Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Odborná činnost » Výsledky pozorování » Jasná Eta Aquarida před východem Slunce

Jasná Eta Aquarida před východem Slunce

Meteorický roj Eta Aquarid patří původem, stejně jako říjnové Orionidy, k nejznámější a nejslavnější kometě – Halleyově. Na rozdíl od Orionid, jejichž radiant vychází nad obzor v pozdních večerních hodinách, radiant Eta Aquarid vychází zhruba tři hodiny před východem Slunce. Proto můžeme pozorovat meteory tohoto roje pouze těsně před svítáním. Právě tak tomu bylo 9. 5. 2024 v brzkých ranních hodinách (4h19m44s SELČ), kdy byl přehledovými kamerami sítě CEMeNt zachycen jasný meteor (bolid), jehož celková ablační dráha přesáhla 98 km. Zachycen byl dvěma kamerami na Hvězdárně Valašské Meziříčí a také kamerami na hvězdárnách Vsetín a Ždánice. Bylo také zachyceno spektrum tohoto jasného meteoru jedním spektrografem na Hvězdárně Valašské Meziříčí, který je v testovacím provozu a poskytuje spektra meteorů ve vysokém rozlišení.

Maximum meteorického roje Eta Aquarid nastává obvykle 5. 5. nebo 6. 5. Maximum roje však není ostré, mohou se proto vyskytnout i další sekundární maxima v nocích okolo maxima aktivity. Aktivita roje se mění ve dvanáctileté periodě, obvyklá hodinová frekvence korigovaná na zenit a ideální pozorovací podmínky dosahuje 40-60 meteorů. Pro pozorovatele ve střední Evropě plyne z nízké výšky radiantu maximální hodinový počet pozorovaných meteorů roje pouze kolem 10.

Bolid 20240509_021944 byl zaznamenán kamerami sítě CEMeNt dne 9. 5. 2024 ve 2h19m44,6 ± 0,1s UT. V rámci sítě CEMeNt (Central European MetEor NeTwork) byl bolid zaznamenán přímo na čtyřech širokoúhlých kamerách (Obr. 1-4). Záznam letu bolidu je k dispozici ze stanic Valašské Meziříčí NW a NE (CZ, Hvězdárna Valašské Meziříčí), Ždánice E (CZ, Hvězdárna Ždánice) a Vsetín E (CZ, Hvězdárna Vsetín). Kromě těchto stanic bylo zaznamenáno spektrum průletu bolidu spektrografem na Hvězdárně Valašské Meziříčí (spektrogram VM_SPNW), které je klíčové pro zjištění chemických vlastností tělesa.

Obr. 1: Souhrnný snímek bolidu 20240509_021944, pořízený kamerou Valašské Meziříčí NW. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obr. 2: Souhrnný snímek bolidu 20240509_021944, pořízený kamerou Valašské Meziříčí NE. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Obr. 3: Souhrnný snímek bolidu 20240509_021944, pořízený kamerou Ždánice E. Autor: Hvězdárna Ždánice Obr. 4: Souhrnný snímek bolidu 20240509_021944, pořízený kamerou Vsetín E. Autor: Hvězdárna Vsetín

Atmosférická dráha, radiant a heliocentrická dráha bolidu

Pro výpočet atmosférické dráhy bolidu a dráhy meteoroidu ve Sluneční soustavě byly použity nahrávky pořízené ze stanic Valašské Meziříčí (NW a NE), Ždánice E a Vsetín E. Záznam z těchto stanic byl proveden programem UFO Capture, zpracování záznamu v programu UFO Analyzer a výpočet atmosférické a heliocentrické dráhy v programu UFO Orbit. Průmět počátku atmosférické dráhy se nacházel na souřadnicích N49,63340° E19,20912° poblíž obce Juszczyna (PL) jižně od Zywiece (PL), výška meteoru v tomto okamžiku činila 120,2 km nad povrchem Země. Průmět konce atmosférické dráhy se nacházel na souřadnicích N49,97394° E18,06282° poblíž obce Bažantnice (CZ) jihovýchodně od Kobeřic (CZ), výška meteoru v tomto okamžiku činila 85,9 km nad povrchem Země (Obr. 5). Bolid dosáhl absolutní jasnosti -5,6m a během 1,5 s letu urazil v atmosféře Země vzdálenost 98,4 km.

Obr. 5: 3D projekce celé atmosférické dráhy bolidu 20240509_021944 na povrch Země. Autor: Jakub Koukal Obr. 6: Projekce dráhy bolidu 20240509_021944 ve Sluneční soustavě do roviny ekliptiky, včetně vlivu decelerace. Autor: Jakub Koukal

Těleso vstoupilo do atmosféry Země pod nízkým úhlem 20,5°, rychlost před vstupem do atmosféry byla 66,58 km/s. Jednalo se tedy o velmi rychlý bolid, geocentrická rychlost meteoroidu byla 65,37 km/s. Těleso patřilo k meteorickému roji Eta Aquarid (IAU MDC 0031 ETA). Před vstupem do atmosféry se těleso pohybovalo po protáhlé retrográdní dráze (Obr. 6) s vysokou excentricitou e= 0,919, vysokým sklonem k rovině ekliptiky i= 163,26° a periheliem q= 0,5976. Těleso bylo kometárního původu s mateřským tělesem kometou 1P/Halley.

Spektrum bolidu

Spektrum bolidu 20240509_021944 bylo zaznamenáno spektrografem VM_SPNW, který se skládá z monochromatické kamery QHYIII-178M s čipem Sony IMX178 s rozlišením 3072 × 2048 px a varifokálního objektivu Tamron M118VG413IR. Osazená difrakční mřížka s hustotou 1000 čar/mm poskytla rozlišení zachyceného spektra bolidu 0,36 nm/px. Uvedená spektrografická sestava je v testovacím provozu, souhrnný snímek spektra bolidu ze spektrografu VM_SPNW (Obr. 7) a kalibrované spektrum snímku FR7 s označením hlavních emisních čar spektra bolidu (Obr. 8) jsou uvedeny níže. Jedná se o typické spektrum retrográdní kometární částice s dominantními atmosférickými čarami (OI, NI) a také dominantními čarami ionizovaného vápníku (CaII). Rovněž se ve spektru vyskytují další ionizované čáry, např. MgII, SiII nebo FeII, což je rovněž typické pro spektra tohoto druhu těles.

Obr. 7: Souhrnný snímek spektra bolidu 20240509_021944 ze spektrografu VM SPNW (rozlišení 0,36 nm/px). Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obr. 8: Kalibrované spektrum snímku FR7 bolidu 20240509_021944 ze spektrografu VM SPNW (rozlišení 0,36 nm/px) s označením hlavních emisních čar. Autor: Jakub Koukal

Poděkování

Poděkování patří všem operátorům a majitelům stanic sítí CEMeNt. Poděkování dále patří všem zainteresovaným institucím za podporu aktivit a růstu sítě. Projekt RPOS (Rozvoj přeshraniční observační sítě) byl spolufinancován z programu Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020, kód výzvy 5/FMP/11b, reg. č. CZ/FMP/11b/05/058. Projekty KOSOAP (Kooperující síť v oblasti astronomických odborně-pozorovatelských programů) a RPKS (Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání) byly realizovány hvězdárnami Valašské Meziříčí (ČR) a Kysucké Nové Mesto (SR) v kooperaci se SMPH (Společnost pro MeziPlanetární Hmotu). Projekty byly spolufinancovány z Fondu mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Projekt nákupu a provozu spektroskopických kamer s vysokým rozlišením je částečně dotován Programem pro regionální spolupráci AV ČR, reg. č. R200402101 a grantem APVV-0517-12 (FMFI UK). Na pořízení přístrojové techniky umístěné na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o. přispěly také společnosti DEZA, a. s. a CS CABOT, spol. s r. o.

autor: Jakub Koukal

Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz