Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – prosinec 2022

Pozorování proměnných hvězd – prosinec 2022

Pozorování proměnných hvězd – prosinec 2022

Ačkoliv jsme v období nejdelších nocí z celého roku, počasí nám využít tuto možnost příliš neposkytlo. Za období listopad – prosinec jsme pozorovali 12 nocí a pořídili 6365 měření jasnosti proměnných hvězd. Program se zaměřil na zákrytové dvojhvězdy, které již nebyly delší dobu pozorovány. Cílem byla aktualizace jejich O-C diagramu.

O-C diagram je z dlouhodobého hlediska výborným nástrojem pro výzkum zákrytových dvojhvězd. Díky němu můžeme odhalit například přítomnost třetí hvězdy v systému, což se zpravidla týká zákrytových dvojhvězd s krátkou oběžnou dobou. Pomocí O-C diagramu můžeme nalézt i dvojhvězdy s excentrickými drahami a další zajímavé aspekty, včetně extrémně chaotických systémů. Stačí porovnat  pozorovaný okamžik minima jasnosti zákrytové dvojhvězdy s její předpovědí podle známého základního minima a známé periody. Pokud dostaneme po vynesení do grafu, kde na ose x máme epochu od základního minima a na ose y rozdíl mezi pozorovaným a vypočteným minimem, rovnou čáru, je jasné, že v systému se nic mimořádného neděje. Jakékoliv odchylky však upoutají pozornost astronomů. Na hvězdárně ve Valašském Meziříčí se podobnými zákrytovými systémy zabýváme delší dobu. Mezi ně patří například zákrytové dvojhvězdy BS Vul, EX Del, IM Vul, MZ Lac a VX Lac, který byly pozorovány koncem roku 2022.

 

Obrázek 1:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy BS Vul. Poměrně dlouho známý systém. V levé části grafu jsou data z vizuálních pozorování minim z počátku 20. století. Velký rozptyl dat je zpravidla výsledkem chyb pozorovatelů v pozorování minim. V pravé části grafu je vidět lineární pokles. Tato pozorování vychází z období využívání digitálních CCD kamer, kde zpracovaná data jsou mnohem přesnější. Lineární pokles prozatím spíše naznačuje špatně určenou periodu oběhu složek dvojhvězdy, než na nějaký jiný astrofyzikální vliv.

 

Obrázek 2:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy EX Del. První pozorování pochází z třicátých let dvacátého století, kdy podle současných efemerid vizuální minima nastávala o 2,5 hodiny dříve. V posledních desetiletí se ukazuje spíše sinusoidální trend dat s periodou přibližně 25 let, což by mohla být perioda oběhu třetí hvězdy v systému. 

 Obrázek 3:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy IM Vul. Zákrytová dvojhvězda s periodou oběhu 0,454283 dne objevená českými pozorovateli v devadesátých letech dvacátého století vykazuje také sinusoidální trend grafu, zatím bez odhadu periody oběhu třetí hvězdy. Nicméně amplituda změn je poměrně velká, činí 86 minut.

Obrázek 4:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy MZ Lac. Tento systém vykazuje výrazné stáčení přímky apsid, kdy plná kolečka představují primární minima a kroužky sekundární minima, která nastávají jinak, než primární. Rozdíly činí až několik desítek hodin.

 Obrázek 5:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy VX Lac. Systém je pozorovaný zhruba sto let. Zpočátku byl vidět trend sinusoidy, což by napovídalo přítomnosti třetí hvězdy s oběžnou dobou kolem 62 let. Nicméně od roku 2013 je vidět stabilizace O-C diagramu, což odporuje předchozímu předpokladu. V tomto případě se bude zřejmě jednat o kombinaci více vlivů.   

 

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies