Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnes se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v kategoriích žáků 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – říjen 2022

Pozorování proměnných hvězd – říjen 2022

V tomto měsíci, stejně jako v září, počasí mnoho nepřálo a za pět nocí se podařilo získat 6048 měření jasnosti proměnných hvězd. S nástupem podzimu jsme se začali věnovat zákrytové dvojhvězdě BX Tri, která spadá i do kategorie eruptivně aktivních. Některé aspekty naznačují, že u této soustavy sledujeme zvýšení erupční aktivity.

BX Tri je zahrnuta do programu pozorování eruptivních hvězd od roku 2014. Z dlouhodobého sledování vychází četnost erupcí s frekvencí 0,018 erupce za hodinu, což ji řadí z hlediska frekvencí mezi průměrné systémy. Oproti předchozím rokům nová pozorování z letošního roku ukazují ve fázi po primárním minimu deformaci světelné křivky. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je zřejmě vývoj hvězdných skvrn na povrchu jedné ze složek zákrytové dvojhvězdy, které mohou ovlivnit vzhled světelné křivky.  

 

Obrázek 1: Světelná křivka erupce ze dne 25.10. 2022. Pomocí čtyř dalekohledů se povedlo získat čtyřbarevnou fotometrii erupce ve filtrech B, V, R a clear. Amplituda zjasnění je největší ve filtru B (0,22 magnitudy), tedy krátkovlnné oblasti spektra. V dalších filtrech je amplituda zjasnění menší (filtr V 0,097 magnitudy, ve filtru R a clear jsou amplitudy podobné 0,016 magnitudy). Tento fakt je interpretován jako důkaz, že ke zjasnění systému dochází v oblasti se zvýšenou teplotou. Zatím co povrchová teplota hvězd BX Tri je kolem 3000 K, během rekonexe magnetického pole se část povrchu hvězdy zahřeje na teploty přes 10 000 K, ze kterého se pak emituje elektromagnetické záření.

 

Obrázek 2: Fázová světelná křivka BX Tri. Šedá křivka představuje data z roku 2021, červená křivka aktuální data z roku 2022. Ve fázi kolem 0,25 je vidět mírný pokles jasnosti dvojhvězdného systému, který může souviset s vývojem velké hvězdné skvrny a tedy i možná s vývojem hvězdné aktivity. U tohoto dvojhvězdného systému jsou tyto změny pozorovány docela často.

 

Obrázek 3: Grafické znázornění vztahu mezi vlnovou délkou a amplitudou vzplanutí erupce. Zde je znázornění faktu, že v kratších vlnových délkách (v modré oblasti spektra) je amplituda zjasnění vždy větší. V podstatě stejná závislost byla pozorována i během jiných erupcí i u různých hvězd stejné kategorie. To potvrzuje domněnku, že vznik erupcí na různých hvězdách má stejný mechanismus – rekonexi magnetického pole.

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies