Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – srpen – listopad 2021

Pozorování proměnných hvězd – srpen – listopad 2021

V tomto období jsme se věnovali pokračování fotometrie eruptivních hvězd – zejména GJ 3236 Cas a NSVS 07453183 Lyn. Za toto období jsme využili 25 jasných nocí a provedli 60075 měření jasnosti proměnných hvězd. U první zmiňované hvězdy jsme se snažili zachytit erupci ve filtrech B, V a R na potvrzení odhadu teploty aktivní oblasti, kde se aktivuje erupce. U druhé zákrytové dvojhvězdy se podařilo zachytit primární i sekundární minimum a zdokumentovat vývoj fázové křivky.

Dlouhodobé monitorování eruptivní zákrytové dvojhvězdy GJ 3236 Cas naznačuje, že pravděpodobně dochází k nárůstu aktivity. Systém je sledovaný od roku 2014 a podle hodnocení četnosti erupcí vychází v posledním půlroce roku 2021 necelé dvě erupce na jednu pozorovací řadu.

Souběžně s tím byla prováděna fotometrie erupcí ve více filtrech (B,V a R). 9. listopadu 2021 se podařilo takovou situaci zachytit. Analýza dat ukázala, že amplitudy zjasnění erupce v jednotlivých filtrech jsou ve shodě s předchozími pozorováními. V současné době máme v seznamu celkem 38 erupcí sledovaných ve dvou a více filtrech jak z nalezené literatury, tak z vlastního pozorování. Ve všech případech nám vychází, že zjasnění erupcí v krátkovlnné oblasti spektra je výraznější než dlouhovlnné. Za určitých předpokladů je možné učinit závěr, že během erupce dochází k navýšení teploty v aktivní oblasti na 17 000 – 20 000 K.

Zákrytová dvojhvězda NSVS 07453183 Lyn je jedním ze zajímavých systémů, které sledujeme od roku 2019. Jak jsme podrobněji referovali v předchozích článcích, u tohoto systému jsme v sezóně podzim 2020 – jaro 2021 zaznamenali výraznou změnu světelné křivky ve fázi po sekundárním minimu. Zde došlo ke zvýšení jasnosti o 0,2 magnitudy oproti stavu z roku 2019. Proto jsme netrpělivě očekávali, až bude dvojhvězda opět pozorovatelná po konjunkci se Sluncem v letním období. Tato pozorovací přestávka trvala dva měsíce. Od 30. září do 3. prosince se podařilo získat 3 primární a 3 sekundární minima. Aktualizovaný O-C diagram naznačuje, že přítomnost třetí hvězdy v systému s periodou 1,14 roku je velmi pravděpodobná. Amplituda LITE efektu je pouhé 4,52 minuty. Další pozorování v následujících měsících budou potřebná pro definitivní potvrzení. Také budeme sledovat vývoj tvaru světelné křivky této dvojhvězdy. Zde bychom se měli dozvědět nové informace o vývoji aktivních oblastí na povrchu těchto červených trpaslíků.

 

Obrázek 1: Graf četnosti erupcí u GJ 3236 Cas za období 27.12.2015 do 30.10.2021. V tomto období byla dvojhvězda pozorována během 331 nocí (celkem 2496,3 hodiny pozorování), kdy bylo zaznamenáno 243 erupcí. Zhruba poslední dva roky sledujeme nárůst počtu erupcí. 

  

Obrázek 2: O-C diagram zákrytové dvojhvězdy NSVS 07453183 Lyn. V levé části grafu jsou zobrazené polohy minim z roku 2019, uprostřed ze sezóny podzim 2020 – jaro 2021 a v pravé části nová minima z podzimu 2021. Rozdílné polohy primárních minim (modré kroužky) a sekundárních minim (oranžové kroužky) jsou způsobené deformací světelné křivky v oblasti sekundárního minima. Ta je pravděpodobně způsobena vývojem aktivních oblastí v chromosféře červených trpaslíků, tedy vývojem rozsáhlých hvězdných skvrn. Přítomnost třetí hvězdy dokládá sinusoidální chod grafu.

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies