní oblasti NOAA 11778 ze dne 29. června 2013 v 07:45:39 UT, který pořídila Hanka Kučáková, jedna z účastnic přeshraničního worskhopu Se Sluncem společně I - Fyzika plazmatu.

 

Vývoj filamentu

Na konec malá lahůdka v podobě složených snímků z vývoje filamentu na slunečním disku ve dnech 9. až 13. června 2013.

 

Přehledová tabulka počtu pozorovacích dnů k detailním snímkům dané oblasti - červen 2013

Oblast NOAA Pozorování v čáře
H-alfa
[počet dnů]
Poznámka
11760 1  
11762 1  
11763 1  
11764 1  
11765 5  
11768 5  
11769 5 erupce (B 9.4)
11770 11 erupce (C 1.3; C 2.2)
11771 2 erupce (B 7.9)
11772 8  
11773 8  
11774 8  
11775 8  
11776 6  
11777 4  
11778 1  
11779 1  
11780 1  
11782 1  

 

Počet pozorovacích dnů :18

Počet napozorovaných oblastí: 19

 

 

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje