Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – prosinec 2022

Pozorování proměnných hvězd – prosinec 2022

Pozorování proměnných hvězd – prosinec 2022

Ačkoliv jsme v období nejdelších nocí z celého roku, počasí nám využít tuto možnost příliš neposkytlo. Za období listopad – prosinec jsme pozorovali 12 nocí a pořídili 6365 měření jasnosti proměnných hvězd. Program se zaměřil na zákrytové dvojhvězdy, které již nebyly delší dobu pozorovány. Cílem byla aktualizace jejich O-C diagramu.

O-C diagram je z dlouhodobého hlediska výborným nástrojem pro výzkum zákrytových dvojhvězd. Díky němu můžeme odhalit například přítomnost třetí hvězdy v systému, což se zpravidla týká zákrytových dvojhvězd s krátkou oběžnou dobou. Pomocí O-C diagramu můžeme nalézt i dvojhvězdy s excentrickými drahami a další zajímavé aspekty, včetně extrémně chaotických systémů. Stačí porovnat  pozorovaný okamžik minima jasnosti zákrytové dvojhvězdy s její předpovědí podle známého základního minima a známé periody. Pokud dostaneme po vynesení do grafu, kde na ose x máme epochu od základního minima a na ose y rozdíl mezi pozorovaným a vypočteným minimem, rovnou čáru, je jasné, že v systému se nic mimořádného neděje. Jakékoliv odchylky však upoutají pozornost astronomů. Na hvězdárně ve Valašském Meziříčí se podobnými zákrytovými systémy zabýváme delší dobu. Mezi ně patří například zákrytové dvojhvězdy BS Vul, EX Del, IM Vul, MZ Lac a VX Lac, který byly pozorovány koncem roku 2022.

 

Obrázek 1:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy BS Vul. Poměrně dlouho známý systém. V levé části grafu jsou data z vizuálních pozorování minim z počátku 20. století. Velký rozptyl dat je zpravidla výsledkem chyb pozorovatelů v pozorování minim. V pravé části grafu je vidět lineární pokles. Tato pozorování vychází z období využívání digitálních CCD kamer, kde zpracovaná data jsou mnohem přesnější. Lineární pokles prozatím spíše naznačuje špatně určenou periodu oběhu složek dvojhvězdy, než na nějaký jiný astrofyzikální vliv.

 

Obrázek 2:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy EX Del. První pozorování pochází z třicátých let dvacátého století, kdy podle současných efemerid vizuální minima nastávala o 2,5 hodiny dříve. V posledních desetiletí se ukazuje spíše sinusoidální trend dat s periodou přibližně 25 let, což by mohla být perioda oběhu třetí hvězdy v systému. 

 Obrázek 3:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy IM Vul. Zákrytová dvojhvězda s periodou oběhu 0,454283 dne objevená českými pozorovateli v devadesátých letech dvacátého století vykazuje také sinusoidální trend grafu, zatím bez odhadu periody oběhu třetí hvězdy. Nicméně amplituda změn je poměrně velká, činí 86 minut.

Obrázek 4:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy MZ Lac. Tento systém vykazuje výrazné stáčení přímky apsid, kdy plná kolečka představují primární minima a kroužky sekundární minima, která nastávají jinak, než primární. Rozdíly činí až několik desítek hodin.

 Obrázek 5:

O-C diagram zákrytové dvojhvězdy VX Lac. Systém je pozorovaný zhruba sto let. Zpočátku byl vidět trend sinusoidy, což by napovídalo přítomnosti třetí hvězdy s oběžnou dobou kolem 62 let. Nicméně od roku 2013 je vidět stabilizace O-C diagramu, což odporuje předchozímu předpokladu. V tomto případě se bude zřejmě jednat o kombinaci více vlivů.   

 

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz