Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


25.08.2020
Proměnné hvězdy pod drobnohledem

Amatérští astronomové z celé republiky se setkali v naší hvězdárně. Po celý týden zde probíhá jubilejní 60. ročník praktika pozorovatelů proměnných hvězd. Na programu jsou přednášky, noční pozorování, zpracovávání výsledků a odborné diskuze. Výsledkem společné práce jsou světelné křivky, znázorňující změny jasnosti pozorovaných vesmírných objektů.

11.05.2020
Astronomický kroužek aneb duben ON-LINE

Jak jsme vás již informovali, astronomický kroužek probíhá od března prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu pokračoval i v měsíci dubnu, kdy proběhlo 5 on-line schůzek. Náměty těchto virtuálních setkání se vztahovaly k některým z astronomických jevů a k fyzikálním zákonům.

09.04.2020
Zvukové záznamy ze semináře Kosmické technologie a kosmický výzkum

Nově jsme zpracovali a uveřejňujeme záznamy přednášek, které zazněly loni na podzim u příležitosti tradičního setkání přátel dobývání vesmíru a příbuzných oborů pod názvem Kosmické technologie a kosmický výzkum.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Pozorování proměnných hvězd – červen 2020

Pozorování proměnných hvězd – červen 2020

NSVS 2729229 UMa

Při studiu literatury o eruptivních hvězdách jsme nalezli možného nového kandidáta – zákrytovou dvojhvězdu NSVS 2729229 UMa. V pořízených spektrech se u ní objevuje emisní čára H alfa, což zpravidla indikuje hvězdy s chromosférickou aktivitou a možnou eruptivní aktivitu. V rozmezí 18.12.2019 – 8.4.2020 byl systém pozorován 16 nocí po dobu 97,2 hodiny.

Jako zákrytová dvojhvězda byla objevena v rámci projektu NSVS (Wozniak, AJ 127, 2004).
Byla také pozorována v programu celooblohové přehlídky WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer – Chen, Wang, Deng, AJSS, vol. 237, 2018). V databázi proměnných hvězd VSX se uvádí perioda oběhu dvojhvězdy 0,3091459 dne (7,41950 hodin). V publikaci Diana P. Kjurkchieva (PASA vol. 35, 2018) se uvádí perioda 0,22884 dne. Z vlastních pozorování vychází perioda více méně shodná s hodnotou 0,228826 dne (5,491824 hodin). Kromě zpřesněné orbitální periody v uvedeném intervalu se bohužel nepodařilo erupci zaznamenat.

V této souvislosti můžeme upozornit na podobný zákrytový systém pozorovaný čínskými astronomy z observatoře v Antarktidě.  Zákrytová dvojhvězda s označením CSTAR 038663 (S.B. Qian, AJSS 212, 2014) je pravděpodobně první případ kontaktní zákrytové dvojhvězdy se zjištěnou eruptivní aktivitou. Během zimních měsíců v letech 2008 a 2010 byl tento systém pozorován během 180 nocí po dobu 4167 hodin. Během této doby bylo zaznamenáno 15 erupcí ve filtru I, což dává frekvenci 0,0036 erupce za hodinu, respektive jedna erupce za 277,8 hodiny. Pokud ale sestavíme graf četnosti erupcí, tak z něho vyplývá, že první erupce byla zaznamenána až 101. pozorovací noc, tedy až po cca 2500 hodinách pozorování.
Pokud zákrytová dvojhvězda NSVS 2729229 UMa je podobného ražení, bude asi do budoucna náročné zachytit průběh erupce.
 

 
Obrázek 1:  Periodová analýza zákrytové dvojhvězdy NSVS 2729229 UMa na základě dat pozorování na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v období prosinec 2019 – duben 2020. Z nich vychází upřesněná perioda oběhu hvězd na 0,228826 dne.
 

Obrázek 2:  Model zákrytové dvojhvězdy NSVS 2729229 UMa. Z modelování světelné křivky vychází přítomnost hvězdné skvrny na primární složce dvojhvězdy, což je indikátor případné chromosférické aktivity. Převzato z publikace Kjurkchieva (PASA vol. 35, 2018).
 
 
 
 
Obrázek 3:  Spektrum zákrytové dvojhvězdy NSVS 2729229 UMa. Červenou čarou je označena vodíková čára H alfa vlnové délky 656,28 nm. Tato čára je v emisi, což také indikuje možnou chromosférickou aktivitu. Převzato z publikace Kjurkchieva (PASA vol. 35, 2018).
 
 
 

autor: Ladislav Šmelcer


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje