Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

15.12.2023
Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – červenec 2021

Pozorování proměnných hvězd – červenec 2021

V seznamu našeho pozorovacího programu eruptivních hvězd je zařazena také zákrytová dvojhvězda NSVS 07453183. Této hvězdě jsme věnovali výraznou pozornost v období jara 2020 a od listopadu 2020 do června 2021. Fotometrie odhalila zajímavý vývoj fázové světelné křivky, která zaujala i teoretické astrofyziky.

NSVS 07453183 Lyn je oddělená zákrytová dvojhvězda ze dvou hvězd spektrální třídy K s oběžnou dobou 0,367 dne. Proměnnost byla odhalena z dat přehlídky NSVS a zveřejněna v práci McIntyre a Shaw (2005). Následnou fotometrií BVR byla zjištěna excentrická dráha a základní efemeridy:

pri. min. = HJD 2 453 456,6733(3) + 0,367006(3) × E.

Ze spektroskopie bylo možné určit i základní parametry jednotlivých hvězd:

M1 = 0.65 ± 0.07 Msl, M2 = 0.63 ± 0.06 Msl,

R1 = 0.31 ± 0.03 Rsl, R2 = 0.39 ± 0.02 Rsl.

a také určit povrchové teploty s hodnotami 4 110 K a 4 390 K.

Tuto zákrytovou dvojhvězdu velmi pozorně sledujeme od dubna 2020. Jedním z cílů CCD fotometrie je zjistit četnost erupcí, tedy jak často k erupcím dochází a jaký mají průběh.  Podrobnou studii o této zákrytové dvojhvězdě uvádí Li-Yun Zhang v časopise MNRAS z roku 2014. Během kampaně byla pozorována jedna erupce ve fázi 0,39  8. prosince 2011 (HJD 2 455 904,3064). Celková doba vzplanutí byla 116 minut, přičemž maximum jasnosti bylo dosaženo asi za 32 minut. Erupce se pravděpodobně objevila na primární složce, protože nastala ve fázi 0,33–0,55, kdy byla zakryta většina sekundární složky. Celkový pozorovací čas činil 26,6 hodiny a z toho vychází průměrná frekvence 0,0375 erupce za hodinu.

Během naší kampaně byly zaznamenány pouze dvě slabé erupce. První nastala 8. 11. 2020 během sekundárního minima, druhá 4. 4. 2021 na konci primárního minima. V rozmezí duben 2020 – červen 2021 jsme ji pozorovali 60 nocí, celkem 369,45 hodiny. Z toho nám vychází frekvence 0,00541 erupce za hodinu, respektive jedna erupce za 184,72 hodiny pozorování. 

Dalším cílem fotometrie je potvrzení přítomnosti třetí hvězdy v systému. V publikaci Astronomy and Astrophysic z roku 2016 (M. Wolf, P. Zasche, L. Šmelcer) se uvádějí výsledky dlouhodobé fotometrie tohoto zákrytového systému. Z analýzy O-C diagramu vychází v systému třetí hvězda s velmi krátkou periodou oběhu 417,6 dne.

První větší pozorovací kampaň proběhla od dubna do května 2020, kde během 16 pozorovacích nocí bylo získáno 8 primárních a 9 sekundárních minim.

Další pozorovací interval začal v listopadu 2020 a skončil v červnu 2021. Zde se podařilo objevit zajímavé změny ve vzhledu fázové křivky a chodu O-C diagramu této zákrytové dvojhvězdy. Oproti prvnímu období duben–květen 2020 došlo k výraznému zjasnění o 0,25 magnitudy v oblasti fázové křivky 0,55–0,85. S tím souvisí i časový posun sekundárních minim, která nastávají o šest minut dříve. To znamená, že v období mezi květnem a listopadem 2020 došlo ke zvýšení svítivosti některé z hvězd o 26 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o hvězdy se silnými magnetickými poli, během několika měsíců mohlo dojít k překotnému vývoji hvězdných skvrn ve fotosféře. Výsledky jsou natolik zajímavé, že ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy připravujeme rozsáhlejší publikaci, kde budou prezentovány výsledky změn fázové křivky a upřesnění periody oběhu třetí hvězdy v systému. 

 

Obrázek 1: Fázová světelná křivka NSVS 07453183 Lyn ve filtru V z pozorování ve Hvězdárně Valašské Meziříčí z období duben–květen 2020 a listopad 2020 – březen 2021. Hloubka primárního minima z výšky maxima ve fázi 0,25 vychází stejná pro obě období – 1,06 magnitudy, kdežto hloubka sekundárního minima se zmenšila na 0,51 magnitudy, což bude důsledek výrazného zjasnění o 0,26 magnitudy ve filtru V ve fázi 0,6–0,9 v období mezi květnem a listopadem 2020. 

 

Obrázek 2: O-C diagram zákrytové dvojhvězdy NSVS 07453183 Lyn za období duben 2020 – červen 2021. Primární minima vykazují amplitudu změn 2,62 minuty, které odpovídají periodickým změnám s hodnotou 418 dní a jsou způsobeny přítomností třetí hvězdy v systému.

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies