Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – únor 2023

Pozorování proměnných hvězd – únor 2023

Výsledky intenzivní fotometrie zákrytové dvojhvězdy NSVS 07453183 Lyn v letech 2019-2022 vyústily v publikaci, která byla uveřejněna v lednu 2023 v prestižním časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. V průběhu čtyř let bylo pořízeno 621 hodin pozorování, které potvrdilo přítomnost třetí hvězdy s periodou oběhu 425 dní, pravděpodobný objev čtvrté hvězdy v systému s periodou 12 let a rychlé změny ve fotosféře a chromosféře vlivem driftu velkých hvězdných skvrn. Výsledky poukazují na fakt, že pozorováním celých světelných křivek zákrytových dvojhvězd se podaří objevit jevy, které by jinak unikly pozornosti. V následujícím odstavci uvádíme podrobnější informace z uvedené publikace.   

Fotometrická studie NSVS 7453183: pravděpodobný čtyřhvězdný systém s dlouhodobou fotosférickou a chromosférickou aktivitou

L. Šmelcer, M. Wolf, H. Kucakova, P. Zasche, J. Kara, K. Hornoch, M. Zejda, a R.F. Auer

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access,  January 2023  

10.1093/mnras/stad053 

2023MNRAS.tmp...67S 

Abstrakt:

V letech 2019-2022 byly pravidelně měřeny světelné křivky ve filtrech V,R,C zákrytové dvojhvězdy NSVS 7453183 v rámci našeho dlouhodobého projektu studia zákrytových dvojhvězd s malou hmotností, krátkou oběžnou dobou a povrchovou aktivitou. Řešení světelné křivky z dat družice TESS v Phoebe vede k oddělené konfiguraci, kde byla akceptována teplota primární složky T1 = 4300 K podle aproximace SED. Pro sekundární složku vychází teplota T2 = 4080±100 K. Spektrální typ primární složky byl odhadnut na třídu K6 a z něj byl odvozen fotometrický poměr hmotností q = 0,86. Potvrdili jsme přítomnost třetího tělesa v tomto systému, hvězdného průvodce s minimální hmotností 0,33 Msl, který obíhá kolem zákrytového páru s krátkou periodou asi 425 dní, a navrhujeme další, čtvrté těleso s delší oběžnou dobou asi 12 let, pravděpodobně hnědého trpaslíka s minimální hmotností 50 M Jupitera. Předpokládá se hierarchická struktura ((1+1)+1)+1 této soustavy. Z charakteristiky světelných křivek byly odhadnuty časové změny polohy hvězdných skvrn na povrchu primární složky. Průměrná migrační rychlost přibližně 10 stupňů/měsíc byla zjištěna v letech 2020-2022.

Úvod:

Nejběžnější a nejčastější hvězdy v naší Galaxii jsou hvězdy pozdního typu s malou hmotnostní - trpaslíci s hmotnostmi pod 1,0 Msl. Kromě toho současná pozorování ukazují rozpor mezi hvězdami s nízkou hmotností a odhadovanými a modelovanými parametry, kdy modely udávají 5-10 % menší poloměry a vyšší teploty než z pozorování (Chabrier &Baraffe 2000; Morales et al. 2010; Mann et al. 2015). Mnoho zákrytových dvojhvězd (EB) vykazuje periodické změny svých časů minim zákrytů způsobené různými jevy. Jedním z nich je efekt světelného času (LITE), který je spojen s tzv. s přítomností třetího tělesa obíhajícího kolem zákrytového páru (Irwin 1952, 1959), druhou alternativou je magneticky indukovaný jev gravitační modulace způsobená aktivní hvězdou v systému (Applegate 1992). Základní vlastnosti hvězd pozdního typu v EB nedávno shrnuli Morales a spol. (2022), kteří potvrdili, že se jedná o hvězdy mladšího typu a výše zmiňované nesrovnalosti zdůrazňují význam pozorování hvězd s malou hmotností pro přesnost našich modelů hvězdného vývoje.

Stejně jako naše Slunce jsou i hvězdy s nízkou hmotností ovlivněny chromosférickým aktivitou způsobenou silným magnetickým polem. Tato proměnná aktivita byla často pozorována jako vzplanutí, tmavé nebo jasné skvrny na povrchu a hraje důležitou roli při určování přesných modelů, fyzikálních parametrů, zejména jejich poloměrů a teplot. První aktivitu u hvězd oznámil Kron (1950), který detekoval sinusoidální variace ve světelné křivce zákrytové dvojhvězdy YY Gem .

Zákrytová dvojhvězda NSVS 07453183 s malou hmotností (v Simbadu také např. jako NSVS 07446320, 2MASS J09161228+3615335, dále jen N745) je poměrně slabý objekt s krátkou oběžnou dobou kolem 9 hodin. Jeho proměnlivost objevili McIntyre & Shaw (2005) pomocí veřejně dostupné přehlídky proměnnosti severní oblohy (NSVS, Wozniak et al. 2004). Prvním fotometrickým řešením N745 bylo tzv. prezentováno Coughlinem & Shawem (2007), kteří odvodili předběžnou hmotnosti a rozměry složek (M1 = 0,68 Msl M2 = 0,73 Msl, R1 = 0,72 Rsl R2 = 0,79 Rsl). Pomocí programu Eclipsing Light Curves (ELC) nalezli také dvě skvrny na povrchu žhavější a hmotnější složky o délkách -33 a +17 stupňů a úhlových poloměrech 100 a 9,3 deg. Jejich analýza podporuje současná zjištění, že hvězdy s nízkou hmotností mají větší poloměry než modely předpovídají, pravděpodobně v důsledku přítomnosti silných magnetických polí. Dále byla prezentována fotometrie BVR a analýza periody N745 v publikaci Zhang et al. (2014), kteří rovněž detekovali událost podobnou vzplanutí. Později se podařilo analyzovat periodu N745, kterou představili v poblikaci Wolf a kol. (2016). Ti v tomto systému nalezli pravděpodobné třetí těleso s minimální hmotností 0,41 Msl obíhající kolem zákrytového páru s krátkou periodou přibližně 418 dní. Následující lineární efemeridy byly použity pro novou analýzu 

Pri.min. = HJD 24 53456.85994 + 0 d 36696751

Shrnutí astrometrických a fometrických dat z družice Gaia DR2 pro N745 jsou uvedeny v publikaci (Gaia Collaboration et al. 2020). Vzdálenost k systému byla odvozena na d = 314 pc. Pokud je nám známo, moderní fotometrické nebo spektroskopické analýzy této krátkoperiodické dvojhvězdy zatím neexistují. Článek je uspořádán následovně: v oddíle 2 představujeme pozorovací data použitá při analýze. Studie oběžných dob a LITE efektu jsou popsány v oddíle 3. Fotometrická v oddíle 4 a diskuse o aktivitě erupcí N745 je uvedena v oddíle 5. Článek je zakončen diskusí (oddíl 6) a naše závěry jsou shrnuty v oddíle 7.

Obrázek 1.

Světelné křivky NSVS 07453183 Lyn z různých observatoří do konce roku 2022. Vpravo je geometrická konfigurace ve fázi 0,75 (4. a 5. obrázek je pro fázi 0,25)

Obrázek 2.

Kompletní O-C diagram minim pro NSVS 07453183 Lyn pořízených od roku 2005. Primární minima jsou označena modrým kroužkem a sekundární žlutými trojúhelníčky. Černá sinusoida představuje LITE efekt, způsobený třetím tělesem s periodou oběhu 425 dní. Červená čára představuje 12letou periodu pravděpodobného čtvrtého tělesa.

Obrázek 3.

Detail O-C diagramu NSVS 07453183 Lyn za období let 2021 – 2022. Primární minima jsou označena modrým kroužkem a sekundární žlutými trojúhelníčky. Černá sinusoida představuje LITE efekt, způsobený třetím tělesem s periodou oběhu 425 dní. Červená čára představuje 12letou periodu pravděpodobného čtvrtého tělesa. V roce 2021 je vidět rozdíl mezi sekundárními a primárními minimy z důvodu modulace světelné křivky.

Obrázek 4.

Ukázky světelných křivek NSVS 07453183 Lyn pořízených v březnu 2022. Jsou zde vidět primární a sekundární minima s menšími erupcemi v podobné fázi. Amplitudy vzplanutí jsou 0,19 a 0,09 magnutidy.

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies