Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování Sluneční aktivity - červen 2013

Pozorování Sluneční aktivity - červen 2013

Kromě pozorování aktivních oblastí ve chromosféře jsme také pracovali na dokončení vývoje dalekohledu pro pozorování detailů aktivních oblastí v čáře vápníku CaK. Do operačního nasazení však tento dalekohled nasazen ještě není. Naopak synoptické (přehledové) dalekohledy pro pozorování Slunce v čáře vodíku (H-alfa) a vápníku (CaK) byly po jejich testování uvedeny do operačního provozu. Jejich úkolem je sledovat a pořizovat celkové snímky Slunce s možností pozorování nejrůznějších projevů jeho aktivity (protuberance, filamenty, aktivní oblasti, erupce, apod.).

Pozorovací podmínky se velmi lišily a odrážely meteorologickou situaci i situaci na pozorovacím stanovišti. Proto mezi pozorováními najdeme velmi kvalitní snímky, stejně jako snímky s horší až špatnou kvalitou.

Kromě aktivních oblastí na slunečním disku se nám podařilo zachytit i aktivní protuberance, jejichž snímky uvádíme níže v galerii. Podařilo se nám také dne 17. června pozorovat jednu protuberanci, kterou ve stejnou dobu pozorovali také kolegové z hvězdárny v Úpici. K této protuberanci jsme zveřejnili na našem webu samostatný článek, včetně snímků.

Zajímavé pozorování máme také z 20. června, kdy jsme od samého počátku měli možnost pozorovat aktivní protuberanci u nově vycházející aktivní oblasti NOAA 11777. Malá fotogalerie této protuberance byla zveřejněná na našem Facebooku.

Bohužel i přes velkou snahu se nám nedaří registrovat větší erupce. Ty nastávají buď ve chvíli, kdy je Slunce pod obzorem nebo je zataženo. Věříme však, že se nám v nejbližší době podaří erupce podrobně zaznamenat všemi dostupnými technickými prostředky.

Měsíc červen byl výjimečný také tím, že jsme pořádali dvě zajímavé akce v rámci projektu Se Sluncem společně. Předposlední červnový víkend se uskutečnila studijní a motivační cesta zaměřená na využití sluneční energie ve všech svých podobách a také na pozorování Slunce. Druhá akce se konala poslední červnový víkend. Workshop s pracovním názvem Slunce a jeho pozorování I – Fyzika plazmatu byl zaměřen jak na praktické pozorování a zpracování pozorování, tak v teoretické oblasti na úvod do fyziky plazmatu. V rámci akce si účastníci sami nasnímali a zpracovali záznamy jak aktivních oblastí na Slunci, tak protuberancí, ale i celkových přehledových snímků Slunce. Jednu ukázku velmi kvalitního pozorování uvádíme níže ve fotografické příloze.

 

Ukázky pozorování

Celkový snímek Slunce v čáře CaK vápníku ze dne 20. 6. 2013 v 07:43:19 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Celkový snímek Slunce v čáře CaK vápníku ze dne 20. 6. 2013 v 07:43:19 UT. 

 

Celkový snímek Slunce v čáře vodíku H-alfa ze dne 20. 6. 2013 v 09:58:44 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí 

Celkový snímek Slunce v čáře vodíku H-alfa ze dne 20. 6. 2013 v 09:58:44 UT. 

 

NOAA11762_2013-06-02_08-39-38_38_final

Snímek aktivní oblasti NOAA 11762 ze dne 2. června 2013 v 08:39:38 UT. Ukazuje typickou bipolární konfiguraci magnetického pole. Kromě drobných výtrysků (vlevo od levé skvrny či nahoru od pravé skvrny) jsou patrné i filamenty aktivní oblasti.

 

NOAA11764_2013-06-02_08-35-11_11_final

Vznikající kompaktní aktivní oblast s tmavými filamenty a jedním klidným filamentem (nahoře na obrázku). Aktivní oblast NOAA 11764 ze dne 2. 6. 2013 v 08:35:11 UT.

 

NOAA11763_2013-06-02_08-42-28_28_final

 

Nevelká aktivní oblast NOAA 11763 ze dne 2. června 2013 v 08:42:28 UT. Kromě malé sluneční skvrny je dobře patrný jak filament táhnoucí se ve směru shora dolů, tak celková struktura chromosféry v těsném okolí aktivní oblasti.

 

NOAA11765_2013-06-08_10-05-36_36_final

Ukázková aktivní oblast NOAA 11765 ze dne 8. června 2013 v 10:05:36 UT. Díky velmi kvalitnímu obrazu je možné sledovat velmi podrobnou strukturu chromosféry v okolí skvrn.

 

NOAA11765_2013-06-09_10-08-16_16-final

Oblast NOAA 11765 ze dne 9. června 2013 v 10:08:16 UT. Můžete porovnat její vývoj za zhruba 24 hodin i změnu kvality pozorovacích podmínek.

 

NOAA11768_2013-06-12_11-14-35_1118_final

Nově vznikající aktivní oblast NOAA 11768 z 12. června 2013 v 11:14:35 UT. Oblast tvořily 3 skvrny v kompaktním uspořádání. Jak se oblast dále a rychle vyvíjela je vidět na dalším snímku.

 

NOAA11768_2013-06-13_11-25-52_2024_final

Vývoj aktivní oblasti NOAA 11768 byl velmi zajímavý a relativně rychlý. Tento snímek ze dne 13. června 2013 z 11:25:52 UT ukazuje stále ještě komapktní skupinu původně tří výraznějších skvrn, jejichž počet vzrostl. 

 

NOAA11770 - 72_2013-06-18_15-27-59_0879_final

Jeden ze série snímků aktivního filamentu typu výtrysk v aktivní oblasti NOAA 11770 ze dne 18. června 2013 v 15:27:59 UT. Na snímku je kromě aktivní oblasti nahoře vidět i zmíněný výtrysk včetně zjasnění v podobě doznívající malé erupce, ale jsou zde také patrné artefakty v podobě kruhových interferenčních obrazců v levé spodní části obrázku, vzniklé nedokonalou kalibrací snímků.

 

NOAA11774-11770-11772-11769a_2013-06-16_16-20-50_1507_df

Zajímavá a kompaktní skupina celkem čtyř aktivních oblastí na jednom záběru. Jedná se o oblasti NOAA 11774, NOAA 11770, NOAA 11772 a NOAA 11769 ze dne 16. června 2013 v 16:20:50 UT.

 

NOAA11774-72-70_2013-06-18_12-23-39_1594_final

O dva dny později se již čtveřice aktivních oblastí na snímek nevlezla. Obrázek zobrazuje dominantní skupinu NOAA 11774, dále NOAA 11772 a NOAA 11770 dne 18. června 2013 v 12:23:39 UT. Snímek velmi názorně demonstruje závislost kvality pozorovacích podmínek a i relativně malé (zejména vysoké) oblačnosti na kvalitu pozorování. V pravé části snímku vidíme relativně dobře chromosférické struktury, v levé části snímku nevidíme téměř nic.

 

NOAA11775_2013-06-18_07-20-12_0023_final

Jedna z mála zaregistrovaných erupcí (bohužel za špatných pozorovacích podmínek) v aktivní oblasti NOAA 11775 dne 18. června 2013 v 07:20:12.

 

NOAA11776_2013-06-20_05-58-42_0042_final

Aktivní oblast NOAA 11776 ze dne 20. června 2013 v 05:58:42 UT. I když pozorovací podmínky nebyly ideální, přesto je možné na snímku rozeznat typické chromosférické struktury od zjasnění, přes tmavší filamenty, i vliv magnetického pole na okolní plazmu (v podobě magnetickým polem orientovaných struktur - porovnejte s klidnou chromosférou v pravém horním rohu snímku).

 

NOAA11778_2013-06-29_07-45-39_0700_hk

Skutečně vydařený snímek aktivní oblasti NOAA 11778 ze dne 29. června 2013 v 07:45:39 UT, který pořídila Hanka Kučáková, jedna z účastnic přeshraničního worskhopu Se Sluncem společně I - Fyzika plazmatu.

 

Vývoj filamentu

Na konec malá lahůdka v podobě složených snímků z vývoje filamentu na slunečním disku ve dnech 9. až 13. června 2013.

 

Přehledová tabulka počtu pozorovacích dnů k detailním snímkům dané oblasti - červen 2013

Oblast NOAA Pozorování v čáře
H-alfa
[počet dnů]
Poznámka
11760 1  
11762 1  
11763 1  
11764 1  
11765 5  
11768 5  
11769 5 erupce (B 9.4)
11770 11 erupce (C 1.3; C 2.2)
11771 2 erupce (B 7.9)
11772 8  
11773 8  
11774 8  
11775 8  
11776 6  
11777 4  
11778 1  
11779 1  
11780 1  
11782 1  

 

Počet pozorovacích dnů :18

Počet napozorovaných oblastí: 19

 

 

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies