Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – říjen 2022

Pozorování proměnných hvězd – říjen 2022

V tomto měsíci, stejně jako v září, počasí mnoho nepřálo a za pět nocí se podařilo získat 6048 měření jasnosti proměnných hvězd. S nástupem podzimu jsme se začali věnovat zákrytové dvojhvězdě BX Tri, která spadá i do kategorie eruptivně aktivních. Některé aspekty naznačují, že u této soustavy sledujeme zvýšení erupční aktivity.

BX Tri je zahrnuta do programu pozorování eruptivních hvězd od roku 2014. Z dlouhodobého sledování vychází četnost erupcí s frekvencí 0,018 erupce za hodinu, což ji řadí z hlediska frekvencí mezi průměrné systémy. Oproti předchozím rokům nová pozorování z letošního roku ukazují ve fázi po primárním minimu deformaci světelné křivky. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je zřejmě vývoj hvězdných skvrn na povrchu jedné ze složek zákrytové dvojhvězdy, které mohou ovlivnit vzhled světelné křivky.  

 

Obrázek 1: Světelná křivka erupce ze dne 25.10. 2022. Pomocí čtyř dalekohledů se povedlo získat čtyřbarevnou fotometrii erupce ve filtrech B, V, R a clear. Amplituda zjasnění je největší ve filtru B (0,22 magnitudy), tedy krátkovlnné oblasti spektra. V dalších filtrech je amplituda zjasnění menší (filtr V 0,097 magnitudy, ve filtru R a clear jsou amplitudy podobné 0,016 magnitudy). Tento fakt je interpretován jako důkaz, že ke zjasnění systému dochází v oblasti se zvýšenou teplotou. Zatím co povrchová teplota hvězd BX Tri je kolem 3000 K, během rekonexe magnetického pole se část povrchu hvězdy zahřeje na teploty přes 10 000 K, ze kterého se pak emituje elektromagnetické záření.

 

Obrázek 2: Fázová světelná křivka BX Tri. Šedá křivka představuje data z roku 2021, červená křivka aktuální data z roku 2022. Ve fázi kolem 0,25 je vidět mírný pokles jasnosti dvojhvězdného systému, který může souviset s vývojem velké hvězdné skvrny a tedy i možná s vývojem hvězdné aktivity. U tohoto dvojhvězdného systému jsou tyto změny pozorovány docela často.

 

Obrázek 3: Grafické znázornění vztahu mezi vlnovou délkou a amplitudou vzplanutí erupce. Zde je znázornění faktu, že v kratších vlnových délkách (v modré oblasti spektra) je amplituda zjasnění vždy větší. V podstatě stejná závislost byla pozorována i během jiných erupcí i u různých hvězd stejné kategorie. To potvrzuje domněnku, že vznik erupcí na různých hvězdách má stejný mechanismus – rekonexi magnetického pole.

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies